Nieuwbouw woningen in Nederland duur


Publicatie datum:

Prijs woning van omringende landen veel lager, waarom?

Gesponsorde koppelingen

We hebben in Nederland een dusdanige ambtenarij veroorzaakt, zodat er een ongekende regelzucht is ontstaan. De kosten hiervan zitten in de prijs van een nieuwbouw woning.

Gesponsorde koppelingen

PROJECTONTWIKKELING.

17 Jaar heb ik inmiddels gewerkt voor eigen rekening en risico in de projectontwikkeling. Samen met een 3-tal collega's hebben we in de loop der jaren bekeken waar wij een toegevoegde waarde hadden in de projectontwikkeling. We kwamen tot de conclusie dat vele zogenaamde inbreidings locaties in ieder dorp of stad wel bleven liggen. Oude garagebedrijven, bedrijfspanden, braakliggende terreinen en overlast bezorgende bedrijven zijn er nog overal. De gemeenten hadden als prioriteit zo veel mogelijk van die hinderlijke locaties opruimen en daar iets beters en mooiers voor terug bouwen.

Je gaat dan eens kijken wat je hier aan kunt doen. De gemeente heeft niet de mensen die slagvaardig zulke zaken kunnen aanpakken. De grote ontwikkelaars vinden dit soort karweitjes vaak te lastig en bij de lokale aannemer ontbreekt meestal hetzij de kennis, hetzij de mankracht, hetzij de financiele draagkracht om zoiets te doen. Zo kregen wij dus onze projecten.

REGELGEVING.

Dan begint het pas. Je gaat met de gemeente praten wat zij daar graag willen hebben en of er reeds gebiedsontwikkelingen gaande zijn of bestemmingsplannen bekend zijn enz.

De gemeente ontvangt je altijd vriendelijken is blij dat er iemand komt die zulke lokaties aan wil pakken. De stedenbouwkundigen van de gemeente zijn altijd enthousiast en werken vaak constructief mee. Er komt een praatprent waar de rekensommetjes op gemaakt kunnen worden en dan komt daar wat winst uitrollen, anders begin je er niet aan. In de negentiger jaren van de vorige eeuw konden we zo nog wel eens leuke projecten bouwen en realiseren binnen 2 a 3 jaar. Op iedere gemeente werd altijd gezegd dat zij mee werkten aan verbetering van stad of dorp. Maar wel moesten de procedures doorlopen worden want daar konden zij ook niet omheen.

En daarmee begint dan ook de ellende. Bodemverontreiniging, waterverontreiniging, asbest, zitten er pieren, slamanders, vlinders of vogels, wat vinden de buren ervan enz. Voor elk wissewasje is er regelgeving en voor al die regeltjes zitten er ambtenaren. En al die ambtenaren moeten hun zegje doen of rapportje maken of krijgen. Overal zijn ''externe'' adviesbureaus voor nodig. Ik hoor al sinds 1995, we moeten minder regelgeving hebben, maar ik heb er alleen maar regelgeving bij zien komen. Met aldus weer een nieuw loket en een nieuwe ambtenaar. Als deze regelneukerij uiteindelijk eens gebeurd is dan kun je beginnen aan de volgende stappen als vergunning aanvragen.

Je bent dan inmiddels 2 of 3 of 4 jaar verder.

BESTEMMINGSWIJZIGING.

Iedereen kan bezwaar maken tegen een bestemmingswijziging. Maar ook tegen onzinnige zaken als een muur, lantaarnpaal, boom of geluid tijdens sloop, meer of minder verkeer, overal kan bezwaar tegen gemaakt worden.

De gemeente heeft ...tig.. weken nodig en de bezwaarmakers krijgen ook weer zoveel weken en er kan weer beroep aangetekend worden enz. Kortom je bent hier ook weer een paar jaar kwijt als je tenminste geluk hebt. Wij hebben sinds 2002 geen project meer rond gekregen binnen een periode van 5 tot 6 jaar.

