Werking van humor in reclame


Publicatie datum:

Hoe werkt humor in een reclamespotje?

Gesponsorde koppelingen

In de reclamewereld is attitudeverandering een belangrijk begrip. Merken proberen met behulp van reclames de attitudes van consumenten ten aanzien van hun producten positief te beïnvloeden. Consumenten hebben namelijk de neiging om producten te kopen die zij leuk vinden of in andere woorden waarvoor zij positieve attitudes hebben. Volgens het Elaboration Likelihood Model van Petty en Cacioppo kan attitudeverandering via twee verschillende routes worden bewerkstelligd. Beide routes worden ook in reclames gebruikt. Bij de eerste route, de zogenaamde centrale route,  probeert de reclamemaker attitudeverandering bij de consument te bereiken door argumenten voor de aanschaf van een bepaald product te geven. Deze route vraagt echter om motivatie en mogelijkheid van consumenten om aandacht te geven aan de inhoud van de reclame. Wanneer consumenten niet gemotiveerd zijn of niet in staat zijn om aandacht te geven aan de inhoud van de reclame, kan attitudeverandering bereikt worden door de perifere route. Bij deze route kunnen consumenten op een meer impliciete (soms onbewuste) manier overtuigd worden door oppervlakkige kenmerken van de reclame.

Eén van de technieken die reclamemakers gebruiken om op een impliciete manier attitudeverandering te bewerkstelligen, is het gebruik maken van humor. Er zijn twee vormen van humor in reclame te onderscheiden. In de eerste vorm is er een duidelijke link  of ‘coherentie’ tussen de humor en het product. Vaak is de waarnemer van de reclame zich ook bewust van deze link tussen de humor en het product, er is dan sprake van high contingency awareness. In de tweede vorm is de link tussen humor en product minder duidelijk, omdat de humor niet gericht is op de inhoud of eigenschappen van het product. Wanneer er sprake is van zo’n incoherentie tussen humor en product, hoeft de waarnemer zich niet per se bewust te zijn van de bedoelde link tussen de humor en het product (low contingency awareness). Het is echter de vraag of in een humoristisch reclamespotje coherentie of juist incoherentie effectiever is in attitudeverandering. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om ook het proces achter de werking van humor in attitudeverandering te begrijpen.

Bij evaluatieve conditionering is er sprake van een attitudeverandering voor een bepaalde stimulus, doordat deze stimulus wordt gekoppeld met een andere stimulus. Wanneer een bepaald product in een reclame wordt gekoppeld met humor, kan er in het geheugen een link ontstaan tussen het product en het goede gevoel dat humor met zich meebrengt. Een dergelijke link kan automatisch ontstaan, zonder dat daar contingency awareness voor nodig is. Humor kan bovendien de aandacht die aan de reclame wordt geschonken en de motivatie om de reclame te verwerken vergroten. Uit eerder onderzoek is echter naar voren gekomen dat incoherentie tussen humor en product het geheugen voor de kenmerken van het product (bijv. merknaam) kan schaden. Dit omdat humor de aandacht trekt, waardoor het afleidt van het product zelf en de kenmerken van het product. Ondanks dit afleidende effect staat humor impliciete attitudeverandering niet in de weg. Een reclame met een incoherente relatie tussen humor en product kan de attitude van de consument ten aanzien van de reclame positief veranderen en zo indirect ook de attitude ten aanzien van het product positief veranderen. Echter wordt vaak aangeraden om coherentie tussen humor en product te verkiezen boven incoherentie. Bij irrelevante humor is een uitgebreidere verwerking van de reclame namelijk vereist om de link tussen humor en product  in het geheugen te maken. Terwijl bij relevante humor deze link al snel gemaakt kan worden, waardoor de consument eerder toekomt aan het verwerken van de informatie over het product. Ook ontstaat er voor de consument, doordat de link sneller gemaakt kan worden bij relevante humor, eerder de mogelijk om de humor en informatie over het product te herhalen. Waardoor er de bekendheid met de reclame en het product toeneemt. 


