AOW


Publicatie datum:

De geschiedenis en actuele ontwikkelingen mbt de A.O.W.

Gesponsorde koppelingen

In 1957 is de AOW geïntroduceerd door minister Drees. Het doel was om iedereen in Nederland te voorzien van een basispensioen. Pensioenregelingen waren toen nog geen gemeengoed. De hoogte van de uitkering werd gekoppeld aan het netto minimumloon. Iedereen heeft dus recht op een uitkering ter hoogte van het bestaansminimum. Twee maal per jaar wordt de AOW geïndexeerd als de economische situatie dit toelaat.

Algemene OuderdomsWet (AOW)

 In 1957 is de AOW geïntroduceerd door minister Drees. Het doel was om iedereen in Nederland te voorzien van een basispensioen. Pensioenregelingen waren toen nog geen gemeengoed. De hoogte van de uitkering werd gekoppeld aan het netto minimumloon. Iedereen heeft dus recht op een uitkering ter hoogte van het bestaansminimum. Twee maal per jaar wordt de AOW geïndexeerd als de economische situatie dit toelaat.

 Wanneer heeft iemand recht op AOW;

 Iedereen die in Nederland woont of in Nederland belastingplichtig is heeft recht op AOW. Tussen het 15e en 65e jaar bouwt iedereen een recht op AOW op. Gedurende 50 jaar betekend dit elk jaar een aanwas van 2%. Op 65 jarige leeftijd heeft iedereen dus maximaal 100% recht op een AOW-uitkering. Allochtone mensen die na hun 15e naar Nederland zijn gekomen missen het aantal jaren wat zij ouder zijn dan 15 jaar maal 2%. (bijv. iemand die op zijn 20ste naar Nederland komt heeft recht op een uitkering van 90%) Nederlanders die zich één of meerdere jaren uit Nederland laten schrijven missen 2% per uitgeschreven jaar. Om toch voor een uitkering van 100% in aanmerking te komen kunnen allochtonen alsnog AOW-rechten inkopen bij de Sociale Verzekeringsbank. (www.svb.nl) Nederlanders die uitgeschreven zijn kunnen niet bij terugkomst met terugwerkende kracht AOW rechten inkopen. Dit hadden zij voorafgaand aan hun vertrek moeten regelen bij de SVB.

 Hoe wordt de AOW gefinancierd?

 De financiering van de AOW gaat via een omslagsysteem. Dit betekend dat iedereen die werkt en belasting betaald premie afdraagt voor de uitkering van de huidige 65 plussers. Over de eerste twee belastingschijven betalen wij 17,9% AOW premie. Dit betekend dat over de eerste € 32.000 van het inkomen 17,9% wordt ingehouden om de uitkeringen te betalen van 65 plussers. Wettelijk mag dit percentage nog stijgen naar 18,25%.

Partnertoeslag en 2015;

 Oorspronkelijk kreeg de kostwinner (meestal de man) bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd zijn AOW deel en een partnertoeslag voor zijn partner. Gemiddeld genomen was de man drie jaar ouder dan de vrouw. Gedurende de tijd tussen het bereiken van de 65 jaar en het moment dat de partner 65 werd gold de partnertoeslag. Na verloop van tijd werd deze partnertoeslag inkomensafhankelijk. Via een vastgestelde berekening werd gekeken of de partner niet teveel verdiende om in aanmerking te komen voor een gehele of gedeeltelijke partnertoeslag. Inmiddels is de partnertoeslag afgeschaft voor iedereen die op of na 1 januari 1950 is geboren. Andersom is de partnertoeslag dus afgeschaft voor iedereen die op of na 1 januari 2015 65 jaar wordt. Aangezien pensioenfondsen bij de bepaling van de hoogte van pensioenopbouw altijd rekening gehouden hebben met een situatie waarin elke werknemer als kostwinner werd gerekend, betekend dit voor veel gezinnen dat zij te maken krijgen met een pensioengat.

