Wat is Illuminatie, en wat zijn Illuminati, Illuminaten en Illuministen


Publicatie datum:

Meer duidelijkheid omtrent Illuminatie en Illuminati zoals de Alumbrados, de Tempeliers, de Katharen, das Gesellschaft der Perfectibilisten en de Bilderderggroep.

Gesponsorde koppelingen

Dollar zegel

Ik heb in 2013 al een artikel geschreven over het illunisme (zie kun-je-eenvoudig-rijk-en-machtig-worden-door-het-illuminismeij). Nu twee jaar later hoor ik mijn kinderen regelmatig praten over de Illuminati. Ze spreken het woord Illuminati hierbij uit als “Illuminatsie” wat meteen al aangeeft dat ze niet weten waar ze het over hebben. Volgens hen is de “Illuminatsie” een groep machtige rijke mensen die alles wat er gebeurt op de wereld regelen.

Wat is Illuminatie? (officiële schrijfwijze van “Illuminatsie”)
Het woord Illuminatie is een zgn. epistemologisch begrip. Of te wel een aanduiding van een bepaald type kennistheorie (epistèmè is Grieks voor kennis en logos is Grieks voor leer). Met Illuminatie duidt men de Christelijke kennistheorie aan die uitgaat van het eeuwige en het onveranderlijke. Volgens de Illuminatie kan vaste, zekere kennis niet uit waarnemingen van deze wereld worden gedestilleerd maar kan ware kennis alleen tot ons komen via goddelijk licht of te wel illuminatie (lumen is Latijn voor licht) dat ons beschijnt, en dat men door toedoen van de interne leraar, Jezus Christus, als zodanig kan herkennen.

Wat is Illuminati?
Illuminati is een andere schrijfwijze voor Illuminaten of Illuministen. Met de Illuminati wordt dus niet één geheime organisatie bedoeld maar verschillende geheime genootschappen zoals de Alumbrados, de Tempeliers, de Katharen en das Gesellschaft der Perfectibilisten (vertaling: de Orde der Volmaakbaren) en volgens sommige tegenwoordig ook de Bilderderggroep.

De Alumbrados:
Volgens de Alumbrados kan de menselijke ziel een zodanige staat van perfectie bereiken dat zij al in dit leven de essentie van God kan waarnemen en het mysterie van de heilige drie-eenheid kan begrijpen. In deze staat van volledige eenheid met God is iedere externe aanbidding en het ontvangen van heilige sacramenten overbodig en zonde onmogelijk. Personen die in deze staat van onfeilbaarheid zijn kunnen hun seksuele verlangens uitleven en vrijelijk andere zondige daden plegen zonder hun ziel te “bevuilen”.

De Tempeliers:
De naam De Tempeliers is de algemene benaming van “De Orde van de Tempeliers’ of “De Tempelorde” (afkorting van: Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo). De orde van de Tempeliers is rond 1118  is ontstaan uit een broederschap van, vooral Franse, kruisvaarders. De broederschap legde in dat jaar de klassieke monastieke beloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af ten overstaan van de Latijns patriarchaat van Jeruzalem. De eerste 10 jaar van het bestaan van de orde opereerde ze in de anonimiteit maar vanaf het tiende jaar van het bestaan van de orde groeide de orde van de Tempeliers in een paar jaar tijd uit tot een van de rijkste en machtigste organisaties van Europa en bezat zij een enorme hoeveelheid landerijen, kloosters, kerke, kastelen, opleidingsinstituten enzovoorts. Ook werd de orde in 1129  officieel erkend door de Katholieke Kerk. Buiten de orde van de Tempeliers wist niemand hoe de orde van de Tempeliers aan deze enorme rijkdommen kwam. Men vermoed dat de orde in “het beloofde land” een geheim hadden ontdekt dat het voortbestaan van de Katholieke kerk bedreigde en dat ze daar de oppermachtige onaantastbare Katholieke kerk mee chanteerden. Dit vermoeden was gebaseerd op het feit dat de leden van de orde van de Tempeliers binnen de Katholieke kerk een aparte status hadden gekregen waardoor ze geen belastingen hoefden te betalen en ze, in tegenstelling tot andere Katholieke ordes, wel het feitelijke eigendom kregen over hun kerkelijke bezittingen en ze geen verantwoording hoefden af te leggen aan koningen. De orde van de Tempeliers heeft uiteindelijk  bijna 200 jaar bestaan. De orde van de Tempeliers werden uiteindelijk zo machtig en rijk, dat de Franse koning Filips de Schone er alles aan deed om van hen af te komen. Hij duldde op het Franse grondgebied geen paramilitaire organisatie die aan zijn gezag ontsnapte en wilde zijn lege schatkist vullen met de bezittingen van de Tempeliers. Op 13 oktober 1307 werden daarom ongeveer tweeduizend tempeliers gearresteerd in Frankrijk en na een proces van vijf jaar deelde paus Clemens V op 9 april 1312 mee dat hij besloten had de Tempelorde op te heffen.

