De invloed van het slankheidideaal op meisjes en jonge vrouwen


Publicatie datum:

De invloed van het slankheidideaal op meisjes en jonge vrouwen

Gesponsorde koppelingen

Niets nieuws is dat veel meiden ontevreden zijn met hun lichaam. Dit wordt met name gevoed door het slankheidideaal voor een vrouw, geportretteerd in de media. Dat terwijl de media altijd een vrouw laat zien die gemiddeld 15% lichter is dan de gemiddelde vrouw.

Eerdere theorieën geven aan dat er een verband is tussen blootstelling van het slankheidideaal in de media en hoe meisjes en jonge vrouwen zich voelen of gedragen(Garfinkel, Garner & Goldbloom (1987); aangehaald in Hawkins et al., 2004). Eerdere onderzoeken tonen wel effecten aan, deze zijn echter correlationeel. Wat is het causale verband van de blootstelling van het slankheidideaal in de media op het zelfbeeld en (eet)gedrag van meisjes en jonge vrouwen? Er blijkt maatschappelijk behoefte te zijn naar een antwoord op deze vraag, omdat blootstelling van het slankheidideaal een negatief zelfbeeld en eetstoornissen in de hand werkt(Hawkins et al., 2004). Wat is het directe effect, op korte termijn, en het langdurige effect, op lange termijn, op het zelfbeeld van meisjes en jonge vrouwen wanneer zij blootgesteld worden aan het slankheidideaal in de media?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal in de volgende paragraaf gekeken worden naar twee onderzoeken die het effect op korte termijn beschrijven. De daarop volgende paragraaf zal kijken naar het effect op langer termijn aan de hand van het onderzoek van Stice, Spangler & Agras (2001).

De invloed van de Media op het Zelfbeeld van Vrouwen op korte Termijn

In deze paragraaf zal getracht worden een antwoord te vinden op de vraag, welk effect blootstelling van het slankheidideaal in de media op korte termijn heeft? Om een antwoord te vinden op de vraag zal gekeken worden naar twee onderzoeken.
In het onderzoek van Hawkins et al. (2004) krijgen vrouwen foto’s te zien uit tijdschriften die het slankheidideaal benadrukken.Het onderzoek omvat een groep van 145 vrouwelijke psychologie studenten waarvan 21 een eetstoornis hebben. Zij werden a-select toegewezen aan een experimentele of een controle conditie. In de experimentele conditie kregen de vrouwen 40 foto’s te zien uit verschillende mode tijdschriften die het slankheidideaal benadrukte. De controle conditie kreeg ook 40 advertenties te zien uit dezelfde tijdschriften die geen nadruk legde op het slankheidideaal. Na het zien van de afbeeldingen kregen de condities een tweede taak die een vragenlijst op de computer betrof met o.a. vragen met betrekking tot het zelfbeeld.
Uit resultaten blijkt duidelijk dat vrouwen in de experimentele conditie een lager zelfbeeld hadden dan vrouwen uit de controle conditie. Uit het onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat blootstelling van het slankheidideaal in de media een negatief effect heeft op het zelfbeeld van vrouwen op het korte termijn.
Of dit alleen geldt voor gedrukte media alsmede voor televisie kan met dit onderzoek niet worden aangetoond. In het onderzoek van Hargreaves & Tiggemann (2003) wordt onderzocht wat het effect is van blootstelling van het slankheidideaal in tv-commercials op het zelfbeeld en lichaamsontevredenheid van zowel jonge meisjes als jongens.
Het onderzoek omvat 357 proefpersonen waarvan 197 jongens en 160 meisjes in een leeftijdscategorie van 13 tot en met 15 jaar. Zij werden a-select toegewezen aan twee condities; appereance en non-appearance. De proefpersonen in de appereance conditie kregen commercials te zien die duidelijk gericht waren op het slankheidideaal. De proefpersonen in de non-appearance conditie kregen ook commercials te zien allen deze hadden niets te maken met het slankheidideaal. In beide condities werd op drie punten gemeten: voor de video, direct na de video en 15 minuten na de video. Ook werd de proefpersonen gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen onder het mom van een marketing onderzoek, maar deze vragen onderzochten de lichaamsontevredenheid.
Uit de resultaten bleek dat meisjes in de appearance conditie significant hoger scoorden op Body Dissatisfaction op het tweede en derde meetpunt en niet op het eerste meetpunt. Uit de resultaten kwam ook naar voren dat meisjes in de appearance conditie meer appearance gerelateerde woorden gebruikten dan meisjes in de non-appearance conditie. Hieruit blijkt dat ook televisie beelden invloed hebben op het zelfbeeld van vrouwen. Uit het bovenstaande onderzoek kan geconcludeerd worden dat blootstelling van het slankheidideaal door de media via televisiebeelden een negatief invloed heeft op het zelfbeeld van vrouwen.
De genoemde onderzoeken weergeven alleen het zelfbeeld van vrouwen kort na het zien van foto´s of commercials. Of deze blootstelling ook een langdurig effect heeft kan met deze onderzoeken niet worden aangetoond. In de volgende paragraaf zal dan ook een onderzoek beschrijven dat wel kijkt naar langdurige effecten.

