Het Financieel Plan.


Publicatie datum:

De inhoud van een financieel plan.

Gesponsorde koppelingen

Het financiële plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Investeringsbegroting
 2. Financieringsbegroting
 3. Openingsbalans
 4. Exploitatiebegroting
 5. BTW-Plan
 6. Liquiditeitsbegroting
 7. Eindbalans.

Bij het financiële plan breng je eerst in kaart wat je moet investeren, dan hoe je dit gaat financieren en vervolgens bereken je de verwachte resultaten.

 

Investeringsbegroting.
Dit is een overzicht van alle investering. Bijvoorbeeld in gebouwen, transportmiddelen, computers, kantoorinventaris, aanloopkosten. Het totaal van deze investeringen is de vermogensbehoefte die uiteindelijk gefinancierd moet worden.
Het resultaat van je investeringsbegroting is in feite de debetzijde van je balans (links). Hier staat je totale investering en het totaalbedrag geeft aan hoeveel geld je op moet brengen om deze te financieren. De hoeveelheid kapitaal die je nodig hebt bepaald dus de vermogensbehoefte. De investeringen die nodig zijn moet je onderverdelen in vaste en vlottende activa.
Vaste (duurzame) Activa zijn bezittingen die in je bedrijf zijn voor langer dan 1 jaar.
Vlottende Activa zijn bezittingen die in je bedrijf zijn voor korter dan 1 jaar. 

De totale vaste activa + De totale vlottende activa = de totale vermogensbehoefte

Financieringsbegroting.
In de financieringsbegroting bepaal je hoeveel geld of kapitaalgoederen je zelf hebt en hiervan in de zaak wil stoppen. Dit is je Eigen Vermogen. Je eigen vermogen investeer je voor een onbepaalde tijd en kan groeien als er winst wordt gemaakt. En je bepaald hoeveel je moet lenen van derden. Dit is je Vreemd Vermogen. Je vreemd vermogen is geleend geld en zul je moeten terug betalen. Het vreemd vermogen kan je onder verdelen in Lang vreemd vermogen en Kort vreemd vermogen. 
Lang vreemd vermogen bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen lang. Dit is bijvoorbeeld een hypotheek.
Kort vreemd vermogen kort is vreemd vermogen met een looptijd van minder dan 1 jaar. Dit zijn bijvoorbeeld crediteuren.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan vermogen te komen:

 • De Bank.
 • Lenen bij vrienden, familie of kennissen.
 • Regeling Borgstelling MKB-kredieten: als een starters onvoldoende onderpand heeft voor een lening bij de bank, dan staat De Nederlandse Bank garant voor de helft van de lening.
 • Geld lenen van de Sociale Dienst. Dit is het BBZ: Het besluit Bijstandsuitkering Zelfstandigen.
 • Risicokapitaal participatiemaatschappij.
 • Leasen.
 • Leverancierskrediet.
 • Subsidies en belastingfaciliteiten.

Aan de hand van de financieringsbegroting heb je de mogelijkheid om de solvabiliteit te berekenen. Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Dit is belangrijk om te weten bij het aanvragen van financiering bij banken en andere geldverstrekkers. Deze bereken je door middel van:

       Eigen Vermogen           x 100%
Totale Vermogensbehoefte

De gouden balansregels voor de financieringsbegroting luidt: activa die lang in de onderneming zijn, moeten gefinancierd worden met lang vermogen.

Openingsbalans.
De openingsbalans is de investeringsbegroting en de financieringsbegroting naast elkaar of onder elkaar. Hierbij staan dan aan de debetzijde (links) de investeringen, de investeringsbegroting, en aan de creditzijde (rechts) het benodigde vermogen, de financieringsbegroting.
Een balans is en moet altijd in evenwicht zijn wil deze correct zijn.

Exploitatiebegroting.
Aan de hand van de exploitatiebegroting, ook wel resultatenrekening genoemd, zie je wat er gebeurt tussen 2 balansdata.
Het is een begroting van de te verwachten opbrengsten en kosten voor een bepaalde periode, exclusief BTW.
Het laat dus zien wat er het afgelopen periode is gebeurd met de omzet en de kosten en daaruit valt af te leiden of er winst of verlies is gemaakt. De cijfers die in een exploitatiebegroting staan worden ook wel stroomcijfers genoemd. Het zijn bedragen die gedurende een bepaalde periode door het bedrijf zijn gestroomd.

