Naar de rechter voor een openstaande rekening?


Publicatie datum:

Wat als je naar de rechter wilt om een openstaande vordering te innen

Gesponsorde koppelingen

Het kan voorkomen dat u voor een openstaande rekening naar de rechter moet. Bijvoorbeeld als uw debiteur zelfs na herinneringen, aanmaningen en het inschakelen van een Incassobureau. weigert de openstaande rekening te voldoen. Of wanneer uw debiteur de factuur betwist bijvoorbeeld omdat diensten of goederen niet goed of volledig zijn geleverd. Op een bepaald moment staat u voor de keuze een juridische procedure op te starten met alle haken en ogen van dien.

 

Naar de rechter voor een openstaande rekening?

 

Het kan voorkomen dat u voor een openstaande rekening naar de rechter moet. Bijvoorbeeld als uw debiteur zelfs na herinneringen, aanmaningen en het inschakelen van een Incassobureau. weigert de openstaande rekening te voldoen. Of wanneer uw debiteur de factuur betwist bijvoorbeeld omdat diensten of goederen niet goed of volledig zijn geleverd. Op een bepaald moment staat u voor de keuze een juridische procedure op te starten met alle haken en ogen van dien.

 

Wanneer heeft een juridisch incassoprocedure zin?

 

Een juridisch incassoprocedure heeft alleen zin als uw vordering moeilijk kan worden betwist en uiteindelijk ook door de debiteur kan worden opgebracht. U betaalt vooraf griffiekosten, de kosten van de deurwaarder en de kosten van eventuele juridische ondersteuning. Deze kunt u achteraf verhalen op uw debiteur mits u uiteraard in het gelijk wordt gesteld door de rechter en mits uw debiteur dit bedrag uiteindelijk ook kan betalen. Daarnaast hanteert de rechter bij een kostenveroordeling een staffel om te voorkomen dat te hoge juridische kosten in rekening worden gebracht.

 

De eerste stap: de tegenpartij dagvaarden!

 

De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. In de dagvaarding wordt de gedaagde partij schriftelijke opgeroepen om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding kan alleen door een deurwaarder worden uitgebracht. De tarieven voor het uitbrengen van een dagvaarding staan wettelijk vast en bedragen in 2011 voor het oproepen van de gedaagde € 76,31.

 

Uw zaak ligt bij de rechter, wat nu?

 

Als uw zaak eenmaal bij de rechter ligt, is er een aantal verschillende uitkomsten te verwachten.

 

De procedure is het meest eenvoudig als de gedaagde niet reageert op de dagvaarding. Indien de tegenpartij namelijk niet verschijnt, concludeert de rechtbank dat de gedaagde erkent dat hij het gevorderde bedrag verschuldigd is. Meestal neemt de rechter de eis van de eiser over en moet de gedaagde de kosten van de procedure betalen. De procedure komt hiermee tot een eind. Het eindvonnis levert een executoriale titel op waarmee het vonnis door de deurwaarder ten uitvoer kan worden gebracht.

 

Als de gedaagde wel reageert op de dagvaarding, worden de volgende stappen doorlopen:

 

Conclusie van antwoord

 

De gedaagde krijgt de gelegenheid verweer te voeren op hetgeen in de dagvaarding wordt geëist. Binnen een vastgestelde termijn kan hij middels een ‘Conclusie van Antwoord’ schriftelijk op de dagvaarding reageren.

 

Comparitie van partijen

 

Na de ‘Conclusie van Antwoord’ gelast de rechtbank in veel gevallen een (mondelinge behandeling) of een tweede schriftelijke ronde. Doel van deze comparitie is het inwinnen van inlichtingen door de rechtbank en het bezien of een schikking tot de mogelijkheden behoort. Partijen dienen daarbij in persoon te verschijnen.

