Dealen met debiteuren, een empirisch onderzoek in de bouwinstallatie-branche


Publicatie datum:

Welke criteria spelen een rol bij het omgaan debiteuren en het voorkomen van een faillisement

Gesponsorde koppelingen

Achtergrond van het onderzoek vormt een toename van het aantal faillisementen in de bouwinstallatie-branche. Om dit aantal te reduceren staan in het artikel twee vragen centraal:

 A. Aan de hand van welke criteria kan men het debiteurenbestand categoriseren?

 B. Op welke wijze is het vervolgens mogelijk om op iedere categorie een efficient incassobeleid af te stellen?

Achterliggende gedachte bij het categoriseren van een debiteurenbestand is een niet homogene groep debiteuren. Iedere debiteur betreft een verschillende situatie. Eenduidig beleid is derhalve niet gewenst. Op basis van een theoretisch kader van wetenschappelijke artikelen op het gebied van credit management is om die reden een matrix ontwikkeld met vier kwadranten. Hierbij blijkt de hoogte van het financiele belang en de betalingsgeschiedenis van de debiteur met de onderneming een voorname rol te spelen. De competentiegrens van de rechtbank maakt een onderscheid tussen bedragen tot 5000 euro en hogere bedragen. Een laag financieel belang versus een hoog financieel belang. Aan de andere kant van de matrix voldoet een debiteur eenmalig of meermalig niet aan zijn betalingsverplichtingen. Dit kenmerkt de betalingsgeschiedenis van de debiteur met de onderneming.

Per categorie kijken we vervolgens naar de gemiddelde debiteurentermijn waarbinnen een vordering is te innen. We hanteren hierbij een aselecte steekproef uit vorderingen binnen de bouwinstallatie-branche over 2008 die middels tussenkomst van Bedrijf XY voldaan zijn. Het onderzoek bevestigt een verschil in gemiddelde debiteurentermijn tussen de kwadranten. Bedragen tot 5000 euro blijken sneller te incasseren dan bedragen boven deze grens. Hiermee is nut en noodzaak van een categorisatie van het debiteurenbestand aangetoond.

Daarnaast geeft het onderzoek een indicatie over de mogelijkheid dat de debiteur een einde zal maken aan de zakelijke relatie met de schuldeiser als gevolg van de inzet van incasso-middelen (defection). Bij bedragen tot 5000 euro lijkt een dergelijk effect niet voor te komen. In de categorie boven deze grens komt ongeveer 1 op de 3 debiteuren die eenmalig niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan niet terug in de meermalige groep na inzet van incassomiddelen door Bedrijf XY. Dit impliceert een voortaan altijd op tijd betalen of de debiteur heeft de zakelijke relatie verbroken. In de praktijk zal beide voorkomen, maar het verbreken van de relatie lijkt waarschijnlijker. Het benaderen van de desbetreffende debiteuren in een vervolgonderzoek zou hier meer helderheid in kunnen verschaffen.

Samenvattend is op basis van de gevonden resultaten een gedifferentieerd incasso-beleid aan te bevelen om vorderingen efficienter te innen. Vorderingen tot 5000 euro blijken namelijk sneller te innen dan vorderingen met een hoger financieel belang. Dit in ogenschouw nemende zijn toekomstige faillissementen wellicht te voorkomen en potentiele klanten te werven onder schuldeisers. Debiteuren blijken namelijk nauwelijks de zakelijke relatie te verbreken als gevolg van de inzet van incasso-middelen. Bij bedragen boven de 5000 euro lijkt dit eerder voor te komen. Een oorzaak hiervoor zou de toenemende complexiteit als gevolg van een juridisch traject en de hoogte van het financieel belang kunnen zijn. Vervolgonderzoek middels het benaderen van debiteuren zou onderliggende motieven in deze meer inzichtelijk maken. Een minnelijke afhandeling van een vordering lijkt in ieder geval te prefereren boven een juridisch traject.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

Wanneer krijg je je belasting geld terug over 2014?

