Het werkelijke doel van de uitvinding van de Verichip


Publicatie datum:

Dit artikel gaat in op de voorspelling van de komst van de Verichip. Wat is het werkelijke doel hiervan?

Gesponsorde koppelingen

Wat is de Verichip en waar is het voor bedoeld? Maar vooral...wat is het doel áchter het doel?

De Verichip...er is al het één en ander over geschreven. Voor de meesten is het al duidelijk dat de Verichip een chip is, welke geïmplanteert wordt bij mens of dier onder de huid.

De Verichip wordt gebruikt om fraude, diefstal en zelfs ontvoering te voorkomen. 

De Verichip is een Bio-chip van 7 mm lang en 0,75mm breed. Motorola is een jaar geleden begonnen met de productie, in opdracht van Mondex Smartcards, oftewel Mondex International. Mondex produceert al 1miljoen bio-chips per jaar. Deze chips worden ook wel RFID-chips genoemd. Dit staat voor Radio Frequency identification Chip. Wanneer een "uitleesapparaat" (een zender die de gegevens automatisch gaat uitzenden. Dit werkt via een sateliet.) contact zoekt met het chipnummer, werkt deze RFID-chip tevens als gegevens bestand. Dit is oa. aantrekkelijk voor ziekenhuizen en politiedoeleinden.

250 landen zijn betrokken bij de distributie hiervan en zo'n 20 landen zijn "bevoorrecht" om de chip te gebruiken.

Deze landen zijn:  Engeland, Canada, USA, Australië, Israël, Honkong, China, Indonesië, Maleisië, Philipijnen, Singapore, Thailand, India. Taiwan, SriLanka, Cosata Rica, Guatamala, Nicaragua, Panama, Hondura, El Salvador en Brazilië.

Bij de onderzoeken kwam men er achter dat het inbrengen van de chip in een card niet de voorkeur had. De chip zou namelijk verwijdert kunnen worden, en daarmee veranderd of vervalst. Daarnaast is het risico op verliezen of diefstal groot. Ook zou de card na 2 jaar verlopen zijn wat hoge kosten met zich mee zou brengen.

Motorala accepteerde 1 mogelijkheid, implanteren

implanteren zorgt er voor dat de chip niet te verwijderen is. Want wanneer de bio-chip operatief verwijderd zou worden, zou de capsule breken waardoor er Lithium vrijkomt en een microbacterie. Vervolgens wordt dit door het GPS systeem opgemerkt en aan de autoriteiten gemeld.

Velen zien hier een voordeel in en laten om die reden hunzelf, kinderen en huisdieren implanteren, als voorzorgsmaatregel tegen kidnapping. In de VS loopt er zelfs een campagne om het kidnappen van kinderen te gebruiken als promotie van de Verichip.

Het is zeker zo dat het veel voordelen biedt wanneer je denkt aan de gezondheidszorg. Het voorkomt fouten door patiënt verwisseling maar denk ook aan het opsporen van weggelopen TBSers.

Maar de vraag is of het doel alle middelen heiligt. Men ontkomt er niet aan om zich zorgen te maken over de privacy. En daarnaast lopen er verscheidene medische en toxicologische onderzoeken naar het verhoogde risico op kanker. Bij proefdieren leidde het gebruik van RIFD-chips tot een bovengemiddelde toename aan kanker.  

Er is meer dan $ 1,5 miljoen Dollar uit gegeven om te onderzoeken wat de beste plek zou zijn om de chip te implanteren. Uiteindelijk bleek, dat de beste plekken hiervoor zouden zijn: Het voorhoofd en de hand, maar dan met name de rechterhand.

Toeval?

Nee, dit is geen toeval. 2000 jaar geleden is deze ontwikkeling al voorspelt.

In het bijbelboek Openbaringen hoofdstuk 13 vers 16 en 17 staat namelijk: "En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of hun voorhoofd; en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft.."

Hoe is het mogelijk dat de Bijbel profetieën bevat die werkelijk uit zijn gekomen? Kijk bijv. ook naar de profetie dat de tempel in Jeruzalem verwoest zou worden. Dit is ook werkelijk gebeurt onder leiding van keizer Titus. Maar vooral treffend is de profetie dat Israël als natie weer zou bestaan. Voor de tweede wereldoorlog was dit een gedachte die zelfs de kerk als belachelijk van de hand deed. Toch is deze profetie in 1948 in vervulling gegaan toen de staat Israël werd opgericht.

Waarom ontkent men nog langer dat de Bijbel door God zelf geïnspireerd is? Ik vermoed dat de reden daarvan is, dat men er liever voor kiest zélf heer en meester te zijn. Dan hoeft men aan God geen rekenschap af te leggen. Maar het trieste is dat na de ramp van 11 september men wel degelijk inziet dat hier een onveilige situatie is ontstaan, waar we ons tegen moeten beschermen. Tevens ziet men in dat we economisch massaal in een schitterend glanzende zeepbel hebben gelooft. Daarbij is de mensheid geïndividualiseert met hebzucht als boventoon. Denk aan de bankdirecteuren...maar hoe staat het met ons eigen hart?

Men ziet in dat de mensheid beschermd moet worden, maar nog steeds denkt men zelf God te kunnen spelen door een schijnveiligheid te creëeren. En dat het een schijnveiligheid is, bewijst de bijbel opnieuw wanneer we lezen wat het werkelijke doel is van de Verichip.

Dit doel is namelijk: Het gebruik maken van de Verichip, om in de geestelijke oorlog tussen Satan en Jezus Christus, zoveel mogelijk slachtoffers te maken. En wel om De Heere Jezus zo'n groot mogelijke slag toe te brengen. Satan weet dat hij al verslagen is aan het kruis, maar met zijn naderend einde wil hij zoveel mogelijk mensen met zich meesleuren.

