Het Nedelandse leger


Publicatie datum:

Nederland heeft een groot leger met de volgende vier krijgsmachtsdelen: Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee.

Gesponsorde koppelingen

Met ongeveer 69000 banen is Defensie één van de grootste werkgevers van Nederland. De vraag die veel mensen zich stellen is: ‘heeft Nederland een leger nodig?’. Dit is geen simpele vraag en daarom ook niet met een ‘ja’ of een ‘nee’ te beantwoorden. Ik wil graag meer informatie geven over het leger, de taken en wat de gevolgen zijn als het leger zou verdwijnen. Van daaruit kunt u, als lezer misschien antwoord vinden op de vraag ‘heeft Nederland een leger nodig’.

Defensie en zijn taken

In mijn inleiding heb ik het woord ‘leger’ en ‘Defensie’ gebruikt, ik wil deze begrippen allebei omschrijven zodat deze niet door elkaar worden gehaald. Het leger is een onderdeel van Defensie, de Defensie is het overkoepelende woord voor alles wat met het leger te maken heeft. Defensie bestaat uit de Bestuursstaf, de Defensie Materieel Organisatie (DMO), het Commando DienstenCentra (CDC) en de krijgsmacht.

 Ik wil beginnen met het uitleggen wat de hoofdtaken van het leger zijn. Dit is het verdedigen van eigen land, het bevorderen van rechtsorde en het geven van ondersteuning bij civiele autoriteiten zoals rampenbestrijding. Deze drie taken zijn zeer belangrijk, maar daarnaast heeft het leger ook nog meer taken. Voorbeelden zijn: bescherming van de grens of het Koninklijk huis, kustwacht, explosieven opruimen en hulp verlenen bij eventuele binnenlandse problemen zoals overstromingen of terroristische aanvallen.

 Voor- en nadelen

Het leger kost ontzettend veel geld, de uitgave van het leger was dit jaar: € 2011, 9. Daarom vinden ook veel mensen dat het leger afgeschaft moet worden. Het leger kost erg veel geld terwijl we eigenlijk geen leger nodig hebben. De kans dat Nederland wordt aangevallen is niet groot, en als dit gebeurd is de kans klein dat we zouden winnen tegen een ander land, omdat we ten opzichte van andere landen een klein leger hebben. De taken die het leger doet: zoals explosieven opruimen en beveiliging kan gemakkelijk overgenomen worden door een groep die gespecialiseerd is in het probleem wat zich voordoet. Deze mensen kunnen gericht opgeleidt worden en dit gaat de overheid minder geld kosten dan een heel leger onderhouden.

Zoals in mijn inleiding is aangeven, biedt Defensie aan 69000 mensen werkgelegenheid. Dit is een zeer grote groep van de Nederlandse bevolking. Een eerste punt is dan ook, dat als het leger wordt afgeschaft, er 69000 banen verdwijnen en daarmee zullen er 69000 werklozen bijkomen. Deze mensen verliezen hun baan en moeten nieuw werk zoeken of ze moeten omgeschoold worden, dit gaat de overheid veel geld kosten. Je kunt hieruit concluderen dat afschaffen niet erg veel zin heeft, omdat we hierna te kampen krijgen met een stijging van de werkloosheid en waarvan een deel eventueel in de bijstand terecht kan komen. De taken die het leger heeft naast verdediging van eigen grondgebied, zijn erg van belang.

Stel er komt een overstroming, wie moet dan mensen evacueren en helpen? Het leger zorgt dan voor orde is tegelijkertijd een aanspreekpunt. Als het leger verdwijnt, zal het overgenomen moeten worden, dit kost ook erg veel geld en we moeten afwachten of het gaat werken.

 De vraag die ik heb gesteld in mijn inleiding, ‘heeft Nederland een leger nodig?’, heb ik van twee kanten belicht. Ik heb voor- en nadelen genoemd, om u als lezer een zo’n goed mogelijk beeld te geven. Samenvattend is de ene zijn nadelen dat een leger veel geld kost en overbodig wordt, omdat de kans nihil is dat we worden aangevallen en ook nog eens winnen. Aan de andere kant is het belangrijk dat we een leger hebben omdat het meer taken heeft dan alleen verdediging, en er bij afschaffen een enorme werkloosheid zal komen. Er zijn wel verschillende alternatieven: zij die het leger willen afschaffen, opperen vaak de oplossing om een Europees leger te vormen. Maar een tegengeluid hierop is dat dit ook veel geld zal kosten en er nog steeds een groep werklozen zal komen. Zoals u gemerkt heeft ligt deze kwestie moeilijk en zijn er veel afwegingen die gemaakt moeten worden om deze vraag te beantwoorden.

