Mantelzorg


Publicatie datum:

Functioneel gezondheidspatroon:mantelzorg

Gesponsorde koppelingen

Functioneel gezondheidspatroon 8: Rollen- relatiepatroon

Beschrijving:

Dit patroon omvat de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden van de patiënt in zijn huidige levenssituatie en  zijn familie-, gezins-, werk- en sociale relaties met de bijhorende verantwoordelijkheden. Ook de subjectieve beleving van de rollen en relaties, de tevredenheid van de patiënt ermee en eventuele verstoringen horen toe het patroon.3

Gekozen functie binnen dit functionele gezondheidspatroon: Mantelzorg

Waarom kies je deze functie en waarom hoort deze functie binnen dit functionele gezondheidspatroon?

Mantelzorg is een belangrijk aspect binnen dit functionele gezondheidspatroon, omdat mensen elkaar altijd nodig hebben. Bij mantelzorg gaat het er vooral om dat er zorg wordt verleend, zonder dat hiervoor betaald wordt. Daarom vind ik dat dit onderwerp wat extra aandacht verdiend. Aangezien zorg verlenen in verband staat met relaties, hoort dit aspect binnen en rollen- en relatiepatroon.

Op welke wijze draagt deze functie bij aan het gezonde functioneren van de mens?

‘Mantelzorg  is alle zorg van familie, vrienden en buren die de hulpbehoevende als een mantel omgeeft.’1 Mantelzorg wordt dus niet verleend door professionele verzorgers, maar door mensen die een bepaalde relatie hebben met de hulpbehoevende.2 Dankzij mantelzorg kunnen mensen langerzelfstandig thuis blijven wonen.

‘In meer dan de helft van de gevallen is de zorgperiode langer dan drie maanden. Vaak is het een periode van jaren.’4

Mantelzorgers houden zich vooral bezig met de:

-          Persoonlijke zorg, zoals verzorgende en verplegende handelingen, wonden verzorgen, medicijnen toedienen enz.

-          Psychosociale zorg, zoals emotionele steun, luisteren enz.

Daarom maakt de mantelzorg een deel uit van de gezondheidszorg en het gezond functioneren van de hulpbehoevende.

Wat is de psychische, sociale en/of spirituele structuur die het mogelijk maakt deze functie uit te oefenen?

Sociaal gezien vinden mantelzorgers het geven van zorg aan bijvoorbeeld familieleden vanzelfsprekend. Ze doen het uit liefde, of ze hebben de behoefte aan contact. Ook het voorkomen van schuldgevoelens en ‘iets terug willen doen’ zijn redenen om mantelzorg te willen verlenen.

‘Er zijn stadia van zorgen:

 1. In de eerste fase maakt men zich zorgen om de naaste.
 2. De volgende fase is dat men het besluit neemt om de verantwoordelijkheid te nemen.
 3. De derde en laatste fase is dat men ook daadwerkelijk gaat zorgen.’1

Dan zijn er nog een aantal verschillende soorten hulpbehoevende mensen

 1. Zorgbehoevende mensen:’ We leven langer, maar ook langer in minder goede gezondheid. Ouderen vormen daarom verreweg de grootste hulpvragers.’1
 2. Mensen met een verstandelijke handicap: verstandelijk gehandicapten zijn mensen met mogelijkheden en moeten daarom ook zoveel mogelijk in een normale leefomgeving verblijven. Ze zijn dan wel aangewezen op de zorg van familie e.d.1   
 3. Mensen met psychische problemen: Wanneer psychische problemen zich in milde vorm uiten is er geen opname in een GGZ-instelling nodig, maar eerder hulp van een huisarts en/of maatschappelijk werker.1
 4. Mensen in de laatste (terminale) fase: Aangezien veel mensen thuis willen sterven, is mantelzorg van groot belang. Deze vorm van mantelzorg kan echter erg zwaar zijn voor de hulpverlenende. 1
 5. Personen opgenomen in instellingen : mantelzorg kan ook verleend worden in een instelling. ’Zorginstellingen doen ook steeds vaker een beroep op familie, deels omdat zij o.a. door bezuinigingen minder tijd voor de bewoners hebben.1
 6. Chronisch zieke kinderen: ‘Door de toegenomen technologische ontwikkelingen leven kinderen met een chronische ziekte langer en verblijven ze, anders dan voorheen, korter in een instelling. Het gevolg is dat ouders langer thuis voor hun kind zorgen.’1

Wat is gezond , normaal bij deze functie en waar ligt de grens gezond/ongezond? Wat zijn veel voorkomende oorzaken van verstoring van deze functie?

Deze functie is gezond wanneer de mantelzorger en de hulpbehoevende een prettige relatie met elkaar hebben. De mantelzorger doet het met een positieve motivatie en degene die hulp nodig heeft is bereid om te ontvangen en mee te werken.

Een aantal dilemma’s in de mantelzorg zijn:

-          ‘Kan een mantelzorger een verzorgde nog als partner (ouder, kind) beleven en behandelen als deze steeds meer een patiënt wordt?

