Het Veld - De zoektocht naar de geheime kracht van het universum ; Lynne McTaggart (recensie)


Publicatie datum:

Recensie van : Het veld - Lynne McTaggart

Gesponsorde koppelingen

De Amerikaanse wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart verdiepte zich in de vraag welke soort energie er in het spel is bij reiki, acupunctuur en spiritueel genezen (healing). Het interessante van haar onderzoek, waarvan dit boek een verslag is, is dat ze zich daarbij richt op wetenschappers van naam die niet uit de "softe" hoek komen en die eigenlijk onderzoek deden (en doen) naar hele andere (meetbare) dingen maar die daarbij onverklaarbare fenomenen tegenkwamen die hun onderzoeken doorkruisten.

Einstein

Einstein was er al naar op zoek en hij was ervan overtuigd dat het bestond ; een allesoverkoepelend "iets" dat alle verschillende natuurkrachten zou verklaren en met elkaar in verband brengen. Lynne McTaggart richtte zich bij haar zoektocht naar de bewijzen voor de fijnstoffelijke energie niet op wetenschappers die daar al van overtuigd waren maar juist op vooraanstaande beta-wetenschappers die tijdens hun onderzoeken per ongeluk met dingen te maken kregen die daarmee in verband staan.

 Onderzoeken

Ze ontdekte dat er al meer dan dertig jaar wetenschappers op allerlei gebied, overal in de wereld, bezig zijn met onderzoekingen die in de richting wijzen van dat allesoverkoepelende "iets". Haar gedegen uitgevoerde zoektocht vindt zijn neerslag in dit intrigerende boek. Doordat ze de onderzoeken en hun uitkomsten zo goed mogelijk wil beschrijven is het niet overal even makkelijk te lezen maar ze heeft echt moeite gedaan om dit populair-wetenschappelijke relaas ook voor de geïnteresseerde leek begrijpelijk te maken.

 Conclusies

De "onverklaarbare" verschijnselen waar de wetenschappers mee te maken kregen tijdens hun onderzoeken werden minder onverklaarbaar als ze aannamen dat er een veld van "nulpunt-energie" bestaat. Een oceaan van microscopische trillingen, een zee van energie die alles doordringt en met elkaar verbindt. Een van de belangrijkste conclusies die daaruit voortvloeit is iets dat de mystici uit het Oosten al eeuwenlang beweren, nl dat de mens niet afgescheiden is van andere mensen en zijn hele omgeving, maar ermee resoneert d.m.v. dit allesdoordringende veld van nulpunt-energie. Verschijnselen als zwaartekracht, magnetisme, de werking van DNA, de communicatie tussen cellen, homeopathie, ESP en nog veel meer, kunnen worden verklaard als er rekening wordt gehouden met het bestaan van dit veld.

De beschrijvingen van de vele onderzoeken die in dit boek worden aangehaald gaan daar dieper op in en geven de lezer een idee van hoe dit veld werkt.

Wereldbeeld

Dit boek is een grensverleggend verslag dat een wetenschappelijk goed onderbouwde verklaring geeft voor veel verschijnselen die lange tijd als "bovennatuurlijk" werden gezien.I n het licht van dit boek kunnen we nu zeggen dat ze niet "bovennatuurlijk"waren maar juist in overeenstemming met de natuurwetten. Die begrepen wij toen echter nog niet (genoeg).

Wetenschap

Want wat is nu eigenlijk wetenschappelijk goed onderbouwd? We vinden iets wetenschappelijk als alles in het onderzoek gemeten kan worden en dat betekent vaak dat alleen dingen die meetbaar zijn bij het onderzoek betrokken worden en andere variabelen die we niet kunnen meten, weggelaten worden. Maar als we dingen(nog) niet kunnen meten, betekent dat niet dat ze niet bestaan. We noemen ze "onmeetbaar" omdat wij de apparatuur nog niet hebben uitgevonden om ze te meten. Eigenlijk is zo'n onderzoek dan goedbeschouwd niet representief voor de werkelijkheid.

Nu weten we (o.a. ook dank zij de metafysica) dat alles met alles in verbinding staat. Ons idee van hoe de wereld in elkaar zit is definitief een nieuwe weg ingeslagen. Een inspirerende en veelbelovende weg.

