Letselschade advocaat stelt vragen aan minister


Publicatie datum:

Een zeer gedreven letselschade advocaat stelt vragen aan de Nederlandse minister over claimcultuur.

Gesponsorde koppelingen

Een zeer gedreven letselschade advocaat heeft aan de Nederlandse minister de volgende vraag gesteld in de 2de kamer: Onder "Ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht" lijkt een passage over de rol van overheidslichamen in deze te ontbreken. Klopt het dat overheidslichamen in toenemende mate worden geconfronteerd met claims? (Zie bijvoorbeeld het artikel 'Claim je rijk!' uit HP/De Tijd van 28 november 1997.) Zijn hierover cijfers bekend? Het lange en onbevredigende antwoord wordt in dit artikel nader toegelicht.

Letselschade advocaat

Een zeer gedreven letselschade advocaat heeft aan de Nederlandse minister de volgende vraag gesteld in de 2de kamer: Onder "Ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht" lijkt een passage over de rol van overheidslichamen in deze te ontbreken. Klopt het dat overheidslichamen in toenemende mate worden geconfronteerd met claims? (Zie bijvoorbeeld het artikel 'Claim je rijk!' uit HP/De Tijd van 28 november 1997.) Zijn hierover cijfers bekend?

 

Letselschade advocaat ontving antwoord van minister

De minister heeft deze vraag als volgt beantwoord: Noch in het kader van de kabinetsbrief noch in het daaraan ten grondslag liggende rapport kon worden ingegaan op de meer specifieke ontwikkeling van de claimcultuur op de verschillende deelgebieden van het aansprakelijkheidsrecht, waaronder de overheidsaansprakelijkheid. In beide stukken ging het er dan ook om het verschijnsel in den brede te bezien. Een en ander neemt niet weg dat - naargelang de uitkomsten van het eerder geschetste onderzoek naar de feitelijke ontwikkelingen met betrekking tot de claimcultuur - voor de toekomst nadere studie naar de verschillende deelgebieden, waaronder mogelijk de overheidsaansprakelijkheid, gewenst kan zijn. Hier zal de letselschade advocaat het mee eens kunnen zijn.

 

Vervolg antwoord van de minister

De in het kader van de onderhavige beantwoording verkregen informatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de onderlinge waarborgmaatschappij van gemeenten (AOG, marktaandeel 30%) en de grootste verzekeraar van overheidsaansprakelijkheid, Centraal Beheer (marktaandeel 60%) wijkt niet af van de trend die naar voren komt uit de door het Verbond van Verzekeraars verstrekte cijfers, zoals ook opgenomen in de bijlage bij de brief van het Verbond aan de Kamer.

Evenveel claims maar hogere schadenlast

Er is globaal gezien sprake van een gelijkblijvend claimfrequentie en van een toename van de totale schadelast. Daarbij moet worden aangetekend dat de verkregen cijfers uitsluitend zien op de gemeenten en niet op andere overheden. Ook bestrijken zij niet het gehele terrein van de overheidsaansprakelijkheid, vanwege het feit dat niet voor alle schadeclaims dekking is te verkrijgen. Het gaat vooral om de aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder en om de aansprakelijkheid voor vernietigde overheidstoename van het aantal risico-aansprakelijkheden is beschreven als een van de mogelijke determinanten van claimcultuur. Deze aansprakelijkheden beogen degenen die het slachtoffer worden van bepaalde omschreven activiteiten die een verhoogde kans op schade met zich brengen een betere positie te geven bij het verhaal van de door hen geleden schade. Hier zal de letselschade advocaat het mee eens kunnen zijn.

 Lagere drempel leidt tot meer claims

Het lijkt voor de hand te liggen dat, omdat de drempel om een schadeclaim in te dienen bij de veroorzaker lager wordt, dit tot meer claims zal leiden. Bovendien mag men verwachten dat bij een duidelijke wettelijke regeling deze claims eerder buitengerechtelijk zullen worden afgewikkeld. Cijfers hierover zijn, zoals reeds werd geconstateerd, echter thans niet beschikbaar. Opgemerkt wordt dat, evenals ten aanzien van de andere in de brief beschreven determinanten niet valt te zeggen welk effect de toename van het aantal risico-aansprakelijkheden in kwantitatieve zin heeft op de ontwikkeling van een claimcultuur. Het is de bedoeling om met het op te zetten monitoringsysteem meer helderheid over deze verbanden te verkrijgen.

