Geloof en Wetenschap


Publicatie datum:

Geloof en Wetenschap lijken twee verschillende werelden.maar dat is niet zo,.dat blijkt ook uit.de volgende uiteenzetting.

Gesponsorde koppelingen

Geloven heeft met religie te maken en is met hart en ziel geloven, dat er een almachtig wezen is, dat alles bestiert. Terwijl Wetenschap kennis is die verworven is door waarnemingen en experimenten. Toch liggen ze niet ver van elkaar.

Geloof en Wetenschap.

Geloven is ook met vertrouwen en overtuiging er zeker van te zijn dat er een Opperwezen is, dat wij God noemen, zonder dat wij Hem kunnen zien. Dat wij het scheppingsverhaal uit Genesis van de Bijbel geloven. 

Wetenschap omvat de systematisch verworven kennis met onze zintuiglijke waarnemingen en empirische (=proefondervindelijke) bewijzen.

De oude Griekse filosofen verdeelden de wereld in twee bestaansvormen, de materiële en de geestelijke. De oude wijsheer Socrates geloofde dat er een goddelijke stem in ons zit en vertelt het geweten ons.wat juist is.."Hij die weet wat goed is, zal ook het goede doen ". Socrates zei ook het volgende: "Als we over kennis spreken, is dat iets wat we weten en kunnen meten".

Na de opkomst van het Christendam gingen de geestelijken van de Rooms Katholieke kerk zoeken naar inzichtelijke argumenten voor het geloof. Zij waren van mening, dat de antwoorden op vragen over de "Zin van het bestaan" gevonden konden worden in Bijbelse geschriften. In de Middeleeuwen was de kerk een dominante gezaghebbende instantie, die sceptisch stond tegenover alle Natuurwetenschappelijke vindingen.

Maar de grote omslag vond pas veel later plaats, namelijk in de 17e eeuw. De waarneming en de ervaring werden steeds belangrijker, waardoor wetenschap niet meer alleen op logisch denken werd gebaseerd. Nieuwe visies en inzichten van beroemde wetenschappers als Galilei, Copernicus en Newton, die allerlei waarnemingen en experimenten uitvoerden, zorgden echter niet voor een afkeer tegen het geloof. Toen de Natuurwetenschappen steeds meer structuur, orde en wetmatigheid vonden in het Universum, de Kosmos of het Heelal, zagen de geestelijken daarin juist de scheppende kracht van de almachtige God.

Toen aan het begin van de 19e eeuw steeds meer orde en structuur in biologische organismen werden ontdekt, werden ook deze door de R.K. Kerk geïnterpreteerd als bewijs van God's grootheid en almacht.

Hiermee is aangetoond, dat Geloof of Religie en Wetenschap dichtbij elkaar staan. Weten en geloven, in de betekenis van overtuiging en vertrouwen, gaan veelal samen en staan niet in tegenstelling tot elkaar.

Want als we denken dat we iets weten, is er ook een element van geloven aanwezig en we weten dat ook vele wetenschappers religieus zijn ingesteld.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker nico.brakel

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie meningen-ervaringen

Leven voor een ander

Leven voor een ander

Onverwachte gebeurtenissen

Onverwachte gebeurtenissen zijn er altijd. De een kan beter met het onverwachte omgaan dan de ander.

Derivaten

Nu zijn het universiteiten die geld verliezen aan derivaten. Wat voor sukkels zitten er in de semi-publieke sector?

Vrijwilligerswerk in Afrika

Het begin van mijn vrijwilligerswerk als verpleegkundige in Ghana

3FM Serious Request een zegen of een ramp?

Het succes van de 3FM Serious Request is dit jaar nog groter als vorig jaar, maar is dit een zegen of een ramp.

Laparoscopisch steriliseren van een teef

Mijn ervaring over het steriliseren van mijn teef.

Hun loopten sneller als ons

Waarom deze zin verschrikkelijk is.

Moeten we criminelen ook niet kunnen straffen door het ontzeggen van toegang tot onze gezondheidszorg?

Essay geschreven als opdracht voor het vak Ethiek.

Amsterdam tijdens de wederopbouw. Het dagelijks leven in huis

Amsterdamse Kinkerbuurt tijdens de jaren 50 en 60. Dagelijks leven in ons huis in de Tollensstraat

De nieuwe 2012 Audi A6 Sedan

De nieuwe verbeterde Audi A6 met minder gewicht en veel meer veiligheid. Ondanks dit nog evenveel rijplezier.

Beroepskeuze; een keuze die veel te vroeg komt?

Je moet ondertussen op de basisschool al beslissen welke richting je op wil. Maar is dit eigenlijk niet veel te vroeg?

17 dagen rondtrekken door Thailand: prachtig!!!

Rondtrekkend door Thailand hebben we 17 dagen met de mond open gelopen van verbazing.

Leven met dyslexie

Wat is dyslexie? En hoe ga ik er mee om?

Kun je ooit teveel schoenen hebben?

Schoenen verzamelen is toch wel de leukste hobby die er is, want je kunt nooit teveel schoenen hebben, toch?

Mooie baby’s, de mooiste baby’s

Alle baby’s zijn mooi maar sommige baby’s zijn nog mooier, op deze pagina de mooiste baby’s verzameld.

Pesten en gepest worden.

Ruzies met je medemensen. Wat te doen?

Nieuwbouw woningen in Nederland duur

Prijs woning van omringende landen veel lager, waarom?

Lekkere trek

Ik heb lekkere trek.

Schietpartij en democratie

De V.S. is het grote voorbeeld van neo-liberalisme voor Rutte en consorten. Willen wij dat in Nederland?

Nalatigheid ziekenhuizen/zorginstellingen wegens crisis (bezuinigingen)

Het vertrouwen in ziekenhuizen en/of ander zorg instellingen wordt op de proef gesteld

Autistische broer, hoe werkt dat in een gezin?

wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n gezin???

Makkelijk praten over de AOW

Een column over de huidige AOW toestanden in de politiek

Psychose

Wat is een psychose?

christelijk artikel hoe om te gaan met andermans verdriet

Dit artikel gaat over het omgaan met het verdriet van een ander. Wat te zeggen...of juist niet?

positief denken , een manier van leven of commercieel succes

Alles benaderen vanuit een positieve instelling is dit een levensinstelling of een melkkoe voor gelikte zakenmensen.