De invloed van de Media op Vrouwen op lange Termijn

Uit de vorige paragraaf kwam naar voren dat de media een negatieve invloed heeft op het zelfbeeld van vrouwen op korte termijn, maar in hoeverre houdt dit effect stand op lange termijn? Stice, Spangler & Agras (2001) onderzochten wat het effect is van langdurige blootstelling van het slankheidideaal in de media op kwetsbare meisjes.
Het onderzoek omvat 219 vrouwelijk proefpersonen in een leeftijdscategorie van 13 tot en met 17 jaar. Via een brief aan de ouders werd toestemming gevraagd mee te doen aan een onderzoek over het ontwikkelen van een volwassen geestelijke gezondheid. De helft van de proefpersonen die meededen kregen via een loterij een abonnement op een modetijdschrift, voor een tijd van 15 tot 20 maanden. De andere helft kregen waardebonnen voor boek- en muziekwinkels. Het onderzoek telt drie meetmomenten. Het eerste moment is bij aanvang van het onderzoek, het tweede moment 10 maanden daarna en het derde moment 20 maanden na het eerste meetmoment. Op elk meetmoment vulden de meisjes een 7 pagina’s tellende vragenlijst in.
De onderzoekers verwachtten een significant effect op lange termijn te zien bij de meisjes die een abonnement kregen. Echter bleek er geen effect te zijn. In beide condities scoorden de proefpersonen even hoog op de verschillende meetmomenten. Na wat specifieker gekeken te hebben naar de resultaten bleek wel dat meisjes die bij het eerste moment al hoog scoorden op Pressure to be Thin of op Lichaamsontevredenheid, wel significant hoger scoorden op Negatief Affect bij het derde meetmoment in de experimentele conditie vergeleken met de controle conditie. De proefpersonen die bij het eerste moment laag scoorden op Sociale Steun scoorden op meetmoment drie significant hoger op Lichaamsontevredenheid in de experimentele conditie dan in de controle conditie.
Door de hierboven gevonden resultaten achten de onderzoekers de manipulatie geslaagd. Uit dit onderzoek komt echter niet naar voren dat er een langdurig negatief effect bestaat tussen herhaaldelijke blootstelling van het slankheidideaal in de media op het zelfbeeld van jonge meisjes. Wel blijkt er dus een effect te zijn op meisjes die al kwetsbaar waren. Of de manipulatie al dan wel of niet geslaagd is kun je in twijfel trekken. Hiernaar zou vervolg onderzoek gedaan moeten worden.

Conclusie


Uit de bovenstaande beschreven onderzoeken is gebleken dat de media een negatieve invloed heeft op het zelfbeeld van meisjes en jonge vrouwen. Alleen aangetoond is echter dat meisjes en jonge vrouwen gemiddeld een lager negatief zelfbeeld hebben direct nadat zij zijn blootgesteld aan het slankheidideaal. Langdurige blootstelling bleek alleen effect te hebben op kwetsbare meisjes. Gezien de bovenstaande bevindingen kan dus geconcludeerd worden dat er een directe invloed is op de blootstelling van het slankheidideaal in de media op meisjes en jonge vrouwen.
De geslaagde manipulaties gelden alleen voor het effect op korte termijn, van noodzakelijk belang is dan ook dat er vervolgonderzoek komt naar effecten op lange termijn, gezien de vraag blijft of blootstelling van het slankheidideaal in de media eetstoornissen en dergelijke in de hand werkt. Een onderzoek naar tv-programma’s die zich richten op het slankheidideaal, zoals modellen programma’s, zijn bruikbaar om te kijken naar effecten op lange termijn. Door te onderzoeken wie naar die programma’s kijken en wat de effecten zijn op het zelfbeeld van deze personen zou vastgesteld kunnen worden of de media dusdanig invloed heeft dat het voor een negatief zelfbeeld zorgt bij meisjes en jonge vrouwen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

Goed kunnen luisteren

Luistervaardigheden en inlevingsvermogen

Stuur eens een persoonlijke kerstkaart!