 AOW en vergrijzing;

 Steeds vaker wordt in de media aandacht geschonken aan de houdbaarheid van het huidige AOW stelsel. Met name onder invloed van de vergrijzing wordt de financiering voor de huidige en toekomstige generatie een probleem. Cijfers van het centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl) laten zien dat er op dit moment zo’n 2,5 miljoen 65 plussers zijn. In 2050 zal dit opgelopen zijn naar plm. 4,1 miljoen. Het aantal werknemers zal in verhouding juist afnemen. Op dit moment betalen er ongeveer 4 werknemers voor één 65 plusser. Als er niets veranderd zal dit medio 2050 1 op 1 zijn. De oplossingen die tot nu toe aangedragen zijn in de politiek zijn om de AOW leeftijd gefaseerd te verhogen naar 67 jaar. (langer betalen, korter genieten) Daarnaast is geopperd om vermogende 65 plussers premie te laten betalen na hun 65ste. Als laatste maar tevens minst serieuze is om de uitkering te verlagen. Tot op heden is er één Nederlander in geslaagd om succesvol geen AOW uitkering te ontvangen. Dit was de heer Freddie Heineken. Voor de rest ontvangt zelfs de Koningin AOW, zij schenkt dit aan een goed doel.

Voor actuele cijfers over de hoogte van de AOW uitkering kunt u zich wenden tot het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.minszw.nl)


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie financieel

Google Adwords click through rate (CTR)

Wat is de CTR (click through rate) van Google Adwords

Belastingtips 2008 (Deel 1)

Belastingtips particulieren voor aangifte 2008

Moeten we terug naar de gulden?

Terug naar de gulden, is dat de beste oplossing voor de Euro crisis?

Beleggen profiteren van concurrentie financiële producten

Belegen anno 2013 is een stuk goedkoper geworden door het grote aanbod van brokers.

Belastingtoeslagen

Hoe om te gaan met toeslagen?

De kosten van transport

Benieuwd naar wat transport nu eigenlijk de maatschappij kost? Lees het hier!

Wanneer is een private label of eigen huismerk haalbaar?

Iedere winkelketen wil graag een eigen label voeren maar wanneer is een private label of eigen huismerk haalbaar?

Hoe kan je Bitcoins kopen, hoe veilig is een Bitcoin account

Lees hier hoe je Bitcoins kunt kopen en hoe veilig een Bitcoin account is.

Een andere vorm van lenen, huurkoop.

Lenen via huurkoop word verschillend bekeken in Nederland dan in Belgie.

Eenvoudig geld verdienen met je eigen kleine bank

Hoe begin je een eigen bank? Kun je ook nu nog eenvoudig geld verdienen met een kleine bank?

Moet ik een huis kopen of toch huren?

Moet ik een huis kopen of toch huren?

Bonuscultuur, kredietcrisis en economische crisis

Beschouwing over de bonuscultuur

Geld verdienen via internet

Geld verdienen op internet is niet zo rooskleurig als het lijkt.

Vals goud

Hoe wordt je op een eenvoudige manier opgelicht ? Lees hier een verhaal hoe oplichters tewerk gaan.

Energie besparen hoe pak je het aan

praktische tips om je energie rekening zoveel als mogelijk binnen de perken te houden.

Waarom wordt het meeste geld verdiend met nutteloze zaken zoals gratis Candy Crush Saga, films, muziek enzovoorts?

Deze week is het gratis spelletje Candy Crush verkocht voor 6 miljard dollar, waarom wordt er zoveel geld verdiend met nutteloze zaken zoals Candy Crush Saga.

Geld verdien door klikken, klikken voor geld

Lees hoe je veel geld kan verdienen met klikken voor geld en geld voor klikken.

Hoe financier je een onderneming?

Welke financierings mogelijkheden zijn er en welke financiering past het beste bij jou onderneming?

Hoe kun je een miljoen Euro witwassen

Ik heb een miljoen Euro gevonden, wie kan mij helpen om een miljoen Euro wit te wassen.

Doe iets met die rente

Hoeveel rente brengt je spaargeld op? Na hoeveel jaar is je spaargeld verdubbeld?

Hoe kun je veel geld verdienen met marktplaats?

Hoe kun je veel geld verdienen met de verkoop van goedkope auto’s, merkkleding, fietsen, en brommers op Marktplaats?

Besparen in deze tijden van kredietcrisis?

Kortingscodes zijn 'hot' in Nederland, en kunnen je veel geld besparen!

Management en organisatie

Een artikel over management en organisatie waarbij o.a. de volgende onderwerpen worden besproken: cashflow, revisionisme, besluitingsvormen en vormen van communicatie.

Spaarhypotheek of beleggingshypotheek

Veel mensen vragen zitten met de vraag voor wat voor soort hypotheek er genomen moet worden. Hier worden spaar en beleggingshypotheken kort besproken.

Geld

Geld: een vreemd begrip. Wat is het en hoe is het ontstaan?