-          Het accepteren van mantelzorg impliceert verlies van autonomie en kan het gevoel van eigenwaarde aantasten.’2

Ook al zijn de motieven van de mantelzorger vaak positief, het zorgen kan voor velen zowel lichamelijk als geestelijk een belasting zijn. Een groot aantal heeft negatieve gevoelens vanwege de zware verantwoordelijkheid en de inperking van het eigen leven als gevolg van de zorg.2 ‘Veel voorkomende gevoelens zijn bijvoorbeeld: angst, kwaadheid, eenzaamheid, verdriet, schuld en schaamte.’1 Wanneer dit het geval is, is de functie eigenlijk ongezond.

Welke belemmeringen in het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren ervaart de patiënt bij wie deze functie ongezond is?

‘ In de moderne samenleving is het beeld van de onafhankelijke mens als ideaal sterk verankerd. Daarom hebben veel mensen er psychisch moeite mee om hun autonomie te zien afnemen wanneer zij zorg ontvangen.’2

Lichamelijke belemmeringen voor de mantelzorger zelf kunnen zijn:

-          Moeheid

-          Depressie

-          Angststoornis

-          Burn-out enz.

Formuleer twee anamnesevragen over deze functie die door een verpleegkundige aan een patiënt gesteld kunnen worden. (aan de patiënt die de mantelzorg ontvangt)

 1. Wat doet mantelzorg voor uw gezondheid
 2. Op welk moment en waarom was u bereidt om de mantelzorg in uw situatie te ontvangen’[i]1  Buijssen en Adriaansen, 2005

2 van den Akker e.a., 2004

3 Albersnagel en van der Brug, 2007

4 http://www.minvws.nl/dossiers/mantelzorg/default.asp, geraadpleegd op 25-08-2012


Foobie gebruiker Secrea

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 19
Leden aangebracht: 5

Meer uit de categorie leven

Goede voornemens

Artikel over goede voornemens, het hoe en waarom met tips.

Dagboek van een gescheiden man...stap 3.

Hoe gebeurd een scheiding? Waar begint het en waar gaat het naar toe. Een kijk op een scheidingsverhaal in 10 delen waarvan dit deel 3 is.

Leren problemen op te lossen

Leren problemen op te lossen + schema

De ontwikkeling in de baby- en peutertijd.

De ontwikkeling in de baby- en peutertijd.

Is er een hiernamaals of is de dood het einde?

Iedere keer als er mensen in je directe omgeving overlijden stel je jezelf weer de vraag, “is er een hiernamaals of is de dood het einde?”

Loverboys in Amsterdam

Loverboys misbruiken dames om geld te verdienen!

Mijn homohuwelijk(3)…de kledingkeuze.

In dit artikel vertel ik over het maken van de juiste kledingkeuze voor mijn homohuwelijk. Daarmee probeer ik antwoord te geven op de vraag of er verschillen zijn tussen het hetero- en homohuwelijk.

Stuur eens een persoonlijke kerstkaart!

Tijdens de feestdagen wil jij natuurlijk jouw vrienden, familie en kennissen een prettige kerst toewensen. Je kunt dit doen met een standaard kaart waar je iets aardigs in schrijft of, je gooit het over een andere boeg en kiest ervoor om een eigen persoonlijke kerstkaart te maken!

Vrouwen fantaseren vanaf jonge leeftijd over bruiloft

Vrijgezelle vrouwen denken er op jonge leeftijd al over na hoe hun toekomstige bruiloft er uit moet gaan zien.

De Travestiet

Travestiet is een persoon die Mannelijk is bij geboorte en een Vrouweijke Gender Identiteit heeft.

de Waterpijp als onderschatte boosdoener

Een beknopte samenvatting over de gevaren van de waterpijp

Cognitieve ontwikkeling bij kinderen

De cognitieve ontwikkelingsstadia bij kinderen en babies

Huis kopen in Belgie, Ja, Nee?

Je wilt graag een huis kopen, is Belgie een goede optie? en waar moet je op letten?

Authenticiteit

De definitie van authenticiteit en authenticiteit met betrekking tot de mens.

Vrienden op nummer 1

Zijn vrienden de oorzaak van het gedrag van jou zoon of dochter? Lees dit artikel en kom erachter!

Mijn droomhuis in Frankrijk

Super goedkoop vakantiehuisje in Frankrijk, een droomhuis in Frankrijk, daar droom ik al jaren van.

Hoe om te gaan met een kind met ODD

In dit artikel gaan we in op de gedragsstoornis ODD en hoe om te gaan met kinderen met ODD

Adoptie: de procedure

Hoe ziet een adoptieprocedure er globaal uit? Welke stappen moet je volgen om een kind te kunnen adopteren?

Relaties en het spreken van de waarheid.

Hoewel het spreken van de waarheid in een relatie soms moeilijk is het altijd beter dan te liegen.

Tips om energie te besparen

Hoe kan ik geld besparen op mijn energierekening?

Werking van humor in reclame

Hoe werkt humor in een reclamespotje?

Westerse astrologie: Kreeft

Kreeft als sterrenbeeld

De dag dat de wereld vergaat

21-12-2012... Waarom denkt de halve wereld dat de aarde ten onder gaat?

Ontwikkeling baby vijf maanden

ontwikkeling van een baby van vijf maanden

Tips om geld te besparen

Praktische tips om eenvoudig geld te besparen in het dagelijks leven.