Tijdens de feestdagen wil jij natuurlijk jouw vrienden, familie en kennissen een prettige kerst toewensen. Je kunt dit doen met een standaard kaart waar je iets aardigs in schrijft of, je gooit het over een andere boeg en kiest ervoor om een eigen persoonlijke kerstkaart te maken!

Mijn homohuwelijk(4)....ook naar de kerk?

In deze serie artikelen over mijn homohuwelijk vergelijk ik dit huwelijk met een heterohuwelijk. Wat zijn de verschillen? En zijn er wel zoveel verschillen?

Goede voornemens

Artikel over goede voornemens, het hoe en waarom met tips.

Geld verdienen met het opknappen van je huis

hoe je huis op te knappen en er ook nog eens geld mee te verdienen

Westerse astrologie: Leeuw

Leeuw als sterrenbeeld

De gevolgen van kindermishandeling

Wat is kindermishandeling en wat doet het met een kind?

Sterrenbeeld: Steenbok

Beschrijving van het sterrenbeeld Steenbok.

Numerologie en geboortedag: 3, 12, 21 en 30

Geboren zijn op de 3e, 12e, 21e en de 30e van de maand

Wat gebeurt er met je lichaam en geest als je in de pubertijd komt?

Wat gebeurt er met je lichaam als je in de pubertijd komt?

Waarom is slapen zo belangrijk?

Slapen is noodzakelijk voor je gezondheid en je humeur, in dit artikel lees je hier meer over.

Reptieleneieren en babyaapjes

Wie zal er het eerste – ik – zeggen?

Een manier om je liefste wensen te vervullen!

In dit artikel krijg je een goede manier aangereikt om je wensen en je verlangen uit te laten komen!

Hoe help ik mijn kind om 's nachts zindelijk te worden?

Een artikel over hoe je je kind 's nachts zindelijk krijgt.

Praten

Praten doe je met je mond, maar betrek je hart erbij. Dan zul je echt wijs zijn.

Marilyn Monroe

Historische celebrity's hebben soms broers of zussen, vaders en moeders die compleet anders deden dan zij.

Numerologie en geboortedag: 6, 15 en 24

Geboren zijn op de 6e, 15e en de 24e van de maand

De eeuwige taal

Door Alle eeuwen heen zijn kinderversjes, sprookjes en legenden middelen geweest om de essentiële levenslessen in het hart van onze kinderen in te planten in te planten.

Echtscheiden en alimentatie

Dit artikel beschrijft waarom alimentatie moet worden betaalt en wat het precies inhoudt..

Een goed hoofdkussen vinden

Slapeloze nachten, pijnlijke schouders, nekklachten en hoofdpijn kunnen allemaal veroorzaakt worden door een verkeerd of oncomfortabel hoofdkussen. Een goed hoofdkussen met de juiste ondersteuning is daarom ook van groot belang voor een gezonde, goede nachtrust.

Verlegen kind? Zo gaat u er mee om.

Uw kind is verlegen en stil,een paar tips om uw kind een duwtje in de rug te geven.

Dagboek van een gescheiden man...stap 2.

Hoe gebeurd een scheiding? Waar begint het en waar gaat het naar toe. Een kijk op een scheidingsverhaal in 10 delen waarvan dit deel 2 is.

Ontwikkeling baby vijf maanden

ontwikkeling van een baby van vijf maanden

Het voorbereiden van mijn homohuwelijk.

Met dit artikel maak ik een begin met de serie artikelen over het wel en wee tijdens de voorbereidingen van mijn eigen homohuwelijk.,

Wat is de beste gratis dating site?

De meeste nieuwe relaties ontstaan tegenwoordig via een internet date maar wat is de beste gratis dating site?