Tegenstrijdig belang


Publicatie datum:

De wet geeft een speciale regeling ingeval de vennootschap een zogenaamd tegenstrijdig belang (

Gesponsorde koppelingen

De wet geeft een speciale regeling ingeval de vennootschap een zogenaamd tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders. Dit doet zich voor indien een bestuurder tevens een eigen belang heeft bij een rechtshandeling die hij namens de vennootschap verricht. Denk aan de ondertekening van een arbeidsovereenkomst directeur, management-overeenkomst, het aangaan van een lening met de eigen vennootschap, etc.

Tegenstrijdig belang bij (eenpersoons)vennootschappen: nog steeds actueel

In twee recente arresten (9 oktober 2009 LJN BI7129 en LJN BI7141) heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd dat een uitdrukkelijk ava-besluit nog altijd nodig is wanneer een vennootschap wordt vertegenwoordigd door de bestuurder die optreedt enerzijds namens zichzelf of een andere vennootschap en anderzijds namens de vennootschap zelf. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, aldus de HR, kan dit anders zijn. Als voorbeeld van een bijzondere omstandigheid noemt de HR de situatie dat het onmiskenbaar duidelijk is dat de aandeelhouder de mogelijkheid van het bestaan van een tegenstrijdig belang heeft gezien en van tevoren ondubbelzinnig heeft ingestemd met het optreden van de betrokken bestuurder als vertegenwoordiger. Dit kan blijken indien de bestuurder, in zijn rol als aandeelhouder heeft meegetekend.

Tegenstrijdig belang ‘weggeschreven'

Ook als de wettelijke tegenstrijdigbelangregeling in de statuten van de vennootschap is 'weggeschreven', blijft de ava steeds bevoegd is om een andere vertegenwoordiger aan te wijzen. In de statuten wordt dan bepaald dat óók in gevallen waarin zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen de vennootschap en de bestuurder, de vennootschap niettemin vertegenwoordigd mag worden door de bestuurder.

Op het bestuur van de vennootschap rust in dat geval de plicht om de ava te informeren over het bestaan van een tegenstrijdig belang. Op die manier is de ava in staat om - zo nodig - van de bevoegdheid gebruik te maken om een persoon aan te wijzen die in dat geval de vennootschap zal vertegenwoordigen. Bij voorkeur dient de ava de bestuurder zelf aan te wijzen.

Om te kunnen bewijzen dat aan deze informatieplicht is voldaan, is het verstandig dit vast te leggen in een ava-besluit of in de overeenkomst zelf waarin het tegenstrijdig belang aan de orde is. Dit laatste kan door de bestuurder, in zijn rol als aandeelhouder te laten meetekenen.

Curator

In een andere recente uitspraak heeft de Rechtbank Den Haag (23 nov 2009, LJN BK6463) geoordeeld dat een curator terecht verschillende overeenkomsten met een bestuurder van de vennootschap vernietigd heeft omdat er sprake was van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en de betrokken bestuurder in privé. Het ging onder andere om een vaststellingsovereenkomst, een pandakte, een koopovereenkomst en een stamrechtovereenkomst. De curator heeft voldoende naar voren gebracht dat de wederzijdse belangen niet noodzakelijkerwijs samenliepen en dat in redelijkheid kon worden betwijfeld of de bestuurder zich bij zijn handelen uitsluitend heeft laten leiden door het belang van de vennootschap.

Conclusie

Duidelijk is dat niet-naleving van deze impopulaire (want moeilijk uit te leggen aan klanten) regeling vervelende consequenties kan hebben. Is de regeling onvoldoende nageleefd, dan kan dit in beginsel achteraf worden rechtgezet door de ava alsnog de bestuurder te laten aanwijzen als bevoegd vertegenwoordiger en de rechtshandeling te bekrachtigen.

Wetsvoorstel

In een wetsvoorstel dat bij de EK in behandeling is, wordt een nieuwe tegenstrijdigbelangregeling ingevoerd. De regeling is geen (externe) vertegenwoordigingsregel meer maar een (interne) besluitvormingsregel en raakt uitsluitend de interne verhoudingen in de vennootschap. ‘Oude' (vernietigbare) tegenstrijdigbelanghandelingen kunnen op basis van de overgangsregeling worden bekrachtigd. Een ava-besluit blijft in beginsel ook bij de nieuwe regeling nodig.


Foobie gebruiker Femke09

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 18
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

Google Adsense optimalisatie

Optimaliseer je inkomsten van Google Adsense

Is beleggen in goud een verstandige beslissing?

Vooral in tijden van crisis kan beleggen in edele metalen zoals goud en zilver erg aantrekkelijk zijn.

Hoe verdien je geld met derivaten?

Lees hier hoe je veel geld kunt verdienen met derivaten.

online geld verdienen met eigen website.

Geld verdienen op het internet? Lees hier hoe anderen het doen.

Voorzieningen Ziektekosten en Zorgkosten

Er verandert veel in de Ziektekosten en Zorgkosten, hier een overzicht van de diverse voorzieningen.

Extra inkomen zonder werken, geld verdienen zonder werken

Het kan echt, extra inkomen zonder werken, geld verdienen zonder werken

AOW

De geschiedenis en actuele ontwikkelingen mbt de A.O.W.

Rondkomen met een budget

Of je nu een minimum of een modaal inkomen hebt, je moet rond kunnen komen met dat wat je hebt

Goedkope cartridges, goedkope inktpatronen, goedkope inktcartridges

Printer inkt is heel erg duur, lees hier hoe en waar je goedkope inkt kunt kopen.

Geld, de oorsprong is verdwenen

Geld een ruilmiddel of een pressiemiddel?

Geld verdienen via internet

Geld verdienen op internet is niet zo rooskleurig als het lijkt.

De belangrijkste verzekeringen

Iedereen moet verzekerd zijn, dit zijn de belangrijkste.

Lees hier hoe je eenvoudig Bitcoins kunt verdienen door de rekenkracht van je computer.

Virtuele munt bitcoin, geld verdienen met virtuele munt bitcoin

Bespaartips, tips om geld te besparen

Tips om geld te besparen

De Bolkesteinrichtlijn

In grote lijnen de algemene informatie over de Bolkesteinrichtlijn

Hoe lang kun je nog geld verdienen met olie?

Het is de OPEC niet gelukt om de olieprijs te verhogen, hoe lang kan de OPEC nog geld verdienen met olie?

Vals goud

Hoe wordt je op een eenvoudige manier opgelicht ? Lees hier een verhaal hoe oplichters tewerk gaan.

Haalbaarheid

Inzicht verkrijgen in het begrip haalbaarheid

Aanmaning en Betalingsherinnering

Een aanmaning, wanneer en hoe stuurt u deze brief?

Hoera, de vluchtelingen redden onze economie!

Leve de vluchtelingen, dankzij hen komt onze economie weer uit het slop.

Alles over verzekeringen

Informatie over verzekeringen: wat is een verzekering en waar moet je op letten?

Hoe kun je meer geld verdienen met Bingo of lotto?

Soms is het eenvoudig om als vereniging meer geld te verdienen aan de wekelijkse Bingo of Lotto.

Hoe kun je normaal leven van een bijstand uitkering?

Steeds meer mensen belanden voor altijd in de bijstand, hoe kun je normaal leven in de bijstand.

Goedkope verslaving, geld verdienen met je verslaving

Lees hier hoe je met een gratis verslaving veel geld kunt verdienen.

Goedkope concert tickets en concert kaartjes

Idee voor de goedkoopste concert tickets van Nederland verzameld op één pagina.