De vraag naar een product volgens de algemene economie.


Publicatie datum:

Hoe je de vraag naar een product berekend en de elasticiteit. Beschreven volgens de algemene economie.

Gesponsorde koppelingen

Oorzaak voor vraag naar producten:
- Bevrediging van behoeften
     - Basisbehoeften: Voor fysiek bestaan (Voeding,kleding,medische verzorging) 
     - Overige behoeften: Veiligheid, sociale relaties, waardering, zelfontplooiing.

Consumptiepatroon = De samenstelling van het consumptiepakket ter bevrediging van de behoeften.
Vrijwel alle consumenten in industriële landen zijn in staat beide soorten behoeften in meer of meerdere mate met zeer veel verschillende soorten producten te bevredigen. Daardoor kunnen de individuele consumptiepatronen sterk verschillen.
Veel producten die als basisbehoeften bedoeld zijn bevredigen ook overige behoeften (bv kleding)Een bepalende factor van het consumptiepatroon vormen de consumentenvoorkeuren, ook wel preferenties genoemd. Deze voorkeuren komen tot stand onder invloed van sociale en psychologische variabelen. Bv Leeftijdsgroep, opvoeding, opleiding etc.

 Veranderingen in voorkeuren zijn voor ondernemingen van groot belang voor hun afzet. Voor een deel zijn deze veranderingen het gevolg van psychosociale verschijnselen bij consumenten die niet door de (economische) wetenschap verklaard kunnen worden. Andere trends zijn minder grillig omdat zij samenhangen met langzaam lopende ontwikkelingen in de samenleving.
Demografische trends:
- De consumptie van veel producten is leeftijdsgebonden. De scholing beïnvloed ook de belangstelling naar producten. Consumenten met hogere opleidingen zijn meer opzoek naar betekenisvolle ervaringen bv reizen, relaties, gezondheid etc. Ze zijn minder modegevoelig.
- Cultuurtrends worden ook belangrijker. Consumenten hebben veel afkeer voor productieprocessen die slecht voor het milieu zijn of waarbij kinderarbeid aanwezig is.

 Levensstijlen zijn min of meer samenhangende normen- en waardepatronen die invloed uitoefenen op het (koop)gedrag van individuen. Belangrijkste trend in ‘'life-style'' is de steeds vergaande individualisering. Veel consumenten vullen hun vrije tijd steeds meer individueel in, apart van andere gezinsleden. Hierop worden producten afgestemd bv kant en klaar maaltijden etc. Ondernemingen spreken vaan van ‘Maatwerk door massa-individualisering' Klanten kunnen steeds meer producten afstemmen op hun behoeften. Service gaat ook steeds een belangrijkere rol spelen. Ondernemingen die goed op trends kunnen inspelen hebben daarom een concurrentievoordeel.

 Consumenten rekenen in toenemende mate op vernieuwing van producten. Hierdoor word de product levenscyclus kleiner. Ondernemingen moeten op de hoogte blijven van trends in hun bedrijfstak en consumentengedrag. Ook seizoen en klimaat hebben invloed op de vraag. Zij behoren tot de toevalsfactoren die de concurrentiepositie van bedrijven beïnvloeden. Overheidsmaatregelen kunnen invloed op het bestedingspatroon uitoefenen.

 Het verband tussen prijs en gevraagde hoeveelheid kan worden laten zien met de vraagcurve. Dit verband word ook wel de vraagfunctie genoemd. Wanneer je deze in een grafiek zet komt de prijs op de verticale as en de gevraagde hoeveelheid op de horizontale as. Een prijsdaling kan het verdringing van substituut-producten tot gevolg hebben = Het substituut effect. De koopkracht van het inkomen is door prijsdaling toegenomen. Dit noemt men het inkomenseffect van prijsverandering.

 Prijselasticiteit van de vraag: %verandering gevraagde hoeveelheid
                                                           % verandering in prijs

 Elastisch = groter dan -1 of 1
Inelastisch = tussen 0 en -1 (De relatieve verandering van de hoeveelheid is kleiner dan de verandering van prijs)

 Bij kleine ondernemingen is de vraagcurve vaak elastisch. Ondernemers die met een inelastische vraag te maken hebben zullen hun omzet zien toenemen als gevolg van een prijsstijging. De verandering van omzet is (ongeveer) gelijk aan de som van de prijs- en hoeveelheidverandering. De vraagcurve kan verschuiven door verandering van behoeften. Deze word vaak veroorzaakt door trends.

