Het Veld - De zoektocht naar de geheime kracht van het universum ; Lynne McTaggart (recensie)


Publicatie datum:

Recensie van : Het veld - Lynne McTaggart

Gesponsorde koppelingen

De Amerikaanse wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart verdiepte zich in de vraag welke soort energie er in het spel is bij reiki, acupunctuur en spiritueel genezen (healing). Het interessante van haar onderzoek, waarvan dit boek een verslag is, is dat ze zich daarbij richt op wetenschappers van naam die niet uit de "softe" hoek komen en die eigenlijk onderzoek deden (en doen) naar hele andere (meetbare) dingen maar die daarbij onverklaarbare fenomenen tegenkwamen die hun onderzoeken doorkruisten.

Einstein

Einstein was er al naar op zoek en hij was ervan overtuigd dat het bestond ; een allesoverkoepelend "iets" dat alle verschillende natuurkrachten zou verklaren en met elkaar in verband brengen. Lynne McTaggart richtte zich bij haar zoektocht naar de bewijzen voor de fijnstoffelijke energie niet op wetenschappers die daar al van overtuigd waren maar juist op vooraanstaande beta-wetenschappers die tijdens hun onderzoeken per ongeluk met dingen te maken kregen die daarmee in verband staan.

 Onderzoeken

Ze ontdekte dat er al meer dan dertig jaar wetenschappers op allerlei gebied, overal in de wereld, bezig zijn met onderzoekingen die in de richting wijzen van dat allesoverkoepelende "iets". Haar gedegen uitgevoerde zoektocht vindt zijn neerslag in dit intrigerende boek. Doordat ze de onderzoeken en hun uitkomsten zo goed mogelijk wil beschrijven is het niet overal even makkelijk te lezen maar ze heeft echt moeite gedaan om dit populair-wetenschappelijke relaas ook voor de geïnteresseerde leek begrijpelijk te maken.

 Conclusies

De "onverklaarbare" verschijnselen waar de wetenschappers mee te maken kregen tijdens hun onderzoeken werden minder onverklaarbaar als ze aannamen dat er een veld van "nulpunt-energie" bestaat. Een oceaan van microscopische trillingen, een zee van energie die alles doordringt en met elkaar verbindt. Een van de belangrijkste conclusies die daaruit voortvloeit is iets dat de mystici uit het Oosten al eeuwenlang beweren, nl dat de mens niet afgescheiden is van andere mensen en zijn hele omgeving, maar ermee resoneert d.m.v. dit allesdoordringende veld van nulpunt-energie. Verschijnselen als zwaartekracht, magnetisme, de werking van DNA, de communicatie tussen cellen, homeopathie, ESP en nog veel meer, kunnen worden verklaard als er rekening wordt gehouden met het bestaan van dit veld.

De beschrijvingen van de vele onderzoeken die in dit boek worden aangehaald gaan daar dieper op in en geven de lezer een idee van hoe dit veld werkt.

Wereldbeeld

Dit boek is een grensverleggend verslag dat een wetenschappelijk goed onderbouwde verklaring geeft voor veel verschijnselen die lange tijd als "bovennatuurlijk" werden gezien.I n het licht van dit boek kunnen we nu zeggen dat ze niet "bovennatuurlijk"waren maar juist in overeenstemming met de natuurwetten. Die begrepen wij toen echter nog niet (genoeg).

Wetenschap

Want wat is nu eigenlijk wetenschappelijk goed onderbouwd? We vinden iets wetenschappelijk als alles in het onderzoek gemeten kan worden en dat betekent vaak dat alleen dingen die meetbaar zijn bij het onderzoek betrokken worden en andere variabelen die we niet kunnen meten, weggelaten worden. Maar als we dingen(nog) niet kunnen meten, betekent dat niet dat ze niet bestaan. We noemen ze "onmeetbaar" omdat wij de apparatuur nog niet hebben uitgevonden om ze te meten. Eigenlijk is zo'n onderzoek dan goedbeschouwd niet representief voor de werkelijkheid.

Nu weten we (o.a. ook dank zij de metafysica) dat alles met alles in verbinding staat. Ons idee van hoe de wereld in elkaar zit is definitief een nieuwe weg ingeslagen. Een inspirerende en veelbelovende weg.

