Syndroom van Asperger en ADHD, ´Hoe om te gaan, met meerdere speciale kinderen, in één gezin`


Publicatie datum:

Voor gezinnen waar beide autismestoornissen aanwezig zijn is dit een intressant artikel.

Gesponsorde koppelingen

Vaak wordt er informatie gegeven voor en door ouders waarvan het kind bijvoorbeeld een autismestoornis heeft. Voorbeelden hiervan, PDD-NOS, Syndroom van Asperger of ADHD. Maar wat nu als er twee kinderen zijn, met beide een andere vorm van Autisme. Lees in dit artikel ´Hoe om te gaan, met meerdere speciale kinderen, in één gezin`

Op veel manieren kun je informatie vinden over Autismestoornissen. Via bibliotheek, internet, zorginstellingen en forum´s. In een gezin waar een zogenoemd ´speciaal´ kind aanwezig, gaat vaak de aandacht naar dat ene kind. Andere broertjes en zusjes leren er op een redelijke manier mee om te gaan omdat dit eigenlijk van hen verwacht wordt, omdat zij `gewoon` zijn. Nu zijn alle kinderen natuurlijk speciaal, en daarom ook zeer te prijzen zeker omdat zij, naar mate zij ouder worden, het ´speciale´kind in het gezinook gaan begrijpen. Maar zij kunnen ook de dupe zijn van de buien, die een ´speciaal´ kind heeft.

Veel tips die gegeven worden, gaan gepaard met regelmaat en orde. Een huisgezin waar de ouders niet goed met elkaar kunnen communiceren, zullendan ook niet bijdragen tot een succes om met dit probleem om te gaan. Ook huishoudens met de uitdrukking, `Een huishouden van Jan Steen` wekken ooknegatieve prikkels op. Het uitgangspunt is dan ook een goede basis en een voorbeeldfunctie welke door de ouders gegeven wordt. Daarom worden ook vaak bij gesprekken met Kinderartsen en Psychologen gesproken over de verstandhouding tussen de ouders. En of er eventueel al een bepaald ritueel bestaat als het gaat om de dagelijkse dingen in het leven.

Alles moeteigenlijk elke dag hetzelfde verlopen. Op dezelfde tijd opstaan. Opdezelfde tijd eten. Ook leer je dan zelf regelmaat in je leven te creeren, terwijl je als volwassenenook niet altijdop hetzelfde moment van de dag honger hebt,...of liever nog een paar uur langer inje pyjama rond wilt blijven lopen.Terwijl ookhier een regelmaat in kan bestaan, zoals bijvoorbeeldop de zondag.Zoals ook wel bekend is, zijnde pictogrammen.Deze zijnzeer duidelijk, en zijn verkrijgbaar via allerleigerelateerde sites. Ook de´Speciale scholen` hanteren deze pictogrammen. Wel bekend is ook, dat een bijzondere dag van te voren met het kind besproken dient te worden, zelfsdaarzijn speciale pictogrammen voor.Zij kunnen zich dan geestelijk voorbereiden op wat komen gaat, omdat de dag dan anders zal verlopen dan waar zij zich prettig bij voelen.

Het is ook bekend dat kinderen met een Autismestoornis zich vaak niet kunnen vinden met andere kinderen. Hun gevoelens maken het zo, dat zij zich emotioneel niet kunnen uiten, en vaak in zichzelf gekeerd raken of onverwachts boos kunnen worden. Zoals eenkind met het Syndroom van Asperger zich vreselijk kan storen aan geluiden die andere kinderen maken. Het zingen, fluiten of klakken met de tong, komt in dehersenen over als een zwaar irritant geluid wat direct gestopt moet worden.Maar zelfs het tikken van de klokkan leiden tot een woedeaanval.

Maar stel nu eens dat je óók een kind hebt met ADHD. Net zo´n ´speciaal´ kind, maar dan net even anders. Deze zijn, zoalsbekend, erg druk. Zingen,springen, fluiten, wiebelen en praten de hele dag. Omdat ervoor deze kinderen een kalmerend medicijn is uitgevonden, betekend het nog nietdat zij als zandzakken in hun stoel zitten. Het concentratie vermogen wordt er wel door verhoogd. Dat levert weer betere prestaties op een normale school, zodat zij nietin alle gevallen naar een ´Speciale´ schoolmoeten. Het werkt ook mee aan het niet continu denken, en het stofje om rustig te gaan slapen wordt gestimuleerd. Maar voor de rest gaat het allemaal gewoon door. Soms wordt het gezien als supersnelle acties die deze kinderen uitvoeren. Maar zij moeten ook zeker regelmaat en orde meekrijgen in hun opvoeding, om bepaalde supersnelle acties te remmen.

Als deze beide ´speciale´ kinderen nu eens samen in één huis wonen, wordt het al een stuk moeilijker om hiermee om te gaan, aangezien ze allebei veel aandacht nodig hebben. Er is ook vaak geen begrip aan te leren en pas op latere leeftijd wordt het misschien wat rustiger. Er heerst een constante strijd over gelijkheid over de meest uiteenlopende zaken, van de kleur van eenstofje tot de oorsprong van het heelal. Dit is ook mede de oorzaak doordat het ene kind vaak hoogbegaafd is, en denkt altijd allesbeter te weten en het andere kind totaal niet willen discusieeren, maar gewoon zijn of haar zegje wil doen. Een ander voorbeeld voor het verdelen van de aandacht kan zijn,een weekendbezoekbij een naast familielid, waar zij ook de liefde krijgen die zij nodig hebben. Dit omdat dan de volledige aandacht goed verdeeld kan wordenover maar één kind. Wissel deze weekenden af, zodat zij zich beide gelukkiger gaan voelen.