Door het gebruik van de Verichip wordt de weg geëffend voor de Antichrist die zal komen om zoveel mogelijk mensen aan hem te onderwerpen. Het zal straks mogelijk zijn om iedereen met een chip elk moment van de dag te controleren. In de nabije toekomst zal er druk worden uitgeoefend om je te laten implanteren. Want straks zal het niet meer mogelijk zijn om contant of met pin te betalen. Nu wordt de Verichip gebruikt met onze veiligheid als doel, maar straks wanneer er geen weg meer terug is, zal het gebruikt worden in de oorlog tussen God en Satan. Dan is de mens een pion die voor zijn eigen ondergang gebruikt wordt.

Is er een uitweg?

Ja, gelukkig wel. Want voor de Heere God is de mens geen pion maar een kind die Hij zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Jezus) gegeven heeft (gestrorven aan het kruis om voor uw zonden te betalen) opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwig leven heeft. Joh. 3:16

Er is een schitterende toekomst voor u weggelegt in de hemel bij de Heere Jezus. Hij heeft de oorlog namelijk al gewonnen toen Hij opstond uit de dood. Wat de mens, ja, wat ú nog moet doen, is uw knieën buigen voor  Jezus. Belijd Hem uw zonden, dan zal Hij u vergeven. Vertrouw uw leven aan Hem toe. Ga niet in op de bangmakerij waarmee de Verichip gepromoot wordt. Godzelf zorgt voor de zijnen.

Wanneer je je niet laat implanteren en je achter Jezus schuilt, zal Hij je thuis halen nog voor de Antichrist komt, samen met al de gelovigen.(Thess. 4:16 en 17, 2 Petrus 3:8 t/m 18 en Matt. 24 : 1 t/m 44) En tot die tijd hoeven we ons geen zorgen te maken voor dit leven "Weest niet bezorgt voor uw leven,wat u eten of drinken zult, ook niet voor uw lichaam, waarmee u zich zult kleden....want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden"  Zegt De Heere Jezus in Matt. 6:25, 32 en 33. " Weest dan niet bezorgd voor morgen..." (vers 34)

Wie gelooft u? Satan of Jezus?

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie meningen-ervaringen

World of Warcraft of Waardig ouder Worden?....deel 1

Waarom speelt een 37 jarige man computerspelletjes? Is hij er niet te oud voor en kan hij mee met de '

De poetsvrouw is nog steeds ondergewaardeerd

Naar mijn aanvoelen wordt de functie als poetsvrouw nog steeds ondergewaardeerd.

Stoppen met roken

Mijn ervaring over stoppen met roken.

Christenen

Je vraagt je soms af of die er nog wel zijn.

1984 geweldige film of beangstigend toekomstbeeld.

Is het boek 1984 misschien toch een stuk realistischer dan we denken?

Partijdig nieuws is een groot gevaar

Wie zich baseert op onvolledige of onjuiste informatie neemt een grote verantwoordelijkheid. Het kan zelfs gevaarlijk zijn.

Partner van een diabeet

Leven met een Diabeet, een vergeten groep.

Gastric bypass

definitieve oplossing obesitas

CITO-toets en intelligentietesten als selectiecriteria voor voortgezet onderwijs: peagogische kanttekeningen

Dit artikel bespreekt vanuit een pedagogisch oogpunt de voor- en nadelen van de CITO-toets en intelligentietesten als selectiecriteria voor het voortgezet onderwijs.

Christine lagarde

Christine Lagarde topvrouw van het IMF over belasting moraal.

Pest aanpak in het onderwijs

Op de meeste basisscholen komt pesten voor, hoe dan te handelen

De kwetsbaarheid van ieder mens opent de mogelijkheid voor liefde en geluk

Een artikel over het wonderlijke gegeven dat de meest kwetsbare plek van ieder mens de toegang is tot dat wat we het meest verlangen; liefde en geluk.

Hoe bind je werknemers aan je bedrijf

hoe zorg je ervoor dat werknemers zo lang mogelijk bij je bedrijf blijven.

Engeland en haar mode op straat in 2010!

Wat ik om me heen aan mode zie in engeland in het najaar van 2010!

Wat is zinvol en nuttig?

Wat zinvol en nuttig is kan van individu tot individu verschillen

KPN Interactieve TV

Onlangs nam ik een abonnement op Interactieve TV, internet en telefoon van KPN, en toen....

Case Wilders

Een korte beschouwing van de rechtszaak tegen Wilders.

Het kapitalisme en de fractal

Een verhaal over onze hedendaagse economie en zijn vorm in de tijdruimte.

War Horse

Een aanrader of afrader?

Lessons in Love

Wat realiteit over romantiek

Amsterdam tijdens de wederopbouw. Interieur van ons huis in de Tollensstraat

Leven in de Kinkerbuurt in Amsterdam tijdens de jaren 50 en 60. Beschrijving van interieur van woning in de Tollensstraat

Autistische broer, hoe werkt dat in een gezin?

wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n gezin???

Politici wel, burgers niet!

Je vergeet nooit waar je vandaan komt en welk land belangrijk voor je is. Kan je loyaal zijn aan twee landen? Is het geoorloofd om als politicus je dubbele nationaliteit te behouden aangezien je in het bestuur van een land werkt. Is het voor een burger een ander verhaal?

Pixiboekjes...Ken je ze nog?

Pixiboekjes, ik en mijn zus spaarden ze altijd vroeger. 1 boekje ken ik zelfs nog uit mijn hoofd, deze heb ik zo vaak voorgelezen.

Duowagen - Wandelwagen - Tweelingwandelwagen

ICandy Peach Blossom 2 - Hele handige duo wandelwagen