Gezondheidszorg in Nederland


Publicatie datum:

Een samenvatting van de gezondheidszorg in Nederland

Gesponsorde koppelingen

Hoe is de gezondheidszorg in Nederland ingedeeld, wat wordt er bedoeld met eerstelijnszorg? Wat is extramurale zorg? Hier de antwoorden!

Gezondheidszorg in Nederland

Dit artikel gaat over gezondheidszorg in Nederland, zoek je informatie over ziektebeelden, zoek dan verder op deze website.

Wat valt er allemaal onder de gezondheidszorg?

De gezondheidszorg bevat in principe alle zorg die als doel heeft het beter maken van mensen of het voorkomen dat deze mensen ziek worden, dan wel het verzorgen van mensen die zorg nodig hebben. In Nederland wordt er jaarlijks veel geld uitgegeven aan de gezondheidszorg. In 2003 was dat meer dan 57 miljard euro, 12% van het bruto binnenlands product, dit is meer dan 3500 euro per inwoner van Nederland. Dit geldt wordt deels betaald door de patiënten zelf via de ziektenkostenverzekering, de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten).

Hoe is de gezondheidszorg in Nederland ingedeeld?

In Nederland is de gezondheidszorg in 3 delen verdeeld:

Eerste lijns gezondheidszorg:

Dit is alle hulp die voor iedere Nederlander rechtstreeks toegankelijk is. Dit betekent dat er dus geen verwijsbrief nodig is om contact te kunnen opnemen met een hulpverlener. Onder de eerstelijnsgezondheidszorg vallen: de huisarts, de tandarts, de thuiszorg, de eerstelijnspsycholoog, consultatiebureaus en de fysiotherapeut. In Nederland is er een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts. Omdat iedereen altijd terecht kan bij de huisarts verkeert de huisarts in een uitstekende positie als poortwachter voor de tweede lijn.

Tweede lijns gezondheidszorg:

Hieronder valt alle zorg die alleen toegankelijk is met een verwijsbrief vanuit de eerste lijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld een tandarts naar een kaakchirurg kan verwijzen, een consultatiebureau kan verwijzen naar een kinderarts, of een huisarts die verwijst naar een willekeurige andere specialist

Derde lijns gezondheidszorg:

Hieronder vallen voornamelijk de academische ziekenhuizen. Hier bevinden zich specialisten die heel veel weten van een bepaald onderwerp en er zijn bijvoorbeeld gespecialiseerde laboratoria. Naar de derde lijn kan direct vanuit de eerste lijn worden verwezen, maar er kan ook vanuit de tweede lijn worden verwezen.

Zijn er nog andere indeling?

Ja, de gezondheidszorg wordt in Nederland ook wel ingedeeld in de categoriën intramuraal en extramuraal.

Intramurale zorg:

Het woord intra betekent binnen of tussen (Latijn), mura = muur. Met intra-murale zorg wordt alle zorg bedoeld die in ziekenhuizen of verpleeg/verzorgingshuizen wordt gegeven ongeacht of deze zorg eerste-, tweede- of derdelijns is.

Extramurale zorg:

Extramuraal betekent letterlijk buiten de muren (Latijn). Dit omvat dus alle zorg dit niet plaatsvindt in een zorginstelling waar mensen kunnen overnachten. Zo verleent een huisarts bijvoorbeeld extramurale zorg.

Bronvermelding

kosten van de gezondheidszorg 2003 - kosten van ziekten

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Nicole2

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 149
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie gezondheid

Alles over oogontstekingen

Alles over bacteriële en virale oogontstekingen

Melatonine, en dan lekker slapen

Melatonine wordt gebruikt om beter in slaap te kunnen vallen. Is melatonine veilig en verstandig?

Meloenen zijn gezonde en lekkere dorstlessers

Meloenen zijn de ideale dorstlessers op warme zomerdagen en bevatten bovendien nauwelijks calorieën.

Leven in de waan van een psychose

Artikel over mogelijke oorzaken en gevolgen van een (postnatale) psychose.

Alles over mazelen

Informatie over de mazelen

Alles over depressie

Informatie over depressies, soorten depressie, symptomen en behandeling

Massage zin en onzin

Massage en het nut ervan

Verhalen over kanker: Deel I

Verhalen over kanker in de media

Alles over polio

Informatie over poliomyelitis

Even vergeten,maar wat was dementie

Hoe herken ik dementie en wat zijn de verschijnselen?

basisregels EHBO

Wat moet je doen als er een ongeluk gebeurt

Afvallen door water te drinken

Afvallen met water. Hoe doe je dat nu precies?

Dyslexie en nevenproblematiek

Dit artikel bespreekt de hoofdkenmerken en symptomen van dyslexie, en gaat daarnaast in op veelvoorkomende nevenproblematiek bij kinderen met dyslexie, zoals ADHD en sociale problemen.

Borstkanker, gemener dan u denkt.

De gevaarlijkste vorm van Borstkanker

Ouderen op straat gezet

Steeds meer verzorgingshuizen sluiten. Waarom is dit noodzakelijk?

Alles over de koortslip

Informatie over de ooraken en behandeling van een koortslip

Help! ik heb een huilbaby!

Huilbaby wat te doen?

Wandelen een simpele maar effectieve manier om je conditie te verbeteren

Wandelen is een goedkope en makkelijke manier om sportief bezig te zijn.

Chlorella! Het wonder algje!

Chlorella heeft met zijn vele bijzondere eigenschappen een herstellende en reinigende invloed op het menselijk lichaam.

Wat is een kankerpatiënt waard?

Er wordt gesproken over een maximum vergoeding voor kankerbestrijding maar de vraag is, wat is een kankerpatiënt waard.

Snel afvallen en op gewicht blijven

Hoe je snel en effectief kunt afvallen en op je streefgewicht kunt blijven

Dystrofie – herkennen, behandelen en er mee (leren) leven

Dystrofie, ook wel posttraumatische dystrofie genoemd, is een aandoening die kan ontstaan na een letsel en/of breuk.

ME CVS

ME CVS onderzoek klachten diagnose myalgische ecefalomyelitis chronisch vermoeidheidssyndroom vermoeidheid klachten ontsteking immuunsysteem neurologisch patient cognitieve gedragstherapie wetenschappelijk psychologisch geestelijk lichamelijk oorzaak erkenning ziek klachtenpatroon onbegrip controverse stromingen onzeke

Afvallen met sporten

Steeds meer mensen willen afvallen, maar hoe pak je dit goed aan? Een goede manier als je af wilt vallen is afvallen met sporten. J

Alles over hooikoorts

Informatie over hooikoorts: wat is hooikoorts, de symptomen en de behandeling