Werkstuk Geld scheppen, werkstuk geldschepping


Publicatie datum:

Hoe wordt geld geschapen en wie kunnen dit doen

Gesponsorde koppelingen

Door de monetaire crisis is gebleken dat ons geld, de euro, een kwetsbaar iets is. Ons hele geldstelsel staat te wankelen doordat alle landen in Europa veel te grote tekorten hebben. Theoretisch zouden deze tekorten opgeheven kunnen worden door gewoon nieuw geld te scheppen. In dit artikel behandel ik alleen de creatie van geld, de gevolgen van het creëren van grote hoeveelheden nieuw geld laat ik hierbij buiten beschouwing.

Geld sheppen

Geld creërende instellingen:

Er zijn in De Europese Gemeenschap maar drie geldscheppende instellingen. Deze geldscheppende instellingen zijn; de primaire of geldscheppende banken*, de centrale banken** en de Europese staten***.

Geld sheppen

*Primaire banken:
Primaire banken zijn banken met een zeer goede kredietkwaliteit. Dit zijn alle banken met een Aaa- of Aa-rating van de grote kredietbeoordelaars (bedrijf dat de kredietwaardigheid beoordeelt van uitgevende instellingen van bepaalde vormen van schuldbewijzen (obligatieleningen) en de schuldbewijzen zelf). Deze primaire banken zijn van hoge kwaliteit en brengen laag of bij Aaa zelfs minimaal kredietrisico met zich mee.

Geld sheppen

Centrale bank:
Een centrale bank is de hoogste monetaire autoriteit van het land en zowel het bestuur als het eigendom is geheel in handen van de staat. Alle centrale banken van de landen die deelnemer zijn van de Eurozone hebben een groot deel van hun taken overgedragen aan de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB voert in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken het monetaire beleid van de Eurozone, De ECB bevordert in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken de prijsstabiliteit ter beheersing van de inflatie. De ECB bevordert in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken het betalingsverkeer. De ECB brengt in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken bankbiljetten en munten in omloop. De ECB bestrijdt in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken falsificaties van de Euro. En de ECB houdt in samenwerking met de betreffende nationale centrale banken toezicht op de financiële instellingen.

***de staat:
Een staat is een binnen een duidelijk begrenst grondgebied werkzame, in hoge mate oppermachtige, alleenheersende, organisatie die onafhankelijke gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking en deze bevolking naar buiten toe vertegenwoordigt en, over de benodigde machtsmiddelen beschikt, waaronder het geweldsmonopolie.

Geld sheppen

Geld schepping door primaire banken:
Geldschepping door primaire banken gebeurt door wederzijdse schuldaanvaarding. In de praktijk werkt dit als volgt. Aan de ene kant lenen personen en bedrijven, als ze geld over hebben, geld aan de banken, dit zijn de tegoeden die op de rekeningen courant (betaalrekeningen) staan. Aan de andere kant verlenen de banken, als ze geld nodig hebben, aan personen en bedrijven kortlopende rekening-courant kredieten. (de personen en bedrijven mogen “rood”staan). De personen en bedrijven kunnen met het geleende geld gewoon betalen. Op deze wijze wordt er geld uit het niets geschapen.

Geldschepping door de europese centrale bank:
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de mogelijkheid geld te creëren. Er wordt daarbij overigens wel onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten geld: het geld dat de ECB creëert  door leningen aan commerciële banken te geven (en in uitzonderlijke gevallen in geval van een crisis, door het opkopen van bank- of staatsobligaties), leidt niet per definitie tot een groei van de geldhoeveelheid in de echte economie. Dat gebeurt alleen als het geld van de ECB, via de commerciële banken, ook daadwerkelijk in de economie aankomt. Iets wat niet altijd het geval is, bijvoorbeeld omdat commerciële banken het geld oppotten (en niet gebruiken om meer kredieten te geven). N.B. Pas als het geld van de ECB, via de commerciële banken, ook daadwerkelijk in de economie aankomt is er sprake van inflatie.