De katharen :
De katharen (komtvan het Griekse woord katharoi wat "de zuiveren" betekend) ook wel Albigenzen genoemd was een religieuze beweging die tijdens de 12e en 13e eeuw een grote aanhang kende in de westelijke Languedoc. De leer van de katharen was geïnspireerd op het leven van Jezus Christus. Ze hadden echter een mystieke en dualistische interpretatie van de bijbelverhalen die ver afweek van die van de Rooms-katholieke Kerk. Ze geloofden dat Satan almachtig was op aarde en dat alleen de spirituele bezieling van de Heilige Geest kon leiden tot verlossing. Volgens de toendertijd almachtige Rooms-katholieke Kerk kerk was dit een ketterij die hard bestreden moest worden. Door middel van de zogenaamde Albigenzische Kruistochten maakte de Rooms-katholieke Kerk een einde aan de politieke bescherming van het Katharisme. De Rooms-katholieke Inquisitie ging vervolgens door met de vervolgingen tot er geen katharen meer waren.

De Orde der Volmaakbaren (das Gesellschaft der Perfectibilisten)
De Orde der Volmaakbaren werd in 1776 opgericht aan de universiteit van Ingolstadt door Adam Waishaupt met als doel 'de perfecte samenleving' te bewerkstelligen. De Orde der Volmaakbaren  moest in 1777 echter, omdat de Beierse hertog Karel Theodoor in dat jaar het verlichte absolutisme invoerde, ondergronds. Verschillende grote Verlichtingsdichters, zoals Goethe, sympathiseerden met de beweging, maar in 1785 verbood Karel Theodoor De Orde der Volmaakbaren omdat ze antireligieus zou zijn en te weinig vaderlandslievend en kwam op het werven van nieuwe leden de doodstraf te staan. Er werden daarna nog wel pogingen gedaan om de beweging voort te zetten onder namen als de Minervalkerk en de Orde van de Onzichtbare Vrienden, maar zonder succes. In populaire complottheorieën leefdt de beweging echter voort als Illuminati, maar in wezen is er nooit een beweging geweest met die naam.

De Bilderberggroep:
De Bilderberggroep is de enige van de zogenaamde veronderstelde Illuminati waarvan momenteel  vaststaat dat zijn nog actief is. De Bilderberggroep is genoemd naar de Bilderbergconferenties. (zie wikipedia.org/Bilderbergconferentie ). De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld (Amerika, Canada en West-Europa uit Nederland nemen deel Prinses Beatrix, premier Mark Rutte, Jeroen van Dijsselbloem, Minister van Financïen , Louise O. Fresco, President and Chairman Executive Board, Wageningen University and Research Centre, Victor Halberstadt, Professor of Economics, Leiden University, Klaas Knot, H.W. President, De Nederlandsche Bank en Ben van Beurden, CEO Royal Dutch Shell ), voornamelijk adellijken en topmensen uit het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap, de media en de financiële wereld. De Bilderbergconferentie groeide door de jaren heen uit tot een vaste organisatie, die word gefinancierd door giften van bedrijven en particulieren en (in elk geval de eerste edities) in belangrijke mate door de CIA.

Door het strikte geheime karakter is bij complotdenkers het beeld ontstaan dat de Bilderberggroep een geheim genootschap is met slechts één doel: de wereldmacht en de totale onderwerping van de mens aan de belangen van de superrijken en supermachtigen. Met andere woorden: een terugkeer naar het lijfeigenschap en de slavernij. Hier is tot nu toe echter nooit enig bewijs voor gevonden.

Ik denk zelf dat het gezien de  lijst van Nederlandse en Belgische deelnemers aan de Bilderbergconferenties (zie: wikipedia/Lijst_van_Belgische_en_Nederlandse_deelnemers_van_Bilderbergconferenties) wel wat mee zal vallen met die veronderstelde kwaadaardige bedoelingen van de Bilderberggroep. Ik schat mensen als Diederik Samsom, Robbert Dijkgraaf, Alexander Pechtold, Jaap de Hoop Scheffer, Jan Peter Balkenende, Frans Timmermans persoonlijk namelijk niet in als medewerkers aan een wereldwijde dictatuur.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie cultuur-wetenschappen

Werkstuk over de Maan

Alles over de oorsprong en de ontwikkeling van de de Maan.

