Het groenekaartensysteem


Publicatie datum:

Wat is het groenekaartensysteem? En wat houdt een groenekaartensysteem in?

Gesponsorde koppelingen

Het systeem van de internationale verzekeringsbewijzen (IVB’s), ofwel het groenekaartensysteem, ontstaat rond 1950. Het in die jaren sterk groeiende internationale verkeer maakt duidelijk dat de bestaande wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen het passeren van de landsgrenzen er niet gemakkelijker op maken. 

Voordat een buitenlander toegang verkreeg tot een land waar een WA- verzekeringsplicht gold, moest hij eerst aan de grens een verzekering sluiten die aan de wettelijke eisen van dat land voldeed. Om dit ongemak weg te nemen, werd naar Scandinavisch voorbeeld, in samenwerking tussen regeringen en verzekeraars, een systeem uitgewerkt, het groenekaartensysteem.

De basis van het systeem wordt gelegd in een aanbeveling van de zogenoemde Economische Commissie voor Europa (ECE) Deze ECE is een werkorgaan van de Verenigde Naties en bestaat uit een aantal commissies en subcommissies. Een van die subcommissies is de Subcommissie voor het Wegtransport. Hierin zitten geen verzekeraars, alleen regeringsambtenaren. Deze commissies geeft op 25 januari 1949 haar Aanbeveling no. 5 waarmee alles begint.

Aanbeveling no. 5 richt zich zowel tot regeringen als verzekeraars. De regeringen van de (Europese) landen die bij de ECE zijn aangesloten, moeten het verzekeraars mogelijk maken om internationale overeenkomsten te sluiten. Hiervoor zullen verzekeraars in ieder van de betrokken landen, een centraal orgaan met de naam ‘bureau’ in het leven roepen dat door de regeringen moet worden erkend. Bovendien worden in elk land dat de aanbeveling aanvaardt formulieren van een bepaald model (het Internationaal Motorrijtuig Verzekeringsbewijs) erkend, de groene kaart.

De erkenning houdt het volgende in: de houder van een groene kaart wordt geacht te zijn verzekerd tegen het risico van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in overeenstemming met de wet op de verplichte WA-verzekering van het land dat wordt bezocht. Dit laatste is heel belangrijk voor de omvang van de dekking, die van land tot land verschilt.

In de meeste landen stelt de wet andere eisen aan de verzekeringsdekking. Zo is in Belgie geen limiet gesteld aan de wettelijk verplichte verzekerde som voor de dekking voor WA-motorrijtuigen.

Conform de vijfde WAM- richtlijn van 11 juni 2007 gelden in Nederland de volgende minimaal te verzekeren dekkingsbedragen: - 1 miljoen euro voor materiele schade en 5 miljoen euro per gebeurtenis bij vervoer tot 8 personen voor lichamelijk letse

lEen Nederlandse WAM- verzekeraar kan, als zijn verzekerde in Belgie een schade veroorzaakt die meer bedraagt dan het genoemde Nederlandse minimum, zich er dus niet op beroepen dat zijn polis ‘slechts’ tot dit laatste bedrag dekking biedt. Een laatste belangrijk aspect van Aanbeveling no. 5 is dat de regeringen de internationale belangen die het systeem met zich meebrengt niet mogen belemmeren.

Aanbeveling no. 5 is een afspraak tussen de regeringen van Europese landen, die in hetzelfde jaar 1949 in Londen wordt besproken in een vergadering van nationale verzekeraarorganisaties (zoals het Verbond van Verzekeraars in Nederland) en de reeds bestaande nationale bureaus. In deze vergadering wordt een overkoepelend orgaan opgericht, de Council of Bureaux, dat inmiddels in Brussel is gevestigd. De Council of Bureaux voert het secretariaat van het groenekaartensysteem en heeft de uitgangspunten van Aanbeveling no. 5 verder uitgewerkt door de vorm en inhoud te geven aan: de internationale overeenkomsten, de bureaus en de groene kaart

Tot 1 juli 2003 was er sprake van twee verschillende overeenkomsten: de Uniform agreement, die bilateraal tussen alle aangesloten landen werd getekend, en de Multilateral Guarantee Agreement (MGA) Deze laatste overeenkomst werd door alle EU-landen getekend, plus door een aantal landen dat zich vrijwillig bij deze overeenkomst aansloot. In de MGA werd afgesproken de schadebehandeling te laten plaatsvinden op basis van het kenteken, en dus een motorrijtuig dat gewoonlijk gestald is in het land van herkomst, en niet op basis van een groene kaart.

