Foobie artikelen

Hieronder zie je de laatst geplaatste artikelen van Foobie leden. Lijkt het je ook wat op artikelen te schrijven, andere schrijvers te volgen en te discussieren? Neem dan een kijkje in het helpcentrum of maak direct een account aan.

Hoe kun je rechtmatig eerder stoppen met werken?

Volgens de regering moeten we werken tot ons 67ste toch kun je rechtmatig eerder stoppen met werken.

Hoe kun je rechtmatig eerder stoppen met werken
We vinden het allemaal de gewoonste zaak dat we moeten werken om in ons levensonderhoud te voorzien. Steeds meer mensen lopen echter tegen het probleem aan dat ze hun werk lichamelijk of geestelijk niet volhouden tot hun 67ste verjaardag. De sociale en juridische druk om toch tot je tot 67ste door te werken zijn echter zo groot dat vrijwel iedereen zich gedwongen voelt om, ondanks hun lichamelijke of psychische problemen, door te werken 67ste verjaardag. In dit artikel ga ik op zoek naar de rechtvaardiging om rechtmatig eerder te kunnen stoppen met werken.


Lees meer

Gepubliceerd door Dik Laan

Hoe kun je rijk en gelukkig zijn zonder te werken?

Ben je op zoek naar een alternatief voor een leven lang werken, wordt dan ook rijk en gelukkig zonder te werken.

rijk en gelukkig

In onze westerse wereld leven we met het idee dat je zonder veel geld niet gelukkig kunt zijn. Ook ik ken dat gevoel en de angst van het niet genoeg geld hebben om van te kunnen leven. Dat is dan ook de reden dat ik er voor zorg dat ik altijd werk heb en dus genoeg inkomen vergaar om met mijn gezin op een prettige manier van te leven. Door omstandigheden hoefde ik dit voorjaar een paar maanden niet te werken terwijl ik wel doorbetaald werd. Tot mijn grote verbazing vond ik het vreselijk, ondanks dat ik meer verdiende dan toen ik aan het werk was, om geen werk te hebben. Dat was dan ook het moment waarop ik me afvroeg, kun je rijk en gelukkig zijn zonder te werken?


Lees meer

Gepubliceerd door Dik Laan

Wat is de goedkoopste ziektekostenverzekering?

De regering heeft ooit bedacht dat we ieder jaar moeten kunnen wisselen van ziektekostenverzekering maar wat is de goedkoopste ziektekostenverzekering?

Wat is de goedkoopste ziektekostenverzekering

Het argument van de regering om een verplichte particuliere basisverzekering voor de ziektekosten  in te voeren voor iedere Nederlander, voor welke iedere Nederlander vrij is om zelf de voordeligste aanbieder te kiezen, is dat hierdoor, in tegenstelling tot het vroegere verplichte collectieve ziekenfonds, de premies, door de onderlinge concurrentie tussen de verschillende ziektekostenverzekeringsmaatschappijen, lager worden.


Lees meer

Gepubliceerd door Dik Laan

Kun je meer verkopen door betere reclame teksten?

Het visuele aspect en de aanbieding van een advertentie zijn belangrijk maar je kunt echt veel meer verkopen door betere reclame teksten.

Kun je meer verkopen door betere reclame teksten

Op de televisie en bijvoorbeeld videokanalen zoals YouTube is het visuele aspect van een advertentieboodschap het allerbelangrijkste middel om potentiële klanten er toe aan te zetten het product of de dienst waar reclame voor wordt gemaakt aan te schaffen. als een advertentieboodschap echter statisch is bepaalt de gebruikte reclame tekst bijna volledig of potentiële klanten overgaan tot de aanschaf van het product of de dienst.


Lees meer

Gepubliceerd door Dik Laan

Mooie woorden maken het leven en de dood mooier

Voor de een is het glas halfleeg en voor de ander is datzelfde glas halfvol, dezelfde waarheid kan dus door woorden mooier worden.

Meisje op fiets

Net zoals in bovenstaand voorbeeld van het glas dat voor de één halfleeg en voor de ander halfvol is kun je met de keuze van de juiste woorden en formuleringen eenzelfde gebeurtenis heel droevig of heel mooi maken. In dit artikel wil ik dat toelichten aan de hand van een aantal zinnen in de opzet van een memorial  voor mijn overleden moeder en de uiteindelijk door mij aangepaste definitieve zinnen zoals ze in de memorial zijn uitgesproken.


Lees meer

Gepubliceerd door Dik Laan