Schoonheid zit van binnen én van buiten


Publicatie datum:

Er wordt vaak beweerd dat mensen die aantrekkelijk zijn, ook positieve interpersoonlijke kwaliteiten hebben. Is dit wel echt zo?

Gesponsorde koppelingen

Er wordt vaak beweerd dat mensen die aantrekkelijk zijn, ook positieve interpersoonlijke kwaliteiten hebben. Extraversie wordt wel gezien als een positief interpersoonlijke kwaliteit. Deze stereotype wordt echter bestreden met zinnen als schoonheid zit alleen van binnen of schoonheid zit hem in het oog van de toeschouwer en zo blijkt dat de stereotype die gevormd is eigenlijk fout is. Toch lijkt er een kern van waarheid in deze stereotype te zitten. Uit verschillende studies (Meier, Robinson, Carter & Hinsz, 2010) is gebleken dat aantrekkelijkheid correleert met extraversie en goede sociale vaardigheden. Kan hieruit geconcludeerd worden dat mensen die extravert zijn, ook fysiek aantrekkelijk zijn?

Mensen die extravert zijn, zijn spraakzaam en uitgaand, ontmoeten graag nieuwe mensen en gaan naar nieuwe plekken, zijn actief en soms impulsief en avontuurlijk, raken snel verveeld en hebben een hekel aan routine en monotonie. Aan het andere uiteinde van extraversie zit introversie. Deze persoonlijkheidskenmerk omvat het tegenovergestelde van bovenstaande (Larsen & Buss, 2010).

Volgens de theorie van Eysenck (1967) en volgens de theorie van een optimale niveau van opwinding is er een verklaring waarom mensen zich extravert of introvert gedragen. De theorie van een optimale niveau van opwinding (Hebb, 1955) stelt dat mensen gemotiveerd zijn om een optimale niveau van opwinding te bereiken. Wanneer zij onder dit niveau zitten, is een stijging in niveau een beloning. Omgekeerd geld dat wanneer zij boven het niveau zitten, een daling in niveau geld als een beloning. Denk maar aan een presentatie geven. Wanneer je slaperig en niet goed uitgerust bent, onder het optimale niveau, komt dit niet ten goede van de presentatie. Onder het optimale niveau is net zo erg als boven het optimale niveau, wanneer je bijvoorbeeld extreem nerveus bent. Er is dus een optimale niveau van opwinding nodig om de presentatie goed te doen laten verlopen.

De theorie van een optimale niveau van opwinding komt voort uit de ideeën van Eysenck (1967) over extraversie. Hij stelt namelijk dat mensen die introvert zijn gekarakteriseerd worden door een hoge niveau van activiteit in het brein, waardoor zij teveel stimuli naar binnen krijgen. Introverts houden zich bezig met introvert gedrag omdat zij hun al hoge niveau van opwinding op peil moeten houden. Zij zitten dus vaak al boven hun optimale niveau, waardoor zij zich meer ingetogen en geremd gedragen. In tegenstelling tot introverts houden extroverts zich bezig met extrovert gedrag omdat zij hun lage niveau van opwinding omhoog moeten krijgen. Zij zoeken daardoor meer stimulerende activiteiten.

Mensen gedragen zich dus op een manier die in overeenstemming is met hun niveau van opwinding. Een algemene aanname is dat iedereen voortdurend streeft naar het maximaliseren van hun niveau van geluk. Uit onderzoek (Tamir, 2009) is echter gebleken dat de motivatie om geluk te voelen, verschilt per individu en per situatie. Zo blijkt dat mensen hoog in extraversie, ook hoog scoren op geluk. Mensen die echter laag scoren op extraversie, laten een zwakke voorkeur  zien voor geluk, ondanks het plezier dat zo’n emotie brengt. In dezelfde studie kwam ook naar voren dat mensen die extravert zijn, sterkere motieven laten zien voor een stijging in geluk, dan mensen die introvert zijn. Deze verschillen kwamen echter alleen naar voren wanneer er sprake was van een taak waarbij inspanning verwacht werd. Bij een taak waar geen inspanning werd verwacht, was er geen verschil tussen extraverts en introverts. Mensen die extravert zijn moeten meer activiteiten doen om hun geluk te bereiken, terwijl mensen die introvert  zijn, hun niveau van geluk al hebben bereikt, of er zelfs boven zitten (Eysenck, 1967). Daardoor worden mensen die extravert zijn sneller gezien als aantrekkelijk, omdat zij meer aantrekkelijker activiteiten doen. Introverts kunnen al blij zijn met een puzzel (Larsen & Buss, 2010).

