Ontstaan van Leven


Publicatie datum:

Hoe is leven ontstaan? Waar komt het vandaan?

Gesponsorde koppelingen

De wetenschap wil graag weten hoe leven is ontstaan, waar het leven vandaan komt hier op onze Aarde? Is het leven spontaan ontstaan of is er een andere oorzaak?  Allerlei theorieën zijn er, maar één gedachte springt eruit. 

Ontstaan van Leven.

Volgens de filosofie is leven een systeem dat door middel van uitwisseling van energie en materie met de omgeving in staat is om te groeien, zich aan te passen, zich voort te planten en zich in stand te houden. 

In de biologie worden kenmerken genoemd, waarbij iets als levend wordt beschouwd, wanneer bepaalde levensfuncties aanwezig zijn.

Alhoewel het moeilijk vast te stellen is hoe oud het leven op Aarde is, kunnen we de vraag stellen, waar al dat leven vandaan komt? Theorieën over het ontstaan van leven zijn talrijk.

Een van die theorieën is een theorie die "abiogenese" wordt genoemd. Hierbij gaat men van de hypothese uit dat het leven is ontstaan uit niet-levende materie. Deze abiogenese zou miljoenen jaren hebben geduurd. Moleculen als DNA zouden daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Verder gaat men ervan uit dat het leven niet op Aarde is ontstaan, maar dat door meteorieten of kometen uit de ruimte stoffen zijn meegebracht, die het leven hebben doen ontstaan.   

Dan is er de Evolutie Theorie van Charles Darwin (1809-1882) en volgens hem zijn Planten en Dieren  ontstaan, waarbij levende organismen tot ontwikkeling zijn gekomen door middel van natuurlijke selectie, aangepast aan de eigen omgeving. De mens is echter ontstaan zoals scheppingsverhalen die aangeven. Want het kan niet zo zijn, dat de mens spontaan is voortgekomen uit niet-levende materie.

Nu blijkt, dat een combinatie van religieuze opvattingen, zoals het Scheppingsverhaal, en wetenschappelijke verklaringen over het ontstaan en ontwikkeling van leven, steeds meer aannemelijk wordt. Deze combinatie wordt "Theïstisch Evolutionisme of Evolutionaire Creationisme" genoemd.

De gedachte daarbij is dat alle klassieke religieuze leringen over God en de Schepping verenigbaar zijn met de wetenschappelijke theorie van de evolutie. Men is ervan overtuigd, dat de Natuur en alles wat ermee samenhangt niet kan bestaan zonder een Hogere macht, die we God noemen. Men wil dus de betrokkenheid van een Hogere Macht niet uitsluiten bij het ontstaan van leven en dat is een goede zaak!

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker nico.brakel

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie meningen-ervaringen

De grote vraag , wat eten we vanavond

De immer terugkerende vraag, wat eten we vanavond. Is dat voor jou ook zo'n groot dilemma?

vakantie in Groot-Brittannië

Samen met een vriendin ben ik op vakantie geweest in Groot-Brittannië. Ik wil deze ervaring graag delen met jullie.

Motorrijden? Je rijbewijs, en dan?

Motorrijden, waarom zou je dat gaan doen?

Tijd en Eeuwigheid

Er is verschil tussen tijd en eeuwigheid. Tijd is op te delen, maar de Eeuwigheid niet..

Is iedere mens van nature een moordenaar?

De mens is van nature een moordenaar, alleen eigenbelang houdt ons tegen.

Student in de bijstand

Mijn visie op mijn situatie en de politiek

Jeugdhulpverlening in Nederland

Mijn ervaring als ouder met jeugdhulpverlening. De gevolgen van de jeugdhulpverlening in Nederland.

Onverwachte gebeurtenissen

Onverwachte gebeurtenissen zijn er altijd. De een kan beter met het onverwachte omgaan dan de ander.

Amsterdam tijdens de wederopbouw. Viering van de feestdagen

Leven in de Amsterdamse Kinkerbuurt in de jaren 50 en 60. Hoe de feestdagen werden gevierd

Engeland en haar mode op straat in 2010!

Wat ik om me heen aan mode zie in engeland in het najaar van 2010!

Hormonen of ongewenst gedrag?!

Als je zwanger bent spreekt ineens iedereen zijn mening over je uit. Moeten we dit maar standaard leuk vinden?

Revolutie in Egypte: goed of slecht?

De onlusten in Egypte zijn opweg naar een climax. Wat zal er gebeuren en hoe welke geveolgen heeft dit voor het Westen. In dit betoog zet ik uiteen hoe ik er tegen aankijk.

Amsterdam tijdens de wederopbouw. Ons huis in de Tollensstraat

Leven in de Kinkerbuurt in Amsterdam tijdens de jaren 50 en 60. Beschrijving van woning in de Tollensstraat

Oplossing voor de crisis: bezuinigen of juist niet?

Het is crisis maar moet je dan wel bezuinigen of is het juist nu van belang om geld uit te blijven geven.

Duowagen - Wandelwagen - Tweelingwandelwagen

ICandy Peach Blossom 2 - Hele handige duo wandelwagen

Islam: Gevaarlijk of niet?

Islam. Het woord alleen al doet iedereen aan terroristen en vrouwen onderdrukkers denken. Maar is dit werkelijk wat de Islam is?

Armoede en Huisvesting

een artikel over mijn situatie kwestie huisvesting

Aankomen!

ook aankomen is een strijd

CITO-toets en intelligentietesten als selectiecriteria voor voortgezet onderwijs: peagogische kanttekeningen

Dit artikel bespreekt vanuit een pedagogisch oogpunt de voor- en nadelen van de CITO-toets en intelligentietesten als selectiecriteria voor het voortgezet onderwijs.

Pesten en gepest worden.

Ruzies met je medemensen. Wat te doen?

Het leven van een pleegkind

Wat is het precies om pleegkind te zijn? Het standpunt van een pleegkind.

positief denken , een manier van leven of commercieel succes

Alles benaderen vanuit een positieve instelling is dit een levensinstelling of een melkkoe voor gelikte zakenmensen.

Inwoner met schulden. het verhaal over mijn inwonende schuldenaar.

verhaal over een man met problemen thuis.

Ook gek op slangen?

Ik ben gek op slangen, hoe groter hoe gevaarlijker en hoe spannender de uitdaging...

Vrijwilligerswerk in Afrika

Het begin van mijn vrijwilligerswerk als verpleegkundige in Ghana