De Eerste Wereldoorlog in Togo


Publicatie datum:

Hoe in 1914 Duitslands Afrikaanse kolonie Togo door de geallieerden veroverd werd.

Gesponsorde koppelingen

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Zonder twijfel zal hieraan in de media ruim aandacht worden besteed. Naar verwachting zal verreweg de meeste aandacht uitgaan naar de strijd in Europa. Daar vielen nu eenmaal de meeste slachtoffers en waren de verwoestingen het grootst. Maar ook elders in de wereld werd gevochten. De eerste Britse kogels werden niet in Europa afgeschoten, maar in het Afrikaanse land Togo. De strijd om Togo duurde slechts twaalf dagen en is niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis. Over de loopgravenoorlog aan het Europese Westfront zijn echter al talloze boeken geschreven en documentaires gemaakt. Na (bijna) honderd jaar wordt het wel eens tijd om de minder bekende aspecten van de oorlog aan de vergetelheid te ontrukken.

In de loop van de negentiende eeuw sloten tal van Duitstalige staten en staatjes zich aaneen - al dan niet vrijwillig - om onder leiding van Pruisen het Midden-Europese land Duitsland te vormen. Een van de gebieden waarop de nieuwe natie de concurrentie wilde aangaan met andere Europese grootmachten, was het kolonialisme. Helaas voor Duitsland hadden die andere grootmachten de wereld al zo'n beetje onderling verdeeld. Het land moest zich behelpen met "restjes" zoals het tegenwoordige Togo, dat eind negentiende eeuw tot protectoraat werd uitgeroepen onder de naam Duits Togoland.

Het protectoraat besloeg een langwerpige strook land in het westen van Afrika. Kleiner dan Nederland, maar groter dan België. Aan de smalle kuststrook in het zuiden hadden de Portugezen, de Spanjaarden, de Denen en, jawel, de Nederlanders al eerder handelsposten gevestigd, maar het binnenland van Togo bleef tot in de twintigste eeuw terra incognita. Toen besloot Duitsland van Togo een modelkolonie te maken.

Over het algemeen volgde Duitsland het voorbeeld van de Britten en de Fransen als het om koloniaal bestuur ging. De kuststreken werden rechtstreeks bestuurd en voor de rest werkte men samen met "stamhoofden", aan wie men het bestuur van de binnenlandse regio overliet. Het was aan de missionarissen om de inwoners van die afgelegen gebieden "beschaving" bij te brengen. Togo werd met zijn één miljoen inwoners geregeerd door enkele tientallen Duitse bestuurders en ambtenaren.

Gaandeweg begonnen de Duitsers het binnenland te ontsluiten door wegen en spoorlijnen aan te leggen.Het maakte het mogelijk voor de boeren hun palmpitten en andere producten naar de kust te vervoeren, waarvandaan het naar Europa kon worden geëxporteerd. Het Duitse eigenbelang prevaleerde, de Afrikanen waren nooit vertegenwoordigd in de regering. Corruptie heerste overal, maar desondanks (of daardoor) werd Togo Duitslands succesvolste kolonie. Lijfstraffen waren niettemin aan de orde van de dag, al dacht de Duitse regering er in 1914 serieus over hervormingen door te voeren.

De hoofdstad van Togo is Lomé en ligt aan de kust. 120 kilometer noordelijker ligt Kamina, waar de Duitsers een radiostation hadden gevestigd. Via deze zender hield het moederland contact met al haar Afrikaanse koloniën en met haar schepen in het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan. Dat maakte het station tot het strategisch belangrijkste object van de Duitsers in Afrika. De geallieerden waren zich hier terdege van bewust. De Britse suprematie op zee maakte de aanvoer van Duitse versterkingen vrijwel onmogelijk en Togo daarmee  tot een gemakkelijke prooi.

De Eerste Wereldoorlog was twee weken oud toen Togo van drie kanten werd aangevallen. Op 12 augustus 1914 trokken Britse strijdkrachten het land binnen vanuit hun kolonieën ten westen en ten oosten, en Franse strijdkrachten vanuit hun kolonieën ten noordwesten van Togo. Een enkele keer stuitten ze op een licht bewapende Duitse eenheid, maar van hevig verzet was geen sprake. Het radiostation hoefden de geallieerden niet uit te schakelen; het werd door de Duitsers zelf vernietigd. Een dag later, op 25 augustus, gaf het Duitse bestuur zich over. Binnen twee weken was een stuk grondgebied veroverd waar ze in West-Europa jaren om vochten.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie cultuur-wetenschappen

Wat is het verschil tussen natuurazijn voor consumptie en schoonmaakazijn als onkruidbestrijdingsmiddel?

