Wat is een octrooi / patent?


Publicatie datum:

Wat houdt een octrooi of patent precies in?

Gesponsorde koppelingen

Een octrooi, ook wel patent genoemd, is een door de overheid uitgegeven verlening van uitsluitende zeggenschap over een nieuwe uitvinding, een materiaal, een product of een proces, voor een specifieke periode, wat normaal gesproken 20 jaar is. 

Wat is een octrooi?

Een octrooi wordt verleend als beloning voor innovatie, meestal technische innovatie. Onlangs kon een octrooi ook verleend worden aan een nieuwe methode van bedrijfsvoering. Om je te kwalificeren voor een octrooi, moet de ontdekking nuttig zijn, en niet te vanzelfsprekend. Dat wil zeggen dat het geen uitbreiding van bestaande technologie moet zijn die heel vanzelfsprekend is in het werkveld.

Rechten

De octrooihouder heeft het wettelijke recht om te voorkomen dat anderen het product maken, gebruiken of verkopen. Een octrooihouder kan derde partijen aantrekken die het product willen verkopen. Daarnaast kan de octrooihouder de concurrent verbieden een gelijke uitvinding voort te brengen, zelfs als de concurrent een onafhankelijke ontdekking heeft.

Winst

Patenten worden vaak beschreven als monopolies, maar er is geen garantie voor de monopolistische beloningen, tenzij de uitvinding veel kopers aantrekt. Bovendien is de economische winst alleen veilig indien de octrooihouder de financiële mogelijkheid heeft om het octrooi te verdedigen tegen inbreuk of juridische problemen, omdat octrooigeschillen zeer kostbaar zijn. Individuele uitvinders of kleine bedrijven zijn dan ook vaak niet in staat om het patentrecht te verdedigen.

TRIPS

Octrooien worden verleend door nationale octrooibureaus. In Europa hebben economische regio’s zich samen gevoegd tot het Europees Octrooibureau. In 1994, tijdens de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, tekenden de aangesloten landen de TRIPS-overeenkomst (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Deze internationale overeenkomst bevat strenge basisnormen voor de juridische bescherming van eigendomsrechten in de lidstaten.

De TRIPS-overeenkomst bevat de toegestane nationale beperkingen van het octrooirecht. De overeenkomst staat dwanglicenties toe, bijvoorbeeld om concurrenten of de overheid essentiële gepatenteerde producten voort te brengen, of om cruciale gepatenteerde processen te gebruiken in het geval van een nationale noodsituatie, zoals een bedreiging van de volksgezondheid. Wanneer een dwanglicentie is afgegeven, heeft de octrooihouder recht op een redelijke vergoeding. De TRIPS-overeenkomst maakt het ook mogelijk een octrooi voor een plant, dier of menselijk leven te weigeren, of processen die ernstige milieuschade veroorzaken.

Onder invloed van de juridische traditie van een aantal Europese landen, TRIPS staat landen toe een octrooi te weigeren als dat noodzakelijk is om de openbare orde in stand te houden. De openbare orde is vergelijkbaar met het algemeen belang. In de vroege 20e eeuw weigerden een aantal octrooibureaus om applicaties voor anticonceptie-apparaten goed te keuren bijvoorbeeld. Het concept is vergelijkbaar met de wettelijke beperkingen op de contracten die de openbare orde schenden. 

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker juliavani

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 12
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie financieel

Dromen van een oplossing

Na vele jaren van financiële ellende komen er een paar lichtpuntjes voor het senioren echtpaar die hen de moed geven door te gaan.

De actuele prijs van goud, goud inkoop en goud verkopen

Alles over goud op www.goud.nl een veilige vluchthaven voor je geld.

Voorzieningen Ziektekosten en Zorgkosten

Er verandert veel in de Ziektekosten en Zorgkosten, hier een overzicht van de diverse voorzieningen.

Hoe kun je een miljoen Euro witwassen

Ik heb een miljoen Euro gevonden, wie kan mij helpen om een miljoen Euro wit te wassen.

Belastingtips 2008 (Deel 2)

Belastingtips particulieren voor aangifte 2008 (deel 2)

Moeten we terug naar de gulden?

Terug naar de gulden, is dat de beste oplossing voor de Euro crisis?

Beleggen in turbo's.

Wat is een turbo? Hoe best beleggen in turbo's?

Wat kost trouwen, een huwelijk en een droombruiloft?

Ja ik wil trouwen, de mooiste dag van je leven, een droombruiloft en een fijn huwelijk.

de overgang van gulden naar euro

wat was beter? de gulden of de euro

Het nieuwe geldsysteem

Het huidige geldsysteem staat op instorten, tijd voor een heel nieuw geld systeem

Hoe word je financieel onafhankelijk?

We dromen allemaal van financiële onafhankelijkheid maar hoe word je financieel onafhankelijk?

Prepensioen

Dit artikel gaat over het onderwerp Prepensioen.

De verkeersvergelijking van fischer

De uitleg over de verkeersvergelijking van fischer, de geld- en goederenstroom.

25 zaken die Barack Obama voor ons verborgen houdt

Er zijn zaken die, omwille van reputatie, niet bekend worden gemaakt. Barack Obama heeft er daar 25 van die wij niet mogen weten!

Controle van de post Debiteuren

Beschrijving van de aanpak van controle van de post debiteuren

Bankaandelen

De gevallen engelen van de financiele markten

Het nieuws en de Beurs

Is het je opgevallen dat maandag de beurs een forse knauw kreeg door het aftreden van Rutte 1?!

Hoe werkt een loonstrookje?

uitleg loonstrookje, salarisstrookje

Vakantie, maar toch naar de portefeuille kijken?

Van een financieel berooide reis teruggekeerd?

Doe iets met die rente

Hoeveel rente brengt je spaargeld op? Na hoeveel jaar is je spaargeld verdubbeld?

De stijgende olieprijzen

De olieprijzen blijven reeds 2,5 jaar stijgen. Wat is hiervan de oorzaak?

Goedkope benzine of zuinig rijden

Wordt de benzine een “kwartje” goedkoper of gaan we zuiniger rijden.

Eeuwigdurende obligaties (perpetuals)

Eeuwigdurende obligaties kunnen hoog rendement opleveren

Financiele problemen? Jij niet alleen!

Steeds meer mensen worden de dupe van de financiële crisis.

Anticyclus begrotingsbeleid.

Overheidsbeleid dat gericht is op het dempen van de conjunctuurgolven.