Goed kunnen luisteren


Publicatie datum:

Luistervaardigheden en inlevingsvermogen

Gesponsorde koppelingen

"De mensen verstaan elkaar niet meer" hoorde ik de buurman in zijn slaapkamer zeggen...

Ik denk niet dat de buurman bedoelde dat de meeste mensen daadwerkelijk iets mankeren aan de oren. Wat hij hier bedoelt is dat niet iedereen meer de tijd neemt om echt te luisteren naar wat een ander te vertellen heeft. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat we in staat zijn 3 seconden te luisteren en daarna met onze gedachten alweer bezig zijn met het formuleren van het antwoord.En luisteren is zo belangrijk, je stimuleert je gesprekspartner om door te vertellen, maar ook kun je misverstanden voorkomen door goed te luisteren. 'Misverstand' betekent letterlijk: 'niet goed verstaan of begrepen hebben' wat de ander bedoelt.

Meestal denken we dat we onze gesprekspartner al snel begrijpen. We koppelen dan onze eigen ervaringen direct aan die van de ander. Verzuchtingen als "Oh, ik ken dat gevoel...", komt helaas te vaak over onze lippen. We vragen ons niet af of we het gevoel wel echt kennen. Is het niet dat we al te snel invullen dat onze ervaringen wel dezelfde zullen zijn? We vergeten dan om na te gaan of we de ander wel inderdaad zo goed hebben begrepen. Het gevolg is dat we al vlot langs elkaar heen praten en elkaar niet begrijpen.

Als je goed wilt luisteren naar wat een ander te vertellen heeft is dat niet een kwestie van alleen maar aanhoren. Jouw gedrag, verbaal en non-verbaal, geeft de ander het gevoel dat er naar hem/haar geluisterd wordt en dat je moeite doet om hem/haar te begrijpen. Het is daarbij belangrijk dat je probeert te achterhalen wat de ander aan betekenis toekent aan woorden. Zijn/haar betekenis is belangrijk in het verhaal, en niet die van jou.

Een niet al te simpele opgave, waarbij luistervaardigheden een belangrijke rol spelen. Luistervaardigheden zijn te onderscheiden in niet-selectieve en selectieve. ‘Niet-selectief' luisteren betekent dat de luisteraar maar weinig invloed uitoefent op het gesprek. Het gaat hier dan vooral om aanmoedigen in de vorm van aandacht (knikken, ‘mmm mmm'). ‘Selectief' luisteren houdt in dat je bewust bepaalde onderdelen uit het verhaal van de gesprekspartner aanhaalt, omdat je ze belangrijk vindt. Helemaal ‘niet-selectief' luisteren is bijna onmogelijk; je kunt alleen al door je manier van kijken en je houding bepaalde onderwerpen meer aandacht geven dan de andere.

Niet-selectieve luistervaardigheden, aandachtgevend gedrag

Voorbeelden van niet-selectief luistergedrag zijn: gelaatsuitdrukking (je geeft hiermee al aan of je geintereseerd bent of niet), oogcontact (strakke fixatie zorgt bijvoorbeeld voor een ongemakkelijk gevoel bij de verteller, te veel wegkijken lijkt op desinteresse), lichaamshouding (ontspannen luisterhouding stimuleert de ander door te vertellen) en aanmoedigende gebaren (hoofdknikken, ondersteunende handgebaren). Kortom, het is vooral nonverbaal gedrag. Ook kleine verbale aanmoedigingen, zoals ‘oh ja?' en ‘mm mm' worden gezien als niet-selectief.

Selectieve luistervaardigheden

Onder de selectieve luistervaardigheden worden verstaan: Parafraseren van de inhoud (het kort in eigen woorden weergeven van het belangrijkste wat de ander heeft gezegd)