Azijn is azijn zou je denken, toch bestaat er natuurazijn en schoonmaakazijn, Wat is het verschil tussen natuurazijn en schoonmaakazijn?

Wie heeft de 50 Moai op Paaseiland gratis weer rechtop gezet?

Een paar eeuwen geleden werden de Moai bijna allemaal omvergeduwd, er zijn er 50 weer rechtop gezet.

Wat is een condominium?

Er zijn nog een tiental condominia in de wereld maar wat is een condominium?

De toenemende macht van misantropen is een bedreiging voor de mensheid.

Worden dictators en terroristen geleid door machtswellust en idealen of zijn het allemaal misantropen?

Waar zijn de goede moppen gebleven?

Waaraan moet een goede mop aan voldoen en waar zijn de goede moppen gebleven?

Hoe is het echte Utopia ontstaan in Florida?

Voor het nieuwe media project Utopia bestonden er al een paar plaatsen met de naam Utopia, hoe komen die aan hun naam?

Het belang van de persvrijheid

In dit artikel het belang van de persvrijheid aan de hand van actuele voorbeelden.

Hoe werkt non-verbale gezicht communicatie?

Non-verbale communiceren kan op veel manieren, hoe werkt non-verbale gezicht communicatie?

Hoe gaat het eigenlijk verder met Sneeuwwitje?

Het sprookje van Sneeuwwitje en de zeven dwergen eindigt met, en ze leefden nog lang en gelukkig. Meer hoe gaat het eigenlijk met sneeuwwitje.

Zouden de goden zich voortplanten?

Voor degenen die openstaan voor nieuwe invalshoeken, hier een frisse Goden evolutie theorie.

Hoe werkt schrijven volgens de Hemingway methode?

Als je niet weet hoe je een nieuw artikel moet beginnen kun je het ook eens proberen met de Hemingway methode.

De Gouden Kroon van koning Willem Alexander.

Waar komt de gouden kroon van koning Willem Alexander vandaan.

Wat is Illuminatie, en wat zijn Illuminati, Illuminaten en Illuministen

Meer duidelijkheid omtrent Illuminatie en Illuminati zoals de Alumbrados, de Tempeliers, de Katharen, das Gesellschaft der Perfectibilisten en de Bilderderggroep.

Hoe kun je twee keer achter elkaar 250000 euro winnen?

Het lijkt onmogelijk maar toch is er een manier om twee keer achter elkaar 250000 euro winnen.

Wat hebben dromen voor functie en beïnvloeden ze onze manier van leven?

Iedereen droomt maar hoe kom je je dromen weten om ze waar te kunnen maken.

De tijd is van jou en alles draait door jouw energie

Volgens Einstein is de tijd relatief maar is dat ook absoluut het geval.

Werkstuk over de Maan

Alles over de oorsprong en de ontwikkeling van de de Maan.

Spreekbeurt Sinterklaas

Wie was Sinterklaas nu werkelijk en waar komt hij oorspronkelijk vandaan.

God is Heilig Onfeilbaar Machtig Oneindig, God is HOMO

God is de enige die Heilig, Onfeilbaar, Machtig en Oneindig is en ik ben zijn vriend.

Griekse goden en mythen deel 1

Verschillende goden en mythen uit het oude Griekenland omschreven.

Zijn alle mooie dikke vrouwen in Brugge van Venetiaanse adel?

Uit recent wetenschappelijk historisch onderzoek blijkt dat alle mooie dikke vrouwen in Brugge van een Venetiaanse adellijke familie afstammen.

Loopt het leven op Mars gevaar?

Ik woon al mijn hele leven op Mars maar na eeuwen van vrede en rust is het gebeurt met mijn vrede op mars.

Waarvoor dienen mooie lange vrouwenbenen.

Mooie lange vrouwenbenen hebben meerdere functies, in dit artikel een toelichting bij de functies van mooie lange vrouwenbenen.

Het best bewaarde bedgeheim van Red Bull

Red Bull heeft in werkelijkheid geen vleugels en zeker niet in bed.

Streetdance werkstuk

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van de Streetdance.