Hoe werkt een loonstrookje?


Publicatie datum:

uitleg loonstrookje, salarisstrookje

Gesponsorde koppelingen

begrijpt u ook helemaal niets van de afkortingen binnen uw loonstrookje of waarvoor u eigenlijk allemaal moet betalen?

 

 

 

 

hierbij betekenissen/uitwerkingen van de benamingen binnen uw loonstrookje. ( ik heb geen voorbeeld toegevoegd omdat elk loonstrookje zijn eigen opmaak heeft. )

 

basisloon: dit is vrijwel het zelfde al het brutoloon. dus het geen wat u bruto ontvangt.

min. loon: (minimumloon) het minimale loon wat u mag verdienen binnen uw functie. vaak ligt dit bedrag onder het basisloon.

ZVW: (zorgverzekeringswet) Dit bedrag wordt gebruikt om de hoogte van de bijdrage zorgverzekeringswet te bepalen.

PF: Dit bedrag wordt gebruikt om te bepalen hoeveel pensioenpremie er betaald moet worden.

LH%: Het percentage aan loonheffing wat moet worden betaald.

Deeltijdfactor: een boekhoudkundige term wat niet relevant is voor u als werknemer. Mut. vak. toesl.: (mutatie vakantie toeslag) het bedrag aan salaris wat u al heeft ontvangen en waar u vakantie toeslag over ontvangt.

Opb. vak. toesl: (opgebouwde vakantie toeslag) de vakantietoeslag waar u tot nu toe recht op heeft, en in mei zal ontvangen.

arbeidskorting: heffingskorting die in mindering wordt gebracht op de berekende inkomstenbelasting.

Grsl.pens.pr: (grondslag pensioenpremie) het deel waarover de pensioenpremie word berekent.

Grsl.soc.fonds: (grondslag sociaal fonds) het deel waarover het sociaalfonds wordt berekent.

Uurloon: het brutouurloon wat u verdient.

Loon/salaris: het bedrag wat u totaal ontvangt aan brutoloon Pensioenpremie: het bedrag wat u aan pensoenpremie betaald. en word afgetrokken van het brutoloon.

Soc.pl.loon: (sociaal plichtig loon) het loon waarover sociale premies worden berekent. in dit geval brutoloon-pensieonpremie=sociaal plichtig loon.

Wg. deel zvw: (werkgeversdeel zorgverzekeringswet). het te betalen zorgverzekering door de werkgever. dit bedrag word opgeteld bij het brutoloon.

Heff.pl.loon:(Heffings plicht loon) de grondslag waarover de door u te betalen loonheffing wordt berekend. sociaal plichtig loon + werkgeversdeel zorgverzekering = heffings plicht loon.

LB/pr.volksvz: (loonbelasting/premie volksverzekering) het bedrag aan loonheffing dat word ingehouden op het salaris. ook dit bedrag moet u aftrekken van het brutoloon.

premie wga: (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) het te moeten betalen bedrag aan deze vorm van premie.

Premie zvw: ( zorgverzekeringswet) Het te moeten betalen bedrag aan de zorgverzekering.

Nettoloon: het bedrag aan geld dat u op uw rekening zult ontvangen. dit bedrag wordt berekent door de heffingsplichtloon - loonbelasting - beiden premies = nettoloon.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

Goedkoop scooter rijden, goedkoop brommer rijden

Wie verlangd er niet naar terug, goedkoop brommer rijden.

De gevoelsmatige kant van bewindvoering en onder curatele stelling.

Wat bewindvoering en curatele met de betrokkenen doet, gevoelsmatig gezien.

Nieuwe regels hypotheek 2015

Verandering regels hypotheek voor 2015

Hoe kun je meer verkopen met Shopnography?

Meer verkopen tegen lagere kosten door het toepassen van Shopnography.

Vind jouw actiecode en kortingscode op www.actiecode.nl

Op www.actiecode.nl vind je iedere dag alle actuele actiecodes en kortingscodes voor jou verzameld.

Schatkist voor de crisis?

Geld verdienen door oude sieraden te verkopen

Goedkope ziektekostenverzekering, de goedkoopste ziektekostenverzekering

Ook ziek van je hoge ziektekostenverzekering, tijd voor een gezonde toelichting

Relatie Earnings Management en Belastinglatenties

Relatie Earnings Mangement en Belastinglatenties gezien vanuit verschillende oogpunten

Het nieuws en de Beurs

Is het je opgevallen dat maandag de beurs een forse knauw kreeg door het aftreden van Rutte 1?!

Hypotheekaftrek en de nieuwe belastingregels

Hoe zit het nu met de nieuwe belastingregels en de hypotheekaftrek vanaf januari 2013?

Hoe werkt een loonstrookje?

uitleg loonstrookje, salarisstrookje

Zuinig een dagje weg

Een paar tips om zuiniger met je dag-je-weg om te gaan.

Hoe kun je 1000 euro verdienen met goede argumenten en het Kifid

Een voorbeeld voor iedereen die een manier zoekt om zijn gelijk te halen bij de autoverzekering.

De crisis slaat hard toe! Het aantal werkelozen in Nederland is explosief toegenomen!

De economische crisis in Nederland slaat hard toe. De werkeloosheid in Nederland stijgt voortdurend de laatste 1,5 jaar blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. De werkeloosheid is momenteel 7,2 % van de beroepsbevolking.

Verschillende hypotheekvormen: de lineaire hypotheek

Wat is een lineaire hypotheek?

Extra inkomen zonder werken, geld verdienen zonder werken

Het kan echt, extra inkomen zonder werken, geld verdienen zonder werken

Het principe van dividendbeleggen

Het heil in beleggen in dividendaandelen

Management en organisatie

Een artikel over management en organisatie waarbij o.a. de volgende onderwerpen worden besproken: cashflow, revisionisme, besluitingsvormen en vormen van communicatie.

Wanneer krijg je je belasting geld terug over 2014?

Begin 2015 heb je inkomsten belasting aangifte moeten doen over 2014. Wanneer krijg je hierover bericht van de belastingdienst en kun je de teruggave verwachten?

Dealen met debiteuren, een empirisch onderzoek in de bouwinstallatie-branche

Welke criteria spelen een rol bij het omgaan debiteuren en het voorkomen van een faillisement

Zuinig en autorijden

Een aantal ideeén om zuinig en auto te combineren

Gezins boekhouden

hoe kan ik een goede boekhouding voor thuis maken?!

Kredietcrisis.

Wat belangrijk is om te weten omtrend de kredietcrisis.

De economische crisis van 1929

In dit artikel behandel ik de economische crisis van 1929. Wat waren de oorzaken en hoe is deze crisis opgelost?

Haalbaarheid

Inzicht verkrijgen in het begrip haalbaarheid