Het Veld - De zoektocht naar de geheime kracht van het universum ; Lynne McTaggart (recensie)


Publicatie datum:

Recensie van : Het veld - Lynne McTaggart

Gesponsorde koppelingen

De Amerikaanse wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart verdiepte zich in de vraag welke soort energie er in het spel is bij reiki, acupunctuur en spiritueel genezen (healing). Het interessante van haar onderzoek, waarvan dit boek een verslag is, is dat ze zich daarbij richt op wetenschappers van naam die niet uit de "softe" hoek komen en die eigenlijk onderzoek deden (en doen) naar hele andere (meetbare) dingen maar die daarbij onverklaarbare fenomenen tegenkwamen die hun onderzoeken doorkruisten.

Einstein

Einstein was er al naar op zoek en hij was ervan overtuigd dat het bestond ; een allesoverkoepelend "iets" dat alle verschillende natuurkrachten zou verklaren en met elkaar in verband brengen. Lynne McTaggart richtte zich bij haar zoektocht naar de bewijzen voor de fijnstoffelijke energie niet op wetenschappers die daar al van overtuigd waren maar juist op vooraanstaande beta-wetenschappers die tijdens hun onderzoeken per ongeluk met dingen te maken kregen die daarmee in verband staan.

 Onderzoeken

Ze ontdekte dat er al meer dan dertig jaar wetenschappers op allerlei gebied, overal in de wereld, bezig zijn met onderzoekingen die in de richting wijzen van dat allesoverkoepelende "iets". Haar gedegen uitgevoerde zoektocht vindt zijn neerslag in dit intrigerende boek. Doordat ze de onderzoeken en hun uitkomsten zo goed mogelijk wil beschrijven is het niet overal even makkelijk te lezen maar ze heeft echt moeite gedaan om dit populair-wetenschappelijke relaas ook voor de geïnteresseerde leek begrijpelijk te maken.

 Conclusies

De "onverklaarbare" verschijnselen waar de wetenschappers mee te maken kregen tijdens hun onderzoeken werden minder onverklaarbaar als ze aannamen dat er een veld van "nulpunt-energie" bestaat. Een oceaan van microscopische trillingen, een zee van energie die alles doordringt en met elkaar verbindt. Een van de belangrijkste conclusies die daaruit voortvloeit is iets dat de mystici uit het Oosten al eeuwenlang beweren, nl dat de mens niet afgescheiden is van andere mensen en zijn hele omgeving, maar ermee resoneert d.m.v. dit allesdoordringende veld van nulpunt-energie. Verschijnselen als zwaartekracht, magnetisme, de werking van DNA, de communicatie tussen cellen, homeopathie, ESP en nog veel meer, kunnen worden verklaard als er rekening wordt gehouden met het bestaan van dit veld.

De beschrijvingen van de vele onderzoeken die in dit boek worden aangehaald gaan daar dieper op in en geven de lezer een idee van hoe dit veld werkt.

Wereldbeeld

Dit boek is een grensverleggend verslag dat een wetenschappelijk goed onderbouwde verklaring geeft voor veel verschijnselen die lange tijd als "bovennatuurlijk" werden gezien.I n het licht van dit boek kunnen we nu zeggen dat ze niet "bovennatuurlijk"waren maar juist in overeenstemming met de natuurwetten. Die begrepen wij toen echter nog niet (genoeg).

Wetenschap

Want wat is nu eigenlijk wetenschappelijk goed onderbouwd? We vinden iets wetenschappelijk als alles in het onderzoek gemeten kan worden en dat betekent vaak dat alleen dingen die meetbaar zijn bij het onderzoek betrokken worden en andere variabelen die we niet kunnen meten, weggelaten worden. Maar als we dingen(nog) niet kunnen meten, betekent dat niet dat ze niet bestaan. We noemen ze "onmeetbaar" omdat wij de apparatuur nog niet hebben uitgevonden om ze te meten. Eigenlijk is zo'n onderzoek dan goedbeschouwd niet representief voor de werkelijkheid.

Nu weten we (o.a. ook dank zij de metafysica) dat alles met alles in verbinding staat. Ons idee van hoe de wereld in elkaar zit is definitief een nieuwe weg ingeslagen. Een inspirerende en veelbelovende weg.