 

Conclusie van Repliek

 

Wanneer de rechtbank na de ‘Conclusie van Antwoord’ geen comparitie gelast, mogen partijen nogmaals over en weer reageren op elkaars stellingen. De eisende partij mag na de ‘Conclusie’ van Antwoord’ met zijn ‘Conclusie van Repliek’ schriftelijk reageren. De gedaagde partij reageert hierop schriftelijk met zijn ‘Conclusie van Dupliek’. Na deze schriftelijke ronde kan alsnog een comparitie gelast worden.

 

Schikking

 

Gedurende de hele procedure is het mogelijk om te schikken. Een schikking is een afspraak tussen twee partijen om af te zien van een rechtszaak. Een schikking is vaak goedkoper en duurt ook minder lang. Bijkomend voordeel is dat het rechtssysteem wordt ontlast. Mocht er niet geschikt worden, beslist de rechter middels een tussenvonnis hoe de procedure voortgezet wordt.

 

Vonnis

 

Is de rechtbank van mening dat alle feiten en omstandigheden voldoende zijn belicht, dan wordt er eindvonnis gewezen. Zo niet wijst zij tussenvonnis en bepaalt zij welke proceshandelingen zij wenselijk acht (bewijsopdracht, benoeming van een deskundige, getuigenverhoor of plaatsopneming). Uiteindelijk moeten deze kosten worden opgebracht door degene die wordt veroordeeld, echter als er geen eenduidig oordeel komt of als zelf wordt veroordeeld betekent dat hogere kosten.

 

Hoger Beroep

 

In beginsel kan iedere uitspraak middels hoger beroep voorgelegd worden aan een hogere rechter (behalve bij geschillen om een geldbedrag van minder dan € 1750,-). Hoger beroep dient te worden ingesteld bij één van de vijf Gerechtshoven. Tot slot kan de uitspraak van de hoger beroeprechter nog worden voorgelegd aan de Hoge Raad (in cassatie gaan). De duur van het hele proces is moeilijk in te schatten. Houd rekening met een tijdsbestek van minimaal drie maanden

 

tot een jaar of zelfs langer.

 

U heeft een eindvonnis. Hoe verder?

 

Nadat de (kanton)rechter vonnis heeft gewezen en u in het gelijk heeft gesteld, heeft u nog niet per definitie uw geld ontvangen. Als de uw debiteur ook na vonnis niet tot betaling overgaat, heeft u door het vonnis wel meer mogelijkheden om uw geld te verkrijgen. Te denken valt aan loonbeslag, bankbeslag, derdenbeslag, beslag op auto’s, boedel etc.

 

Wie betaalt de juridische en buitengerechtelijke kosten?

 

De rechter kan de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen om de kosten van de tegenpartij te betalen. Als geen van beide partijen volledig gelijk heeft gekregen, betaalt ieder zijn eigen kosten. Onder de kostenveroordeling kunnen de kosten voor rechtsbijstand vallen, maar ook de kosten van getuigen, deskundigen, reis- en verblijfkosten, van uittreksels en verdere buitengerechtelijke kosten.

 

Conservatoir beslag: Beslag leggen voordat er een vonnis is!

 

Zolang er nog geen uitspraak van de rechter is, kan u met een verzoekschrift aan de rechter vragen beslag te mogen laten leggen op vermogensbestanddelen van de debiteur, op voorwerpen of gelden. Voor dit conservatoir beslag wordt de tegenpartij niet gehoord en verleent de rechter automatisch verlof tot het leggen van beslag. De gedaagde partij krijgt dus in de regel geen waarschuwing vooraf dat er beslag gelegd gaat worden, hetgeen soms een verrassingseffect

 

sorteert en de druk tot betalen opvoert.