Geldschepping door de staat:
De staat is een zeer belangrijke bron van geldschepping want iedere betaling van de centrale overheid aan de bevolking leidt tot geldcreatie*. Ook de schuldpolitiek van de staat is van invloed op de geldschepping. Als de staat aflost op schulden (met name overheidsobligaties) die in handen zijn van de eigen bevolking, dan neemt de geldhoeveelheid toe.

*Staats betalingen:
Staatsbetalingen zijn betalingen die de staat rechtstreeks aan de bevolking doet. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn salarisbetalingen aan ambtenaren, terugbetalingen van belastingen en als de staat een betaling op de rekening van een aannemersbedrijf stort die een opdracht voor de staat heeft uitgevoerd.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

Prepensioen

Dit artikel gaat over het onderwerp Prepensioen.

Impulsieve uitgaven vermijden

Als je vaak impulsieve uitgaven doet, en je staat er financieel niet zo goed voor, is het tijd eens kritisch naar je koopgewoontes te kijken. Hier een paar tips om impulsieve uitgaven te verminderen.

Eeuwigdurende obligaties (perpetuals)

Eeuwigdurende obligaties kunnen hoog rendement opleveren

Hypotheekaftrek en de nieuwe belastingregels

Hoe zit het nu met de nieuwe belastingregels en de hypotheekaftrek vanaf januari 2013?

Het beste gratis facturatie programma.

Ideaal voor de startende ondernemer een prima gratis en heel compleet facturatie programma.

Financieel opvoeden van kinderen

Gouden regels over hoe je je kind financieel goed opvoed

Wat is Residueel Inkomen?

Een inkomen dat blijft doorlopen lang na het beëindigen van de arbeid

de overgang van gulden naar euro

wat was beter? de gulden of de euro

Als je bij het BKR bekend staat betekent dat niet altijd dat je geen lening kunt ontvangen

Er zijn genoeg instanties die je geld willen lenen met een negatieve vermelding bij het BKR.

Hoe kun je meer verkopen met Shopnography?

Meer verkopen tegen lagere kosten door het toepassen van Shopnography.

Verdien geld met Youtube

Iedereen wil wel makkelijk geld verdienen via het internet. Er zijn verschillende mogelijkheden maar via Youtube kan je het weleens proberen.

Bespaartips, tips om geld te besparen

Tips om geld te besparen

Geld lenen? 8 Tips om het te voorkomen

8 tips om te voorkomen dat je geld moet lenen

Hoe kun je een miljoen Euro witwassen

Ik heb een miljoen Euro gevonden, wie kan mij helpen om een miljoen Euro wit te wassen.

Hoera, de vluchtelingen redden onze economie!

Leve de vluchtelingen, dankzij hen komt onze economie weer uit het slop.

De Amsterdamse Exchange Index (AEX)

Een korte geschiedenis van de AEX en haar huidige situatie op de internationale markt.

Bijna gratis elektrische auto of hybride auto.

Door allerlei subsidies kun je als ondernemer bijna gratis een elektrische auto of hybride auto rijden.

De crisis slaat hard toe! Het aantal werkelozen in Nederland is explosief toegenomen!

De economische crisis in Nederland slaat hard toe. De werkeloosheid in Nederland stijgt voortdurend de laatste 1,5 jaar blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. De werkeloosheid is momenteel 7,2 % van de beroepsbevolking.

Hoe verdien je geld met derivaten?

Lees hier hoe je veel geld kunt verdienen met derivaten.

Verschillende hypotheekvormen: de beleggingshypotheek

Wat is een beleggingshypotheek?

Hoe kun je leven zonder geld?

We moeten steeds meer inleveren maar je kunt ook leven zonder geld.

Hoe kun je meer verdienen met hetzelfde loon?

De lonen stijgen niet zo hard meer als vroeger, toch kun je meer verdienen met hetzelfde loon.

Management en organisatie

Een artikel over management en organisatie waarbij o.a. de volgende onderwerpen worden besproken: cashflow, revisionisme, besluitingsvormen en vormen van communicatie.

Lenen zonder BKR

Lenen zonder BKR | Lees hier meer informatie over het lenen zonder BKR toetsing of BKR notering.

Hoe kan ik mijn bedrijf het best promoten?

Hoe kan ik mijn bedrijf het best promoten?