Doelgroep tienermoeders


Publicatie datum:

Tienermoeder in de huidige maatschappij

Gesponsorde koppelingen

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat een tienermoeder is en wat haar persoon, omgeving en maatschappelijke positie is. Ofwel, het ecologisch systeem van de tienermoeders wordt beschreven. Nadat dit duidelijk in kaart is gebracht, zal er in gegaan worden wat de invloed hiervan is op de welzijn van de tienermoeders. Het doel van dit hoofdstuk is een duidelijk beeld te scheppen over de draagkrachten en draaglasten van de tienermoeders en wat voor invloed dit heeft op haar leven. 

H 1.1.1 Wat is een tienermoeder?

Een tienermoeder is een jonge moeder of een jonge vrouw in verwachting . Er valt echter te discussiëren over de maximum leeftijd om tot de doelgroep tienermoeders te behoren. De leeftijden variëren namelijk tot 19 jaar en  tot 23 jaar. De reden hiervan is dat jonge moeders tot de 23 jaar veelal met dezelfde problemen te kampen hebben en vaak dezelfde overeenkomsten hebben als de jonge moeders tot 19 jaar (‘’Fiomedia’’, n.d.).

Wij zullen ons richten op tienermoeders tot de leeftijd van 19 jaar om zo een gespecificeerde analyse te kunnen  schrijven over tienermoeders. De gemiddelde leeftijd in Nederland om een kind te baren is 29 jaar. (cbs)Dit scheelt minimaal tien jaar met de gemiddelde leeftijd. Het is dan ook niet raar dat de jonge moeders met obstakels te maken krijgen op diverse leefvlakken.  Een tienermoeder zijn hoeft op zich geen probleem te vormen,  er komen echter  een hoop factoren bij kijken, omdat de moeder aanzienlijk jonger is dan de gemiddelde moeders. Zij wonen mogelijk nog bij hun ouders, hebben geen inkomsten, hebben geen diploma, verlaten partner, mogelijk minder steun van de omgeving en zo spelen er nog meerdere veelvoudige factoren, ofwel ‘multiproblems’, mee bij het tienermoederschap. De jonge moeders hebben een herkenbaar patroon waarom zij bewust kiezen om het kind te op te voeden. Hierbij kunnen wij denken aan het verleden van de tienermoeder, de omgeving, etniciteit, verkregen opvoeding, maar ook de economische status speelt hierbij een belangrijke rol. Door meerdere samenhangende factoren vormen de tienermoeders een risicodoelgroep.

Tienermoeders hoeven niet altijd ongewenst zwanger te worden. Er zijn namelijk ook tienermoeders die bewust kiezen voor een kind. Met ongewenst wordt bedoeld dat de tiener niet bewust heeft gekozen voor de zwangerschap, maar wel heeft besloten de nog ongeboren kind te houden. In 2008 telde er in Nederland 1900 tienermoeders tussen de 15 en de 20 jaar (Veen, 2010). Vier op de tien zwangere jongeren kiezen uiteindelijk voor een abortus. In vergelijking met overige landen ligt het geboorte aantal van tienermoeders in Nederland zeer laag. Dit komt voornamelijk door betere anticonceptie, of zelfs dubbele anticonceptie, ook wel ‘Double Dutch’ genoemd  (Menger & Jhinkoe-Rai, 1997).

Tienermoeders hebben een keuze het kind te houden of niet. Indien de zwangerschap ongewenst is kan de tiener kiezen voor een abortus of adoptie. De beweegredenen om deze keuze te maken hebben echter wederom met diverse factoren te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan de financiën van het onderhouden van een kindje, het schaden van het geloof,  het ontbreken aan steun van partner, familie en/of vrienden, of kan de jonge moeder  het simpelweg emotioneel nog niet aan om zo’n grote verantwoording te dragen een kind op te voeden.

1.1.2 Waarom bevindt een tienermoeder zich in de risicodoelgroep?

De reden waarom tienermoeders zich in de risicodoelgroep bevinden, is voornamelijk doordat er diverse factoren elkaar in stand houden. Het lijkt een soort probleemcirkel dat niet te doorbreken is. Veelal is er een combinatie van economische stress, sociale isolatie, depressie, werkeloosheid, niet in een bezit van een diploma, laag zelfbeeld, éénouderschap, verslaving, slechte woonomgeving, onvoldoende steun van familieleden en geen fijn verleden.  Dit heeft weer invloed op het gedrag van de tienermoeder en dit bevordert de opvoeding van de baby niet positief. Het is heel erg moeilijk voor een jonge moeder om de situatie in haar eentje op te lossen. Als gevolg van deze situatie kan de minder goede zorg voor haar kindje leiden tot aanraking met de jeugdzorg. Dit hoeft natuurlijk niet altijd zo te gaan en er zijn ook veel uitzonderingen. Maar toch zijn dit de meest voorkomende probleemfactoren waar een tienermoeder mee te kampen krijgt.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

Hephaistos

Wie was de Griekse god Hephaistos en waar stond hij voor?

