Naar de rechter voor een openstaande rekening?


Publicatie datum:

Wat als je naar de rechter wilt om een openstaande vordering te innen

Gesponsorde koppelingen

Het kan voorkomen dat u voor een openstaande rekening naar de rechter moet. Bijvoorbeeld als uw debiteur zelfs na herinneringen, aanmaningen en het inschakelen van een Incassobureau. weigert de openstaande rekening te voldoen. Of wanneer uw debiteur de factuur betwist bijvoorbeeld omdat diensten of goederen niet goed of volledig zijn geleverd. Op een bepaald moment staat u voor de keuze een juridische procedure op te starten met alle haken en ogen van dien.

 

Naar de rechter voor een openstaande rekening?

 

Het kan voorkomen dat u voor een openstaande rekening naar de rechter moet. Bijvoorbeeld als uw debiteur zelfs na herinneringen, aanmaningen en het inschakelen van een Incassobureau. weigert de openstaande rekening te voldoen. Of wanneer uw debiteur de factuur betwist bijvoorbeeld omdat diensten of goederen niet goed of volledig zijn geleverd. Op een bepaald moment staat u voor de keuze een juridische procedure op te starten met alle haken en ogen van dien.

 

Wanneer heeft een juridisch incassoprocedure zin?

 

Een juridisch incassoprocedure heeft alleen zin als uw vordering moeilijk kan worden betwist en uiteindelijk ook door de debiteur kan worden opgebracht. U betaalt vooraf griffiekosten, de kosten van de deurwaarder en de kosten van eventuele juridische ondersteuning. Deze kunt u achteraf verhalen op uw debiteur mits u uiteraard in het gelijk wordt gesteld door de rechter en mits uw debiteur dit bedrag uiteindelijk ook kan betalen. Daarnaast hanteert de rechter bij een kostenveroordeling een staffel om te voorkomen dat te hoge juridische kosten in rekening worden gebracht.

 

De eerste stap: de tegenpartij dagvaarden!

 

De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. In de dagvaarding wordt de gedaagde partij schriftelijke opgeroepen om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding kan alleen door een deurwaarder worden uitgebracht. De tarieven voor het uitbrengen van een dagvaarding staan wettelijk vast en bedragen in 2011 voor het oproepen van de gedaagde € 76,31.

 

Uw zaak ligt bij de rechter, wat nu?

 

Als uw zaak eenmaal bij de rechter ligt, is er een aantal verschillende uitkomsten te verwachten.

 

De procedure is het meest eenvoudig als de gedaagde niet reageert op de dagvaarding. Indien de tegenpartij namelijk niet verschijnt, concludeert de rechtbank dat de gedaagde erkent dat hij het gevorderde bedrag verschuldigd is. Meestal neemt de rechter de eis van de eiser over en moet de gedaagde de kosten van de procedure betalen. De procedure komt hiermee tot een eind. Het eindvonnis levert een executoriale titel op waarmee het vonnis door de deurwaarder ten uitvoer kan worden gebracht.

 

Als de gedaagde wel reageert op de dagvaarding, worden de volgende stappen doorlopen:

 

Conclusie van antwoord

 

De gedaagde krijgt de gelegenheid verweer te voeren op hetgeen in de dagvaarding wordt geëist. Binnen een vastgestelde termijn kan hij middels een ‘Conclusie van Antwoord’ schriftelijk op de dagvaarding reageren.

 

Comparitie van partijen

 

Na de ‘Conclusie van Antwoord’ gelast de rechtbank in veel gevallen een (mondelinge behandeling) of een tweede schriftelijke ronde. Doel van deze comparitie is het inwinnen van inlichtingen door de rechtbank en het bezien of een schikking tot de mogelijkheden behoort. Partijen dienen daarbij in persoon te verschijnen.