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie leven

Een relatie aangaan is makkelijker dan er één onderhouden.

Na wat spannende afspraakjes met je nieuwe partner, begint de echte uitdaging. Enkele aanwijzingen voor een kans op slagen.

Belangrijke ontwikkelingen in de adolescentie

De adolescentie is een belangrijke periode in het leven van de mens, gekenmerkt door vele ontwikkelingen.

Loverboys in Amsterdam

Loverboys misbruiken dames om geld te verdienen!

Goede voornemens

Artikel over goede voornemens, het hoe en waarom met tips.

Bedelaars

Beggars of terwijl Bedelaars bestaan al in de Human Society sedert het Daglicht van Geregistreerde Geschiedenis

Wat te doen na je pensioen?

Hier lees je leuke tips voor activiteiten na je pensioen.

Schoonheid zit van binnen én van buiten

Er wordt vaak beweerd dat mensen die aantrekkelijk zijn, ook positieve interpersoonlijke kwaliteiten hebben. Is dit wel echt zo?

Organiseer een top moederdag voor de kersverse moeder!

Je eerst kind is geboren en daarmee een nieuw gezin. Moederdag leent zich uitstekend om dat heugelijke feit te vieren. Plan een onvergetelijke dag voor de nieuwe moeder!

Afleren van duimen

Het afleren van duimen is meestal lastig omdat kinderen zich er amper bewust van zijn dat ze het doen Wie strijd hierover wilt voorkomen, geeft zijn duimende of vingerzuigende baby al vroeg een fopspeen.

De geboortehoroscoop: een spiegel van je persoonlijkheid

Uitleg over de tekens van de dierenriem, planeten en aspecten

Wat gebeurt er met je lichaam en geest als je in de pubertijd komt?

Wat gebeurt er met je lichaam als je in de pubertijd komt?

Scheiden en alimentatie

Als de partners gaan scheiden moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten van levensonderhoud van beide partners en van de kinderen.

Vriendschap

Zoals in mijn vorige artikel is aangegeven, zijn er verschillende sociale vaardigheden nodig om een normale relatie met leeftijdsgenoten te ontwikkelen.

Westerse astrologie: Weegschaal

Weegschaal als sterrenbeeld

Flirten - het ABC van flirten

Het ABC van flirten geeft de basisprincipes van het flirten weer.

Hoe is het om een tienermoeder te zijn ?

Een tienermoeder, veel mensen hebben hun oordeel daar wel over maar hoe zit het nu echt ?

Een Mirena spiraal voor jonge vrouwen

Maanden achtereen heb ik het Internet afgezocht naar de ervaringen van jongen vrouwen die een Mirena spiraal lieten inbrengen. Er was echter weinig informatie te vinden en aangezien ik de behandeling eenmaal heb gehad, wil ik hier graag meer over vertellen.

Alles voor een goede hechtingsrelatie.

Hechting is nodig voor een goede relatie tussen kind en verzorger. Hieronder de 5 factoren voor een goede hechtingsrelatie.

DNA ontrafeld

De opbouw en structuur van DNA.

Goede voornemens, ja of nee?

Hebben goede voornemens nut? Waarom slagen of mislukken ze? Praktische tips om je goede voornemens w�l tot een succes te maken.

Tweetaligheid lijkt Alzheimer te vertragen

De ziekte van Alzheimer lijkt later op te treden bij mensen die zich in twee talen kunnen uitten.

Wat is mijn persoonlijkheid?

Wat voor persoonlijkheid heb jij? Er is veel geschreven over eigenschappen en gedrag van de mens. Kijk welke persoonlijkheid jij hebt.

Je baby en de eerste tandjes

Hoe ga om ermee om en hoe help je je baby met de pijn

Zuinig en winkelen

Drie tips om te proberen zuininger te winkelen

Speeddaten, wat is het en hoe werkt het?

Uitleg over speeddaten voor singles.