Wie komt oma douchen?


Publicatie datum:

Wie komt oma douchen wanneer ouderenzorg door de gemeente wordt georganiseerd?

Gesponsorde koppelingen

De overheveling van een deel van de zorg aan ouderen gaat over naar de gemeenten. Dit heeft tot veel ophef geleid, waarbij het idee ontstond dat ouderen in het vervolg verzorgd gingen worden door de goedbedoelende buurvrouw, of door mensen met een bijstandsuitkering. In dit artikel wordt bepleit dat het sociale domein misschien wel beter is voor dit deel van de ouderenzorg.

Gesponsorde koppelingen

De overheveling van een deel van de zorg aan ouderen naar de gemeente leidt tot veel ophef. In dit artikel wil ik dit beeld nuanceren, vooral om ouderen niet nodeloos ongerust te maken. Dit is niet nodig. We hebben het echter over een beperkt deel van de zorg aan ouderen, namelijk de begeleiding (vaak individuele begeleiding bij het op orde houden van je leven, of groepsbegeleiding, meestal bij beginnende dementie). De individuele begeleiding is zeer divers maatwerk: Bij de een zal het gaan om de post door te nemen, of ander licht administratief werk, bij de ander om een maaltijd voor te bereiden, etc. Deze activiteiten lijken meer in het sociale domein thuis te horen dan in de thuiszorg, omdat het met zorg weinig te maken heeft. De overheveling naar de gemeente lijkt in die zin ook logisch. Het zijn echter wel belangrijke activiteiten, noodzakelijk om ouderen lang(er) thuis te kunnen laten wonen: Iets dat door de regering wordt gestimuleerd, onder andere door opnames in een verzorgingshuis onmogelijk te maken (zie mijn artikel Ouderen op straat). 

 

De ophef ging over het feit dat de publieke opinie er van uitging dat ouderen voor het douchen, aankleden en dergelijke afhankelijk gemaakt zou worden van hulpvaardige buren en kennissen. Deze publieke discussie werd nog versterkt door ongenuanceerde uitspraken van wethouders met (te) weinig kennis van zaken. Deze activiteiten vallen echter onder persoonlijke verzorging en dit product zal niet worden overgeheveld naar de gemeenten, maar naar de zorgverzekeraars. Dit betekent, dat in dit domein de zorgprofessional actief zal blijven. Er is dus geen reden om ongerust te zijn over of onze moeders en vaders nog wel gedoucht of aangekleed worden. 

 

Voor de activiteiten die wel overgaan naar de gemeenten is vooral aandacht nodig voor de dagopvang voor dementerenden. Deze vorm van opvang is noodzakelijk om mantelzorgers te ontlasten en het thuis wonen van dementerenden mogelijk te maken. Hiervoor moet in het sociale domein een vergelijkbaar alternatief komen. Ik zie hiervoor bij gemeenten nog te weinig aandacht, alsof er kennelijk te licht over wordt gedacht. Voor de individuele begeleiding bij het dagelijks leven worden al wel creatieve, nieuwe producten ontwikkeld, waarbij met name de vangnet aandacht verdiend. 

Het is belangrijk dat burgers goed worden ingelicht over de veranderingen. Op het gebied van voorlichting kan er nog het een en ander gebeuren. Zelfs vandaag nog las ik een artikel op nos.nl waarin staat dat de langdurige ouderenzorg naar de gemeenten gaat. Zoals hierboven is aangegeven gaat het echter maar om een klein stukje van de ouderenzorg, dat bovendien meer in het sociale domein thuis hoort dan in de zorg. Ik zou de overheden willen oproepen dit voor alle ongeruste burgers duidelijker uit te leggen.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie gezondheid

Spraakontwikkeling in de eerste levensjaren

Dit artikel beschrijft de spraakontwikkeling bij kleine kinderen en hoe je ze hierbij kunt helpen.

Wat is een kankerpatiënt waard?

Er wordt gesproken over een maximum vergoeding voor kankerbestrijding maar de vraag is, wat is een kankerpatiënt waard.

Neefjes of muggen, wat maakt ze zo vervelend?

Ieder jaar opnieuw, zijn ze er weer; die irritante zoemende muggen. Ze prikken je lek en houden je uit je slaap. Wat maakt hen zo vervelend en wat kun je ertegen doen?

De paniekstoornis bij adolescenten: symptomen en diagnostiek

Dit artikel geeft inzicht in de symptomen, het verloop en de diagnosticering van de paniekstoornis bij adolescenten. Het artikel is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur.

Alles over homeopathie

Alles wat u moet weten over homeopathie. Hoe het ontstaan is hoe het werkt en hoe het in het hedendaags leven nog toepasbaar is om de algehele gezondheidstoestand te verbeteren.