Hongercrises in de vroegmoderne tijd


Publicatie datum:

Het artikel beschrijft de verschillende theoriën over hongercrissisen in de 17e en 18e eeuw.

Gesponsorde koppelingen

Er zijn verschillende vormen van demografische crisissen, die allemaal op verschillende manieren gedefinieerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde “crises de subsistance” of bestaanscrisis. Over deze vorm van demografische crisis is door veel verschillende historici en demografen geschreven en heeft een grote invloed gehad op de geschiedschrijving van de 17e en 18e eeuw.

In 1946 constateerde J. Meuvret dat sterk stijgende graanprijzen vaak mortaliteitstoename en conceptiedaling met zich mee brachten. Aan deze crisissen gaf hij de naam “crises de subsistance”. In de 17e en het begin van de 18e eeuw speelden deze crisissen een belangrijke rol in de demografische ontwikkeling, halverwege de 18e eeuw werden ze vervangen door zogenaamde “crises larvées” of verdoken crisissen. Bij “crises larvées” bleven de graanprijzen nog wel een belangrijke rol spelen, maar dit uitte zich niet meer in de demografische ontwikkeling.

Later werd deze theorie overgenomen door P. Goubert. Hij constateerde dat de demografische crisissen regelmatig gepaard gingen met ongunstige weersomstandigheden, waarbij met name regenrijke zomers en grote invloed hadden op de oogsten. Door de vermindering van het aanbod stegen de graanprijzen, terwijl de lonen niet meestegen. Dit had tot gevolg dat de schaarse oogst en de hoge prijzen een hongersnood veroorzaakte. Ondervoeding en het overgaan tot bedorven en minder kwalitatief voedsel verlaagde de natuurlijke weerstand, wat infecties en epidemieën veroorzaakte. P. Goubert koppelde dus twee elementen - hongersnood en epidemieën - aan elkaar, waarin hij ook door anderen gevolgd werd.

Zoals hierboven al vermeld zullen hongersnoden als gevolg van slechte oogsten en hoge graanprijzen waarschijnlijk tot het begin van de 18e eeuw een wezenlijke rol hebben gespeeld in demografische crisissen. De weersinvloed in P. Goubert beschrijft heeft zelfs vandaag nog invloed op oogsten. Tijden van oorlog zullen de toestand vaak nog erger gemaakt hebben, door plundering, inbeslagneming, vernielingen zullen naast de sterfte door oorlogsgeweld ook de oorzaak zijn geweest van indirecte sterfte door ondervoeding. Er werd een ideale situatie gecreëerd voor epidemieën, die door rondtrekkende troepen en vluchtende dorpen- en stedelingen. Er zijn veel verschillende elkaar versterkende factoren die tot een demografische crisis konden leiden: het weer, mislukte oogsten, hoge graanprijzen, hongersnood en voedselschaarste ook epidemieën en oorlogen zijn elementen waar men steeds rekening mee moet houden bij het bestuderen van een crisisjaar.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de graanprijzen steeds minder invloed kregen op de groei van de bevolking in de loop van de 18e eeuw. Ten eerste had men een vervanger gevonden voor graan, de aardappel. Ten tweede was men op het platteland steeds minder gevoelig voor een stijging van de graanprijzen dan de steden, de dorpelingen beschikte meestal over een klein lapje grond waarop groenten geteeld werden. J. Meuvret heeft dus gelijk wanneer hij stelt dat de crises de subsistance plaats ruimden voor crises larvées. Bovendien kwamen oorlogen in de lage landen in de 18e eeuw in veel mindere mate voor, wat er voor zorgde dat de bevolking ongestoord door kon groeien in deze periode.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie gezondheid

Creatiever door studie

Artikel over de invloed van studeren op creativiteit. Word je meer of juist minder creatief van studeren?

Een burn out training

Een burn out komt steeds vaker voor. Gelukkig weten we ook steeds beter wat de symptomen zijn en wat de juiste behandeling is

Wat is apneu?

Wat is apneu, als aandoening of door een andere oorzaak? Is een apneu gevaarlijk en is er een geneesmiddel tegen?

Voedingsopvoeding en eetproblemen bij kinderen van 2 tot 12 jaar.

Voedingsopvoeding en eetproblemen bij kinderen van 2 tot 12 jaar.

Zwanger worden? Opgelet!

Aanstaande moeders opgelet. Wil je zwanger worden dan moet je een paar dingen weten.

Ontbijten

Waarom ontbijten we? Hoe verschilt het ontbijt van land tot land?

Tips en adviezen om verantwoord en gezond af te vallen.

Afvallen doe je toch door minder te eten? Dit is een veelgehoorde misverstand . Honger uzelf niet uit.

Klaplong

Wat is het en hoe krijg je het?

Waarom kan zonnen schadelijk zijn?

Zonnen is niet alleen goed voor een bruin kleurtje; het kan ook slecht zijn voor de gezondheid. In dit artikel wordt uitgelegd waarom het schadelijk kan zijn.

Fit met Manon 2 - Platte buik

Oefeningen voor thuis, voor een strakke, platte buik

Alles over osteoporose

Informatie over botontkalking (osteoporose)

Klierkoorts

Een brede waaier over klierkoorts.

Het huishouden doen met rug-en/of bekkenpijn

Het huishouden doen met pijn is vreselijk: maar wel mogelijk! Hier zijn tips om de belasting tot een minimum te beperken

Aangezichtsverlamming op jonge leeftijd

Hoe ontstaat een aangezichtsverlamming precies, wat is het verloop en wat kan je er tegen doen?

Hoe kan ik mijn lichaam ontzuren?

Wat helpt mij de PH-waarde van mijn lichaam weer in balans te brengen?

Baby's eerste dagen

de eerste dagen van een pasgeboren wonder.

Waarom word je ziek van een virus? en... hoe word je weer beter!

Uitleg over het fenomeen virus

Bloedonderzoek zonder verwijzing

Geen verwijzing van je huisarts gekregen voor bloedonderzoek of ander medisch onderzoek. Gelukkig zijn er een aantal mogelijkheden om op eigen kosten onderzoek te laten verrichten wanneer u dat wenst.

Ziekte van Crohn

Crohn is een chronische en ongeneeslijke darmziekte

Stoppen met Roken?

Wil je stoppen met roken? Begin hier!

Het elektronisch patiëntendossier

Lees hier alles over het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Wat moet je weten over de overgang?

Verschijnselen van de overgang, tips om er mee om te gaan.

Alles over voetschimmel

Informatie over voetschimmel (zwemmerseczeem)

Hammam massage

Een hammam-massage is een oosterse weldaad met scrub en zeepschuim

Eczeem bij mijn baby

Mijn dochter zit helemaal onder de eczeem.