Vriendschap


Publicatie datum:

Zoals in mijn vorige artikel is aangegeven, zijn er verschillende sociale vaardigheden nodig om een normale relatie met leeftijdsgenoten te ontwikkelen.

Gesponsorde koppelingen

Uit een dergelijke relatie kan een vriendschap ontstaan. Vriendschappen  kunnen onder andere worden verklaard vanuit psychologisch oogpunt. Centraal staan de wensen en behoeften van individuen. Van belang zijn de individuele voorkeuren voor bepaalde anderen en deze kunnen voor iedereen  verschillend zijn. Daarnaast zijn er ook sociologische theorieën.  Vooral de mogelijkheden die individuen hebben voor vriendschappelijke contacten zijn essentieel (Völker,2008). Meer concreet kunnen er drie mechanismen beschreven worden die het ontstaan van vriendschappelijke relaties verklaren, namelijk gelegenheid, similariteit en status (Völker et al., 2008).

          Vanuit sociologisch oogpunt wordt er gekeken naar de eerste voorwaarde, gelegenheid. Het gaat om de mogelijkheid die een individu heeft op vriendschappelijke contacten in zijn of haar buurt, op het werk , of bij de sportvereniging. Het gelegenheidsprincipe legt de nadruk op het aanbod van eventuele relaties in een bepaalde sociale omgeving met een bepaalde sociale samenstelling. Het gaat hierbij niet om de individuele vraag naar bepaalde relaties.  Het idee is dat als men elkaar regelmatig tegenkomt en hierdoor het vertrouwen toeneemt, de kans op een relatie ook toeneemt. Indien men dus in een buurt woont waarvan het merendeel van de bewoners crimineel actief is, is de kans groter dat men dan ook met een crimineel bevriend raakt in plaats van een vriendschap met een niet crimineel persoon (Völker, 2008),(Völker et al., 2008).

            Het tweede mechanisme is de similariteit. Dit principe gaat ervan uit dat vriendschappen vooral ontstaan tussen mensen die op elkaar lijken. Vanuit psychologisch perspectief gaat het dan vooral om de gelijkheid van houdingen of meningen. De wensen en behoeften van een individu staan centraal. En binnen de sociologie zijn vooral sociaaldemografische kenmerken van belang, zoals leeftijd, sekse, opleiding of etniciteit. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat mensen die overeenkomsten in houding, gedrag en sociaaldemografische kenmerken vertonen voor elkaar kiezen. Relaties tussen mensen die op elkaar lijken zijn bevredigend, ze begrijpen en bevestigen elkaar beter  (Völker, 2008), (Völker et al., 2008).

            Tot slot het statusprincipe. Dit derde mechanisme gaat ervan uit dat personen met een hogere status aantrekkelijkere vriendschapspartners zijn dan personen met een lagere status. Omgaan met mensen die een hoge status bezitten werkt statusverhogend. Dit principe werkt ook in de hand dat personen met een hoge status vriendschappen zullen aangaan met personen met een even hoge status. Het is niet aantrekkelijk voor een individu met een hoge status om een vriendschap te sluiten met iemand met een lagere status. Dit zal immers niet statusverhogend werken. Voor individuen met een lagere status is het dus moeilijk om een relatie aan te gaan met een persoon die een hogere status bezit. De uitkomst is dat sociale relaties klassengebonden zijn. Deze veronderstelling sluit aan bij het eerder genoemde similariteitsprincipe. Beide hebben hetzelfde resultaat, namelijk dat vriendschappen worden gesloten tussen personen die uit dezelfde sociale klasse of setting komen (Völker et al., 2008).


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

Sterrenbeeld: Stier

Beschrijving van het sterrenbeeld Stier.

Ontwikkeling baby 6 maanden

Geeft een omschrijving van de ontwikkeling van een baby van 6 maanden

10 gratis tips voor valentijnsdag

10 gratis tips voor Valentijnsdag om je partner mee te verassen

Waarom doen jonge mannen zulke domme dingen?

Soms staat de tijd even stil en vraag je je af, waarom?

Generatie NU

zelfwaarde, generatie nu, zelfbeeld, narcistisch

Ongewenst gedrag stoppen bij jonge kinderen

Hoe stop ik ongewenst gedrag van mijn kind?

Woordspelingen: Wat zijn het precies?

Woordspelingen hebben vaak een komisch effect. Tenminste dat is de bedoeling want sommige zetten je echt aan het denken...

Seksualiteit

het gedrag dat direct of indirect met de paring samenhangt

Wat gebeurt er tijdens de normale veroudering van de mens?

Er is geen grens te trekken wanneer iemand tot de ouderen behoort, omdat ouderdomsveranderingen langzaam gaan en deze veranderingen per individu sterk verschillen. De grens wordt vaak getrokken op leeftijd en niet op grond van fitheid en belastbaarheid.

Westerse astrologie: Maagd

Maagd als sterrenbeeld

Hoe word ik beroemd en rijk?

Iedereen kan beroemd worden, lees hier in dit artikel hoe ook jij beroemd en rijk kan worden.

De voordelen van flesvoeding

Borstvoeding wordt aanbevolen, maar flesvoeding heeft ook voordelen.

Leren problemen op te lossen

Leren problemen op te lossen + schema

Cognitieve ontwikkeling bij kinderen

De cognitieve ontwikkelingsstadia bij kinderen en babies

Op en top Hiphop

Dit artikel beschrijft de jeugdcultuur Hiphop

De eerste stapjes als baby

In dit artikel kom je alles te weten over één van de hoogtepunten uit je ontwikkeling: Leren lopen!

Zuinig en winkelen

Drie tips om te proberen zuininger te winkelen

Onzekerheid, hoe kan deze kwaal ontstaan en wat kun je ertegen doen?

Iedereen voelt zich af en toe wel eens onzeker. In dit artikel wordt besteed aan het ontstaan ervan, de nadelen/gevolgen en de mogelijke oplossingen

Let op je privacy!

Ben jij je bewust van wat er met al jou gegevens gebeurd?

Interpersoonlijke aantrekkingskracht

Interpersoonlijke aantrekkingskracht

Praten

Praten doe je met je mond, maar betrek je hart erbij. Dan zul je echt wijs zijn.

Lichtwerkers deel 1 - enkele basisideeen

Lichtwerkers: Met een nieuw spiritueel bewustzijn naar een nieuwe wereld

Je huis en de omgeving

Je huis en de omgeving

Cadeau ideeën voor op kraambezoek

Er is een baby geboren! Natuurlijk wil je een leuk kraamcadeau geven, maar wat?

Eerste stapjes -waar blijven die?

de eerste stapjes van uw baby z