Simpel gezegd ziet een exploitatiebegroting er als volgt uit:

Omzet
Inkoopwaarde                   -
Brutowinst
Exploitatiekosten               - 
Exploitatiesaldo
Afschrijvingen                    -
Bedrijfsresultaat
Financieringskosten            -
Nettowinst voor belasting
Belasting                          -  
Nettowinst na belasting 

BTW-Plan.
Je moet de BTW die je ontvangt afdragen. En je mag de BTW die je moet betalen daarop in mindering brengen. Het saldo is een bedrag dat je periodiek moet afrekenen met de belastingdienst. Deze bereken je dus als volgt:

Omzet exclusief BTW x BTW-tarief (= de verschuldigde/te betalen/af te dragen BTW)
Voordruk (de betaalde BTW)                                                                                       -
Per saldo af te dragen / te ontvangen BTW

Liquiditeitsbegroting.
Dit is een begroting van de te verwachten ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde periode. Het bedrag dat je moet ontvangen of betalen is ALTIJD inclusief BTW.
In de liquiditeitsbegroting laat je zien op welk moment er ontvangsten zijn of betalingen zullen plaatsvinden.
Door de liquiditeitsbegroting kun je van te voren bepalen of je op elk moment in staat bent om aan de betalingsverplichting te voldoen.

Eindbalans.
Als je de verschillende uitkomsten van de exploitatiebegroting en de liquiditeitsbegroting door rekent per balanspost van de openingbalans dan ontstaat er een nieuwe balans. Dit is de Eindbalans.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie financieel

richt zelf uw stamrecht BV op

De oprichting van een stamrecht BV en informatie om (deels) zelf te doen

Jongeren en geld

Steeds meer jongeren raken in de geldproblemen.

Veilig geld verdienen met aandelen

Lees hier hoe je zonder noemenswaardig risico geld kunt verdienen met de handel in aandelen of effecten.

AOW

De geschiedenis en actuele ontwikkelingen mbt de A.O.W.

Anticyclus begrotingsbeleid.

Overheidsbeleid dat gericht is op het dempen van de conjunctuurgolven.

Contactloos betalen via NFC bereikt keerpunt

Volgens Visa groeit het aantal contactloze betalingen nog maandelijks. In maart van dit jaar bedroegen alle transacties samen meer dan 1 miljard euro

Hoe kun je aan gratis bouwgrond komen?

Bouwgrond is ondanks de crisis nog steeds duur, hoe kun je aan gratis bouwgrond komen?

Vijf manieren om online geld te verdienen

Wil je voorgoed afscheid nemen van je dagelijkse routine, of gewoon wat extra geld aan de kant hebben, er zijn best wel wat manieren om online geld te verdienen.

De stijgende olieprijzen

De olieprijzen blijven reeds 2,5 jaar stijgen. Wat is hiervan de oorzaak?

Begrijp jij de voordelen van binaire opties

n de afgelopen jaren is het verhandelen van binaire opties enorm toegenomen in populariteit en wordt gezien als een uitstekend alternatief voor traditionele opties, voor zowel trading experts als beginners. Maar wat zijn binaire opties nu eigenlijk en waarom zijn ze altijd een populaire keuze in de financiële sector?

De belangrijkste inkomstenbron van de overheid

Hoe werkt inkomstenbelasting en moet ik de aangifte misschien uitbesteden?

Energie besparen hoe pak je het aan

praktische tips om je energie rekening zoveel als mogelijk binnen de perken te houden.

Waarom stelt AFAS Softare BV een gratis online kasboek ter beschikking?

Het online kasboek van AFAS Softare BV is gratis te gebruiken, waarom stelt AFAS Softare BV een gratis online kasboek ter beschikking?

Is voordeel altijd voordeliger?

Je wordt constant gebombardeerd met koopjes en voordeel. Zijn die aanbiedingen altijd de beste deal?

Beleggen profiteren van concurrentie financiële producten

Belegen anno 2013 is een stuk goedkoper geworden door het grote aanbod van brokers.

zelf interactieve verhaaltjes maken voor kinderen

maak leuke interactieve verhaaltjes voor kleinere kinderen

Tips hoe kan je beter met geld omgaan

Tips over besparen en hoe je beter met geld kan omgaan en hoe je uit je schulden kan komen

Beter Verzekerd.

waar je op moet letten als je net afgestudeerd bent.

5 succesvolle verkooptips voor online verkoopsites!

Verkooptips voor mensen die hun spullen aanbieden op online verkoopsites.

Liquiditeitsvoorkeur van Keynes

De beschrijving van de theorie van Keynes.

Geld verdienen door samen in te kopen

Vroeger waren inkoopverenigingen en coöperaties alleen voor bedrijven maar nu kan ook jij profiteren door het gezamenlijk grootschalig inkopen van producten.

Je persoonlijke administratie en boekhouding.

Zorg dat je administratie en boekhouding op orde is en blijft!

Nadelen van Google Adsense

De nadelen van Google Adsense toegelicht

Spaarhypotheek of beleggingshypotheek

Veel mensen vragen zitten met de vraag voor wat voor soort hypotheek er genomen moet worden. Hier worden spaar en beleggingshypotheken kort besproken.

Legaal belasting ontduiken voor iedereen

Ook jij kunt legaal belasting ontduiken door het toepassen van de volgende tips.