Vergeten in het lange termijn geheugen


Publicatie datum:

In dit artikel wordt besproken hoe vergeten op de lange termijn verloopt

Gesponsorde koppelingen

Niemand weet nog alles wat op lange termijn in zijn of haar leven gebeurd is. Dat we die dingen niet allemaal kunnen onthouden heeft te maken met vergeten in het lange termijn geheugen. Hoe werkt dit vergeten dan eigenlijk? DIt artikel zal dit duidelijker maken.

Om ons iets te kunnen herinneren moet de informatie eerst doorgedrongen zijn tot het Lange Termijn Geheugen (Engelse afkorting LTM). We hebben eerder al gezien dat het LTM een oneindige capaciteit heeft en hierdoor kan vergeten niet verklaard worden door displacement. Het associationisme geeft als verklaring interference: competitie tussen verschillende items van informatie kunnen het leren belemmeren en produceren zo het vergeten. Dit vindt plaats wanneer de hoeveelheid informatie groeit en items elkaar gaan overlappen. Het onderscheid twee basisvormen:

- Retroactive interference: recente ervaringen maken het moeilijk om eerdere ervaringen op te roepen

- Proactive interference: eerdere ervaringen maken het leren en oproepen van recentere ervaringen moeilijk.

Laatstgenoemde kan optreden, omdat associaties niet altijd gepaard gaan met dezelfde tijdsvolgorde. Hoe interference precies werkt weet niemand, maar het algemene idee is dat associaties leiden tot competitie tussen reacties. Er bestaat ook een opvatting dat het groter worden van interference kan leiden tot de vernieling van herinneringen=unlearning: build-up van interference leidt tot de verbreking van associaties. De cue-depending coding theorie heeft een heel andere kijk op het proces van vergeten. Volgens hen is herinneren afhankelijk van de opslag van de juiste context. Zij zeggen dat informatie niet Per Se verdwenen hoeft te zijn, wanneer je het op een bepaald moment niet kan oproepen. Dit is een gebrek aan availability: de grondgedachte dat herinneren bepaald is door het al dan niet aanwezig zijn van de informatie in het LTM; vergeten impliceert dat de informatie vernietigd is. Zij spreken liever over accessibility: de grondgedachte dat zowel vergeten als herinneren afhankelijk is van effectieve oproeping ; zonder de juiste cues , is de informatie die bestaat in het LTM niet bereikbaar/ toegankelijk. Vergeten door een gebrek om de juiste informatie op te roepen wordt context- dependent forgetting genoemd. We zijn dan niet instaat de juiste contextuele cues te gebruiken. Zowel de interference theorie als de context- dependent forgetting theorie lijken beter aan te sluiten bij episodic memory, omdat ze beiden gaan over wat, waar wanneer. state dependent coding: de verandering in context geassocieerd met fysieke en mentale staat; dus geen externe cues. State-dependent forgetting: vergeten is gerelateerd aan veranderingen in context geassocieerd met fysieke en mentale staat. De invloed van veranderingen in de context moet niet onderschat worden. Grote veranderingen kunnen het moeilijk maken een bepaalde context op te roepen in gedachte. De theorie van context- dependent forgetting helpt ook om verschillen tussen het optreden van geheugen te verklaren, tussen recall en recognition. Recognition is over het algemeen makkelijker, omdat alle informatie die nodig is om je iets te herinneren je aangeboden wordt. Het moet alleen nog gecombineerd worden met eerder verkregen kennis. Bij recall moet je zelf alle cues oproepen en dus is dit moeilijker. Er bestaat ook false recogntion: een vorm van geheugenfalen waarbij aanwezigheid van bekende cues ertoe leidt dat we geloven dat de stimulus matcht met een eerder ervaren stimulus


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie gezondheid

Afvallen zonder dieet

Als je wilt afvallen zonder dieet, staan hier de tips die je nodig zult hebben!

Thuis gemakkelijk afvallen? Hier een paar tips!

Leven met de ziekte van Crohn

Van deze ziekte kom je de rest van je leven niet meer af, maar is dit het einde van de wereld?

Bloosangst

Bloosangst kan een serieuze belemmering betekenen in iemands leven

de waarheid over afvallen

een inzicht in hoe afvallen echt werkt.

Allergie voor ei / eieren

Allergie voor eieren

Alles over tetanus

Informatie over tetanus en tentanusvaccinatie

Hoe kom ik over een angststoornis of depressie heen?

Angststoornissen en depressies zijn veelvoorkomende ziektes, waar gaat het mis en hoe kun je ze overwinnen?

Passief roken. Wat zijn de gevolgen voor je gezondheid?

De gevolgen van passief roken bij kinderen en volwassenen

Verschillende nierziekten

Normaal gesproken heeft een mens twee nieren, die achter het buikvlies, zijdelings van de wervelkolom liggen en die omgeven zijn door een min of meer grote hoeveelheid vet.

Eerste trimester zwangerschap

Eerste trimester zwangerschap van week tot week

Bubbelbaden en je gezondheid

Bubbelbaden en goede gezondheid, gaat dat samen?

Mens erger je niet!

5 tips voor minder stress in je leven.

Hoe wordt je gezond oud? Tips om lichamelijk en geestelijk gezond oud te worden.

Iedereen wil wel oud worden maar dan wel gezond maar hoe wordt je gezond oud?

Alles over artrose

Informatie over artrose (gewrichtsslijtage)

Kindermishandeling, een levenslange beschadiging

In dit artikel wordt besproken hoe de psychodynamische en humanistische benadering in de psychologie het fenomeen kindermishandeling verklaren en zouden willen oplossen

Zwanger worden en stoppen met voorbehoedsmiddelen

Zwanger worden en stoppen met voorbehoedsmiddelen

Baby's eerste dagen

de eerste dagen van een pasgeboren wonder.

KISS syndroom

Van huilbaby naar een gezond kind

Van volledig verlamd tot prima prestaties op de golfbaan

Hoe iemand met een ernstig herseninrfarct en behoorlijk hartproblemen met een enorme wilskracht tot behoorlijke prestaties komen kan.

Basispakket Nederlandse zorgverzekering

Wat zit er in het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering? Kun je voor de zorgverzekering geweigerd worden? En zoja, wat dan? Dat lees je in dit artikel!

Honger en verzadiging.

Een overzicht over honger en verzadiging ontstaan.

Zwangerschapstest en ovulatie test

Zwangerschapstesten en ovulatie test geven duidelijk aan wanneer je vruchtbaar bent.

Vetten

Wat zijn vetten? Hoeveel heb je ervan nodig en waarom heb je ze nodig?

Alles over staar

Hier kunt u alles lezen over staar (cataract)