Energiewerk

Omdat ik al jaren met reiki, quantum touch en energetische therapie werk ben ik heel geïnteresseerd in alles dat met dit soort energie en de werking ervan te maken heeft. Dit boek heb ik dan ook met heel veel belangstelling gelezen. Het feit dat McTaggart zich richtte op wetenschappers die niet uit de softe hoek kwamen of die bij voorbaat al onderzoek naar "zweverige" dingen deden, vind ik extra gewicht hebben. Deze betawetenschappers konden niet om bepaalde dingen heen en werden zo door hun eigen onderzoeken min of meer gedwongen om de dingen anders te benaderen.

Eindelijk eens een boek dat met bewijzen komt voor een allesdoordringend energieveld waarmee wij allemaal te maken hebben in ons dagelijks leven. Hopelijk worden steeds meer mensen zich bewust van hun aandeel in het geheel en het effect dat dat kan hebben op een betere wereld. Een waardevol boek. 

 Het Veld : de zoektocht naar de geheime kracht van het universum .- Lynne McTaggart.

300 p. ISBN 9020283391 , Ankh-Hermes 2004


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

Wat is het geheugen nou precies?

Waarom is het geheugen nou zo belangrijk? En hoe zit het geheugen precies in elkaar? Deze serie artikelen gaan daar proberen antwoord op te geven.

De Gay of ook wel De Homo

A Gay Woman was een Prostitute maar een Gay Man was een Womanizer

Wat te doen bij een asbest vermoeden?

Weet jij wat je moet doen bij het vermoeden van asbest? Veel mensen namelijk niet. Daarom hier een uitleg.

Het Veld - De zoektocht naar de geheime kracht van het universum ; Lynne McTaggart (recensie)

Recensie van : Het veld - Lynne McTaggart

Huismoeder worden of gaan werken?

Kan je een druk gezinsleven combineren met werken?

Generatie NU

zelfwaarde, generatie nu, zelfbeeld, narcistisch

Ontwikkeling baby 6 maanden

Geeft een omschrijving van de ontwikkeling van een baby van 6 maanden

Westerse astrologie: Steenbok

Steenbok als jouw sterrenbeeld

Lucide dromen

Als je lucide droomt, ben je je bewust van het feit dat je droomt en kun je je droom actief beïnvloeden.

Je huis opdelen in area's voor beter overzicht in je schoonmaakwerkzaamheden

een plan om je huis in minder tijd opgeruimder te houden

Numerologie en geboortedag: 7, 16 en 25

Geboren zijn op de 7e, 16e en de 25e van de maand

De invloed van het slankheidideaal op meisjes en jonge vrouwen

De invloed van het slankheidideaal op meisjes en jonge vrouwen

Chanoeka

Het joodse feest chanoeka wordt elk jaar gevierd op de 24e dag van de maand kislev. Bij het feest horen een paar bijzondere symbolen en rituelen.

Astrologie

Basistermen in de astrologie

Wat gebeurt er tijdens de normale veroudering van de mens?

Er is geen grens te trekken wanneer iemand tot de ouderen behoort, omdat ouderdomsveranderingen langzaam gaan en deze veranderingen per individu sterk verschillen. De grens wordt vaak getrokken op leeftijd en niet op grond van fitheid en belastbaarheid.

Goede voornemens, ja of nee?

Hebben goede voornemens nut? Waarom slagen of mislukken ze? Praktische tips om je goede voornemens w�l tot een succes te maken.

Neanderthals

Neanderthals een species van de Mens in de klasse Homo

Een avond met een prostituee (escort meisje)meelopen.

Ze wist niet wat ze zag, al die koppen voor het raam. Wat een eitje, dat karweitje haha.

Waarom is slapen zo belangrijk?

Slapen is noodzakelijk voor je gezondheid en je humeur, in dit artikel lees je hier meer over.

Neanderthal in Evolutionary Anthropology

19de Eeuw : De eerste Fossiel werd ontdekt 12 kilometer van Düsseldorf, Duitsland

Zijn Nederlandse invloeden op de Allochtone opvoeding wel zo positief?

De invloed van de Nederlandse cultuur op de opvoeding van allochtone meisjes

Het Weesgegroet, wat is het nou eigenlijk?

Het Weesgegroet, wat is het nou eigenlijk? Hier wordt ingegaan op de herkomst en het gebruik.

De rechten van de moslimvrouw

Beschrijving van de rechten van de moslimvrouw

Van brabbelen naar praten

Spraakontwikkeling van een baby

Positief denken

Tips om je leven een positieve draai te geven