Je kunt je leven verbeteren door de focus op je gedrag vergroten.


Publicatie datum:

Je gedrag wordt bepaald door stimulatie en reacties op impulsen van buiten af, door te focussen op je gedrag kun je beter leven.

Gesponsorde koppelingen

Je kunt je leven verbeteren door de focus op je gedrag vergroten

De focus op je gedrag kun je vergroten door middel van de zogenaamde gedragsmatige aanpak ook wel behaviorisme genoemd. De term behaviorisme is bedacht door John Broadus Watson. (wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson ). Watson definieert behaviorisme als een natuurwetenschap, die nauw verwant is aan fysiologie, waarvan het doel is om reacties  in het gedrag te ontdekken als gevolg van de stimuli woede, angst en liefde.

Gesponsorde koppelingen

• Basisprincipes.
Elke gebeurtenis is afhankelijk van je achtergrond en produceert gebeurtenissen die op hun beurt weer kunnen veranderen in achtergronden die op hun beurt weer andere gevolgen kunnen hebben.

Als men deze redenering toepast op het gedrag, kan hij worden ingedeeld in twee groepen op basis van hun oorzaken en gevolgen: 1. Respondenten Gedrag. 2. Operant gedrag.

• Karakteristieken van gedragstherapie.
Klassieke conditionering en operante conditionering* wijken af van de essentie van de methoden en technieken van het gedrag.
-De Eerste is ontleend aan het werk van Pavlov en stelt dat de aanwezigheid van een ongeconditioneerde stimulus prikkelt en een geconditioneerde reactie provoceert.
-De Operante conditionering is gebaseerd op het belonen van de individu als het gewenste gedrag zich voordoet.

*Operante conditionering zie: wikipedia.org/wiki/Operante_conditionering

• Het concept van de menselijke natuur.
Sinds zijn ontstaan wordt het wezen van de mens bepaald door genetica, milieu, verleden en heden. Deze visie op de mens, die in potentie zowel kan leiden naar goed of kwaad, is het resultaat van een tijdperk met een mensonterende technologische en wetenschappelijke samenleving.

• Existentiële Humanistische benadering.
Volgens Freuds theorie, kan een individu een veel gelukkiger persoon zijn als zijn seksuele en agressieve energieën rechtstreeks via reflexief ongecontroleerd gedrag kunnen worden uitgedrukt. Adler, Jung en Rank concluderen dat de menselijke natuur en het bestaan slechts kunnen worden begrepen door ook inzichten van buiten het analytisch concept van Freud te gebruiken waarbij  de menselijkheid niet wordt teruggebracht tot louter psychologische theorieën.

• Adler benadrukt de gehele mens, in eenheid met zijn soort.
• Jung voegt twee belangrijke concepten toe: de theorie van het collectieve onbewuste en het zelf.
• Rank draagt een fundamenteel punt bij voor de psychologie met het concept van de menselijke persoonlijkheid.

De existentiële psychoanalyse die zich ontwikkelt in de Europese psychiatrie combineert de existentiële filosofische theorie over de menselijke natuur met de fenomenologische methode.

• Doelen en Technieken.
1. Het belangrijkste doel van deze stroom is herwaarderen van de persoon en de menselijke gemeenschap.
2. Deze stroom onderstreept filosofische belangen en zorgen van wat het betekent om echt mens te zijn.
3. Het uitgangspunt van de existentiële theorie is dat de mens niet kan ontsnappen aan zijn vrijheid en dat die vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan.
4. De oorspronkelijke doelstelling van deze stroom is dat de persoon verantwoordelijk is voor zijn eigen bestaan.
5. De existentiële benadering benadrukt het gedrag van de therapeut, hun houding en hun menselijke relaties en het gebruik van intuïtieve en communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus.
6. Het concept van de menselijke natuur. De mens is een levend wezen wiens gedrag constant en voortdurend veranderd en het unieke vermogen heeft zich bewust te zijn van het bestaan ervan. De mens heeft capaciteit zich van zichzelf bewust te zijn en maakt beslissingen naar aanleiding van situaties en omstandigheden en oefent zo invloed uit op volgende gebeurtenissen. De meest significante menselijke vrijheid is de keuze. De mens heeft middelen voor zelf-inzicht, waarmee hij zijn zelf-concept kan veranderen door attitudes en zelf-gericht gedrag te veranderen. Alfred Adler publiceerde hierover "De neurotische karakter." Dit werk ontwikkelt het thema van de kindertijd compensatie en vermeende minderwaardigheid door gebruik van verschillende strategieën naar een einddoel.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie cultuur-wetenschappen

De geschiedenis van de piñata

Waar komen ze vandaan? En wat is de betekenis erachter?

Hoe schrijf je het beste verhaal ter wereld?

Zou het ooit door mij worden geschreven, het beste verhaal ter wereld.

Hoe kun je een verhaal schrijven met het lettertype Wingdings?

Dat je de toekomst kunt voorspellen met het lettertype Wingdings is bekend maar hoe kun je een verhaal schrijven met het lettertype Wingdings?

Je kunt je leven verbeteren door de focus op je gedrag vergroten.

Je gedrag wordt bepaald door stimulatie en reacties op impulsen van buiten af, door te focussen op je gedrag kun je beter leven.

Gratis boeken voor iedereen.

Het Boek en de Boek, de bekendste boeken en het zijn zelfs gratis boeken voor iedereen.