Dierenwelzijn: Wat is het eigenlijk?


Publicatie datum:

Dierenwelzijn is een begrip dat niet in één zin samen te vatten is. Wat is het eigenlijk en waar wordt het door beinvloed?

Gesponsorde koppelingen

Als we spreken over de term 'dierenwelzijn' kan daar flink over gediscussieerd worden. Het is immers geen begrip dat je kunt uitleggen aan de hand van één zin. Er zijn verschillende invalshoeken die dierenwelzijn omschrijven en allemaal zijn ze juist. In dit artikel leg ik uit wat dierenwelzijn is, wat de verschillende standpunten er over zijn en wat de factoren zijn die het dierenwelzijn beinvloeden.

Dierenwelzijn geeft aan in hoe verre de diergezondheid en de gevoelswaarde van het dier positief zijn. Niet iedereen ziet de definitie van dierenwelzijn het zelfde. Er zijn verschillende invalshoeken die ieder een eigen betekenis geven aan dierenwelzijn. De wetenschappelijke invalshoek ziet dierenwelzijn als het voldoen van de behoeftes van dieren en de zorg voor hun fysieke en mentale gezondheid. Hierbij gaan sommigen uit van het biologische functioneren. Dat wil zeggen dat het welzijn van dieren gelijk is aan de mogelijkheid van het dier zijn functie uit te oefenen. Daarnaast kan welzijn beschreven worden als het in harmonie leven met de omgeving. Een goed welzijn betekent een goede samenleving binnen de levensgemeenschap. Een goed welzijn kan ook betekenen dat het dier zich goed kan aanpassen aan de omgeving en ook kan welzijn gezien worden als de samenhang tussen de mentale en emotionele status van het dier. Buiten de wetenschappelijke invalshoeken is er nog de ethische invalshoek, die er van uit gaat dat dierenwelzijn een subjectief begrip is. Per individu, groep of religie wordt bepaald wat het beste is voor het dier. Daarbij wordt vaak rekening gehouden met het doel van het dier voor de mens. Aan een huisdier worden andere eisen gesteld dan aan een proefdier.

 

 

Er zijn verschillende factoren die het welzijn van dieren kunnen beinvloeden: Emoties, gezondheid, voeding en huisvesting. Gewervelde dieren hebben de zelfde hersenstructuur als mensen en hebben dus ook emoties. Als de dieren zich om wat voor reden dan ook niet prettig voelen zal dat hun welzijn verslechteren. De aanwezigheid van verwondingen, ziekten en ongemakken door toedoen van de mens stellen de gezondheid van het dier samen. Hoe gezonder het dier, dus hoe vrijer van pijn, verwondingen en ziekten, hoe beter het welzijn is. Wat voeding betreft, dieren moeten niet lijden aan langdurige honger en dorst, ze moeten goed samengesteld voedsel hebben en ze hebben de gewoonte voedselzoekgedrag te vertonen. Als mensen dieren voeren, hoeven ze niet te zoeken naar voedsel en gaan ze onnatuurlijk gedrag vertonen. Stereotiep gedrag (herhalende nutteloze uitvoeringen) en beschadigend gedrag (beschadigen van eigen lichaam of het lichaam van een soortgenoot. Ook de huisvesting waarin het dier leeft speelt een rol in de beinvloeding van het dierenwelzijn. Een goede huisvesting betekent dat het dier voorzien is van alles wat het dier in de natuur ook te bieden krijgt. Het klimaat, de bewegingsvrijheid en de aanwezigheid van rustplekken en hokverrijking zijn onderdelen van de huisvesting.

 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie dieren

puppy zindelijk maken hoe ?

info over snel zindelijk maken van puppys

het antennebaarsje

Wat is een antennebaarsje en wat zijn de eigenschappen ?

Dressuur

Informatie over de dressuursport.

hond in het asiel

Het verzorgen van katten en poezen

Het verzorgen van katten en poezen

Western rijden

Westernrijden wordt steeds populairder in Nederland. De schijnbaar ongedwongen en relaxte stijl spreekt steeds meer ruiters aan.

De Nieuw-Zeelandse takahe: Een zeldzame loopvogel

Dit artikel gaat over de takahe, een bijzondere vogel die je vast niet bekend in de oren klinkt!

Pas op voor vliegen in het konijnenhok!

Dit artikel geeft meer informatie over het gevaar van vliegen in het konijnenhok. Door vliegenmaden kan je konijn een huidmadenziekte (myiasis) krijgen.

Waarom zijn er oranje schapen in Schotland?

Dat in Nederland alles af en toe oranje is is normaal maar waarom lopen er oranje schapen in Schotland.

Een huidier en nu?

Lees over hoe je tot een goede keuze voor een huisdier kan komen.

Baardagame als huisdier

Wanneer is een baardagame een geschikt huisdier?

De Mustang

Beschrijving van de Mustang.

De naakte molrat: Wat maakt dit dier zo apart?

Een opmerkelijke naam voor een wel heel vreemd dier. Misschien wel één van de vreemdste dieren op onze planeet...

Help - mijn kat plast in huis!

Tips om binnen plassen van katten op te lossen.

Huisdieren en vuurwerk.

huisdieren die bang zijn voor vuurwerk

Panda spreekbeurt, Panda werkstuk.

Alles over de oorsprong de ontwikkeling en de verzorging van de Panda.

hond in het asiel

Na hondenasiel dringend op zoek naar woonruimte met baas.

Blaffende honden

Tips bij een Blaffende hond

Dwergpapegaai

Een dwergpapegaai en al zijn merkwaardige eigenheden.

Reuzachtige Anaconda in Brazilie

Een duiker riskeert zijn leven in het Mato Grosso gebied in Brazilie

Iets om over na te denken voordat je een hond aanschaft.

Zeker voor het nemen van een hond geldt: bezint eer gij begint.

De witte Herdershond

Een jong ras vol potentie: De witte Herdershond

De Duitse herder

alles over de duitse herder

Een hond voor mijn kind

Welke viervoeter voor uw peuter?

Hollandse hoenderrassen

Er bestaan vele soorten hoenders, hier enkele hollandse exemplaren