Conclusie

Kortom, we weten nu eigenlijk nog steeds niet het antwoord van de minister op toch een duidelijke vraag van deze letselschade advocaat. Een gemiste kans aangezien slachtoffers recht hebben op duidelijkheid omtrent de kans van slagen van hun claim.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker letselschade

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

Geld verdienen door samen in te kopen

Vroeger waren inkoopverenigingen en coöperaties alleen voor bedrijven maar nu kan ook jij profiteren door het gezamenlijk grootschalig inkopen van producten.

Contactloos betalen via NFC bereikt keerpunt

Volgens Visa groeit het aantal contactloze betalingen nog maandelijks. In maart van dit jaar bedroegen alle transacties samen meer dan 1 miljard euro

Hoe kun je geld verdienen met verkeerde lege plastic flessen?

Vind je dat ook zo vervelend als je lege fles niet geaccepteerd wordt? Lees hoe je toch geld kunt verdienen met verkeerde lege flessen.

Jongeren en geld

Steeds meer jongeren raken in de geldproblemen.

Pas op geld lenen kost geld

Schulden het lijkt wel of steeds meer mensen ze hebben, maar hoe voorkom je dat je in de schulden geraakt.

De goedkoopste hypotheek, de beste hypotheek

Op deze website vindt je hoe je de goedkoopste hypotheek en de beste hypotheek.

De stijgende olieprijzen

De olieprijzen blijven reeds 2,5 jaar stijgen. Wat is hiervan de oorzaak?

10% rendement op investering zonnepanelen nader berekend

Een objectieve nacalculatie op de berekeningen van zonnepanelen leveranciers

Vergelijk autoverzekering

Vergelijk autoverzekeringen en bespaar honderden euro's per jaar

Hoe verdient myheritage.com zijn geld

Op www.myheritage.com kun je gratis een stamboom aanmaken, maar hoe wordt dit gefinancierd?

Snel geld lenen

Is het mogelijk om binnen 24 uur een lening af te sluiten?

Vijf manieren om online geld te verdienen

Wil je voorgoed afscheid nemen van je dagelijkse routine, of gewoon wat extra geld aan de kant hebben, er zijn best wel wat manieren om online geld te verdienen.

De economische crisis van 1929

In dit artikel behandel ik de economische crisis van 1929. Wat waren de oorzaken en hoe is deze crisis opgelost?

Goedkoop boodschappen doen in de supermarkt doe je zo

het dagelijkse leven wordt steeds duurder. Hoe zorg je ervoor dat je dagelijkse boodschappen zo goedkoop mogelijk doet.

Hoe kun je normaal leven van een bijstand uitkering?

Steeds meer mensen belanden voor altijd in de bijstand, hoe kun je normaal leven in de bijstand.

Stamrecht BV of stamrechtbanksparen?

Het oprichten van een stamrecht BV en banksparen zijn twee manieren om belasting te besparen op een ontslagvergoeding. Wat zijn de voor- en nadelen van beide?

Lenen met Bureau Krediet Registratie, snel geld lenen zonder BKR toetsing

In dit artikel kun je lezen hoe je voordelig geld kunt lenen met of zonder Bureau Krediet Registratie.

Snel veel geld verdienen voor een goed doel

Lees hier hoe je snel veel geld kan verdienen voor een goed doel.

Hoe kun je aan gratis bouwgrond komen?

Bouwgrond is ondanks de crisis nog steeds duur, hoe kun je aan gratis bouwgrond komen?

De Amsterdamse Exchange Index (AEX)

Een korte geschiedenis van de AEX en haar huidige situatie op de internationale markt.

Het ultieme bankgeheim, het ultieme zwartgeld

Ook altijd ruzie met de fiscus, lees hier hoe je grote bedragen probleemloos wegsluist en bewaart.

Handige tips om op je geld te bezuinigen

Tips om op je geld te bezuinigen.

Hoe rendabel is zonne-energie echt, hoe rendabel zijn zonnepanelen echt

Zonne-energie en zonnepanelen winnen nog steeds aan populariteit, lees hier hoe rendabel Zonne-energie en zonnepanelen echt zijn.

Geld verdienen met twitter

Verdien snel, slim en makkelijk geld op internet via twitter!

Catawiki

Enkele tips die u kunt toepassen als u graag (online) dingen verkoopt of als u objecten verzameld en een betrouwbaar adres zoekt om het online in te kopen.