Interpersoonlijke aantrekkingskracht


Publicatie datum:

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Gesponsorde koppelingen

Er zijn allerlei determinanten die aan aantrekkingskracht ten grondslag liggen, zowel biologische als sociale. Aantrekkingkracht is iets wat altijd en overal voorkomt. Met de een kan men goed opschieten en met de ander wat minder. Het is leuk en interessant om erachter te komen wat er nou precies voor zorgt dat mensen elkaar aantrekken of juist afweren. Op die manier kan men meer leren over de onderliggende drijfveren die ervoor zorgen dat men iemand graag mag of juist niet. De vraagstelling die ik met mijn artikel wil gaan beantwoorden is: Wat zorgt ervoor dat mensen elkaar aantrekkelijk vinden?

De voornaamste determinanten van ‘houden van' zijn attitudeovereenkomst, persoonlijkheid- of behoeftenovereenkomst, fysieke nabijheid en frequentie van blootstelling. Een vraag die verder onderzoek vereist is welke factoren een grotere determinatieve rol hebben en welke een minder krachtige invloed uitoefenen op ‘houden van'. Er werd verwacht dat persoonlijkheidovereenkomst gewaardeerd werd als het minst belangrijk, sinds er bewijs is van een proces dat strijdig zou kunnen zijn met persoonlijkheidovereenkomst: aantrekking gebaseerd op aanvullendheid van behoeften of persoonlijkheid. Als deel van een complex onderzoek werd, voor overwegend basisonderzoekers en studenten op medische scholen, een vragenlijst opgesteld die hen vroeg de mate van belang van elk van de voorgenoemde factoren aan te geven in de vorming van hun vriendschappen met iemand van hetzelfde geslacht. Uit deze test kwam naar voren dat nabijheid als minder belangrijk werd gewaardeerd dan de andere factoren. Attitudeovereenkomst werd het meest gewaardeerd. De uitkomst van een lage mate van belang toegeschreven aan nabijheid, suggereert dat het gezegde ‘ de beste voorspelling of twee mensen vrienden zijn, is hoe ver ze uit elkaar leven' niet opgaat.

Drie studies onderzochten een model van aantrekkingskracht waarin de cognitieve evaluatie van het doel individueel de voornaamste determinant van interpersoonlijke aantrekkingskracht was. Het project leverde bewijs op dat iemands cognitieve evaluatie van de kwaliteit van een individu (a) niet hetzelfde is als interpersoonlijke aantrekkingskracht, (b) als bemiddelaar optreedt voor het effect van overeenkomst en (c) wordt vastgesteld door de valentie van informatie die iemand ontvangt uit attitudes toegeschreven aan de partner. Deze uitkomsten bieden een cognitieve interpretatie van het effect van overeenkomst en getuigen van een algemeen model van aantrekkingskracht: aantrekkingskracht is gebaseerd op een evaluatie van de kwaliteit van een individu. De kwaliteit van het individu, kan worden bewezen door een veelheid aan signalen: overeenkomstige attitudes, bezitten van positieve kwaliteiten, beroepssucces en fysieke aantrekkelijkheid. Ten slotte suggereert de derde studie dat affectieve en zelfrelevante overtuigingen verenigd met uit cognitief voortgekomen waarderingen, aantrekkingskracht bevorderen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie leven

Huismoeder worden of gaan werken?

Kan je een druk gezinsleven combineren met werken?

Help: Ik ben een puber!!

Ik ben een puber, wat nu? Hoe ga je om met deze tijd? Hierover vind je informatie in dit artikel.

Let op je privacy!

Ben jij je bewust van wat er met al jou gegevens gebeurd?

Doelgroep tienermoeders

Tienermoeder in de huidige maatschappij

Sterrenbeeld: Weegschaal

Beschrijving van het sterrenbeeld Weegschaal.

Goddelijke trouw

Bijbelstudie over de Trouw van God

De invloed van het slankheidideaal op meisjes en jonge vrouwen

De invloed van het slankheidideaal op meisjes en jonge vrouwen

Toeval en Noodlot

We worden er soms mee geconfronteerd en gebruiken het woord fataal,

Dagboek van een gescheiden man...stap 3.

Hoe gebeurd een scheiding? Waar begint het en waar gaat het naar toe. Een kijk op een scheidingsverhaal in 10 delen waarvan dit deel 3 is.

De ontwikkeling in de baby- en peutertijd.

De ontwikkeling in de baby- en peutertijd.

Westerse astrologie: Tweelingen

Het sterrenbeeld Tweelingen

De oorsprong van Valentijnsdag

Valentijnsdag is een geliefd feest van ons, maar hoe zijn wij op deze traditie gekomen?

Astrologie

Basistermen in de astrologie

Alles voor een goede hechtingsrelatie.

Hechting is nodig voor een goede relatie tussen kind en verzorger. Hieronder de 5 factoren voor een goede hechtingsrelatie.

Loverboys in Amsterdam

Loverboys misbruiken dames om geld te verdienen!

Bipolaire stoornis en het gevaar van een chronisch depressief beeld

De rol van psychotherapie wordt beschreven in de behandeling van bipolaire stoornissen.

Gecreëerd of geëvolueerd?

Dit artikel gaat over de vraag of de aarde gemaakt of ontstaan is, en of mensen dus het resultaat zijn van creationisme of van evolutie.

Westerse astrologie: Steenbok

Steenbok als jouw sterrenbeeld

The LDS Church informeel benoemd The Mormon Church

The Church of Jesus Christ, The Latter Day Saint Movement or The United Order

Een goedkope sprookjesbruiloft

Een artikel over het besparen op je droombruiloft.

Het Weesgegroet, wat is het nou eigenlijk?

Het Weesgegroet, wat is het nou eigenlijk? Hier wordt ingegaan op de herkomst en het gebruik.

Het elastiekje!

Hoe is elastiek onstaan en hoe komen wij eraan?

Positief denken tips en de voordelen

De gedachten waar je je op focust vormen je realiteit, zowel in het heden als in de toekomst. Daarom is het belangrijk je er bewust van te zijn dat positief denken andere effecten heeft dan negatief denken.

De emotie angst vanuit de filosofie bekeken

Hoe bezagen de filosofen Heidegger en Kierkegaard de emotie angst?

Hoe om te gaan met peuterpuberteit

Opvoeding van peuters in de peuterpuberteit