 

Conclusie van Repliek

 

Wanneer de rechtbank na de ‘Conclusie van Antwoord’ geen comparitie gelast, mogen partijen nogmaals over en weer reageren op elkaars stellingen. De eisende partij mag na de ‘Conclusie’ van Antwoord’ met zijn ‘Conclusie van Repliek’ schriftelijk reageren. De gedaagde partij reageert hierop schriftelijk met zijn ‘Conclusie van Dupliek’. Na deze schriftelijke ronde kan alsnog een comparitie gelast worden.

 

Schikking

 

Gedurende de hele procedure is het mogelijk om te schikken. Een schikking is een afspraak tussen twee partijen om af te zien van een rechtszaak. Een schikking is vaak goedkoper en duurt ook minder lang. Bijkomend voordeel is dat het rechtssysteem wordt ontlast. Mocht er niet geschikt worden, beslist de rechter middels een tussenvonnis hoe de procedure voortgezet wordt.

 

Vonnis

 

Is de rechtbank van mening dat alle feiten en omstandigheden voldoende zijn belicht, dan wordt er eindvonnis gewezen. Zo niet wijst zij tussenvonnis en bepaalt zij welke proceshandelingen zij wenselijk acht (bewijsopdracht, benoeming van een deskundige, getuigenverhoor of plaatsopneming). Uiteindelijk moeten deze kosten worden opgebracht door degene die wordt veroordeeld, echter als er geen eenduidig oordeel komt of als zelf wordt veroordeeld betekent dat hogere kosten.

 

Hoger Beroep

 

In beginsel kan iedere uitspraak middels hoger beroep voorgelegd worden aan een hogere rechter (behalve bij geschillen om een geldbedrag van minder dan € 1750,-). Hoger beroep dient te worden ingesteld bij één van de vijf Gerechtshoven. Tot slot kan de uitspraak van de hoger beroeprechter nog worden voorgelegd aan de Hoge Raad (in cassatie gaan). De duur van het hele proces is moeilijk in te schatten. Houd rekening met een tijdsbestek van minimaal drie maanden

 

tot een jaar of zelfs langer.

 

U heeft een eindvonnis. Hoe verder?

 

Nadat de (kanton)rechter vonnis heeft gewezen en u in het gelijk heeft gesteld, heeft u nog niet per definitie uw geld ontvangen. Als de uw debiteur ook na vonnis niet tot betaling overgaat, heeft u door het vonnis wel meer mogelijkheden om uw geld te verkrijgen. Te denken valt aan loonbeslag, bankbeslag, derdenbeslag, beslag op auto’s, boedel etc.

 

Wie betaalt de juridische en buitengerechtelijke kosten?

 

De rechter kan de partij die ongelijk heeft gekregen veroordelen om de kosten van de tegenpartij te betalen. Als geen van beide partijen volledig gelijk heeft gekregen, betaalt ieder zijn eigen kosten. Onder de kostenveroordeling kunnen de kosten voor rechtsbijstand vallen, maar ook de kosten van getuigen, deskundigen, reis- en verblijfkosten, van uittreksels en verdere buitengerechtelijke kosten.

 

Conservatoir beslag: Beslag leggen voordat er een vonnis is!

 

Zolang er nog geen uitspraak van de rechter is, kan u met een verzoekschrift aan de rechter vragen beslag te mogen laten leggen op vermogensbestanddelen van de debiteur, op voorwerpen of gelden. Voor dit conservatoir beslag wordt de tegenpartij niet gehoord en verleent de rechter automatisch verlof tot het leggen van beslag. De gedaagde partij krijgt dus in de regel geen waarschuwing vooraf dat er beslag gelegd gaat worden, hetgeen soms een verrassingseffect

 

sorteert en de druk tot betalen opvoert.