Met ingang van 1 juli 2003 zijn beide overeenkomsten vervangen door een nieuwe overeenkomst, de Internal Regulations. Het onderscheid zoals hiervoor beschreven, bestaat nog steeds, maar is door middel van secties, die wel of niet van toepassing zijn tussen twee landen, geregeld.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 64
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie auto-verkeer

Total loss

Wanneer spreken we van total loss of perte totale?

De Herkomst van Audi

Hoe Audi is ontstaan

Winterbanden

In dit artikel lees je alles over winterbanden en het gebruik en nut ervan.

Variabele kleptiming

Dit artikel gaat over variabele kleptiming.

Hoe verkoop je je auto aan een autosloperij

Tips voor het maximaliseren van de opbrengst van je auto

Principes en werking van het remsysteem

Informatie over het remsysteem

Waarom kun je met een Toyota Corolla goedkoop autorijden?

Waarom is de Toyota Corolla de goedkoopste auto die je tweedehands kunt rijden?

Variabele klep timing

dit gaat over variabele kleptiming

Comfortabele en ruimtelijke monovolume

Denk je eraan om een monovolumewagen te kopen? Wij zetten alle voordelen voor jou op een rijtje.

Verkeersveiligheidstips en de nascholing chauffeurs.

Als deelnemer aan het verkeer heb je zelf invloed op je veiligheid. Met deze tips (van de nascholing chauffeurs) krijg je meer te weten over hoe je zelf de verkeersveiligheid kan vergroten.

Creatief gebruik van oude auto-onderdelen

Van auto tot kunstwerk

Waarom wil men de goedkoopste en de beste elektrische fietsen?

Elektrische fietsen zijn razend populair maar wel vrij prijzig, waarom wil men een goedkope en goede elektrische fiets?

Eindelijk klaar voor je eerst auto

je hebt je rijbewijs gehaald en genoeg gespaard. Hoe krijg je een goedkope en betrouwbare auto

Amsterdams gogme of gegoochel?

Wat moet er gebeuren met de Noord-Zuidlijn

Motor Rijlessen (2)

Chopper, Tour of Racer?

Hoe je voorbereiden om je auto te verkopen?

Tips om je auto klaar te maken om te verkopen en meer aantrek te krijgen.

Luchtverkeersleider

De ogen en oren van piloten

Waterstof

De werking van waterstof in auto's

Wie bepaald er wat je krijgt voor een vervangende auto na een aanrijding?

Door een voorrangsfout van een ander raakt je auto economisch total loss, wie bepaald er wat je voor vergoeding krijgt voor een vervangende auto.

De boeiende geschiedenis van de moderne MotoGP

De geschiedenis van de MotoGP is een boeiend verhaal dat meer dan 60 jaar teruggaat in de tijd. De moderne competitie is vanuit het wereldkampioenschap motorrijden langzaam uitgegroeid tot een van de topevenementen van de motorwereld.

Tips bij aankoop van Aanhangwagen of Boottrailer

Wilt u een aanhanger of boottrailer kopen en twijfelt u nog over de afmetingen of het totaalgewicht.? Hier een paar handige tips.

Louche praktijken rijscholen Utrecht en omgeving

Rijscholen en instructeurs uit Utrecht en omgeving houden en louche praktijken op na. Lees hier meer informatie.

Yamaha Maxim (XJ 700S)

Motorrijden, Yahama, Chopper.

Rijexamen tips

Tips voor het succesvol afleggen van het rijexamen.

Het belang van een onbeschadigde voorruit

Bijna Iiedere voorruit ongeacht merk, model of bouwjaar van de auto kunnen wij voor u repareren of vervangen. Carglass � aanbiedingen levenslange garantie op de montage.