Dyslexie


Publicatie datum:

Wat is dyslexie? Hoe herken in het? Wat kan ik er aan doen?

Gesponsorde koppelingen

Dyslexie is een term die gebruikt wordt in de wetenschap om ernstige problemen net schrijven en lezen van woorden aan te duiden. Het gaat hierbij om het technische lezen, niet om het begrijpen wat er nou precies staat. Dyslexie is een handicap omdat het een probleem is in de hersenen dat niet verholpen kan worden.

Oorzaken

Dyslexie is een neurologische aandoening, dit houd in dat het zich in de hersenen afspeelt. Wat precies de oorzaak is van dyslexie is nog niet zeker. Waarschijnlijk functioneert het gebied in de hersenen waar schrifttekens en klanken aan elkaar gekoppeld worden niet voldoende.
   Wat wel zeker is, is dat er bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor. Als een kind een ouder heeft met dyslexie, is de kans dat het zelf dyslexie heeft ongeveer 50%. Als alle twee de ouders dyslectisch zijn stijgt deze kans tot wel 80%

Gevolgen

Dyslexie heeft veel gevolgen waarvan sommige meer voor de hand liggen dan andere. Dit komt omdat er in de huidige maatschappij (onbewust) veel gelezen moet worden. Schoolboeken, bedrijfsmemo's maar denkt u ook bijvoorbeeld aan ondertiteling op tv.
   Dyslexie geeft op alle leeftijden problemen. De eerste problemen komen voor bij het volgen van onderwijs. Hierbij moet veel gelezen en geschreven worden. In het basisonderwijs kan het frustrerend voor zowel ouder als kind zijn dat de intelligentie wel aanwezig is maar het lezen en het schrijven maar niet wil lukken. Ook kunnen verhaaltjessommen problemen opleveren, door fout te lezen wordt de vraag ook fout beantwoord.
   Op de middelbare school moet er veel gelezen worden. Daarnaast vormen de vreemde talen vaak een probleem. Dyslecten hebben vaak moeite om rijtjes te leren waar weinig samenhang in zit, dit kan voor bijvoorbeeld natuurkundige benamingen van elementen problemen op leveren.
Maar dyslexie kan ook leiden tot sociaal-emotionele problemen. Het gevoel van eigenwaarde kan ondermijnd worden. Ook leidt het moeilijk of niet kunnen lezen vaak tot frustratie. Dit kan veel spanning en verdriet met zich mee brengen.

 Herkennen van dyslexie

Dyslexie is een probleem met het schrijven en lezen van woorden. Dit is te bekijken door bijvoorbeeld onzinwoorden hardop te laten lezen of woorden uit een vreemde taal over te laten schrijven. Het gaat niet om het begrijpen van het woord maar om de juiste techniek. Om dyslexie te herkennen wordt er gekeken naar de lees- en schrijfvaardigheden.
   De schrijfvaardigheid is op te delen in twee delen. De spelling en het schrijven zelf en het handschrift. Bij mensen met dyslexie valt bij de spelling het fonetische schrijven op. Daarnaast komt het veel voor dat één woord op verschillende manieren geschreven wordt. Het handschrift is vaak onverzorgd en er wordt veel doorgestreept. Als het handschrift wel netjes is, valt vaak het lage schrijftempo op.
   De leesproblemen openbaren zich het makkelijkst bij het hardop lezen van een tekst. Hierbij kan het zijn dat de woorden bijna hardop gespeld worden omdat het leestempo erg laag ligt. Het kan ook zijn dat er heel erg veel fouten worden gemaakt maar het leestempo wel normaal is. Dit wordt radend lezen genoemd.

 Signalen voor dyslexie zijn:
- Slecht in rijm
- Moeite met links en rechts
- Slecht verbale kennis opnemen
- Moeite met verschil horen tussen klanken als m-n, t-k, ba-da.
- Moeite met de klemtoon
- Moeite met verschil zien tussen p-q, b-d-p
- Moeite met het leren van schijnbaar willekeurige reeksen, woordcombinaties, uitdrukkingen en gezegdes
- Weerstand tegen hardop lezen
- Fonetisch spellen "
- Spellingsregels slecht onthouden
- Niet of nauwelijks zelfcorrectie
- Traag schrijftempo
- Veel doorhalingen
- Onleesbaar handschrift
- Moeite met onthouden van namen (vakken als geschiedenis, topografie)
- Problemen met tijdsdruk
- Moeite met vreemde talen
- Moeite met aanbrengen van structuur

Oplossingen

Voor dyslexie is geen oplossing. Er zijn wel verschillende manieren om met dyslexie om te gaan. Hier onder staan de meest voorkomende gebruiksmiddelen.