 

Voorkomen beter dan genezen

 

Of u nu uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld of niet, de gang naar de rechtbank kunt u beter voorkomen. De extra juridische kosten kunt weliswaar verhalen op uw debiteur, maar dan moet u wel in het gelijk worden gesteld en uw debiteur moet uiteindelijk de kosten ook kunnen opbrengen. Daarnaast is een procedure langdurig en moet u alle kosten voorschieten. Voorkomen is beter dan genezen en wacht u daarom nooit te lang met het Inschakelen van een incassobureau. Zorg voor duidelijke algemene voorwaarden en een goede leveringsovereenkomst. Richt een waterdichte incassoprocedure in en houdt u daar strikt aan.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

Geld besparen tijdens de kredietcrisis

Enkele tips om geld te besparen tijdens de kredietcrisis

Is beleggen in goud een verstandige beslissing?

Vooral in tijden van crisis kan beleggen in edele metalen zoals goud en zilver erg aantrekkelijk zijn.

Belegging de MIST in

Een op waarheid berust verhaal van een daytrader. De namen zijn afgekort of gefingeerd, maar de essentie is re�el.

Welke hosting heb ik eigenlijk nodig?

Op zoek naar een goed hostingpakket die bij jouw past

Geld maakt gelukkig, mijn leven als kersverse miljonair

Eindelijk is het gelukt, ik ben miljonair!

Hoe kun je meer verdienen met hetzelfde loon?

De lonen stijgen niet zo hard meer als vroeger, toch kun je meer verdienen met hetzelfde loon.

De toekomst van het internetbankieren

Internetbankieren is het afgelopen decennia in opkomst gekomen en tegenwoordig doet iedereen het. Hoe ziet de toekomst van het internetbankieren eruit?

Eenvoudig geld verdienen met je eigen kleine bank

Hoe begin je een eigen bank? Kun je ook nu nog eenvoudig geld verdienen met een kleine bank?

Geld lenen? 8 Tips om het te voorkomen

8 tips om te voorkomen dat je geld moet lenen

Goedkoop scooter rijden, goedkoop brommer rijden

Wie verlangd er niet naar terug, goedkoop brommer rijden.

Hoe word je financieel onafhankelijk?

We dromen allemaal van financiële onafhankelijkheid maar hoe word je financieel onafhankelijk?

Tegenstrijdig belang

De wet geeft een speciale regeling ingeval de vennootschap een zogenaamd tegenstrijdig belang (

Gratis zonne-energie & gratis zonnepanelen

De zon levert gratis energie, lees hier hoe je daar het beste gebruik van kan maken.

Wat zijn de kansen en voordelen van de sharing economy?

Iedereen krijgt te maken met het fenomeen sharing economy, wat zijn de kansen en voordelen van de sharing economy.

Geld verdienen naast je reguliere baan

3 simpele manieren om extra geld te verdienen

Geld verdien door klikken, klikken voor geld

Lees hoe je veel geld kan verdienen met klikken voor geld en geld voor klikken.

Voorzieningen Ziektekosten en Zorgkosten

Er verandert veel in de Ziektekosten en Zorgkosten, hier een overzicht van de diverse voorzieningen.

Hoe kun je 1000 euro verdienen met goede argumenten en het Kifid

Een voorbeeld voor iedereen die een manier zoekt om zijn gelijk te halen bij de autoverzekering.

Is voordeel altijd voordeliger?

Je wordt constant gebombardeerd met koopjes en voordeel. Zijn die aanbiedingen altijd de beste deal?

Verschillende hypotheekvormen: de beleggingshypotheek

Wat is een beleggingshypotheek?

Factuur factoring als broodnodige kasstroom voor bedrijven

Factoring gebruiken om direct te beschikken over benodigde kapitaal voor kleine ondernemers

Beleggen profiteren van concurrentie financiële producten

Belegen anno 2013 is een stuk goedkoper geworden door het grote aanbod van brokers.

financiele problemen

tips voor mensen met geldproblemen

Geld verdienen met twitter

Verdien snel, slim en makkelijk geld op internet via twitter!

Mannen, Met welk beroep verdien je het meeste geld, wat is het best betaalde beroep?

Als je nog niet precies weet wat je wilt worden is het handig om te weten met welk beroep je het meest verdiend.