Energiewerk

Omdat ik al jaren met reiki, quantum touch en energetische therapie werk ben ik heel geïnteresseerd in alles dat met dit soort energie en de werking ervan te maken heeft. Dit boek heb ik dan ook met heel veel belangstelling gelezen. Het feit dat McTaggart zich richtte op wetenschappers die niet uit de softe hoek kwamen of die bij voorbaat al onderzoek naar "zweverige" dingen deden, vind ik extra gewicht hebben. Deze betawetenschappers konden niet om bepaalde dingen heen en werden zo door hun eigen onderzoeken min of meer gedwongen om de dingen anders te benaderen.

Eindelijk eens een boek dat met bewijzen komt voor een allesdoordringend energieveld waarmee wij allemaal te maken hebben in ons dagelijks leven. Hopelijk worden steeds meer mensen zich bewust van hun aandeel in het geheel en het effect dat dat kan hebben op een betere wereld. Een waardevol boek. 

 Het Veld : de zoektocht naar de geheime kracht van het universum .- Lynne McTaggart.

300 p. ISBN 9020283391 , Ankh-Hermes 2004

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

Op en top Hiphop

Dit artikel beschrijft de jeugdcultuur Hiphop

De ontwikkeling in de baby- en peutertijd.

De ontwikkeling in de baby- en peutertijd.

Dynamiet

Een explosief goedje dat je vast wel kent. Dynamiet! Uitgevonden door Alfred Nobel en één van de bekendste explosieven.

Droominterpretatie!

Droominterpretatie is erg moeilijk, omdat je te maken hebt met je hogere zelf, die op vele manieren kan communiceren met je. Dromen kunnen symbolisch, letterlijk, een les, een voorgevoel, een verkapte astrale ervaring of de verwerking van gebeurtenissen van de dag zijn.

Seksualiteit

het gedrag dat direct of indirect met de paring samenhangt

Sterrenbeeld: Leeuw

Beschrijving van het sterrenbeeld Leeuw

Wat gelooft een christen?

Wat is het christendom en wat gelooft een christen?

Goede voornemens

Artikel over goede voornemens, het hoe en waarom met tips.

Interpersoonlijke aantrekkingskracht

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Wat is de beste behandeling tegen aambeien?

Als je last krijgt van aambeien dan wil je maar één ding en dat is de beste behandeling. Je wilt er zo snel mogelijk vanaf en je wilt het liefste dat ze nooit meer terugkeren.

Wat is mijn persoonlijkheid?

Wat voor persoonlijkheid heb jij? Er is veel geschreven over eigenschappen en gedrag van de mens. Kijk welke persoonlijkheid jij hebt.

Geloven in jezelf of in een God

Geloven in jezelf of in een God, is er een verschil?

Wat is het geheugen nou precies?

Waarom is het geheugen nou zo belangrijk? En hoe zit het geheugen precies in elkaar? Deze serie artikelen gaan daar proberen antwoord op te geven.

Het figuur van Augustus vergeleken met Napoleon.

De figuur van Augustus vergeleken met Napoleon.

Huiselijk geweld doorbreken

huiselijkgeweld doorbreken, en je leven weer oppakken

Vriendschap

Zoals in mijn vorige artikel is aangegeven, zijn er verschillende sociale vaardigheden nodig om een normale relatie met leeftijdsgenoten te ontwikkelen.

De trappisten

Het ontstaan van de monniken die uw trappist, die u op een zomerse namiddag op en gezellig terrasje zit te drinken, hebben gebrouwen.

De eeuwige taal

Door Alle eeuwen heen zijn kinderversjes, sprookjes en legenden middelen geweest om de essentiële levenslessen in het hart van onze kinderen in te planten in te planten.

Weer aan het werk na zwangerschapsverlof

Veel moeders vinden het zwangerschapsverlof van 16 weken te kort. Waar lopen zij tegen aan en hoe gaan zij ermee om.

Kristalmensen in de nieuwe tijd

Korte beschrijving van de generatie Kristalkinderen/volwassenen

Het is uit, en nu?

In dit artikel staan 9 tips om over liefdesverdriet heen te komen.

Domestic Violence

Huishoudelijk Geweld, Huwlijkse Mishandeling is een Legale Mishandeling binnen het Legale Huwlijk

Afleren van duimen

Het afleren van duimen is meestal lastig omdat kinderen zich er amper bewust van zijn dat ze het doen Wie strijd hierover wilt voorkomen, geeft zijn duimende of vingerzuigende baby al vroeg een fopspeen.

Toeval en Noodlot

We worden er soms mee geconfronteerd en gebruiken het woord fataal,

Voorlezen schept een band

Voorlezen wordt te weinig gedaan, we hebben het tegenwoordig veel drukker dan vroeger. Maar wist je dat voorlezen een goed moment van rust en regelmaat is. En dat het een goede band schept tussen ouders en kind.