Reken eens uit wat dit kost waar die kosten in berekend worden.

BOUWVERGUNING

Dan kan er uiteindelijk bouwvergunning aangevraagd worden. En net als bij bestemmingswijziging kan ook hier weer iedereen bezwaar maken. Wij gingen altijd voor de aanvraag met de omwonenden rond de tafel om hen de plannen te laten zienen te vragen of zij nog wensen of suggesties hadden. Dat haalde meestal de kou wel uit de lucht. Maar of er nou 1 bezwaar komt of 10, behandeld moeten ze worden. Dus weer tijdverlies.

PLANSCHADE

Dan komt het meest irritante hoofdstuk planschade. Buren of mensen die in de straat wonen, achterburen die kunnen planschade eisen. De gemeenten leggen die kosten door bij de projectontwikkelaar. Die laat dus altijd van te voren een onderzoek doen en een rapport maken wat de kansen zijn en voor wie en inschatten hoeveel geld dit gaat kosten.

Maar planschade kan men tot 5 jaar na dato bouw nog eisen. Krankzinnig natuurlijk maar ja, dat is regelgeving. Wij hebben meegemaakt dat na 4,5 jaar toch weer de meest stompzinnige klachten kwamen en wat doet de gemeente dan?  Weer een extern rapport laten maken door ''deskundigen'' die altijd op een compromis lijken uit te moeten komen:de kosten kunnen toch doorgelegd worden op de projectontwikkelaar. Die kan ze echter op niemand meer verhalen. En de gemeente houd haar handen schoon.

De rage die hierdoor is ontstaan heeft tot gevolg dat iedereen weet dat als er gebouwd gaat worden, dat hij er een slaatje uit kan slaan. De ontwikkelaar heeft met tijdverlies dus renteverlies en alleen maar veel hoge extra kosten. De bezwaarmaker heeft als kosten een briefje en een postzegel.

Wij hebben mensen gehad die gewoon vooraf geld kwamen eisen voor als ze geen bezwwar zouden maken. Gelegaliseerde chantage dus. 

KOSTEN DOORBEREKENEN.

Alle kosten die er gemaakt worden voor deze onzin te betalen, die zitten in de kostprijs van een nieuwe woning door berekend. De bouwprijs in Nederland is niet duurder dan elders. De grondprijs wel, maar daar zorgt de overheid zelf voor. Maar die ''bijkomende kosten'', daar zorgt onze geweldige regelgeving voor. En die kosten zijn niet kinderachtig kan ik u zeggen.

Ik denk dat als wij de huizenprijzen naar beneden willen krijgen, dat we van die verstikkende regelgeving afmoeten. (zal tezelfdertijd 1000-den ambtenaren salarissen besparen). Om nog maar niet te spreken over de rente veliezen en de kosten van die externe bureaus. Je kunt grofweg zeggen dat in dit land wij allemaal bij een woning aan vadertje staat bijdragen: 19 % btw, 6 % overdrachtsbelasting en 25%  aan andere onzin in het kader van de werkgelegenheid van ambtenaren. Gelegaliseerde chantage is net zo erg als corruptie waar wij bij andere landen altijd zo'n kritiek op hebben.

Wij hebben dus een hele dure democratie, net als in Griekenland.

fredira 9 mei 2012


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 43
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie meningen-ervaringen

Ik heb je lief

Is het noodzakelijk dat het onderwerp seksualiteit deel uit maakt in de (woon) begeleiding?

het effect van downloaden op de muziekindustrie

Wat voor effect heeft het internet en vooral downloaden op de gehele muziekindustrie?

Nuvaring anticonceptie

Ervaring met Nuvaring

Zoal het klokje thuis tikt ….. tikt het bij de buren ook.

Over het snakken naar rust en stilte na een lawaaierige werkweek.

9/11 Memorial: Indrukwekkend!

Hoe indrukwekkend een bezoek aan het 9/11 memorial is.