Wat zijn de tien geboden?


Publicatie datum:

Beschrijving van de 10 geboden

Gesponsorde koppelingen

De tien geboden bevatten de leefregels waaraan praktiserende Christenen en Joden zich dienen te houden.

Tien geboden

  1. ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
  2. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
  3. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.
  4. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
  5. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
  6. Pleeg geen moord.
  7. Pleeg geen overspel.
  8. Steel niet.
  9. Leg over een ander geen vals getuigenis af.
  10.  Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 23
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

Astrologie

Basistermen in de astrologie

Intermezzo - appartementencomplex Tilburg

Appartmentencomplex in Tilburg-West met koopwoningen en huurwoningen voor studenten.

Flirten - het ABC van flirten

Het ABC van flirten geeft de basisprincipes van het flirten weer.

Het figuur van Augustus vergeleken met Napoleon.

De figuur van Augustus vergeleken met Napoleon.

Koran Beluisteren Online Populair

Koran beluisteren online word steeds vaker gedaan waarom is dit?

Het ontstaan van de sauna

Lees hier alles over de geschiedenis van de sauna

Taalontwikkeling en -stimulering 0 tot 5 jaar

de taalontwikkeling en -stimulering van nul tot vijf jaar in het kort

Wat gebeurt er met je lichaam en geest als je in de pubertijd komt?

Wat gebeurt er met je lichaam als je in de pubertijd komt?

Tweetaligheid lijkt Alzheimer te vertragen

De ziekte van Alzheimer lijkt later op te treden bij mensen die zich in twee talen kunnen uitten.

Reiki, volgens het Usui Shiki Ryoho systeem

In dit artikel staat Reiki beschreven volgens het Usui Shiki Ryoho systeem. Hierin staat onder andere de geschiedenis, de leefregels en wat het is.

Op en top Hiphop

Dit artikel beschrijft de jeugdcultuur Hiphop

Een Mirena spiraal voor jonge vrouwen

Maanden achtereen heb ik het Internet afgezocht naar de ervaringen van jongen vrouwen die een Mirena spiraal lieten inbrengen. Er was echter weinig informatie te vinden en aangezien ik de behandeling eenmaal heb gehad, wil ik hier graag meer over vertellen.

Zijn Nederlandse invloeden op de Allochtone opvoeding wel zo positief?

De invloed van de Nederlandse cultuur op de opvoeding van allochtone meisjes

Sterrenbeeld: Steenbok

Beschrijving van het sterrenbeeld Steenbok.

Stoppen met roken

In dit artikel lees je wat de gevolgen van roken zijn en waar je hulp kan vinden.

Reptieleneieren en babyaapjes

Wie zal er het eerste – ik – zeggen?

Gedragsproblemen bij pleegkinderen

Hoe ga je om met gedragsproblemen van je pleegkind

Het korte termijn geheugen

Wat is nou precies het korte termijn geheugen? In een serie van artikelen ga ik dieper in op het geheugen.

Waaraan herken je een pathologische leugenaar?

Het leven van een pathologische leugenaar hangt van leugens aan elkaar. Dit leidt tot grote problemen in relaties met anderen en uiteindelijk in het leven van de pathologische leugenaar zelf.

Kiezen voor jezelf

Welke keuzes moet je maken om gelukkig te worden?

Op slag verliefd worden overkomt je maar hoe kun je verliefd blijven (deel 2)

Verliefd wordt je op het eerste gezicht, helaas gaat die eerste verliefdheid altijd voorbij, hoe kan je dan verliefd blijven.

Tips om geld te besparen

Praktische tips om eenvoudig geld te besparen in het dagelijks leven.

De sociale emotionele ontwikkeling van kind naar volwassen persoon

hoe een kind zich sociaal ontwikkelt

Magisch denken in kindertijd en adolescentie: ontwikkeling en relatie met obsessieve compulsie

Magisch denken in kindertijd en adolescentie: ontwikkeling en relatie met obsessieve compulsie

Hephaistos

Wie was de Griekse god Hephaistos en waar stond hij voor?