Tegenstrijdig belang


Publicatie datum:

De wet geeft een speciale regeling ingeval de vennootschap een zogenaamd tegenstrijdig belang (

Gesponsorde koppelingen

De wet geeft een speciale regeling ingeval de vennootschap een zogenaamd tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders. Dit doet zich voor indien een bestuurder tevens een eigen belang heeft bij een rechtshandeling die hij namens de vennootschap verricht. Denk aan de ondertekening van een arbeidsovereenkomst directeur, management-overeenkomst, het aangaan van een lening met de eigen vennootschap, etc.

Tegenstrijdig belang bij (eenpersoons)vennootschappen: nog steeds actueel

In twee recente arresten (9 oktober 2009 LJN BI7129 en LJN BI7141) heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd dat een uitdrukkelijk ava-besluit nog altijd nodig is wanneer een vennootschap wordt vertegenwoordigd door de bestuurder die optreedt enerzijds namens zichzelf of een andere vennootschap en anderzijds namens de vennootschap zelf. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, aldus de HR, kan dit anders zijn. Als voorbeeld van een bijzondere omstandigheid noemt de HR de situatie dat het onmiskenbaar duidelijk is dat de aandeelhouder de mogelijkheid van het bestaan van een tegenstrijdig belang heeft gezien en van tevoren ondubbelzinnig heeft ingestemd met het optreden van de betrokken bestuurder als vertegenwoordiger. Dit kan blijken indien de bestuurder, in zijn rol als aandeelhouder heeft meegetekend.

Tegenstrijdig belang ‘weggeschreven'

Ook als de wettelijke tegenstrijdigbelangregeling in de statuten van de vennootschap is 'weggeschreven', blijft de ava steeds bevoegd is om een andere vertegenwoordiger aan te wijzen. In de statuten wordt dan bepaald dat óók in gevallen waarin zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen de vennootschap en de bestuurder, de vennootschap niettemin vertegenwoordigd mag worden door de bestuurder.

Op het bestuur van de vennootschap rust in dat geval de plicht om de ava te informeren over het bestaan van een tegenstrijdig belang. Op die manier is de ava in staat om - zo nodig - van de bevoegdheid gebruik te maken om een persoon aan te wijzen die in dat geval de vennootschap zal vertegenwoordigen. Bij voorkeur dient de ava de bestuurder zelf aan te wijzen.

Om te kunnen bewijzen dat aan deze informatieplicht is voldaan, is het verstandig dit vast te leggen in een ava-besluit of in de overeenkomst zelf waarin het tegenstrijdig belang aan de orde is. Dit laatste kan door de bestuurder, in zijn rol als aandeelhouder te laten meetekenen.

Curator

In een andere recente uitspraak heeft de Rechtbank Den Haag (23 nov 2009, LJN BK6463) geoordeeld dat een curator terecht verschillende overeenkomsten met een bestuurder van de vennootschap vernietigd heeft omdat er sprake was van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en de betrokken bestuurder in privé. Het ging onder andere om een vaststellingsovereenkomst, een pandakte, een koopovereenkomst en een stamrechtovereenkomst. De curator heeft voldoende naar voren gebracht dat de wederzijdse belangen niet noodzakelijkerwijs samenliepen en dat in redelijkheid kon worden betwijfeld of de bestuurder zich bij zijn handelen uitsluitend heeft laten leiden door het belang van de vennootschap.

Conclusie

Duidelijk is dat niet-naleving van deze impopulaire (want moeilijk uit te leggen aan klanten) regeling vervelende consequenties kan hebben. Is de regeling onvoldoende nageleefd, dan kan dit in beginsel achteraf worden rechtgezet door de ava alsnog de bestuurder te laten aanwijzen als bevoegd vertegenwoordiger en de rechtshandeling te bekrachtigen.

Wetsvoorstel

In een wetsvoorstel dat bij de EK in behandeling is, wordt een nieuwe tegenstrijdigbelangregeling ingevoerd. De regeling is geen (externe) vertegenwoordigingsregel meer maar een (interne) besluitvormingsregel en raakt uitsluitend de interne verhoudingen in de vennootschap. ‘Oude' (vernietigbare) tegenstrijdigbelanghandelingen kunnen op basis van de overgangsregeling worden bekrachtigd. Een ava-besluit blijft in beginsel ook bij de nieuwe regeling nodig.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Femke09

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 17
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

WOZ Waarde Bezwaar

Begin volgend jaar valt de WOZ-beschikking van uw huis weer in uw bus . Hierin vermeldt uw gemeente de waarde van de onroerende zaak.

