Vriendschap


Publicatie datum:

Zoals in mijn vorige artikel is aangegeven, zijn er verschillende sociale vaardigheden nodig om een normale relatie met leeftijdsgenoten te ontwikkelen.

Gesponsorde koppelingen

Uit een dergelijke relatie kan een vriendschap ontstaan. Vriendschappen  kunnen onder andere worden verklaard vanuit psychologisch oogpunt. Centraal staan de wensen en behoeften van individuen. Van belang zijn de individuele voorkeuren voor bepaalde anderen en deze kunnen voor iedereen  verschillend zijn. Daarnaast zijn er ook sociologische theorieën.  Vooral de mogelijkheden die individuen hebben voor vriendschappelijke contacten zijn essentieel (Völker,2008). Meer concreet kunnen er drie mechanismen beschreven worden die het ontstaan van vriendschappelijke relaties verklaren, namelijk gelegenheid, similariteit en status (Völker et al., 2008).

          Vanuit sociologisch oogpunt wordt er gekeken naar de eerste voorwaarde, gelegenheid. Het gaat om de mogelijkheid die een individu heeft op vriendschappelijke contacten in zijn of haar buurt, op het werk , of bij de sportvereniging. Het gelegenheidsprincipe legt de nadruk op het aanbod van eventuele relaties in een bepaalde sociale omgeving met een bepaalde sociale samenstelling. Het gaat hierbij niet om de individuele vraag naar bepaalde relaties.  Het idee is dat als men elkaar regelmatig tegenkomt en hierdoor het vertrouwen toeneemt, de kans op een relatie ook toeneemt. Indien men dus in een buurt woont waarvan het merendeel van de bewoners crimineel actief is, is de kans groter dat men dan ook met een crimineel bevriend raakt in plaats van een vriendschap met een niet crimineel persoon (Völker, 2008),(Völker et al., 2008).

            Het tweede mechanisme is de similariteit. Dit principe gaat ervan uit dat vriendschappen vooral ontstaan tussen mensen die op elkaar lijken. Vanuit psychologisch perspectief gaat het dan vooral om de gelijkheid van houdingen of meningen. De wensen en behoeften van een individu staan centraal. En binnen de sociologie zijn vooral sociaaldemografische kenmerken van belang, zoals leeftijd, sekse, opleiding of etniciteit. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat mensen die overeenkomsten in houding, gedrag en sociaaldemografische kenmerken vertonen voor elkaar kiezen. Relaties tussen mensen die op elkaar lijken zijn bevredigend, ze begrijpen en bevestigen elkaar beter  (Völker, 2008), (Völker et al., 2008).

            Tot slot het statusprincipe. Dit derde mechanisme gaat ervan uit dat personen met een hogere status aantrekkelijkere vriendschapspartners zijn dan personen met een lagere status. Omgaan met mensen die een hoge status bezitten werkt statusverhogend. Dit principe werkt ook in de hand dat personen met een hoge status vriendschappen zullen aangaan met personen met een even hoge status. Het is niet aantrekkelijk voor een individu met een hoge status om een vriendschap te sluiten met iemand met een lagere status. Dit zal immers niet statusverhogend werken. Voor individuen met een lagere status is het dus moeilijk om een relatie aan te gaan met een persoon die een hogere status bezit. De uitkomst is dat sociale relaties klassengebonden zijn. Deze veronderstelling sluit aan bij het eerder genoemde similariteitsprincipe. Beide hebben hetzelfde resultaat, namelijk dat vriendschappen worden gesloten tussen personen die uit dezelfde sociale klasse of setting komen (Völker et al., 2008).

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

Generatie NU

zelfwaarde, generatie nu, zelfbeeld, narcistisch

Westerse astrologie: Weegschaal

Weegschaal als sterrenbeeld

Op tijd opstaan, hoe doe je dat

Opstaan, terwijl je nergens heen moet, hoe doe je dat?

Tips voor een betere conditie en een gezondere levensstijl

Praktische tips om je conditie en je levensstijl te verbeteren. Een betere gezondheid is een betere kwaliteit van leven!

Waarom is slapen zo belangrijk?

Slapen is noodzakelijk voor je gezondheid en je humeur, in dit artikel lees je hier meer over.

Pershoudingen bij een bevalling

Wat zijn de pershoudingen bij een bevalling?

Het Veld - De zoektocht naar de geheime kracht van het universum ; Lynne McTaggart (recensie)

Recensie van : Het veld - Lynne McTaggart

Brain4Use

Betoog ondermaatse wetenschappelijke onderbouwing jeugdinterventieprogramma Brains 4 Use

Kanker, maar dan chronisch...

Ook met kanker kan het leven nog mooi zijn. In mijn geval dan...

Sterrenbeeld: Waterman

Beschrijving van het sterrenbeeld Waterman.

Op en top Hiphop

Dit artikel beschrijft de jeugdcultuur Hiphop

Een rugzakje vol met verdriet

Jouw verleden, die voor meer verdriet zorgt dan je toegeeft.

Narcistische stoornis

Hoe herken je iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis?

Het korte termijn geheugen

Wat is nou precies het korte termijn geheugen? In een serie van artikelen ga ik dieper in op het geheugen.

De ontwikkeling in de baby- en peutertijd.

De ontwikkeling in de baby- en peutertijd.

Droominterpretatie!

Droominterpretatie is erg moeilijk, omdat je te maken hebt met je hogere zelf, die op vele manieren kan communiceren met je. Dromen kunnen symbolisch, letterlijk, een les, een voorgevoel, een verkapte astrale ervaring of de verwerking van gebeurtenissen van de dag zijn.

Afleren van duimen

Het afleren van duimen is meestal lastig omdat kinderen zich er amper bewust van zijn dat ze het doen Wie strijd hierover wilt voorkomen, geeft zijn duimende of vingerzuigende baby al vroeg een fopspeen.

De echtscheidingsprocedure uitgelegd

Dit artikel biedt een korte en duidelijke uitleg van de procedure rond echtscheidingen.

Intermezzo - appartementencomplex Tilburg

Appartmentencomplex in Tilburg-West met koopwoningen en huurwoningen voor studenten.

Goede voornemens, ja of nee?

Hebben goede voornemens nut? Waarom slagen of mislukken ze? Praktische tips om je goede voornemens w�l tot een succes te maken.

In 5 stappen naar een gedisciplineerd kind

Een kort 5 stappen plan met tips!

Als je vastloopt in je gedachten,gevoel en gedrag: Schema therapie

De werking van schematherapie

Wildlife en het gewone leven

Een leven vol passies en keuzes

Goddelijke trouw

Bijbelstudie over de Trouw van God

Dynamiet

Een explosief goedje dat je vast wel kent. Dynamiet! Uitgevonden door Alfred Nobel en één van de bekendste explosieven.