- Daisy speler: Hierop kunnen schoolboeken afgeluisterd worden
- Kurzweil: Een computerprogramma dat schoolboeken, teksten en internetpagina's voorleest. In dit computerprogramma kunnen ook teksten worden samengevat. Het programma bevat meerdere talen en is erg makkelijk in gebruik.
- Vergroot schrift: Voor sommige dyslecten is een groter lettertype beter leesbaar
- Blauwe sheets: Blauw geeft de ogen meer rust. Door blauwkleurige plastic sheets op een witte tekst te leggen gaat het lezen gemakkelijker.
- Leeswijzer: Een ondoorzichtige plastic liniaal waardoor per letter/woord/regel gelezen kan worden, hierdoor lijdt de rest van de tekst niet af.
- CMap: een computerprogramma waarbij verbanden tussen verschillende woorden zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie gezondheid

Het digitale rontgen onderzoek

hoe werkt het maken van foto's op de beeldvormende afdeling

Dyslexie

Wat is dyslexie? Hoe herken in het? Wat kan ik er aan doen?

Alles over tenniselleboog

Informatie over de tenniselleboog

Overgewicht

Teveel mensen hebben er last van, en te weinig mensen weten hoe ze er vanaf kunnen komen, overgewicht.

Bloedarmoede (anemie)

Bloedarmoede komt vaker voor dan u denkt.

Rimpels: wat doe je er tegen?

Rimpels, bijna iedereen krijgt ze wel, maar hoe kom je er van af?

Passief roken. Wat zijn de gevolgen voor je gezondheid?

De gevolgen van passief roken bij kinderen en volwassenen

Bewustzijn en bewusteloosheid.

Bewusteloosheid is een veelvoorkomend fenomeen, waarin men besef van zichzelf en omgeving verliest.

Ziekte van Pfeiffer

Informatie over de ziekte van Pfeiffer

Vitaminesupplementen, noodzaak of overbodige luxe?

Informatief artikel over het gebruik van voedingssupplementen.

Luieruitslag

Geeft een omschrijving wat luieruitslag is, wat de oorzaak is en hoe je luieruitslag kunt behandelen

Slaappillen

de medicamenteuze behandeling van slaapproblemen

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bij burgers en militairen.

PTSS is een angststoornis die ontstaat omdat iemand een bepaald trauma niet kan verwerken. Wat gebeurt er met iemand die PTSS krijgt en kan het iedereen gebeuren? Dat lees je in dit artikel.

Prenataal onderzoek, kort beschreven.

Prenataal onderzoek het hoe en wat.

Afvallen zonder dieet

Als je wilt afvallen zonder dieet, staan hier de tips die je nodig zult hebben!

Is het mogelijk een speciaal trainingsprogramma op te stellen voor COPD-patiënten om zo hun conditie (blijvend) te verbeteren?

Wat zal er veranderen als COPD-patiënten een trainingsprogramma gaan volgden? Zou de kwaliteit van leven vooruit gaan?

Recent onderzoek door het VUMC, onder leiding van Tom Würdinger, leidt tot een grote doorbraak.

Het onderzoek van Tom Würdinger heeft geleid tot verbluffende resultaten maar hoe is Tom Würdinger zo ver gekomen.

Wat zijn E-nummers, en wat doen ze in mijn eten?

Informatief artikel over het gebruik van E-nummers.

Alles over Alli

Informatie over de enige wetenschappelijk bewezen dieetpil Alli (Orlistat)

Overgewicht/obestitas bij kinderen: wat kan je eraan doen? (2)

Enkele tips voor hoe je iets kan doen aan het overgewicht van je kind.

Alles over diabetes

Informatie over diabetes mellitus, type 1 en type 2

Help, mijn kind heeft RSV!

10 vragen over het Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV)

Hypertensie of hoge bloeddruk

Een jaarlijkse bloeddrukmeting is voor ieder van belang. Zonder het te weten kan je aan hypertensie of hoge bloeddruk lijden.

De ziekte: Huntington

Informatie over de ziekte Huntington

Alcoholverslaving - Hoe weet je of je verslaafd bent?

Alcohol kan een probleem worden voor sommigen. Lees meer over alcoholverslaving en kom te weten of jij misschien uit moet kijken.