Dealen met debiteuren, een empirisch onderzoek in de bouwinstallatie-branche


Publicatie datum:

Welke criteria spelen een rol bij het omgaan debiteuren en het voorkomen van een faillisement

Gesponsorde koppelingen

Achtergrond van het onderzoek vormt een toename van het aantal faillisementen in de bouwinstallatie-branche. Om dit aantal te reduceren staan in het artikel twee vragen centraal:

 A. Aan de hand van welke criteria kan men het debiteurenbestand categoriseren?

 B. Op welke wijze is het vervolgens mogelijk om op iedere categorie een efficient incassobeleid af te stellen?

Achterliggende gedachte bij het categoriseren van een debiteurenbestand is een niet homogene groep debiteuren. Iedere debiteur betreft een verschillende situatie. Eenduidig beleid is derhalve niet gewenst. Op basis van een theoretisch kader van wetenschappelijke artikelen op het gebied van credit management is om die reden een matrix ontwikkeld met vier kwadranten. Hierbij blijkt de hoogte van het financiele belang en de betalingsgeschiedenis van de debiteur met de onderneming een voorname rol te spelen. De competentiegrens van de rechtbank maakt een onderscheid tussen bedragen tot 5000 euro en hogere bedragen. Een laag financieel belang versus een hoog financieel belang. Aan de andere kant van de matrix voldoet een debiteur eenmalig of meermalig niet aan zijn betalingsverplichtingen. Dit kenmerkt de betalingsgeschiedenis van de debiteur met de onderneming.

Per categorie kijken we vervolgens naar de gemiddelde debiteurentermijn waarbinnen een vordering is te innen. We hanteren hierbij een aselecte steekproef uit vorderingen binnen de bouwinstallatie-branche over 2008 die middels tussenkomst van Bedrijf XY voldaan zijn. Het onderzoek bevestigt een verschil in gemiddelde debiteurentermijn tussen de kwadranten. Bedragen tot 5000 euro blijken sneller te incasseren dan bedragen boven deze grens. Hiermee is nut en noodzaak van een categorisatie van het debiteurenbestand aangetoond.

Daarnaast geeft het onderzoek een indicatie over de mogelijkheid dat de debiteur een einde zal maken aan de zakelijke relatie met de schuldeiser als gevolg van de inzet van incasso-middelen (defection). Bij bedragen tot 5000 euro lijkt een dergelijk effect niet voor te komen. In de categorie boven deze grens komt ongeveer 1 op de 3 debiteuren die eenmalig niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan niet terug in de meermalige groep na inzet van incassomiddelen door Bedrijf XY. Dit impliceert een voortaan altijd op tijd betalen of de debiteur heeft de zakelijke relatie verbroken. In de praktijk zal beide voorkomen, maar het verbreken van de relatie lijkt waarschijnlijker. Het benaderen van de desbetreffende debiteuren in een vervolgonderzoek zou hier meer helderheid in kunnen verschaffen.

Samenvattend is op basis van de gevonden resultaten een gedifferentieerd incasso-beleid aan te bevelen om vorderingen efficienter te innen. Vorderingen tot 5000 euro blijken namelijk sneller te innen dan vorderingen met een hoger financieel belang. Dit in ogenschouw nemende zijn toekomstige faillissementen wellicht te voorkomen en potentiele klanten te werven onder schuldeisers. Debiteuren blijken namelijk nauwelijks de zakelijke relatie te verbreken als gevolg van de inzet van incasso-middelen. Bij bedragen boven de 5000 euro lijkt dit eerder voor te komen. Een oorzaak hiervoor zou de toenemende complexiteit als gevolg van een juridisch traject en de hoogte van het financieel belang kunnen zijn. Vervolgonderzoek middels het benaderen van debiteuren zou onderliggende motieven in deze meer inzichtelijk maken. Een minnelijke afhandeling van een vordering lijkt in ieder geval te prefereren boven een juridisch traject.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

het bijhouden van een kasboekje ideaal om geld te besparen.

een goed overzicht van je financien is een prima manier om niet in schulden te raken of heel rijk te worden

Zelf elektriciteit opwekken voordelig met HRe-ketel, verwarmingsketel die ook elektriciteit opwekt

Krijg tussen de €300,- en €400,- euro belasting terug met een HRe-ketel die ook stroom opwekt.

Hoe kun je geld verdienen met je smartphone?

De mogelijkheden van een smartphone zijn oneindig, je kunt er zelfs geld mee verdienen.

Eerlijk 10.000 euro vindersloon verdienen

Wat zou jij doen, eerlijk 10.000 euro vindersloon verdienen of 60.000 euro zelf houden.

Geld lenen zonder BKR registratie, geld lenen met negatieve BKR registratie

Lees hier hoe je geld kunt lenen met een negtieve BKR registratie.

Tegenstrijdig belang

De wet geeft een speciale regeling ingeval de vennootschap een zogenaamd tegenstrijdig belang (

De vraag naar een product volgens de algemene economie.

Hoe je de vraag naar een product berekend en de elasticiteit. Beschreven volgens de algemene economie.

Behoefte aan een extra inkomen

Hoe bouw je een extra inkomen op?

Hoe u eenvoudig kunt bezuinigen op uw uitgaven.

Niet kijken naar nieuwe inkomsten, maar naar de uitgaven!

Eenvoudig geld verdienen met je eigen kleine bank

Hoe begin je een eigen bank? Kun je ook nu nog eenvoudig geld verdienen met een kleine bank?

De WW-uitkering

Uitleg van de WW-uitkering

Bankaandelen

De gevallen engelen van de financiele markten

Hoe kun je meer verkopen met Shopnography?

Meer verkopen tegen lagere kosten door het toepassen van Shopnography.

Mannen, Met welk beroep verdien je het meeste geld, wat is het best betaalde beroep?

Als je nog niet precies weet wat je wilt worden is het handig om te weten met welk beroep je het meest verdiend.

Snel veel geld verdienen voor een goed doel

Lees hier hoe je snel veel geld kan verdienen voor een goed doel.

Geld verdienen door samen in te kopen

Vroeger waren inkoopverenigingen en coöperaties alleen voor bedrijven maar nu kan ook jij profiteren door het gezamenlijk grootschalig inkopen van producten.

Stamrecht BV of stamrechtbanksparen?

Het oprichten van een stamrecht BV en banksparen zijn twee manieren om belasting te besparen op een ontslagvergoeding. Wat zijn de voor- en nadelen van beide?

Hoe werkt een loonstrookje?

uitleg loonstrookje, salarisstrookje

Planschade. Aanvraag en vergoeding

Aanvraag vergoeding van planschade. Overzicht van de nieuwe regelgeving

Hoe word je financieel onafhankelijk?

We dromen allemaal van financiële onafhankelijkheid maar hoe word je financieel onafhankelijk?

Verschillende hypotheekvormen: de beleggingshypotheek

Wat is een beleggingshypotheek?

Google Adsense, wat is het?

Informatie over Google Adsense en de verdienmogelijkheden.

Wanneer krijg je je belasting geld terug over 2014?

Begin 2015 heb je inkomsten belasting aangifte moeten doen over 2014. Wanneer krijg je hierover bericht van de belastingdienst en kun je de teruggave verwachten?

Zuinig en kinderen

Kinderen kosten geld. Zijn er dingen waar je op kunt letten om de uitgaven te beperken?

Financiele problemen? Jij niet alleen!

Steeds meer mensen worden de dupe van de financiële crisis.