Vervolg De groen Lobby


Publicatie datum:

Balansventilatie en warmteterugwinning waardeloos voor klimaat

Gesponsorde koppelingen

Vervolg op mijn artikel De groen lobby van april. Gisteren hebben wij bezoek gehad van een adviescommissie betreffende onze reeds 6 jaar durende strijd tegen de corporatie inzake het slechte woonklimaat in onze woningen.

Gesponsorde koppelingen

BALANSVENTILATIE.

Wij hebben allen een atelierwoning. De bedoeling van een atelierwoning is dat er gewoond en gewerkt kan worden. Beneden werken, 1ste verdieping wonen, 2e verdieping natte ruimte en slapen.

Ons werd wijs gemaakt dat de balansventilatie zorgt voor een optimaal woon en werkklimaat. Toen wij de woningen betrokken in 2006 kwamen we er al snel achter dat er iets niet goed was: wij dachten dat we draai-kiepdeuren hadden, maar wat bleek, het waren allemaal gewoon deuren op iedere verdieping. We konden dus alleen extra ventilatie binnen halen door DEUREN open te zetten. Stel u voor een kantoor of atelier met de deur open naar de straat. Zet je die niet open, dan gaat bij iedere keer dat de deur naar de woonverdieping open gaat alle vuile lucht naar de woonverdieping. Er was ook nog eens geen mogelijkheid om de deuren op kierstanden te zetten. Het balansventilatiesysteem voldoet niet goed en is in 6 jaar nog niet schoon gemaakt. Resultaat is naar onze mening een ongezond klimaat en onveilig omdat er altijd deuren openstaan. En dus regent het ook binnen. Iedere bezoeker begrijpt onmiddellijk dat dit fout is. Toch voldoen de woningen aan de eisen van het Bouwbesluit inzake minimum ventilatie en Politiekeur inzake veiligheid.

STRIJD.

Vanaf ca. 6 maanden na betrekken van de woningen hebben wij schriftelijk geklaagd. De corporatie stuurt ieder jaar iemand langs om in oplossingen te denken. Die overigens niet moeilijk zijn doch slechts wat geld kosten. Maar altijd komt dan hetzelfde antwoord: de woningen voldoen aan Bouwbesluit en Politiekeur. Verder zegt de corporatie te streven naar een aangenaam wooncomfort voor de bewoners. Begrijpt u het? In het tweede jaar werd er gezegd dat wij niet goed ventileerden: we moesten alles dicht houden anders werkte het systeem niet. In het derde jaar kwam de installateur mee, die zei: jullie ventileren verkeerd, je kunt de deuren rustig openzetten want dan werkt het systeem ook goed. Maar dan zijn de woningen wel ''onveilig'' maar dat is dan uw eigen verantwoordelijkheid. In het vierde jaar kwamen er plastic kierstandhouders die na 3 weken al gebroken waren. Dat loste ook de veiligheid en binnenregenen niet op. In het vijfde jaar werd ons voorgesteld draai-kiepdeuren te maken voor ONZE rekening. Inmiddels zijn we in het 6e jaar, bewoners met gezondheidsklachten aan de luchtwegen en stress en dus dokterskosten. Nog steeds niets ter beschikking gesteld van het P.V.E. van de woningen en van de technische installatie. Het punten systeem kunnen we niets aan veranderen want dat is een standaard. Om kort te gaan: de bewoners mogen en MOETEN de huur doorbetalen maar aan oplossingen is er nog steeds NIETS.

VERTREKKEN ZEGT U?

Kunstenaars en zelfstandigen hebben niet altijd veel geld. Ze hebben hun briefpapier gemaakt, bedrijfskaartjes, internetsites, inrichting van bedrijfsruimte, parket gelegd en dus allen hoge kosten gemaakt. Als huurder heb je toch ook rechten zou je denken. Daar komt bij dat atelierwoningen niet veel gebouwd worden dus iets anders vinden is niet eenvoudig. Wij kiezen dus voor bestaande problemen oplossen in goed onderling overleg. Nu hebben we reeds enige tijd de discussie of we naar de huurcommissie moeten stappen, de rijdende rechter, de kantonrechter of kanniewaarzijn. De eerste stap is nu deze adviescommissie samen met het Bewonersplatform.

En die zijn geweest. De commissie bestaat uit een technische man, een juridisch persoon, een secretaris en een kantonrechter. Het lijkt erop dat zij de klachten goed bestudeerd hebben en zij zijn in ieder geval ter plekke geweest. Toch kwam de corporatie weer met zo'n mannetje dat per definitie alles van de corporatie recht praat en het accent legt op dat de woningen voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit. ( al is dit een minimum eis). Hij moet rekening houden met energienorm (EPC). Zo ook met het balansventilatiesysteem. ( al wordt het in deze uitvoering niet meer gebruikt). Zo'n commissie komt dan weer met: we moeten een onafhankelijke deskundige inschakelen om te beoordelen of het balansventilatiesysteem voldoet aan de normen. Bij het horen van zoiets krijg ik alweer rillingen: weer een zogenaamde deskundige die gaat constateren dat het systeem voldoet aan de minimum normen. Waar het om gaat is niet of die verrekte  balansventilatie werkt of niet, het gaat erom, dat wij GEEN andere mogelijkheid hebben om extra te ventileren als DEUREN OPEN ZETTEN, met alle gevolgen van dien. Dat is de kern van het probleem. Energie besparing ten koste van gezondheid is juist extra kosten maken. En schoonhouden van leidingen hoort bij het onderhoud.

KOSTEN MAKEN. 

Zo hebben we dus in 6 jaar reeds meer als 10 man van de corporatie gehad, de installateur, Politiekeur, onderhoudsdienst, metingen verricht, doktersbezoeken van diverse bewoners, de adviescommissie met 4 man en nu weer een externe deskundige. Met de tijd die er van ons is in gegaan en de veel hogere energiekosten die wij hebben zijn er dus inmiddels al vele duizenden € verspild. Vele malen meer als de oplossingen kosten.

De huurder MOET zijn huur doorbetalen. Ik ben benieuwd naar de uitspraak als we een aantal weken verder zijn. Onze indruk was in ieder geval dat de commissie het probleem begrepen heeft. Maar hoe de oplossing er uit zal zien weet ik nog niet. Wij hebben aangegeven dat we reeds jaren aangetast zijn in ons woongenot. Ook dat de geleverde kwaliteit niet in verhouding staat tot wat wij moeten blijven betalen. We weten allemaal wel hoe de corporaties in Nederland met hun geld omgaan. Ze zijn hun functie in de maatschappij volledig vergeten, enkel uitzonderingen daargelaten. Een goede woning voor een betaalbare prijs is hun taak. Niet geldverslindende financieringsconstructies opzetten, maar onderhoud plegen. De buurt op niveau brengen.

Ik hou u op de hoogte.

 fredira 6 juli 2012. 


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 43
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie meningen-ervaringen

De Rollercoaster

de droom van twee mensen om een wereldbedrijf te bouwen

Schrijversdip

Er zijn van die dagen dat je een schrijvers dip hebt.

Hoe val je 10 kilo af zonder honger

Ervaringsverhaal

Leven in angst of leven in liefde?

Een artikel over hoe angst ons van de naastenliefde afhoud, en de liefde juist alle angst overwint.

Ik heb je lief

Is het noodzakelijk dat het onderwerp seksualiteit deel uit maakt in de (woon) begeleiding?