Tegenstrijdig belang


Publicatie datum:

De wet geeft een speciale regeling ingeval de vennootschap een zogenaamd tegenstrijdig belang (

Gesponsorde koppelingen

De wet geeft een speciale regeling ingeval de vennootschap een zogenaamd tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders. Dit doet zich voor indien een bestuurder tevens een eigen belang heeft bij een rechtshandeling die hij namens de vennootschap verricht. Denk aan de ondertekening van een arbeidsovereenkomst directeur, management-overeenkomst, het aangaan van een lening met de eigen vennootschap, etc.

Tegenstrijdig belang bij (eenpersoons)vennootschappen: nog steeds actueel

In twee recente arresten (9 oktober 2009 LJN BI7129 en LJN BI7141) heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd dat een uitdrukkelijk ava-besluit nog altijd nodig is wanneer een vennootschap wordt vertegenwoordigd door de bestuurder die optreedt enerzijds namens zichzelf of een andere vennootschap en anderzijds namens de vennootschap zelf. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, aldus de HR, kan dit anders zijn. Als voorbeeld van een bijzondere omstandigheid noemt de HR de situatie dat het onmiskenbaar duidelijk is dat de aandeelhouder de mogelijkheid van het bestaan van een tegenstrijdig belang heeft gezien en van tevoren ondubbelzinnig heeft ingestemd met het optreden van de betrokken bestuurder als vertegenwoordiger. Dit kan blijken indien de bestuurder, in zijn rol als aandeelhouder heeft meegetekend.

Tegenstrijdig belang ‘weggeschreven'

Ook als de wettelijke tegenstrijdigbelangregeling in de statuten van de vennootschap is 'weggeschreven', blijft de ava steeds bevoegd is om een andere vertegenwoordiger aan te wijzen. In de statuten wordt dan bepaald dat óók in gevallen waarin zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen de vennootschap en de bestuurder, de vennootschap niettemin vertegenwoordigd mag worden door de bestuurder.

Op het bestuur van de vennootschap rust in dat geval de plicht om de ava te informeren over het bestaan van een tegenstrijdig belang. Op die manier is de ava in staat om - zo nodig - van de bevoegdheid gebruik te maken om een persoon aan te wijzen die in dat geval de vennootschap zal vertegenwoordigen. Bij voorkeur dient de ava de bestuurder zelf aan te wijzen.

Om te kunnen bewijzen dat aan deze informatieplicht is voldaan, is het verstandig dit vast te leggen in een ava-besluit of in de overeenkomst zelf waarin het tegenstrijdig belang aan de orde is. Dit laatste kan door de bestuurder, in zijn rol als aandeelhouder te laten meetekenen.

Curator

In een andere recente uitspraak heeft de Rechtbank Den Haag (23 nov 2009, LJN BK6463) geoordeeld dat een curator terecht verschillende overeenkomsten met een bestuurder van de vennootschap vernietigd heeft omdat er sprake was van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en de betrokken bestuurder in privé. Het ging onder andere om een vaststellingsovereenkomst, een pandakte, een koopovereenkomst en een stamrechtovereenkomst. De curator heeft voldoende naar voren gebracht dat de wederzijdse belangen niet noodzakelijkerwijs samenliepen en dat in redelijkheid kon worden betwijfeld of de bestuurder zich bij zijn handelen uitsluitend heeft laten leiden door het belang van de vennootschap.

Conclusie

Duidelijk is dat niet-naleving van deze impopulaire (want moeilijk uit te leggen aan klanten) regeling vervelende consequenties kan hebben. Is de regeling onvoldoende nageleefd, dan kan dit in beginsel achteraf worden rechtgezet door de ava alsnog de bestuurder te laten aanwijzen als bevoegd vertegenwoordiger en de rechtshandeling te bekrachtigen.

Wetsvoorstel

In een wetsvoorstel dat bij de EK in behandeling is, wordt een nieuwe tegenstrijdigbelangregeling ingevoerd. De regeling is geen (externe) vertegenwoordigingsregel meer maar een (interne) besluitvormingsregel en raakt uitsluitend de interne verhoudingen in de vennootschap. ‘Oude' (vernietigbare) tegenstrijdigbelanghandelingen kunnen op basis van de overgangsregeling worden bekrachtigd. Een ava-besluit blijft in beginsel ook bij de nieuwe regeling nodig.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Femke09

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 17
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

Moet veel geld verdienen met valuta speculaties verboden worden?

Speculaties met geld kunnen het hele geldsysteem vernietigen, moet speculeren met geld verboden worden.

Alles over inboedelverzekeringen

Informatie over inboedelverzekeringen

Wat is een octrooi / patent?

Wat houdt een octrooi of patent precies in?

Bespaartips in het huishouden

Hoe kun je simpel toch geld besparen in het huishouden

Geen zelfmoord maar een faillissement

Het in geldnood verkerende echtpaar weerstaat in eerste instantie de neiging om uit het leven te stappen.

Overleef de crisis met online geld verdienen

In de crisis vinden steeds meer mensen hun weg naar het online geld verdienen.

Lijfrente

Een lijfrente is een verzekering waarbij u maandelijks een premie betaald zodat u dit op een bepaald moment kunt laten uitkeren als extra inkomen.

Wat zijn de kansen en voordelen van de sharing economy?

Iedereen krijgt te maken met het fenomeen sharing economy, wat zijn de kansen en voordelen van de sharing economy.

De voornaamste inkomstenbronnen van Mexico

Een overzicht van de voornaamste inkomstenbronnen van Mexico met een ontwikkeling van de afgelopen jaren.

Hoe verkoop je makkelijk via marktplaats?

Zo verkoop je makkelijker via marktplaats!

Snert verkopen bij de Elfstedentocht, geld verdienen met roggebrood met spek

Goed plan, snert verkopen bij de Elfstedentocht, gelukkig hebben we geld verdiend met roggebrood met spek.

Veel besparen op uitgaven: 7 tips

Iedereen wil minder geld uitgeven, maar hoe en waar kan je het beste beginnen?

Naar de rechter voor een openstaande rekening?

Wat als je naar de rechter wilt om een openstaande vordering te innen

Beter Verzekerd.

waar je op moet letten als je net afgestudeerd bent.

financiele problemen

tips voor mensen met geldproblemen

De actuele prijs van goud, goud inkoop en goud verkopen

Alles over goud op www.goud.nl een veilige vluchthaven voor je geld.

Hoe kun je meer geld verdienen met Bingo of lotto?

Soms is het eenvoudig om als vereniging meer geld te verdienen aan de wekelijkse Bingo of Lotto.

Makkelijk geld verdienen met Foobie.nl

Iedereen die schrijven kan, kan makkelijk geld verdienen met Foobie.nl

Soorten dienstverband

Welke soorten dienstverband zijn?

De waarde van de munt, wisselkoers en inflatie

Zo wordt een wisselkoers bepaald en wat de invloeden erop zijn.

Koop je op bidstar24.nl een iPhone voor maar € 43,-?

Hoe kun je op de veilingsite bidstar24.nl een iPhone winnen voor maar € 43,-?

Alles over verzekeringen

Informatie over verzekeringen: wat is een verzekering en waar moet je op letten?

Trackers, goedkoop alternatief voor beleggingsfondsen

Trackers zijn een goed alternatief voor beleggingsfondsen

Hoe kun je leven zonder geld?

We moeten steeds meer inleveren maar je kunt ook leven zonder geld.

Is er hulp te vinden?

Senioren hebben het moeilijk in een tijd van lage pensioenen en hoge kosten. Velen komen of zitten in de knel. Is dat nodig?