Begin 2015 heb je inkomsten belasting aangifte moeten doen over 2014. Wanneer krijg je hierover bericht van de belastingdienst en kun je de teruggave verwachten?

het bijhouden van een kasboekje ideaal om geld te besparen.

een goed overzicht van je financien is een prima manier om niet in schulden te raken of heel rijk te worden

Hoe kun je gegarandeerd veel geld verdienen met artikelen schrijven op Foobie.nl?

Wil je ook eenvoudig geld verdienen met het schrijven van artikelen, lees hier hoe kun je gegarandeerd veel geld kunt verdienen met het schrijven van artikelen op Foobie.nl?

Hoe kun je meer verkopen met Shopnography?

Meer verkopen tegen lagere kosten door het toepassen van Shopnography.

Goedkope ziektekostenverzekering, de goedkoopste ziektekostenverzekering

Ook ziek van je hoge ziektekostenverzekering, tijd voor een gezonde toelichting

Een andere vorm van lenen, huurkoop.

Lenen via huurkoop word verschillend bekeken in Nederland dan in Belgie.

De stijgende olieprijzen

De olieprijzen blijven reeds 2,5 jaar stijgen. Wat is hiervan de oorzaak?

Geld besparen tijdens de kredietcrisis

Enkele tips om geld te besparen tijdens de kredietcrisis

Alles over uitvaartverzekeringen

Wat is een uitvaartverzekering en wat voor soorten zijn er

Begrijp jij de voordelen van binaire opties

n de afgelopen jaren is het verhandelen van binaire opties enorm toegenomen in populariteit en wordt gezien als een uitstekend alternatief voor traditionele opties, voor zowel trading experts als beginners. Maar wat zijn binaire opties nu eigenlijk en waarom zijn ze altijd een populaire keuze in de financiële sector?

Geld verdienen met beleggen op de AEX index

Wil je geld verdienen met beleggen of daytraden? Dit artikel geeft je enkele beurstips om eindelijk een hoog rendement op je vermogen te maken.

De belangrijkste verzekeringen

Iedereen moet verzekerd zijn, dit zijn de belangrijkste.

Alles over verzekeringen

Informatie over verzekeringen: wat is een verzekering en waar moet je op letten?

Voorkom schulden bij kwetsbare jongeren

Beschermingsbewind, bewindvoerder, schulden, jongeren

Kromme conversies: in aandelen met weinig risico

Met kromme conversies kan de belegger met weinig risico in aandelen stappen

Schatkist voor de crisis?

Geld verdienen door oude sieraden te verkopen

Hoe krijgt u de hoogste rente op een zakelijke spaarrekening?

Als zakelijke spaarder moet u meer moeite doen om een goede rentevergoeding te krijgen. Dit artikel wijst u de weg.

Makkelijk geld verdienen met Foobie.nl

Iedereen die schrijven kan, kan makkelijk geld verdienen met Foobie.nl

Verschillende hypotheekvormen: de annuïteitenhypotheek

Wat is een annuïteitenhypotheek?

Is beleggen in goud een verstandige beslissing?

Vooral in tijden van crisis kan beleggen in edele metalen zoals goud en zilver erg aantrekkelijk zijn.

Handige tips om op je geld te bezuinigen

Tips om op je geld te bezuinigen.

De Bolkesteinrichtlijn

In grote lijnen de algemene informatie over de Bolkesteinrichtlijn

Energie vergelijken

Wilt u ook overstappen van energieleverancier? Tegenwoordig is dit slechts nog enkele minuten werk.

Gezins boekhouden

hoe kan ik een goede boekhouding voor thuis maken?!

Waarom stelt AFAS Softare BV een gratis online kasboek ter beschikking?

Het online kasboek van AFAS Softare BV is gratis te gebruiken, waarom stelt AFAS Softare BV een gratis online kasboek ter beschikking?