Het Financieel Plan.


Publicatie datum:

De inhoud van een financieel plan.

Gesponsorde koppelingen

Het financiële plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Investeringsbegroting
 2. Financieringsbegroting
 3. Openingsbalans
 4. Exploitatiebegroting
 5. BTW-Plan
 6. Liquiditeitsbegroting
 7. Eindbalans.

Bij het financiële plan breng je eerst in kaart wat je moet investeren, dan hoe je dit gaat financieren en vervolgens bereken je de verwachte resultaten.

 

Investeringsbegroting.
Dit is een overzicht van alle investering. Bijvoorbeeld in gebouwen, transportmiddelen, computers, kantoorinventaris, aanloopkosten. Het totaal van deze investeringen is de vermogensbehoefte die uiteindelijk gefinancierd moet worden.
Het resultaat van je investeringsbegroting is in feite de debetzijde van je balans (links). Hier staat je totale investering en het totaalbedrag geeft aan hoeveel geld je op moet brengen om deze te financieren. De hoeveelheid kapitaal die je nodig hebt bepaald dus de vermogensbehoefte. De investeringen die nodig zijn moet je onderverdelen in vaste en vlottende activa.
Vaste (duurzame) Activa zijn bezittingen die in je bedrijf zijn voor langer dan 1 jaar.
Vlottende Activa zijn bezittingen die in je bedrijf zijn voor korter dan 1 jaar. 

De totale vaste activa + De totale vlottende activa = de totale vermogensbehoefte

Financieringsbegroting.
In de financieringsbegroting bepaal je hoeveel geld of kapitaalgoederen je zelf hebt en hiervan in de zaak wil stoppen. Dit is je Eigen Vermogen. Je eigen vermogen investeer je voor een onbepaalde tijd en kan groeien als er winst wordt gemaakt. En je bepaald hoeveel je moet lenen van derden. Dit is je Vreemd Vermogen. Je vreemd vermogen is geleend geld en zul je moeten terug betalen. Het vreemd vermogen kan je onder verdelen in Lang vreemd vermogen en Kort vreemd vermogen. 
Lang vreemd vermogen bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen lang. Dit is bijvoorbeeld een hypotheek.
Kort vreemd vermogen kort is vreemd vermogen met een looptijd van minder dan 1 jaar. Dit zijn bijvoorbeeld crediteuren.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan vermogen te komen:

 • De Bank.
 • Lenen bij vrienden, familie of kennissen.
 • Regeling Borgstelling MKB-kredieten: als een starters onvoldoende onderpand heeft voor een lening bij de bank, dan staat De Nederlandse Bank garant voor de helft van de lening.
 • Geld lenen van de Sociale Dienst. Dit is het BBZ: Het besluit Bijstandsuitkering Zelfstandigen.
 • Risicokapitaal participatiemaatschappij.
 • Leasen.
 • Leverancierskrediet.
 • Subsidies en belastingfaciliteiten.

Aan de hand van de financieringsbegroting heb je de mogelijkheid om de solvabiliteit te berekenen. Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Dit is belangrijk om te weten bij het aanvragen van financiering bij banken en andere geldverstrekkers. Deze bereken je door middel van:

       Eigen Vermogen           x 100%
Totale Vermogensbehoefte

De gouden balansregels voor de financieringsbegroting luidt: activa die lang in de onderneming zijn, moeten gefinancierd worden met lang vermogen.

Openingsbalans.
De openingsbalans is de investeringsbegroting en de financieringsbegroting naast elkaar of onder elkaar. Hierbij staan dan aan de debetzijde (links) de investeringen, de investeringsbegroting, en aan de creditzijde (rechts) het benodigde vermogen, de financieringsbegroting.
Een balans is en moet altijd in evenwicht zijn wil deze correct zijn.

Exploitatiebegroting.
Aan de hand van de exploitatiebegroting, ook wel resultatenrekening genoemd, zie je wat er gebeurt tussen 2 balansdata.
Het is een begroting van de te verwachten opbrengsten en kosten voor een bepaalde periode, exclusief BTW.
Het laat dus zien wat er het afgelopen periode is gebeurd met de omzet en de kosten en daaruit valt af te leiden of er winst of verlies is gemaakt. De cijfers die in een exploitatiebegroting staan worden ook wel stroomcijfers genoemd. Het zijn bedragen die gedurende een bepaalde periode door het bedrijf zijn gestroomd.