De bekende zin ‘schoonheid zit van binnen’ hoeft dus niet op te gaan. Schoonheid kan van binnen én van buiten zitten. Extraversie wordt gezien als aantrekkelijker dan introversie, maar daar houdt het niet bij op. Mensen die extravert zijn worden vaak ook als fysiek aantrekkelijker gezien dan mensen die introvert zijn.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

Vriendschap

Zoals in mijn vorige artikel is aangegeven, zijn er verschillende sociale vaardigheden nodig om een normale relatie met leeftijdsgenoten te ontwikkelen.

Goddelijke trouw

Bijbelstudie over de Trouw van God

Groeien: we doen het allemaal

We zijn allemaal groot geworden. Maar hoe gaat dat groot worden eigenlijk in zijn werk? En welke rol spelen cellen in dit proces?

Belangrijke ontwikkelingen in de adolescentie

De adolescentie is een belangrijke periode in het leven van de mens, gekenmerkt door vele ontwikkelingen.

Oorzaak van crisis? CORRUPTIE!

Elke dag worden al die mensen bedrogen door de politiek, grote machtige organisaties en niet te vergeten de media en de samenwerking tussen boven genoemden.

Een cadeautje vinden

Vind het perfecte cadeautje voor je partner, je ouders of je vrienden.

Scheten laten... Vervuiling?

Scheten laten? Iedereen heeft er last van en meestal kun je er niets aan doen. Gemiddeld laat je per 24 uur wel 10 tot 25 scheten. Maar wist je dat je daarmee het milieu (een beetje) vervuilt?

Sterrenbeeld: Weegschaal

Beschrijving van het sterrenbeeld Weegschaal.

Positief denken tips en de voordelen

De gedachten waar je je op focust vormen je realiteit, zowel in het heden als in de toekomst. Daarom is het belangrijk je er bewust van te zijn dat positief denken andere effecten heeft dan negatief denken.

Kanker, maar dan chronisch...

Ook met kanker kan het leven nog mooi zijn. In mijn geval dan...

De sociale emotionele ontwikkeling van kind naar volwassen persoon

hoe een kind zich sociaal ontwikkelt

Bedelaars

Beggars of terwijl Bedelaars bestaan al in de Human Society sedert het Daglicht van Geregistreerde Geschiedenis

Kinderen en fantaseren

Fantaseert je kind erop los? Of voert hij hele gesprekken met een onzichtbare vriendje? Geniet ervan! Fantaseren hoort erbij. Het is zelfs een teken van intelligentie en creativiteit.

Mijn homohuwelijk(4)....ook naar de kerk?

In deze serie artikelen over mijn homohuwelijk vergelijk ik dit huwelijk met een heterohuwelijk. Wat zijn de verschillen? En zijn er wel zoveel verschillen?

Ongewenst gedrag stoppen bij jonge kinderen

Hoe stop ik ongewenst gedrag van mijn kind?

Sterrenbeeld: Leeuw

Beschrijving van het sterrenbeeld Leeuw

Een rugzakje vol met verdriet

Jouw verleden, die voor meer verdriet zorgt dan je toegeeft.

Christelijke rouwverwerking voor kinderen

Christelijke rouwverwerking voor kinderen. Hoe verloopt rouwvverwerking bij kinderen.

Ontwikkeling baby 6 maanden

Geeft een omschrijving van de ontwikkeling van een baby van 6 maanden

Flirten - het ABC van flirten

Het ABC van flirten geeft de basisprincipes van het flirten weer.

Ontwikkeling baby eerste maand

Hoe ontwikkelt een baby zich in de eerste maand?

Huiselijk geweld doorbreken

huiselijkgeweld doorbreken, en je leven weer oppakken

Wat gebeurt er tijdens de normale veroudering van de mens?

Er is geen grens te trekken wanneer iemand tot de ouderen behoort, omdat ouderdomsveranderingen langzaam gaan en deze veranderingen per individu sterk verschillen. De grens wordt vaak getrokken op leeftijd en niet op grond van fitheid en belastbaarheid.

Angsten bij jonge peuters

Omschrijving van angsten die voorkomen bij jonge peuters

De invloed van het slankheidideaal op meisjes en jonge vrouwen

De invloed van het slankheidideaal op meisjes en jonge vrouwen