Onsterfelijke dieren en planten, onsterfelijke mensen

Er bestaan onsterfelijke dier en planten, zullen er in de toekomst ook onsterfelijke mensen komen.

Van wie zijn de beelden van naakte vrouwen in The Lost Gardens of Heligan?

De één vindt het kunst, de ander kits maar van wie zijn de beelden van naakte vrouwen in Lost gardens of Heligan?

De Big Bang theorie, de oerknal, als verklaring voor het ontstaan van ons heelal.

Ons heelal dijt nog steeds uit, volgens de wetenschap is dit een gevolg van de Big Bang?

Effectieve Telekinese

Telekinese of psychokinese of menselijke geestkracht is wetenschappelijk bewezen, hoe kunnen we het effectief toepassen

Cultuur ervaren tijdens Museumnachten

In Nederland worden elk jaar gedurende het hele jaar verschillende Museumnachten gehouden. In dit artikel worden ervaringen gedeeld over de Museumnachten in Den Haag en Amsterdam.

De beste ooglaserkliniek, refractiechirurgie

Op deze website vindt u een objectieve vergelijking van de beste ooglaser klinieken refractiechirurgie.

Zouden de goden zich voortplanten?

Voor degenen die openstaan voor nieuwe invalshoeken, hier een frisse Goden evolutie theorie.

Waarom de Grieken slimmer zijn dan wij.

De Oude Grieken liepen qua beschaving al ver op ons voor, de moderne Grieken zijn nog slimmer.

Inca stad Machu Picchu in Peru

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van de Inca stad Machu Picchu in Peru.

De mysterieuze schoonheid van het noorderlicht, de mysterieuze schoonheid van het poollicht

Het onnatuurlijk mooie noorderlicht is het mooiste natuurverschijnsel ter wereld.

Wat is de oorzaak van alles wat er bestaat?

De oorzaak van alles wat er bestaat is de evolutie. Het primaire leven op aarde wordt door de evolutie veroorzaakt.

Oranjekoorts zorgt voor goede verkoop shirts

Nederland doet het goed op het WK, wat voor extra omzet zorgt in vele branches

Hoe is het echte Utopia ontstaan in Florida?

Voor het nieuwe media project Utopia bestonden er al een paar plaatsen met de naam Utopia, hoe komen die aan hun naam?

Spreekbeurt Museum Het louvre, werkstuk Museum Het louvre

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van Museum Het louvre in Parijs.

Hoe kun je goedkoop met Lara Croft naar Ta Prohm in Cambodja?

Ta Prohm is de Tomb Raider Temple uit het gelijknamige computerspel en de daarop gebaseerde film.

Wat is vitaal water?

Vitaal water wordt allerlei goede eigenschappen toegedicht maar wat is vitaal water eigenlijk.

Veel geld verdienen met Gas winning versus aardbevingen in Groningen, de schaal van Richter

Hoeveel doden moeten er vallen voordat de NAM stopt met de aardgaswinning in Groningen.

Mijn eerste vondst van buitenaardse intelligentie.

De mooiste foto’s van door mij ontdekte onbekende intelligentie buitenaardse wezens.

Kun je een verhaal schrijven met toevallige woorden?

Toeval bestaat niet, ook jij kunt een verhaal schrijven met een aantal toevallige woorden.

Waarom is de evolutie is geen toeval?

De evolutie wordt bepaald door kruisingen en mutaties in ons lichaam, maar is de evolutie ook toeval?

Duitse bierglazen

Duitsland is één van de grootste bierglas producenten van Europa. Ieder soort bier wat in het land gebrouwen wordt, vereist een eigen soort bierglas.

Hoe werkt non-verbale gezicht communicatie?

Non-verbale communiceren kan op veel manieren, hoe werkt non-verbale gezicht communicatie?

P2000 meldingen brandweer, reddingsbrigade, ambulance, politie, Rode Kruis, KNRM en DARES

Alle P2000 meldingen afgeleid van het C2000-alarmeringsnetwerk op basis van een Flex-protocol.

Alleen vrijen kunnen vrolijk vrijen

De vrijen zijn van levensbelang en alleen vrijen kunnen gewoon lekker vrijen in de wei.