Hongercrises in de vroegmoderne tijd


Publicatie datum:

Het artikel beschrijft de verschillende theoriën over hongercrissisen in de 17e en 18e eeuw.

Gesponsorde koppelingen

Er zijn verschillende vormen van demografische crisissen, die allemaal op verschillende manieren gedefinieerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde “crises de subsistance” of bestaanscrisis. Over deze vorm van demografische crisis is door veel verschillende historici en demografen geschreven en heeft een grote invloed gehad op de geschiedschrijving van de 17e en 18e eeuw.

In 1946 constateerde J. Meuvret dat sterk stijgende graanprijzen vaak mortaliteitstoename en conceptiedaling met zich mee brachten. Aan deze crisissen gaf hij de naam “crises de subsistance”. In de 17e en het begin van de 18e eeuw speelden deze crisissen een belangrijke rol in de demografische ontwikkeling, halverwege de 18e eeuw werden ze vervangen door zogenaamde “crises larvées” of verdoken crisissen. Bij “crises larvées” bleven de graanprijzen nog wel een belangrijke rol spelen, maar dit uitte zich niet meer in de demografische ontwikkeling.

Later werd deze theorie overgenomen door P. Goubert. Hij constateerde dat de demografische crisissen regelmatig gepaard gingen met ongunstige weersomstandigheden, waarbij met name regenrijke zomers en grote invloed hadden op de oogsten. Door de vermindering van het aanbod stegen de graanprijzen, terwijl de lonen niet meestegen. Dit had tot gevolg dat de schaarse oogst en de hoge prijzen een hongersnood veroorzaakte. Ondervoeding en het overgaan tot bedorven en minder kwalitatief voedsel verlaagde de natuurlijke weerstand, wat infecties en epidemieën veroorzaakte. P. Goubert koppelde dus twee elementen - hongersnood en epidemieën - aan elkaar, waarin hij ook door anderen gevolgd werd.

Zoals hierboven al vermeld zullen hongersnoden als gevolg van slechte oogsten en hoge graanprijzen waarschijnlijk tot het begin van de 18e eeuw een wezenlijke rol hebben gespeeld in demografische crisissen. De weersinvloed in P. Goubert beschrijft heeft zelfs vandaag nog invloed op oogsten. Tijden van oorlog zullen de toestand vaak nog erger gemaakt hebben, door plundering, inbeslagneming, vernielingen zullen naast de sterfte door oorlogsgeweld ook de oorzaak zijn geweest van indirecte sterfte door ondervoeding. Er werd een ideale situatie gecreëerd voor epidemieën, die door rondtrekkende troepen en vluchtende dorpen- en stedelingen. Er zijn veel verschillende elkaar versterkende factoren die tot een demografische crisis konden leiden: het weer, mislukte oogsten, hoge graanprijzen, hongersnood en voedselschaarste ook epidemieën en oorlogen zijn elementen waar men steeds rekening mee moet houden bij het bestuderen van een crisisjaar.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de graanprijzen steeds minder invloed kregen op de groei van de bevolking in de loop van de 18e eeuw. Ten eerste had men een vervanger gevonden voor graan, de aardappel. Ten tweede was men op het platteland steeds minder gevoelig voor een stijging van de graanprijzen dan de steden, de dorpelingen beschikte meestal over een klein lapje grond waarop groenten geteeld werden. J. Meuvret heeft dus gelijk wanneer hij stelt dat de crises de subsistance plaats ruimden voor crises larvées. Bovendien kwamen oorlogen in de lage landen in de 18e eeuw in veel mindere mate voor, wat er voor zorgde dat de bevolking ongestoord door kon groeien in deze periode.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie gezondheid

Spierspanningshoofdpijn

Dit onderwerp gaat over hoofdpijn, tips, klachten en oorzaken.

Ontwikkeling baby 4 maanden

Geeft een omschrijving van de ontwikkeling van een baby van 4 maanden

Inzicht meditatie

Verander uw levenshouding door inzicht meditatie

Alles over botox

Informatie over botox en botoxbehandelingen

Abilify

Beschrijving van het medicament Abilify.

Stoppen met roken

Iedereen die ooit begonnen is met roken weet ook hoe moeilijk het is om weer te stoppen. Hier een goede methode die echt werkt.

Oorzaken van angst, risicofactoren en protectieve factoren

Dit artikel bespreekt oorzaken van angstproblemen en angststoornissen, alsmede de risico- en protectieve factoren.

Gezond leven door een goed eetpatroon

Met een gezond eetpatroon verwen je je lichaam en je leven.

Zwangerschapsdiabetes : Wat is het?

Je hoort regelmatig verhalen van zwangere vrouwen die getest moeten worden voor hun suikers tijdens de zwangerschap. Zelfs vrouwen die plotseling spreken van het leiden aan diabetes tijdens de zwangerschap.

Calorieën

Een duidelijke uitleg over wat calorieën zijn, waar ze voor staan en hoe ze te gebruiken.

Help, blaaspoliepen.

Blaaspoliepen wat houdt dat in en wat zijn de consuqenties

Bukken en tillen: zo doe je het goed!

Het lijkt zo makkelijk, maar bukken is een kunst om goed te doen. En meestal weet je pas als je het fout doet als het inmiddels te laat is en je door je rug heengegaan bent.....

De donkere kant van wetenschap

Er is een discussie over de wetenschappers, zijn ze verantwoordelijk voor de negatieve gevolgen voor hun werk?

Alles over chlamydia

Informatie over chlamydia

Mogelijke gevolgen bij het afbouwen en stoppen van anti-depressivagebruik

Mogelijke gevolgen bij het afbouwen en stoppen van anti-depressivagebruik

Genderdysforie

Alles over de aandoenining genderdysforie

Depressie: verteld door de psychotherapeut

De depressie behandeling beschreven door een psychotherapeut met 20 jaar ervaring

Zwijg over eten bij een eetstoornis behandeling!

Eetproblemen behandeling betekent spreken over de relatie met moeder, seksualiteit, verlangens, vrouw worden of meisje blijven, controle en perfectionisme.

Even vergeten,maar wat was dementie

Hoe herken ik dementie en wat zijn de verschijnselen?

Waarom chiropraxie DE oplossing kan zijn

Chiropraxie of chiropractie is een groeiende behandelmethode die misschien nog weinig bekend is onder de meeste mensen. Dit artikel geeft inzicht over het doel van chiropraxie en of het misschien iets voor jou is!

Dyslexie en nevenproblematiek

Dit artikel bespreekt de hoofdkenmerken en symptomen van dyslexie, en gaat daarnaast in op veelvoorkomende nevenproblematiek bij kinderen met dyslexie, zoals ADHD en sociale problemen.

Leven met Chronisch Vermoeidheids Syndroom

Is er te leven met het Chronisch Vermoeidheids Syndroom?

De invloed van de persoonlijkheid van ouders op de opvoeding

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek wordt bekeken in hoeverre de persoonlijkheid van ouders invloed heeft op de manier waarop zij hun kinderen opvoeden.

Stoppen met Roken?

Wil je stoppen met roken? Begin hier!

Vitamine B11: Foliumzuur

Informatief artikel over Foliumzuur (vitamine B11)