Simpel gezegd ziet een exploitatiebegroting er als volgt uit:

Omzet
Inkoopwaarde                   -
Brutowinst
Exploitatiekosten               - 
Exploitatiesaldo
Afschrijvingen                    -
Bedrijfsresultaat
Financieringskosten            -
Nettowinst voor belasting
Belasting                          -  
Nettowinst na belasting 

BTW-Plan.
Je moet de BTW die je ontvangt afdragen. En je mag de BTW die je moet betalen daarop in mindering brengen. Het saldo is een bedrag dat je periodiek moet afrekenen met de belastingdienst. Deze bereken je dus als volgt:

Omzet exclusief BTW x BTW-tarief (= de verschuldigde/te betalen/af te dragen BTW)
Voordruk (de betaalde BTW)                                                                                       -
Per saldo af te dragen / te ontvangen BTW

Liquiditeitsbegroting.
Dit is een begroting van de te verwachten ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde periode. Het bedrag dat je moet ontvangen of betalen is ALTIJD inclusief BTW.
In de liquiditeitsbegroting laat je zien op welk moment er ontvangsten zijn of betalingen zullen plaatsvinden.
Door de liquiditeitsbegroting kun je van te voren bepalen of je op elk moment in staat bent om aan de betalingsverplichting te voldoen.

Eindbalans.
Als je de verschillende uitkomsten van de exploitatiebegroting en de liquiditeitsbegroting door rekent per balanspost van de openingbalans dan ontstaat er een nieuwe balans. Dit is de Eindbalans.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie financieel

Vrijschelding van alle schulden, algehele schuldsanering

Wil je ook in één keer van al je schulden af, lees hier hoe dat mogelijk is.

De voornaamste inkomstenbronnen van Mexico

Een overzicht van de voornaamste inkomstenbronnen van Mexico met een ontwikkeling van de afgelopen jaren.

Geld verdienen met Afrika

Makkelijk geld verdienen met Afrika, gratis Afrika voor iedereen.

Hoe bezuinig je op boodschappen?

Bezuinig op je boodschappen met deze handige bespaartips

Spaarhypotheek of beleggingshypotheek

Veel mensen vragen zitten met de vraag voor wat voor soort hypotheek er genomen moet worden. Hier worden spaar en beleggingshypotheken kort besproken.

Kromme conversies: in aandelen met weinig risico

Met kromme conversies kan de belegger met weinig risico in aandelen stappen

BKR codering verwijderen, kan dat met www.bkr-codering-verwijderen.nl?

Een onterechte BKR codering is heel vervelend, lees hier of je die kan verwijderen met behulp van www.bkr-codering-verwijderen.nl

Zuinig en autorijden

Een aantal ideeén om zuinig en auto te combineren

Verstandig sparen

Verstandig sparen zodat je je einddoel bereikt

Basel III

Wat is Basel III en hoe zal het de financiële wereld gaan beïnvloeden

Financieel opvoeden van kinderen

Gouden regels over hoe je je kind financieel goed opvoed

Voorkom schulden bij kwetsbare jongeren

Beschermingsbewind, bewindvoerder, schulden, jongeren

Astrologie en de Beurs

Welke invloed hebben de sterren op de beurskoersen. En met name: welk voordeel kun je ermee doen

Geld, de oorsprong is verdwenen

Geld een ruilmiddel of een pressiemiddel?

Vakantie, maar toch naar de portefeuille kijken?

Van een financieel berooide reis teruggekeerd?

Verschillende hypotheekvormen: de aflossingsvrije hypotheek

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Een andere vorm van lenen, huurkoop.

Lenen via huurkoop word verschillend bekeken in Nederland dan in Belgie.

Goedkope ziektekostenverzekering, de goedkoopste ziektekostenverzekering

Ook ziek van je hoge ziektekostenverzekering, tijd voor een gezonde toelichting

Kostprijs van een product berekenen

Dit artikel legt in stappen uit hoe je de verkoopprijs van een product moet berekenen.

Goedkoop scooter rijden, goedkoop brommer rijden

Wie verlangd er niet naar terug, goedkoop brommer rijden.

Legaal belasting ontduiken voor iedereen

Ook jij kunt legaal belasting ontduiken door het toepassen van de volgende tips.

Geld lenen zonder BKR registratie, geld lenen met negatieve BKR registratie

Lees hier hoe je geld kunt lenen met een negtieve BKR registratie.

Winkelen in crisistijden

Goedkoper shoppen door slim te shoppen

Naar de rechter voor een openstaande rekening?

Wat als je naar de rechter wilt om een openstaande vordering te innen

Impulsieve uitgaven vermijden

Als je vaak impulsieve uitgaven doet, en je staat er financieel niet zo goed voor, is het tijd eens kritisch naar je koopgewoontes te kijken. Hier een paar tips om impulsieve uitgaven te verminderen.