Christenen


Publicatie datum:

Je vraagt je soms af of die er nog wel zijn.

Gesponsorde koppelingen

Ik zag bij Knevel en Van de Brink toch weer eens echte Christenen. Er was als gast de opvolgster van Majoor Boschard. Ik denk dat bij het Leger des Heils nog zo'n beetje de enige echte Christenen zitten. Prachtig.

CHRSTENEN

We zien bij het CDA en andere christelijke partijen niet veel christelijks meer. Allen proberen ze naar het midden te schuiven om zoveel mogelijk mee te doen aan de macht. Hun christelijke waarden worden dan al heel snel vergeten. Ze proberen door te compromissen in de regering te komen. Dat ze daarbij hun beginselen verloochenen vinden ze van minder belang. Zich solidair verklaren met de burger in de samenleving wordt alleen bedreven met de mond. De christelijke bestuurders hebben allen een riant inkomen en dat blijven ze wel houden door de jaren heen. Er zal door sommige van hen die nog naar de kerk gaan misschien nog wel wat in de collectebus gestopt worden. Er zijn ook nog wel wat fanatiekelingen die belang hechten aan zondagsrust, abortus of euthanasie. Maar eerst en vooral denken ze toch middels macht tot een voor hen als christen aanvaardbaar resultaat te komen. Heb uw naaste lief gelijk uzelf is slechts een spreuk. Economie en geld is belangrijker.

LEGER DES HEILS

Hoe geweldig komt zo'n mevrouw van het Leger dan over. Zij is haar hele leven bezig met de praktijk uitvoering van zo'n spreuk. Haar vader deed dat, haar dochter ook en diens kinderen gaan ook dezelfde kant op. Zij hechten niet aan macht. Zij doen iets voor de mensen, voor wie dan ook. En ze doen dat dagelijks. Ze zorgen voor mensen die hulp nodig hebben zonder aan zichzelf te denken. Eerst helpen. Wat een  verademing dat er nog zulke mensen en organisaties zijn. Die weten nog wat solidair zijn betekent. Naastenliefde.

Daarmee is de duidelijkheid er waarvan de mensen bij de christelijke partijen nu niet meer weten of die nog wel bestaat. Het midden is namelijk lang niet voor iedereen.

SOLIDAIR ZIJN

Het is precies hetzelfde als met de salonsocialisten van de Partij van de Arbeid. Meneer Kok kan wel zeggen dat hij lid is van die partij en dus socialist is. Maar als je ook lid bent van de Raad van Bestuur van de ING en je gaat akkoord met enorme bonusregelingen dan verloochen je dus je socialistische idealen. Je gaat net als de christenen naar het midden. Maar ben je dan solidair? Met wie?

De kiezers weten dan toch niet meer waar je voor staat. Dan ben je verworden tot een onduidelijke salonsocialist die uiteindelijk eerst aan zichzelf denkt.

Je verschilt niet van  de zogenaamd christelijke partijen. Nee, solidair zijn wil niet zeggen dat je alleen naar de minstbedeelden kijkt. Dat wil zeggen dat je ouderen, gehandicapten, invaliden en andere groepen in moeilijkheden helpt om een normaal bestaan te bewerkstelligen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als goed christen zijn.

FERRIER EN STERK

Zo lees ik dat er weer een paar CDA-ers afscheid gaan nemen als lid van de 2e kamer. Er stond niet bij wat ze zullen gaan doen, maar ik veronderstel wachtgeld vangen (of ben ik nou negatief?). Mirjam Sterk is wel in voor een ministerspost. Hoe bestaat het, wat een lef. Maar ja, je hoeft er ook niet veel voor te kennen, dat is wel gebleken want haar collega's hebben er een zootje van gemaakt. Laat haar nou eens 10 jaar gaan doen wat de mevrouw van het Leger doet. Dan kan ze laten zien hoe christelijk ze is.

