De Bijbel


Publicatie datum:

Wat is de Bijbel en uit welke boeken bestaat de Bijbel

Gesponsorde koppelingen

De Bijbel

De Bijbel bestaat uit 2 grote delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Het zijn de geschriften van het joodse geloof, geschreven in de periode van 1200 tot 165 v.Chr. Het Nieuwe Testament werd geschreven door christenen in de eerste eeuw na Christus.

Het Oude Testament

Het Oude Testament heeft 39 boeken en is verdeeld in drie delen:

1. De Wet

De eerste 5 boeken, Genesis, Exodus, Leviticus,Numeri en Deuteronomium. Hiermee wordt niet de wet bedoeld in de moderne Westerse wereld. Genesis is een boek met verhalen over de schepping van alles, de eerste mensen. de andere 4 boeken bevatten wel veel wetten, maar er staan ook veel verhalen in over het volk Israël en Gods bemoeienis met hen. Het Hebreeuwse woord voor wet of instructie is Thora. De schrijver van deze boeken is Mozes. Ze worden ook wel Pentateuch genoemd.

2. De geschriften

Hiertoe behoren de Psalmen, (liederen en gebeden), Spreuken en Job (een verhaal over lijden), Ruth, Prediker, Esther, Ezra, Nehemia, Kronieken en Daniël.

3.De Profeten

De profeten omvatten het grootste gedeelte van het Oude Testament. Profeten waren mensen, die namens God spraken, ze waarschuwden het volk Israël als ze tegen Gods wil in gingen, ze bemoedigden en ondersteunden het volk. Er zijn 3 grote profeten: Jesaja, Jeremia en Ezechiël. De andere profeten zijn Hosea, Amos, Joël,Obadja,Jona, Micha,Nahum,Habakuk, Zefanja en Maleachi.

Hoewel de boeken Jozua, Richteren, Samuël en Koningen geschiedenis boeken zijn over het volk Israël, behoren ze toch tot de profetische boeken, want de gebeurtenissen zijn niet alleen opgeschreven, maar ook geïnterpreteerd en vergeleken metr andere gebeurtenissen van het volk en de wereld om hen heen uit dietijd.

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe testament bevat 27 boeken, allemaal geschreven tussen 50 en 100 na Christus en bestaat uit 2 hoofddelen: 

1. De Evangeliën

Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes hebben alle 4 op hun eigen manier een boek geschreven over het leven van Jezus op aarde en het doel van de komst van Jezus. De eerste 3 lijken erg op elkaar, maar bekijken de geschiedenis elk van hun eigen kant. De schrijver Lucas heeft ook het boek de Handelingen der Apostelen geschreven, een boek over de zendingsreizen van Paulus en het leven van de eerste christenen. Het Nieuwe Testament eindigt met het boek Openbaringen met allerlei visionaire voorstellingen over einde der tijden en brieven aan 7 gemeentes in het gebied Klein-Azië.

2. De brieven 

De brieven waren een manier om de christenen te bemoedigen en te onderrichten over de wil van God in hun leven. Behalve de brief aan de Romeinen en Hebreeën zijn ze niet bedoeld als exacte uitleg van het christelijke geloof, maar meer om advies en richting te geven aan mensen, die hun leven wilden toewijden aan Jezus. Aan de manier van schrijven merk je, dat er vragen gesteld waren en dat de schrijver zo goed mogelijk daarop probeert te antwoorden. de meeste brieven zijn geschreven door Paulus, maar ook Johannes,  Jacobus, Petrus, Judas Titus en Timotheüs zijn schrijvers van 1 of meerdere brieven.

De Bijbel is heel divers en veelzijdig. De boodschap is duidelijk en niet alleen toegankelijk voor geleerden. Ook gewone mensen zullen begrijpen wat er staat. De Bijbel is open over de moeiten, problemen, goede en slechte dingen van mensen en hun moeite en strijd in het leven. Wat alle auteurs gemeen hebben is, dat ze hun leven geleid en beschermd weten door God. God is dan ook geen afstandelijk wezen, maar een liefhebbende God, die een persoonlijke relatie met de mens wil.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 9
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

Verstandig Zonnen

Tips voor een goede bescherming tegen de zon

Westerse astrologie: Tweelingen

Het sterrenbeeld Tweelingen

De trappisten

Het ontstaan van de monniken die uw trappist, die u op een zomerse namiddag op en gezellig terrasje zit te drinken, hebben gebrouwen.

De Gay of ook wel De Homo

A Gay Woman was een Prostitute maar een Gay Man was een Womanizer

De eeuwige taal

Door Alle eeuwen heen zijn kinderversjes, sprookjes en legenden middelen geweest om de essentiële levenslessen in het hart van onze kinderen in te planten in te planten.

Geld verdienen met het opknappen van je huis

hoe je huis op te knappen en er ook nog eens geld mee te verdienen

Sterrenbeeld: Maagd

Beschrijving van het sterrenbeeld Maagd

Wie zorgt voor je kinderen na je overlijden?

Geeft uitleg wie voor je kinderen zullen zorgen na je overlijden

Je huis en de omgeving

Je huis en de omgeving

Sterrenbeeld: Boogschutter

Beschrijving van het sterrenbeeld Boogschutter

Echtscheiden en alimentatie

Dit artikel beschrijft waarom alimentatie moet worden betaalt en wat het precies inhoudt..

Tips om geld te besparen

Praktische tips om eenvoudig geld te besparen in het dagelijks leven.

Jaloers? Wat is het en hoe kom je er vanaf?

Heb jij wel eens last van jaloersheid? Wat is jaloers zijn eigenlijk?

Groeien: we doen het allemaal

We zijn allemaal groot geworden. Maar hoe gaat dat groot worden eigenlijk in zijn werk? En welke rol spelen cellen in dit proces?

Kristalmensen in de nieuwe tijd

Korte beschrijving van de generatie Kristalkinderen/volwassenen

Soorten opvoeding

Welke opvoedstijlen bestaan er en welke heb jij gehad?

Een goed hoofdkussen vinden

Slapeloze nachten, pijnlijke schouders, nekklachten en hoofdpijn kunnen allemaal veroorzaakt worden door een verkeerd of oncomfortabel hoofdkussen. Een goed hoofdkussen met de juiste ondersteuning is daarom ook van groot belang voor een gezonde, goede nachtrust.

Het Weesgegroet, wat is het nou eigenlijk?

Het Weesgegroet, wat is het nou eigenlijk? Hier wordt ingegaan op de herkomst en het gebruik.

Numerologie en geboortedag: 3, 12, 21 en 30

Geboren zijn op de 3e, 12e, 21e en de 30e van de maand

Nostalgie of heimwee?

Een ansicht en herinneringen!

gratis condooms, gratis rubberen preservatieven

Ter bestrijding van de toename van SOA’s wereldwijd worden op deze websites gratis condooms verstrekt.

Jef Geeraerts: van koloniaal ambtenaar tot Vlaamse schrijver

Jef Geeraerts: van koloniaal ambtenaar tot Vlaamse schrijver

Lekker in je vel!

Tips om lekker in mijn vel te zitten en mezelf te zijn!

Interpersoonlijke aantrekkingskracht

Dit artikel heeft geen beschrijving.

De emotie angst vanuit de filosofie bekeken

Hoe bezagen de filosofen Heidegger en Kierkegaard de emotie angst?