  • Reflecteren van het gevoel (letterlijk het weergeven of spiegelen van het gevoel)
  • Samenvatten (je geeft het belangrijkste weer uit het verhaal van de ander, in dit geval wat letterlijker dan bij een parafrase en wat uitgebreider)
  • Vragen stellen (door het stellen van vragen krijg je meer informatie van je gesprekspartner). Dit kan door het stellen van open en gesloten vragen. Door een open vraag te stellen geef je de ander vrijheid in het formuleren van zijn/haar antwoord. Open vragen beginnen meestal met ‘Hoe, wanneer, waarom, wat, welke, etc.' Gesloten vragen bepalen voor een groot gedeelte het antwoord van je gesprekspartner. Meestal kan deze niet anders dat beamen of ontkennen van de gestelde vraag. Over het algemeen blijkt een combinatie van open en gesloten vragen de beste manier te zijn om informatie te krijgen.
  • Concretiseren (de ander zo nauwkeurig en precies mogelijk laten vertellen wat hij bedoelt). We zijn een kei in het doen van vage uitspraken, zoals "ik word hier zo moe van" en "ergens weet ik wel wat je bedoelt'. Concretiseren is dus eigenlijk bedoeld om goed zicht te krijgen op wat de ander nou eigenlijk wil zeggen. Je maakt hierbij gebruik van alle al genoemde luistervaardigheden.

Luisteren is dus alles behalve een passieve houding aannemen. Je zou bijvoorbeeld de volgende dag aan de buurman kunnen vragen wat hij nou eigenlijk precies bedoelde met zijn uitroep. Naast dat jij informatie krijgt, zal hij zich eindelijk eens gehoord voelen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

10 gratis tips voor valentijnsdag

10 gratis tips voor Valentijnsdag om je partner mee te verassen

Tien formules voor positieve energie : Dr.Judith Orloff (recensie)

Tien formules voor positieve energie. (boekrecensie)

Sterrenbeelden.

Wat is een sterrenbeeld en welke zijn er?

Neanderthalers: Bruut en dom?

Neanderthalers staan bekend om hun robuuste, potige bouw en hun manier van overleven in het ijzige klimaat van het prehistorische Europa en delen van Azië. Velen denken dat het slechts domme, brute mensen waren die alleen maar goed waren in het bejagen van de zoogdieren, maar dit was beslist niet zo!

Scheten laten... Vervuiling?

Scheten laten? Iedereen heeft er last van en meestal kun je er niets aan doen. Gemiddeld laat je per 24 uur wel 10 tot 25 scheten. Maar wist je dat je daarmee het milieu (een beetje) vervuilt?

Ontwikkelingen baby bij drie maanden

Geeft een omschrijving van de ontwikkelingen van een baby rond drie maanden

gratis condooms, gratis rubberen preservatieven

Ter bestrijding van de toename van SOA’s wereldwijd worden op deze websites gratis condooms verstrekt.

Op tijd opstaan, hoe doe je dat

Opstaan, terwijl je nergens heen moet, hoe doe je dat?

Het korte termijn geheugen

Wat is nou precies het korte termijn geheugen? In een serie van artikelen ga ik dieper in op het geheugen.

Een manier om je liefste wensen te vervullen!

In dit artikel krijg je een goede manier aangereikt om je wensen en je verlangen uit te laten komen!

De jeugdbeweging anno 2010

jeugdbeweging anno 2010

Antroposofie

Beknopte verslag over antroposofie

Scheiden en alimentatie

Als de partners gaan scheiden moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten van levensonderhoud van beide partners en van de kinderen.

Gouden tips om Slapeloosheid door te komen.

Tips om het slechte slapen te doorbreken.

Zijn Nederlandse invloeden op de Allochtone opvoeding wel zo positief?

De invloed van de Nederlandse cultuur op de opvoeding van allochtone meisjes

Doelgroep tienermoeders

Tienermoeder in de huidige maatschappij

Stuur eens een persoonlijke kerstkaart!

Tijdens de feestdagen wil jij natuurlijk jouw vrienden, familie en kennissen een prettige kerst toewensen. Je kunt dit doen met een standaard kaart waar je iets aardigs in schrijft of, je gooit het over een andere boeg en kiest ervoor om een eigen persoonlijke kerstkaart te maken!

Sterrenbeeld: Boogschutter

Beschrijving van het sterrenbeeld Boogschutter

Leren problemen op te lossen

Leren problemen op te lossen + schema

Evolutie van de Mens

Een onderzoek naar de evolutie van de Mens

Goede voornemens

Artikel over goede voornemens, het hoe en waarom met tips.

Hindoeisme

Uitleg en informatie over hindoeisme

Verslaafd aan drugs

Hoe ontstaat een drugsverslaving? Dit artikel gaat daar dieper op in.

Bouwstenen van de astrologie

Bouwstenen van de astrologie; astrologie voor beginners.

De dag dat de wereld vergaat

21-12-2012... Waarom denkt de halve wereld dat de aarde ten onder gaat?