Mevrouw Ferrier zegt dat Mauro nog in Nederland is en daarmee het CDA goed gewerkt heeft. Koppejan blijft wel, maar Zeeuwen, let op, de Hedwiges polder gaat onder water. Christelijke politici. Ze kraaien een hoop onzin uit en zijn voor de burger niet te begrijpen. CDA middenpartij, dus ieder stemgedrag is volgens het belang van de fractie. Zij begrijpen niet dat door die onduidelijke houding van henzelf de christelijke kiezer op een dwaalspoor is gebracht. Ook met Buma als nieuwe leider hebben ze weer een bestuurder gekozen die de dagelijkse problemen van de kiezer nog nooit gezien heeft, laat staan ervaren heeft. Het bestaat niet dat als je zelf niet weet of je links om gaat of rechts om, dat de kiezer hoe christelijk ook, dit zal begrijpen. Laat  staan dat die kiezer zich kan vinden in je zogenaamde christelijke waarden.

Nee, dan is het Leger des Heils een hele stap verder. Dat Christendom kan ik respecteren en met mij 100.000-den andere burgers. Dat past ook bij de S.P. Daar zitten ook de doeners die niet voor eigen zak gaan, maar ergens voor staan, solidair zijn, en dat begrijpen de kiezers, dat is duidelijk.

fredira 24 mei 2012

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 43
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie meningen-ervaringen

Toenemend geweld in de samenleving

Het geweld in de samenleving neemt toe. Maar wat is hier nou de oorzaak van en hoe komt het dat zelfs kinderen steeds vaker agressief worden?

Onbegrip, het leed en de obstructie van een angst stoornis

De onbevangen aandoening

Diabetes

Mijn ervaring met diabetes

Coma

Ervaringen na plotseling optredend langdurig coma

Dingen waar je later spijt van krijgt - Diefstal

Diefstal is iets waar je later spijt van krijgt en wat je zal achtervolgen. Let goed op wat je doet.

Het leuke verjaardagsfeest

Je verjaardag vieren is niet altijd een feestje. Zeker niet voor de jarige zelf.

Wat is zinvol en nuttig?

Wat zinvol en nuttig is kan van individu tot individu verschillen

Doorwerken na je 65e wanneer wel en wanneer niet

Wanneer zou je nu eigenlijk langer moeten doorwerken?

plooitjes en rimpeltjes

HELP we worden oud(er).

Het leven van een pleegkind

Wat is het precies om pleegkind te zijn? Het standpunt van een pleegkind.

Geert Wilders en moslims

Wilder in de Nederlandse politiek

Leven voor een ander

Leven voor een ander

worden we bedot op veilingsites

Worden we bedot op veilingsites en hoe kan je ermee omgaan

Geld verdienen met bedelen.

Lees hier hoe je op allerlei manieren veel geld kunt verdienen met bedelen.

Zahra Bahrami een voorbeeld

Zahra

toevoeging aan het nurture/nature-debat

betoog over de stelling “De sociale situatie is bepalend voor het gedrag en het oordeelsvermogen van een individu”

Alleenstaande werkende moeder.

Aleenstaande werkende moeder´s... en dan???

Oei, een gezicht op Mars, wat nu?

Overwegingen omtrent het bestaansrecht van het Gezicht op Mars.

Kunnen honden denken?

Ja, honden kunnen denken, is mijn quasi-wetenschappelijke conclusie op basis van mijn persoonlijke waarnemingen.

Vrijwilligerswerk in Afrika

Het begin van mijn vrijwilligerswerk als verpleegkundige in Ghana

Aanmelden bij een kunstacademie

Ervaringen van een student

Goudhamster fan

Een pleidooi voor het houden van een goudhamster

Het werkelijke doel van de uitvinding van de Verichip

Dit artikel gaat in op de voorspelling van de komst van de Verichip. Wat is het werkelijke doel hiervan?

Wat als hij vreemdgaat?

Wat moet je doen als hij vreemdgaat? Ik kan het niet voor je zeggen, maar ik kan je wel helpen een juiste beslissing te nemen.

Out of body experience, do's en don'ts

de do's en don'ts van een out of body experience