 

Voorkomen beter dan genezen

 

Of u nu uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld of niet, de gang naar de rechtbank kunt u beter voorkomen. De extra juridische kosten kunt weliswaar verhalen op uw debiteur, maar dan moet u wel in het gelijk worden gesteld en uw debiteur moet uiteindelijk de kosten ook kunnen opbrengen. Daarnaast is een procedure langdurig en moet u alle kosten voorschieten. Voorkomen is beter dan genezen en wacht u daarom nooit te lang met het Inschakelen van een incassobureau. Zorg voor duidelijke algemene voorwaarden en een goede leveringsovereenkomst. Richt een waterdichte incassoprocedure in en houdt u daar strikt aan.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

Tips voor succesvol verkopen op Marktplaats

Diverse handvatten om succesvol te verkopen op marktplaats

Anticyclus begrotingsbeleid.

Overheidsbeleid dat gericht is op het dempen van de conjunctuurgolven.

Hoe word je financieel onafhankelijk?

We dromen allemaal van financiële onafhankelijkheid maar hoe word je financieel onafhankelijk?

Basel III

Wat is Basel III en hoe zal het de financiële wereld gaan beïnvloeden

Als je bij het BKR bekend staat betekent dat niet altijd dat je geen lening kunt ontvangen

Er zijn genoeg instanties die je geld willen lenen met een negatieve vermelding bij het BKR.

30 tips om geld te besparen

Geld besparen? Wil je geld overhouden voor leuke dingen? Wie weet zit hier een gouden tip voor jou tussen!

Goedkoop geld lenen voor studenten

Studenten lenen gemiddeld veel geld, lees hier waar je het goedkoopst kunt lenen als student.

Moet veel geld verdienen met valuta speculaties verboden worden?

Speculaties met geld kunnen het hele geldsysteem vernietigen, moet speculeren met geld verboden worden.

Wat is Residueel Inkomen?

Een inkomen dat blijft doorlopen lang na het beëindigen van de arbeid

Waarom wordt het meeste geld verdiend met nutteloze zaken zoals gratis Candy Crush Saga, films, muziek enzovoorts?

Deze week is het gratis spelletje Candy Crush verkocht voor 6 miljard dollar, waarom wordt er zoveel geld verdiend met nutteloze zaken zoals Candy Crush Saga.

De stijgende olieprijzen

De olieprijzen blijven reeds 2,5 jaar stijgen. Wat is hiervan de oorzaak?

De verkeersvergelijking van fischer

De uitleg over de verkeersvergelijking van fischer, de geld- en goederenstroom.

Eerlijk 10.000 euro vindersloon verdienen

Wat zou jij doen, eerlijk 10.000 euro vindersloon verdienen of 60.000 euro zelf houden.

Het nieuwe geldsysteem

Het huidige geldsysteem staat op instorten, tijd voor een heel nieuw geld systeem

Schatkist voor de crisis?

Geld verdienen door oude sieraden te verkopen

Onbeperkt winkelen zonder limiet.

Onbeperkt winkelen zonder limiet in de mooiste winkels, een droom of werkelijkheid.

Kan iedereen een boek schrijven en rijk worden?

Met een succesvol boek kun je miljoenen verdienen, kan iedereen een boek schrijven en rijk worden?

Controle van de post Debiteuren

Beschrijving van de aanpak van controle van de post debiteuren

Geld verdienen via internet

Geld verdienen op internet is niet zo rooskleurig als het lijkt.

Investeren in Goud

Investeren in goud is voor veel mensen interessant. Maar hoe werkt het nu eigenlijk precies, lees er hier meer over.

WOZ Waarde Bezwaar

Begin volgend jaar valt de WOZ-beschikking van uw huis weer in uw bus . Hierin vermeldt uw gemeente de waarde van de onroerende zaak.

Hoe kun je aan gratis bouwgrond komen?

Bouwgrond is ondanks de crisis nog steeds duur, hoe kun je aan gratis bouwgrond komen?

Behoefte aan een extra inkomen

Hoe bouw je een extra inkomen op?

De goedkoopste stroom, goedkope stroom

Hoe kom je aan de goedkoopste stroom in Nederland

Hoe kun je leven zonder geld?

We moeten steeds meer inleveren maar je kunt ook leven zonder geld.