Gezondheidszorg in Nederland


Publicatie datum:

Een samenvatting van de gezondheidszorg in Nederland

Gesponsorde koppelingen

Hoe is de gezondheidszorg in Nederland ingedeeld, wat wordt er bedoeld met eerstelijnszorg? Wat is extramurale zorg? Hier de antwoorden!

Gezondheidszorg in Nederland

Dit artikel gaat over gezondheidszorg in Nederland, zoek je informatie over ziektebeelden, zoek dan verder op deze website.

Wat valt er allemaal onder de gezondheidszorg?

De gezondheidszorg bevat in principe alle zorg die als doel heeft het beter maken van mensen of het voorkomen dat deze mensen ziek worden, dan wel het verzorgen van mensen die zorg nodig hebben. In Nederland wordt er jaarlijks veel geld uitgegeven aan de gezondheidszorg. In 2003 was dat meer dan 57 miljard euro, 12% van het bruto binnenlands product, dit is meer dan 3500 euro per inwoner van Nederland. Dit geldt wordt deels betaald door de patiënten zelf via de ziektenkostenverzekering, de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten).

Hoe is de gezondheidszorg in Nederland ingedeeld?

In Nederland is de gezondheidszorg in 3 delen verdeeld:

Eerste lijns gezondheidszorg:

Dit is alle hulp die voor iedere Nederlander rechtstreeks toegankelijk is. Dit betekent dat er dus geen verwijsbrief nodig is om contact te kunnen opnemen met een hulpverlener. Onder de eerstelijnsgezondheidszorg vallen: de huisarts, de tandarts, de thuiszorg, de eerstelijnspsycholoog, consultatiebureaus en de fysiotherapeut. In Nederland is er een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts. Omdat iedereen altijd terecht kan bij de huisarts verkeert de huisarts in een uitstekende positie als poortwachter voor de tweede lijn.

Tweede lijns gezondheidszorg:

Hieronder valt alle zorg die alleen toegankelijk is met een verwijsbrief vanuit de eerste lijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld een tandarts naar een kaakchirurg kan verwijzen, een consultatiebureau kan verwijzen naar een kinderarts, of een huisarts die verwijst naar een willekeurige andere specialist

Derde lijns gezondheidszorg:

Hieronder vallen voornamelijk de academische ziekenhuizen. Hier bevinden zich specialisten die heel veel weten van een bepaald onderwerp en er zijn bijvoorbeeld gespecialiseerde laboratoria. Naar de derde lijn kan direct vanuit de eerste lijn worden verwezen, maar er kan ook vanuit de tweede lijn worden verwezen.

Zijn er nog andere indeling?

Ja, de gezondheidszorg wordt in Nederland ook wel ingedeeld in de categoriën intramuraal en extramuraal.

Intramurale zorg:

Het woord intra betekent binnen of tussen (Latijn), mura = muur. Met intra-murale zorg wordt alle zorg bedoeld die in ziekenhuizen of verpleeg/verzorgingshuizen wordt gegeven ongeacht of deze zorg eerste-, tweede- of derdelijns is.

Extramurale zorg:

Extramuraal betekent letterlijk buiten de muren (Latijn). Dit omvat dus alle zorg dit niet plaatsvindt in een zorginstelling waar mensen kunnen overnachten. Zo verleent een huisarts bijvoorbeeld extramurale zorg.

Bronvermelding

kosten van de gezondheidszorg 2003 - kosten van ziekten


Foobie gebruiker Nicole2

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 149
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie gezondheid

Wanneer is men doof?

Uitleg over hoe te testen op gehoorverlies en welke testen er bestaan.

Morbide obesitas, dodelijke vetzucht.

Er komen steeds meer gevallen van dodelijk overgewicht, zwaarlijvigheid, corpulentie en adipositas?

Koolhydraatarm eten, op een natuurlijke manier afvallen en op gewicht blijven VIII

De eerste ketosis-stap

De paniekstoornis bij adolescenten: oorzaken en behandeling

Dit artikel geeft inzicht in de oorzaken (etiologie) van de paniekstoornis bij adolescenten en de behandelingmogelijkheden. Het artikel is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur.

Wat te doen tegen brandend maagzuur?

brandend maagzuur is een irritante kwaal maar met de juiste aanpassingen kun je er wat aan doen.

Multiple sclerose

Wat houd MS in en hoe ermee om te gaan

Chronische hoofdpijn

Chronische hoofdpijn is erg vervelend en ook vaak een belemmering in ’t dagelijks leven.

Kan ik leren leven met een Angststoornis?

leren leven met Angst is zeer goed mogelijk

Koorts, set-point en de lichaamstemperatuur.

Wat koorst is en hoe het tot stand komt samen met een korte omschrijving van het set-point en de levenstemperatuur.

Het huishouden doen met rug-en/of bekkenpijn

Het huishouden doen met pijn is vreselijk: maar wel mogelijk! Hier zijn tips om de belasting tot een minimum te beperken

Hoe kom ik over een angststoornis of depressie heen?

Angststoornissen en depressies zijn veelvoorkomende ziektes, waar gaat het mis en hoe kun je ze overwinnen?

Alles over hielspoor

Informatie over hielspoor

Geef winterkwaaltjes geen kans.

Enkele tips om winterkwaaltjes te voorkomen en te bestrijden.

Reiki - De tweede graad : Handboek voor het werken met tweedegraads-Reiki.-Eckart Warnecke (recensie)

suggesties om met Reiki 2 te werken

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet Aangeboren Hersenletsel verandert het leven van de persoon in kwestie vaak totaal, maar ook dat van zijn familie en vrienden. Is iemand nog dezelfde en hoe ga je met elkaar om?

Sauna en sport

Een uitleg over de voordelen van de sauna voor sporters zowel als sedentairen. Evenals een overzicht voor het juiste gebruik van de sauna.

Fit met Manon 1 - strakke billen deel 2.

Een vervolg op deel 1.

Diabetes 2

Een heftige stofwisselingsziekte.

Alles over endometriose

Informatie over endometriose

Hoe overleef je een hittegolf?

Hulp bij een goede nachtrust in extreme hitte

Koolhydraatarm eten, op een natuurlijke manier afvallen en op gewicht blijven IV

Samenstelling van voedingsmiddelen en de rol van koolhydrater

Wat kan je doen als je baby een hoge lichaamstemperatuur heeft?

Je baby zeurt, huilt constant, eet weinig of niet en is minder actief dan normaal. Dan is de kans groot dat het een te hoge lichaamstemperatuur heeft. Wat kan je doen tegen koorts bij baby's?

Probeert u deze alternatieve geneeswijzen voor potentieproblemen eens

Meteen naar medicijnen grijpen als u een probleem heeft met uw potentie is zeker af te raden, probeer de alterantieve oplossingen die wij hier aanbieden.

Milieu en vervuiling: effecten op de mens

Wat zijn de effecten van het milieu en vervuiling op de mens?

Kindermishandeling, een levenslange beschadiging

In dit artikel wordt besproken hoe de psychodynamische en humanistische benadering in de psychologie het fenomeen kindermishandeling verklaren en zouden willen oplossen