Energiewerk

Omdat ik al jaren met reiki, quantum touch en energetische therapie werk ben ik heel geïnteresseerd in alles dat met dit soort energie en de werking ervan te maken heeft. Dit boek heb ik dan ook met heel veel belangstelling gelezen. Het feit dat McTaggart zich richtte op wetenschappers die niet uit de softe hoek kwamen of die bij voorbaat al onderzoek naar "zweverige" dingen deden, vind ik extra gewicht hebben. Deze betawetenschappers konden niet om bepaalde dingen heen en werden zo door hun eigen onderzoeken min of meer gedwongen om de dingen anders te benaderen.

Eindelijk eens een boek dat met bewijzen komt voor een allesdoordringend energieveld waarmee wij allemaal te maken hebben in ons dagelijks leven. Hopelijk worden steeds meer mensen zich bewust van hun aandeel in het geheel en het effect dat dat kan hebben op een betere wereld. Een waardevol boek. 

 Het Veld : de zoektocht naar de geheime kracht van het universum .- Lynne McTaggart.

300 p. ISBN 9020283391 , Ankh-Hermes 2004

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

Wil je gelukkig worden?

Tips hoe gelukkig te worden en te blijven

Laat andere je leven niet meer bepalen met deze leiderschap-tips

Leiderschap is belangrijk. Het is belangrijk dat u zelf uw leven bestuurt als leider. Volg deze tips dan op!

Tips voor een goede relatie

Om op te bouwen of te herbouwen.

Secret, of logica

Secret, een ophef over logica in een vorm van ongeloof

De eerste stapjes als baby

In dit artikel kom je alles te weten over één van de hoogtepunten uit je ontwikkeling: Leren lopen!

Woordspelingen: Wat zijn het precies?

Woordspelingen hebben vaak een komisch effect. Tenminste dat is de bedoeling want sommige zetten je echt aan het denken...

Numerologie en geboortedag: 4, 13, 22 en 31

De getallen 4, 13, 22 en 31 als jouw geboortedag

De Gay of ook wel De Homo

A Gay Woman was een Prostitute maar een Gay Man was een Womanizer

Slecht nieuws? Doe er wat aan!

Hoe ik met de wet van Murphy geconfronteerd werd.

Bedelaars

Beggars of terwijl Bedelaars bestaan al in de Human Society sedert het Daglicht van Geregistreerde Geschiedenis

Oud en Nieuw: tradities

Een artikel over de tradities met oud en nieuw.

Westerse astrologie: Tweelingen

Het sterrenbeeld Tweelingen

Flirten - het ABC van flirten

Het ABC van flirten geeft de basisprincipes van het flirten weer.

Van kind tot volwassene: de pubertijd

Zelfrespect is belangrijk bij pubers

Huiselijk geweld doorbreken

huiselijkgeweld doorbreken, en je leven weer oppakken

Numerologie en geboortedag: 7, 16 en 25

Geboren zijn op de 7e, 16e en de 25e van de maand

Van brabbelen naar praten

Spraakontwikkeling van een baby

Carriere of thuisblijfmoeder?

Carriere of thuisblijfmoeder? waar dien je rekening mee te houden?

Hoe vind je de waarheid over de werkelijkheid?

Iedereen is op zoek naar het hoe en waarom van het leven, hoe vind je de waarheid over de werkelijkheid?

co-sleeping in context

literatuuronderzoek naar de effecten van co-sleeping

Stuur eens een persoonlijke kerstkaart!

Tijdens de feestdagen wil jij natuurlijk jouw vrienden, familie en kennissen een prettige kerst toewensen. Je kunt dit doen met een standaard kaart waar je iets aardigs in schrijft of, je gooit het over een andere boeg en kiest ervoor om een eigen persoonlijke kerstkaart te maken!

Het verbeteren van je geheugen

Heb je ook wel eens last van het vergeten van namen? Of een boodschappenlijstje? In dit artikel worden er manieren beschreven die helpen met het verbeteren van je geheugen.

Wat kun je zelf tegen botontkalking doen?

Wat kun je doen om de kans op botontkalking te verkleinen?

Relatiesleur? Wordt opnieuw verliefd op jouw partner.

Wat kan je doen als je in een relatie zit en je bent een beetje op elkaar uitgekeken? In dit artikel staan tips en nieuwe invalshoeken.

Je verjaardag vieren

feest vieren