 Het verband tussen de afzet van een product en de prijs van een ander product is weer te geven met behulp van de kruislingse prijselasticiteit. =
%vraag naar goed Y
% prijs van goed X

 Deze kan positief, 0 en negatief zijn. Positief: vraag naar een product neemt toe als de prijs van een ander product stijgt. Hierbij spreken we van substitutie goederen. Negatief: Vraag daalt wanneer prijs stijgt. = Complementaire goederen. 0 = Producten zijn onafhankelijk van elkaar.

 Inkomenselasticiteit = %verandering gevraagde hoeveelheid / % verandering van het inkomen

 Bij een waarde van minder dan 1 is de verandering van de vraag kleiner dan het inkomen. (groter dan 1 = gevraagde hoeveelheid neemt sterker toe dan het inkomen = bij luxegoederen)
Negatieve waarde van inkomenselasticiteit: Bij een stijging van het inkomen zullen de uitgaven aan het goed dalen. Dit noemt men inferieure goederen. De inkomenselasticiteit van veel goederen zal bij het toenemen van de welvaart dalen.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 24
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

Hoe kun je leven zonder geld?

We moeten steeds meer inleveren maar je kunt ook leven zonder geld.

Lees hier hoe je eenvoudig Bitcoins kunt verdienen door de rekenkracht van je computer.

Virtuele munt bitcoin, geld verdienen met virtuele munt bitcoin

Voorzieningen Ziektekosten en Zorgkosten

Er verandert veel in de Ziektekosten en Zorgkosten, hier een overzicht van de diverse voorzieningen.

Wat is kapitalisme en heeft het als mercantilisme nog een toekomst?

Volgens velen Is het kapitalisme de schuld van de economische crisis maar wat is kapitalisme en heeft het als mercantilisme nog toekomst?

Management en organisatie

Een artikel over management en organisatie waarbij o.a. de volgende onderwerpen worden besproken: cashflow, revisionisme, besluitingsvormen en vormen van communicatie.

Soorten dienstverband

Welke soorten dienstverband zijn?

Geld verdienen doormiddel van besparen

Doormiddel van het besparen in je gebruik van gas, water en licht en je uitgaven houd je aan het einde van het jaar meer over.

Gratis zonne-energie & gratis zonnepanelen

De zon levert gratis energie, lees hier hoe je daar het beste gebruik van kan maken.

Waarom moet je niet te intelligent zijn om veel geld te verdienen?

Intelligent zijn is maar tot een zekere hoogte een garantie voor veel geld verdienen, waarom moet je niet te intelligent zijn om veel geld te verdienen?

Eerlijk 10.000 euro vindersloon verdienen

Wat zou jij doen, eerlijk 10.000 euro vindersloon verdienen of 60.000 euro zelf houden.

Het nieuws en de Beurs

Is het je opgevallen dat maandag de beurs een forse knauw kreeg door het aftreden van Rutte 1?!

Geld, de oorsprong is verdwenen

Geld een ruilmiddel of een pressiemiddel?

De WW-uitkering

Uitleg van de WW-uitkering

Crisis in jouw portemonnee? Handige tips om wat geld uit te sparen

De koopkracht holt achteruit! Moet jij ook bezuinigen op je uitgaven? Hierbij wat handige tips om geld te besparen

25 zaken die Barack Obama voor ons verborgen houdt

Er zijn zaken die, omwille van reputatie, niet bekend worden gemaakt. Barack Obama heeft er daar 25 van die wij niet mogen weten!

Verzekeraars manipuleren (eigen) onderzoeks & expertisebureaus

Belangenverstrengeling aangetoond, verzekeraars overtreden eigen gedragscode. De meeste expertise/onderzoeksbureaus zijn partijdig.

Hoeveel kost de Smartphone ons?

De Smartphone bepaald steeds meer ons leven maar hoeveel kost de Smartphone ons?

5 succesvolle verkooptips voor online verkoopsites!

Verkooptips voor mensen die hun spullen aanbieden op online verkoopsites.

Google Adsense, wat is het?

Informatie over Google Adsense en de verdienmogelijkheden.

Hoe word je financieel onafhankelijk?

We dromen allemaal van financiële onafhankelijkheid maar hoe word je financieel onafhankelijk?

Makkelijk geld verdienen met Foobie.nl

Iedereen die schrijven kan, kan makkelijk geld verdienen met Foobie.nl

Hoe kun je geld verdienen met je smartphone?

De mogelijkheden van een smartphone zijn oneindig, je kunt er zelfs geld mee verdienen.

Afschaffing verklaring van geen bezwaar

Met ingang van 1 juli 2011 is voor oprichtingen en statutenwijzigingen geen verklaring van geen bezwaar meer vereist.

Wat is een incassobureau

Wat is een incassobureau? En wie kan deze inschakelen? Meer weten over een incassobureau klik door

financiele problemen

tips voor mensen met geldproblemen