Het vergt de ouders dan ook veel geduld, energie en bekwaamheid om hiermee om te kunnen gaan. Zorg ervoor dat de kinderen leren wanneer het tijd is om aandacht te krijgen. Maak hier desnoods een schema voor. Beloning staat ook hoog op het vaandel, omdat ook zij begrijpen dat er dan een leuke sfeer behouden blijft.

 Hier volgt nog wat tips en informatie voor de ouders zelf

Mocht het zo zijn, dat het idee ontstaat dat alles wat je doet uitloopt op niets, probeer dan eerst even tijd voor jezelf te vinden. Zet alle zaken eerst weer even op een rijtje, en laat je lichaam en geest rusten. Er zijn tegenwoordig voldoende zogenoemde logeerhuizen waar de kinderen een weekend naar toe kunnen. Zij hebben daar omgang met kinderen die precies hetzelfde meemaken en voelen. Bij deze logeerhuizen worden de regels van regelmaat en orde, net als thuis, hoog in het vaandel gehouden. Er zijn daar ook begeleiders aanwezig die gestudeerd hebben om om te gaan met deze speciale kinderen.Het doel van deze weekenden is, dat niet alleen het kind tot rust komt maar ook de ouders even een moment voor zichzelf hebben. Als de ouders zich niet fijn voelen, brengen zij dat ook over op hun kinderen. 

Vergeet niet dat hoe hechter het gezin is, zeker in bijzondere omstandigheden, hoe beter het hele leven verloopt. Datgene wat altijd de beste basis blijft en een sleutel tot succes is, is liefde.

Dat is het allerbelangerijkste wat deze kinderen nodig hebben.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie gezondheid

Verlies 4 kilo in 3 dagen

Met dit (tonijn) crashdieet is het mogelijk.

Luieruitslag

Geeft een omschrijving wat luieruitslag is, wat de oorzaak is en hoe je luieruitslag kunt behandelen

Last van stotteren?

Hier lees je hoe je er vanaf kunt komen!

Leven met een ingezakte ruggenwervel

Een ingezakte ruggenwervel is een behoorlijk probleem, lees hier meer.

De beste hoestdrank of hoestsiroop

De herfst staat weer voor de deur dus het hoestseizoen is weer geopend.

Alles over hyperventilatie

Wat is hyperventilatie en wat kun je eraan doen.

Dromen verklaard; spin

Wat betekend het als jij droomt over spinnen?

Anafylactische shock

Wat is een anafylactische shock en wat kun je eraan doen?

Koolhydraatarm eten, op een natuurlijke manier afvallen en op gewicht blijven XIII

Nooit meer honger

Dyslexie en dyspraxie; de overeenkomsten en verschillen

er wordt veel gediscussieerd of dyspraxie een op zichzelf staande stoornis is of dat hij verband heeft met dyslexie. In dit artikel worden de overeenkomsten en verschillen besproken

Eiwitten

Wat zijn eiwitten? Hoeveel heb je ervan nodig? En wat is de functie van eiwitten?

UV-straling op de huid

De negatieve gevolgen

Zelfbevrediging goed voor de gezondheid, masturberen goed voor de gezondheid

Uit onderzoek is gebleken dat masturberen buitengewoon goed is voor de gezondheid en het welzijn van de mens.

De kracht van centreren

Centreren of gronden is de basis voor de ontwikkeling van gezondheid, persoonlijkheid en spiritualiteit.

Alles over artrose

Informatie over artrose (gewrichtsslijtage)

Runningtherapie voor groepen

Runningtherapie met groepen. Inzichtgevende of ondersteunende therapie?

De groei van ADD en ADHD als een aandoening

Geschiedenis en ontwikkeling van het ADHD en ADD label. Charles Bradley bedacht dat stimulerende middelen hyperactiviteit kon dempen

Alles over tenniselleboog

Informatie over de tenniselleboog

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bij burgers en militairen.

PTSS is een angststoornis die ontstaat omdat iemand een bepaald trauma niet kan verwerken. Wat gebeurt er met iemand die PTSS krijgt en kan het iedereen gebeuren? Dat lees je in dit artikel.

Cancer Genomics: De genen van kanker

Nieuwe ontwikkelingen van Cancer Genomics en de gevolgen daarvan.

Wordt je voor altijd high door een trepanatie?

Een trepanatie wordt meestal gebruikt bij een hersenoperatie, kun je er ook voor altijd high mee worden?

HELLP syndroom

wat is het HELLP syndroom?

Dystrofie – herkennen, behandelen en er mee (leren) leven

Dystrofie, ook wel posttraumatische dystrofie genoemd, is een aandoening die kan ontstaan na een letsel en/of breuk.

Tweede trimester zwangerschap

De tweede trimester van de zwangerschap van week tot week

Alcohol en zijn gevolgen

Wanneer wordt men als alcoholist beschouwd. Wat zijn de gevolgen?