Beweiden of opstallen? Een bewuste keuze.


Publicatie datum:

Dit is een essay over de voor- en nadelen van koeien in de wei vs koeien in de stal

Gesponsorde koppelingen

Wat is er nu mooier dan een koe in de wei? De laatste tijd is het onderwerp beweiden of opstallen een ‘hot item’ geworden. Er zijn steeds meer boeren die hun vee niet buiten laten lopen maar het hele jaar op stal zetten. Automatisering (melkrobot) en aanscherping van milieueisen zetten melkveehouders aan tot intensivering en schaalvergroting. Zo zijn er verschillende redenen waarom het beweiden steeds meer beperkt wordt. Toch is het belangrijk om de koe in de wei te laten. Het is een feit dat consumenten een koe graag in de wei zien lopen, dit draagt bij tot een positief imago van de melkveehouderij. Er zijn echter nog veel meer en misschien wel belangrijkere argumenten te noemen voor beweiding. 

Gesponsorde koppelingen

Erg belangrijk is de gezondheid van het dier. Een gezonde koe is de basis. Als de koe zich niet goed voelt zal dit ten nadele zijn van de melkgift. Het is dus noodzaak om gezonde dieren te hebben. Weidegang heeft een positieve invloed op klauw-, been- en uiergezondheid. Dit omdat de infectiedruk in de wei een stuk lager is dan in een stal.Ook heeft de koe meer kans om natuurlijk gedrag te vertonen. Dit alles is goed voor het dierenwelzijn, waar de laatste tijd steeds meer naar gekeken wordt.

Er moet ook gekeken worden naar de hoeveelheid arbeid. De koeien die op stal staan moeten elke dag voer hebben. Veel van dat voer is ruwvoer. Daarom moet er altijd weer ingekuild worden. Als de dieren buiten lopen is er minder kuilvoer nodig. Er hoeft dus minder ingekuild te worden. Aangezien kuilen meestal redelijk wat werk is, kan hier heel wat tijd gewonnen worden.

Normaal gesproken moet je bij opstallen elke dag voer voor de koeien brengen. Bij beweiden haalt de koe zelf zijn gras. Dit scheelt ook arbeid.

Als de koeien jaarrond op stal staan is het logisch dat je meer mest in de put hebt zitten. Dit moet allemaal uitgereden worden op het land, of opgehaald worden. Als koeien buiten lopen ligt de mest dus al buiten. Dit is nog een punt wat arbeid bespaart.

Bij al deze werkzaamheden is brandstof nodig voor de trekker. Als er minder trekkerwerk nodig is, wordt er dus ook geld op brandstof bespaard.

Gezondheid/welzijn, hoeveelheid arbeid, het imago van de melkveehouderij, allemaal heel belangrijke punten. Maar er moet natuurlijk ook geld verdiend worden. Economie is daarom ook een punt waar goed naar gekeken moet worden. Wat zal je meer opleveren? Opstallen of beweiden? Uit onderzoek blijkt dat beweiden economisch gezien, vaak gunstiger is dan opstallen. Dit geldt echter alleen als er sprake is van een goede verkaveling. Over het algemeen hebben beweiders een hoger gezinsinkomen dan opstallers.

Friesland Campina wil in de periode 2012 tot en met 2014 elk jaar 45 miljoen euro beschikbaar stellen om weidegang te stimuleren. Op dit moment krijgen leden van Friesland Campina 5 cent per 100 kilo melk als de koeien ten minste 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag buiten zijn. Vanaf 2012 wordt dit 50 cent per 100 kilo melk. Het bedrag wordt dus 10 keer zo groot. Dit is een extra stimulering en reden om de koe in de wei te laten.

Als je het over economie hebt moet er natuurlijk ook gepraat worden over de voerkosten. Het blijkt dat beweiders redelijk wat geld kunnen besparen op krachtvoerkosten omdat deze tijdens het weideseizoen een stuk lager zijn.

Bij bovenstaande argumenten is ook genoemd dat het arbeid scheelt als er minder ingekuild hoeft te worden en als er minder mest uitgereden hoeft te worden. Dit werk kan ook door de loonwerker gedaan worden. Als er dus minder ingekuild en minder mest uitgereden wordt, kan er ook fors bespaard worden op uitgaven aan de loonwerker.

Bij koeien die dag en nacht en het hele jaar op stal staan, moeten de ligboxen vaker ingestrooid worden dan als de koeien in de wei lopen. Er is dus minder strooisel nodig bij weidegang. Zo wordt er ook al bespaard op strooiselkosten.

In de inleiding is al kort genoemd dat een koe in de wei bijdraagt tot een positief imago van de melkveehouderij. Ook is gebleken dat de consument bereidt is om meer te betalen voor melk van een koe die in de wei loopt.

De mensen willen meer betalen voor weidemelk omdat de koe buiten loopt maar misschien ook wel omdat weidemelk gezonder is dan stalmelk. In weidemelk zitten meer onverzadigde vetten dan in stalmelk. Ook is de hoeveelheid geconjugeerd linolzuur (C.L.A.) hoger in weidemelk. C.L.A. verlaagt de cholesterol, bevordert vorming van spiercellen en remt de groei van vetcellen.

Zo zijn er al heel wat punten voorbij gekomen die redenen zouden kunnen zijn om weidegang toe te passen. Toch kan er soms om praktische redenen beweiding niet toegepast worden. Bijvoorbeeld als er geen grasland in de buurt van de stal is of als de huiskavel te klein is. Dan is er geen keuze voor beweiding mogelijk. Daar moet ook begrip voor zijn. Toch geldt over het algemeen: beweiden op opstallen, een bewuste keuze!


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie dieren

hond in het asiel

Nederlandse konijnen

Er bestaan vele konijnenrassen, hier de bekendste Nederlandse rassen.

De Duitse herder

alles over de duitse herder

Hoe voorkom je massale uitbraken van vogelgriep?

Eens in de zoveel tijd breekt er een massale vogelgriep epidemie uit. Hoe voorkom je massale uitbraken van vogelgriep.

Een huidier en nu?

Lees over hoe je tot een goede keuze voor een huisdier kan komen.