Ontstaan van Leven


Publicatie datum:

Hoe is leven ontstaan? Waar komt het vandaan?

Gesponsorde koppelingen

De wetenschap wil graag weten hoe leven is ontstaan, waar het leven vandaan komt hier op onze Aarde? Is het leven spontaan ontstaan of is er een andere oorzaak?  Allerlei theorieën zijn er, maar één gedachte springt eruit. 

Ontstaan van Leven.

Volgens de filosofie is leven een systeem dat door middel van uitwisseling van energie en materie met de omgeving in staat is om te groeien, zich aan te passen, zich voort te planten en zich in stand te houden. 

In de biologie worden kenmerken genoemd, waarbij iets als levend wordt beschouwd, wanneer bepaalde levensfuncties aanwezig zijn.

Alhoewel het moeilijk vast te stellen is hoe oud het leven op Aarde is, kunnen we de vraag stellen, waar al dat leven vandaan komt? Theorieën over het ontstaan van leven zijn talrijk.

Een van die theorieën is een theorie die "abiogenese" wordt genoemd. Hierbij gaat men van de hypothese uit dat het leven is ontstaan uit niet-levende materie. Deze abiogenese zou miljoenen jaren hebben geduurd. Moleculen als DNA zouden daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Verder gaat men ervan uit dat het leven niet op Aarde is ontstaan, maar dat door meteorieten of kometen uit de ruimte stoffen zijn meegebracht, die het leven hebben doen ontstaan.   

Dan is er de Evolutie Theorie van Charles Darwin (1809-1882) en volgens hem zijn Planten en Dieren  ontstaan, waarbij levende organismen tot ontwikkeling zijn gekomen door middel van natuurlijke selectie, aangepast aan de eigen omgeving. De mens is echter ontstaan zoals scheppingsverhalen die aangeven. Want het kan niet zo zijn, dat de mens spontaan is voortgekomen uit niet-levende materie.

Nu blijkt, dat een combinatie van religieuze opvattingen, zoals het Scheppingsverhaal, en wetenschappelijke verklaringen over het ontstaan en ontwikkeling van leven, steeds meer aannemelijk wordt. Deze combinatie wordt "Theïstisch Evolutionisme of Evolutionaire Creationisme" genoemd.

De gedachte daarbij is dat alle klassieke religieuze leringen over God en de Schepping verenigbaar zijn met de wetenschappelijke theorie van de evolutie. Men is ervan overtuigd, dat de Natuur en alles wat ermee samenhangt niet kan bestaan zonder een Hogere macht, die we God noemen. Men wil dus de betrokkenheid van een Hogere Macht niet uitsluiten bij het ontstaan van leven en dat is een goede zaak!

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker nico.brakel

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie meningen-ervaringen

3FM Serious Request een zegen of een ramp?

Het succes van de 3FM Serious Request is dit jaar nog groter als vorig jaar, maar is dit een zegen of een ramp.

Zwaar in dubio

Afscheid nemen, of anders gezegd, afstand nemen van je familie doe je niet zomaar. Voordat je die beslissing neemt, ben je al heel wat ervaringen verder.

Borstvoeding: ervaringen met gekolfde voeding, relactatie en lang voeden.

Mijn ervaring over problemen met aanleggen, het geven van volledig gekolfde borstvoeding en het lang voeden van een baby en dreumes

Kunnen honden denken?

Ja, honden kunnen denken, is mijn quasi-wetenschappelijke conclusie op basis van mijn persoonlijke waarnemingen.

Hoe fijn om een boek te lezen op de Ipad

Alle gemak van het lezen van boeken op de Ipad.

Het leuke verjaardagsfeest

Je verjaardag vieren is niet altijd een feestje. Zeker niet voor de jarige zelf.

Geeft een ondernemer een fout eerder toe dan een minister?

Fouten toegeven is niet gemakkelijk. Wie scoort er nu het beste van de twee? De ondernemer of de overheid?

Rokers zijn gezellig

Mijn kijk op het rookbeleid

KPN Interactieve TV

Onlangs nam ik een abonnement op Interactieve TV, internet en telefoon van KPN, en toen....

Het belang van Filosofie

In het dagelijkse leven hebben we behoefte aan begrip over allerlei zaken. Dat gebeurt door middel van filosoferen.

Respect voor de politie

respect voor de overheid, politie

Leren om te gaan met gehoorverlies

Wat ervaar je bij gehoorverlies, het verhaal van een vrouw die jarenlang vecht tegen vertrouwen in zichzelf

Circus Enzo Zavatta

Een teleurstellende ervaring met Circus Enzo Zavatta.

het effect van downloaden op de muziekindustrie

Wat voor effect heeft het internet en vooral downloaden op de gehele muziekindustrie?

Schrijversdip

Er zijn van die dagen dat je een schrijvers dip hebt.

De grote vraag , wat eten we vanavond

De immer terugkerende vraag, wat eten we vanavond. Is dat voor jou ook zo'n groot dilemma?

Ontstaan van Leven

Hoe is leven ontstaan? Waar komt het vandaan?

Zwarte dag voor Nederland

regeringsakkoord van 26 april 2012

Tweede zwangerschap is echt heel anders!

De eerste zwangerschap is heel bijzonder! De tweede is heel anders

pubertijd

De pubertijd was een moeilijke tijd, plotseling wordt het moeilijker om met

Diabetes

Mijn ervaring met diabetes

Amsterdam tijdens de wederopbouw. Het basisonderwijs

Leven in de Amsterdamse Kinkerbuurt in de jaren 50 en 60. Basisonderwijs op de Comeniusschool

CITO-toets en intelligentietesten als selectiecriteria voor voortgezet onderwijs: peagogische kanttekeningen

Dit artikel bespreekt vanuit een pedagogisch oogpunt de voor- en nadelen van de CITO-toets en intelligentietesten als selectiecriteria voor het voortgezet onderwijs.

We zijn onsterfelijk.

Ook zonder religie leven na de dood. We gaan naar de plek waar we thuis horen.

Ouderenzorg

Ook hier blijken zakkenvullers te zitten, er komt geen eind aan dit onderwerp.