Goedkoop boodschappen doen in de supermarkt doe je zo

het dagelijkse leven wordt steeds duurder. Hoe zorg je ervoor dat je dagelijkse boodschappen zo goedkoop mogelijk doet.

De crisis slaat hard toe! Het aantal werkelozen in Nederland is explosief toegenomen!

De economische crisis in Nederland slaat hard toe. De werkeloosheid in Nederland stijgt voortdurend de laatste 1,5 jaar blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. De werkeloosheid is momenteel 7,2 % van de beroepsbevolking.

Geld

Geld: een vreemd begrip. Wat is het en hoe is het ontstaan?

Super goedkoop roken.

Lees hier alle in Nederland verkrijgbare goedkope alternatieven voor tabak en sigaretten.

Pas op geld lenen kost geld

Schulden het lijkt wel of steeds meer mensen ze hebben, maar hoe voorkom je dat je in de schulden geraakt.

Mannen, Met welk beroep verdien je het meeste geld, wat is het best betaalde beroep?

Als je nog niet precies weet wat je wilt worden is het handig om te weten met welk beroep je het meest verdiend.

Hoe word je financieel onafhankelijk?

We dromen allemaal van financiële onafhankelijkheid maar hoe word je financieel onafhankelijk?

Hoe kun je veel geld verdienen met marktplaats?

Hoe kun je veel geld verdienen met de verkoop van goedkope auto’s, merkkleding, fietsen, en brommers op Marktplaats?

Wanneer krijg je je belasting geld terug over 2014?

Begin 2015 heb je inkomsten belasting aangifte moeten doen over 2014. Wanneer krijg je hierover bericht van de belastingdienst en kun je de teruggave verwachten?

Is voordeel altijd voordeliger?

Je wordt constant gebombardeerd met koopjes en voordeel. Zijn die aanbiedingen altijd de beste deal?

Impulsieve uitgaven vermijden

Als je vaak impulsieve uitgaven doet, en je staat er financieel niet zo goed voor, is het tijd eens kritisch naar je koopgewoontes te kijken. Hier een paar tips om impulsieve uitgaven te verminderen.

Makkelijke bespaartips voor in je huishouden

Zou je graag je huishoudelijke uitgaven willen verminderen? Lees hier makkelijke tips om te besparen in je huishouden!

Eerlijk 10.000 euro vindersloon verdienen

Wat zou jij doen, eerlijk 10.000 euro vindersloon verdienen of 60.000 euro zelf houden.

De actuele prijs van goud, goud inkoop en goud verkopen

Alles over goud op www.goud.nl een veilige vluchthaven voor je geld.

Factuur factoring als broodnodige kasstroom voor bedrijven

Factoring gebruiken om direct te beschikken over benodigde kapitaal voor kleine ondernemers

Investeren in Goud

Investeren in goud is voor veel mensen interessant. Maar hoe werkt het nu eigenlijk precies, lees er hier meer over.

Bewindvoering aanvragen, hoe doe je dat?

bewindvoering aanvragen verloopt via de kantonrechter in je woonplaats. Woon je in Arnhem dan kies je voor bewindvoering in Arnhem

Moest ze zelfmoord plegen?

Praktijkvoorbeeld van een ouder echtpaar dat geen hulp meer krijgt bij financiële problemen. Hoe moeten zij verder?

Geld verdienen met twitter

Verdien snel, slim en makkelijk geld op internet via twitter!

zelf interactieve verhaaltjes maken voor kinderen

maak leuke interactieve verhaaltjes voor kleinere kinderen

Welke hosting heb ik eigenlijk nodig?

Op zoek naar een goed hostingpakket die bij jouw past

Alles over verzekeringen

Informatie over verzekeringen: wat is een verzekering en waar moet je op letten?

Goedkope ziektekostenverzekering, de goedkoopste ziektekostenverzekering

Ook ziek van je hoge ziektekostenverzekering, tijd voor een gezonde toelichting

Termijn hypotheek: wat is de beste looptijd van je hypotheek