Waarom is biodiesel veroorzaker van grootschalige bijensterfte.


Publicatie datum:

Opeens is het weer actueel, bijensterfte die veroorzaakt wordt door bestrijdingsmiddelen.

Gesponsorde koppelingen

De hoofdoorzaak voor het afnemen van het aantal bijen in West Europa is het tekort aan jaar-rond foerageergebieden voor bijen en het gebruik van systemische insecticides. Greenpeace is daarom een campagne begonnen om de bijenpopulatie weer op peil te krijgen. Vreemd genoeg kiest zij hiervoor de bloembollenteelt als speerpunt terwijl deze een verwaarloosbare invloed heeft op de bijenstand.

Hoofdoorzaak bijensterfte:

De hoofdoorzaak van de afnemende bijenpopulatie in West Europa is het tekort aan jaar-rond foerageergebieden voor bijen en het gebruik van neonicotinoïden. De oppervlakte gewassen waar bijen op foerageren kunnen neemt, door Europese stimuleringssubsidies, de laatste jaren namelijk wel enorm toe maar dit betreft de teelt van oliehoudende gewassen zoals koolzaad  en zonnebloemen voor de productie van biodiesel. Deze gewassen bloeien echter maar een korte periode en worden door middel van systemisch werkende insecticides beschermt tegen schade door insecten. Vooral de teelt van koolzaad is de grote boosdoener en wel om twee redenen. Ten eerste: Koolzaad moet bestoven worden door insecten en daarom worden er massaal bijenkasten bij de koolzaadvelden geplaatst. Koolzaad is echter niet rendabel te telen zonder het gebruik van een zaadcoating die neonicotinoïden bevat die de koolzaadplant blijvend beschermt tegen insecten. Bijen zijn echter zeer gevoelig voor neonicotinoïden dus veroorzaakt de massale inzet van bijen in met neonicotinoïden behandelde koolzaadvelden een zeer hoge bijensterfte. Ten tweede: Door de korte bloeiperiode van de enorme oppervlaktes koolzaad is er de rest van het jaar tekort voedsel voor de bijen waardoor ze vaker en verder moeten uitvliegen om toch genoeg voedsel te verzamelen. Hierdoor raken de bijen verzwakt en worden ze extra gevoelig voor parasieten als de varroamijt en insecticiden.

Waarom bloembollen een verwaarloosbare invloed hebben op de bijenstand:

Het totale areaal bloembollen in Nederland is ongeveer 30.000 hectare op een totale oppervlakte van 2.300.000 landbouwgrond oftewel de bloembollenteelt beslaat maar 1,3% van het totale beteelde oppervlak. In tegenstelling tot bijvoorbeeld koolzaad worden er bovendien helemaal geen bijen ingezet  in de bloembollenvelden dus hebben eventueel in de bloembollenteelt gebruikte systemische insecticides geen noemenswaardige invloed op de bijensterfte.

Conclusie:

Greenpeace gebruikt de bloembol als zondebok voor een probleem wat veroorzaakt wordt door een tekort aan jaar-rond foerageergebieden door mono-cultures van windbestuivers en  kortbloeiende met neonicotinoïden behandelde insectenbestuivers in de landbouw. Dit doen zij omdat bloembollen tastbaar zijn en de residuen van de gebruikte middelen makkelijk zijn aan te tonen op de bol. Ze vertellen er echter niet bij dat de op de bol aanwezige residuen van met name neonicotinoïden geen noemenswaardige invloed hebben op de Nederlandse bijensterfte. Een in dit opzicht hele grote boosdoener als biodiesel laten ze bewust buiten schot omdat dat niet in hun milieubewuste propaganda past en de residuen van met name neonicotinoïden hierin moeilijk zijn aan te tonen.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie natuur

Het einde van het universum?

Een informatieve tekst met een korte uitleg van de theorieen over het einde van het universum.

Kaapse Zonnedauw (Drosera capensis)

De Kaapse Zonnedauw (Drosera capensis) is een vleesetende plant

Rode kool kweken

Korte begeleiding over het kweken van rode kolen.

De mooiste visstekken van Nederland volgens Gerard van der Horst

Artikel over mooie visstekken van Nederland volgens Gerard van der Horst

De meerkoet.

Het leven van de meerkoet in Nederland.

Beaufort: van lichte bries tot zware storm

De schaal van Beaufort, De effecten van verschillende windkrachten: van lichte bries tot zware storm.

Californië verbiedt plastic tassen vanaf volgend jaar.

Gouverneur Jerry Brown heeft een wet ondertekend dat het gebruik van plastic tassen zou moeten verminderen in de Amerikaanse staat Californië. Plastic is namelijk een grote milieuvervuiler.

Aralmeer verdrinkt in katoenteelt

Het Aralmeer was een van de grootste meren ter wereld maar daar is niets meer van over. Wat is het effect van deze verdroging op de omgeving?

DNA: geheimtaal?

Wat is DNA en wat kan je ermee?

Hoe word rubber gemaakt en de geschiedenis van rubber

dit artikel gaat over rubber. hoe het gemaakt word, waar het vandaan komt en de geschiedenis van rubber

Aardbevingen voorspellen - Deel 1 - Geschiedenis

Deel 1: Hoe werd vroeger gedacht over het ontstaan en voorspellen van aardbevingen?

Alles over fossielen

Alles over fossielen: definitie, ontstaan, weetjes, etc.

Medische spijsvertering

Dit artikel geeft zicht in de medische spijsvertering en dan met name die van dieren.

Kamille

Wat is kamille en waar kunnen we het zoal voor gebruiken?

het Amazoneregenwoud

Het Amazoneregenwoud, een schat aan biodiversiteit

Duurzame besparingtips

Tips om duurzaam te bezuinigen

De blauwe reiger in Nederland.

Het leven van de blauwe reiger in Nederland.

De Historie van de Fruitteelt

De fruitteelt door de eeuwen heen

Waarom is biodiesel veroorzaker van grootschalige bijensterfte.

Opeens is het weer actueel, bijensterfte die veroorzaakt wordt door bestrijdingsmiddelen.

Tijdreizen is mogelijk

Door veel mensen wordt tijdreizen onmogelijk geacht. In dit artikel wordt het tegendeel bewezen.

De wilde eend in Nederland.

Het leven van de wilde eend in Nederland.

De groene zoekmachine

zoeken naar informatie kost veel energie. CO2 neutraal zoeken kan nu ook via Znout

De Peelrandbreuk en wijst

Een bijzonder natuurverschijsel in Oost Brabant

Brandnetels, kruid of onkruid?

Brandnetels in Nederland, kruid of onkruid. Wat gebeurd er al je wordt geprikt en wat kun je er tegen doen?

Waarom willen mannen seks met vrouwen en mannen?

Seks is de grootste drijfveer voor het gedrag van mannen, waarom willen mannen altijd seks?