Mijn homohuwelijk(3)…de kledingkeuze.

In dit artikel vertel ik over het maken van de juiste kledingkeuze voor mijn homohuwelijk. Daarmee probeer ik antwoord te geven op de vraag of er verschillen zijn tussen het hetero- en homohuwelijk.

Inspiratie

Inspiratie is een briljante ingeving krijgen

De trappisten

Het ontstaan van de monniken die uw trappist, die u op een zomerse namiddag op en gezellig terrasje zit te drinken, hebben gebrouwen.

Voorlezen schept een band

Voorlezen wordt te weinig gedaan, we hebben het tegenwoordig veel drukker dan vroeger. Maar wist je dat voorlezen een goed moment van rust en regelmaat is. En dat het een goede band schept tussen ouders en kind.

Het elastiekje!

Hoe is elastiek onstaan en hoe komen wij eraan?

Vergeven

Wat is vergeving en hoe kun je iemand vergeven?

Een rugzakje vol met verdriet

Jouw verleden, die voor meer verdriet zorgt dan je toegeeft.

Waarom doen jonge mannen zulke domme dingen?

Soms staat de tijd even stil en vraag je je af, waarom?

Ja, maar.....

Omgaan met weerstanden in gesprekken.

Belangrijke ontwikkelingen in de adolescentie

De adolescentie is een belangrijke periode in het leven van de mens, gekenmerkt door vele ontwikkelingen.

Secret, of logica

Secret, een ophef over logica in een vorm van ongeloof

Kanker, maar dan chronisch...

Ook met kanker kan het leven nog mooi zijn. In mijn geval dan...

Veilig & slim op netwerksites

Twaalf tips om veilig en overzichtelijk op netwerksites te staan!

Wat gebeurt er tijdens de normale veroudering van de mens?

Er is geen grens te trekken wanneer iemand tot de ouderen behoort, omdat ouderdomsveranderingen langzaam gaan en deze veranderingen per individu sterk verschillen. De grens wordt vaak getrokken op leeftijd en niet op grond van fitheid en belastbaarheid.

Toeval en Noodlot

We worden er soms mee geconfronteerd en gebruiken het woord fataal,

Is er een hiernamaals of is de dood het einde?

Iedere keer als er mensen in je directe omgeving overlijden stel je jezelf weer de vraag, “is er een hiernamaals of is de dood het einde?”

Hoe betrouwbaar is een ooggetuige verklaring?

Moeten ooggetuige altijd worden geloofd? Zijn zij eigenlijk wel in staat om correct te vertellen wat er op een bewuste dag is gebeurd? In dit artikel ga ik daar dieper op in.

Organiseer een top moederdag voor de kersverse moeder!

Je eerst kind is geboren en daarmee een nieuw gezin. Moederdag leent zich uitstekend om dat heugelijke feit te vieren. Plan een onvergetelijke dag voor de nieuwe moeder!

De eeuwige taal

Door Alle eeuwen heen zijn kinderversjes, sprookjes en legenden middelen geweest om de essentiële levenslessen in het hart van onze kinderen in te planten in te planten.

Op tijd opstaan, hoe doe je dat

Opstaan, terwijl je nergens heen moet, hoe doe je dat?

Hoe kan ik weten hoe ik moet zoenen?

Het blijft altijd spannend, zoenen voor de eerste keer. De vragen; Wat moet ik doen, Doe ik het wel goed en Doe ik teveel of te weinig spoken door uw hoofd.

Sterrenbeeld: Stier

Beschrijving van het sterrenbeeld Stier.

Speeddaten, wat is het en hoe werkt het?

Uitleg over speeddaten voor singles.

Een relatie aangaan is makkelijker dan er één onderhouden.

Na wat spannende afspraakjes met je nieuwe partner, begint de echte uitdaging. Enkele aanwijzingen voor een kans op slagen.