 Maak niet te snel uw beslissing en geef niet te snel uw oordeel, een kwestie als deze is ingewikkeld. Overweeg de voor- en nadelen met elkaar en kijk dan verder, het is niet een probleem wat een kleine groep aangaat, de hele maatschappij is erin betrokken. Zo’n kwestie moet niet onderschat worden en ik hoop dat ik u met deze informatie dat zult inzien.
Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie meningen-ervaringen

Wat als hij vreemdgaat?

Wat moet je doen als hij vreemdgaat? Ik kan het niet voor je zeggen, maar ik kan je wel helpen een juiste beslissing te nemen.

Cataract op mijn 39ste.

In mei dit jaar werd bij mij catarat vastgesteld op links. Dit was het gevolg van eeen eerdere netvliesloslating.

Amsterdam tijdens de wederopbouw. Het dagelijks leven in huis

Amsterdamse Kinkerbuurt tijdens de jaren 50 en 60. Dagelijks leven in ons huis in de Tollensstraat

Mijn eerste dagen in Ghana

De eerste ervaringen in Afrika. Of heet het een cultuurshock?

Het nut of de nutteloosheid van het geloof.

De basisvoorwaarde voor een succesvol leven is het niveau van je persoonlijke natuurlijke geloofsniveau. Zo kan ook het geloven in God, de mens tot wonderlijk nut zijn.

Overwin je depressie!

Iedereen kent ze: de absolute rotdagen. Lees hier wat je kunt doen!

Cyberpesten, wat is dat nou eigenlijk?

Waar je bij “klassiek” pesten vaak 1 onveilige plek hebt (wat al erg genoeg is natuurlijk), ben je bij cyberpesten nergens meer veilig, overal waar je bent heb je tegenwoordig internet. Cyberpesten is niet terug te draaien, de foto’s en andere informatie die op het net wordt gezet blijven vaak bestaan, waardoor

Het mysterie van de string.

Waarom dragen mensen een string?

Inwoner met schulden. het verhaal over mijn inwonende schuldenaar.

verhaal over een man met problemen thuis.

Mijn ervaring met de fitness

Mijn persoonlijke visie over de zin en onzin, de voor- en nadelen van fitness.

Peuterschool: niet voor mijn kind. Full-time moederschap: wel voor mijn kind

De mening van mensen over full-time moederschap en een kind dat niet naar de peuterschool gaat Meningen en mensen: ze horen bijelkaar

Makkelijk praten over de AOW

Een column over de huidige AOW toestanden in de politiek

visie op een steeds actueler wordende filosofie door een student

Hoe houdt de overheid de samenleving bij elkaar, en zijn wij het daar eigenlijk wel mee eens?

Ontslag nemen

Daar zit je dan ineens zonder baan. En dat alleen maar omdat je voortaan een half uur later pas op het werk kan verschijnen. En dat terwijl je je meer dan 2 jaar met hart en ziel hebt gegeven voor die baan en waar je het ontzettend naar je zin hebt gehad!

Stad zonder hart

Verslag van de herdenking van het Rotterdamse bombardement

Kleine stadsauto's te over, de VW Up! heeft mijn voorkeur

Op zoek naar een kleine stadsauto? Door de grote hoeveelheid is het lastig kiezen.

Mooie baby’s, de mooiste baby’s

Alle baby’s zijn mooi maar sommige baby’s zijn nog mooier, op deze pagina de mooiste baby’s verzameld.

Gastric bypass

definitieve oplossing obesitas

Penoza II Spannend maar Juridisch Schaamteloos Onjuist

De problemen die leven in de maatschappij komen vroeg of laat via een of meer plegers in de rechtzaal terecht. De strafrechtelijke vervolgingspraktijk zoals die door Penoza II wordt geschilderd staat zo bol van onjuistheden dat bij deze serie niet meer geloofwaardig kan zijn aangehaakt bij welke maatschappelijke misdra

Gaat onze taal stukje bij beetje verloren?

Het niveau van spelling wordt steeds slechter en de taalbeheersing van taal in het algemeen ook.

Weg met de democratie. Maar wat dan....?

is onze democatie nog wel een goed systeem en wat zou er anders moeten?

Allemaal beestjes

Druilerige dagen vragen om een stukje over de zomer, met als bonus tips voor moeders zonder aanleg voor het huishouden

Garantieservice Wehkamp

Prima service ook buiten garantie

Eerste kamer; blok aan het been van snelle besluitvorming

Lees hier waarom de Eerste Kamer moet worden afgeschaft.

pubertijd

De pubertijd was een moeilijke tijd, plotseling wordt het moeilijker om met