Vragen over het leven, levensvragen en de natuur.


Publicatie datum:

Een artikel over de vragen van het leven van de mens in de natuur.

Gesponsorde koppelingen

De mens als doorsnee dier:
In dit artikel wil ik beginnen met twee aannames van waaruit ik dit artikel ga schrijven. Deze twee aannames zijn; “de mens is een levend wezen dat in staat is te leren en overeenkomsten te sluiten tussen leden van dezelfde soort” en “de natuur is een samenhang van krachten van alle dingen”. De tweede aanname impliceert dat alles wat de mens doet natuurlijk is en dus niet tegen de natuur kan zijn en de mens dus niet superieur is aan de natuur. Wat wij natuurlijk noemen en alles wat we spontaan doen is aangeboren, dat wil zeggen, het zijn spontane kwaliteiten. Echter alles wat cultuur is aangeleerd, zoals wetenschappen, culturen of talen. Al het culturele beïnvloedt ons in onze manier van zijn waardoor we nooit helemaal natuurlijk kunnen zijn.

Gesponsorde koppelingen

Natuurlijk:
Er zijn 3 verschillende manieren om het woord natuurlijk te gebruiken namelijk:
Het woord natuurlijk  als in de term “natuurlijk gedrag”, waarin het  betekend dat het als door de natuur veroorzaakt gedrag wordt beschouwd.
Het woord natuurlijk  als in de term: “Het is natuurlijk de oudste”, waarin het vanzelfsprekend betekend.
Het woord natuurlijk  als in de term: “Het is natuurlijk om impulsief te handelen”, waarin het  betekend dat het een door de natuur veroorzaakte handeling is.

In dit artikel gebruik ik het woord natuurlijk in de rationele betekenis waarin de natuur ten dienst staat van de mens en in de redelijke betekenis waarin de natuurlijke bronnen zo worden gebruikt dat ze niet worden vernietigd of uitgeput.

Techniek:
Onder het woord techniek verstaan we alle procedures die nodig zijn om iets goed te krijgen waarbij machines wel als menselijk worden beschouwd, omdat ze als resultaat worden beschouwd van menselijke berekeningen, waarvan van alle bestaande technieken de maatschappij het belangrijkste is. Voor alles kun je zeggen dat de relatie tussen de mens en de natuur gebaseerd is op de techniek om instrumenten te maken, zowel goed en constructief als slecht en destructief, afhankelijk van het feit of het de maatschappij bevordert, waarmee de natuur nog nuttiger kan worden gemaakt.

Overpeinzing:
Het is zo dat we niet natuurlijk kunnen zijn omdat we niet kunnen bestaan zonder dat ons zaken als cultuur en taal worden aangeleerd en we in compleet andere wezens zouden veranderen als we alleen volgens ons dierlijk instinct zouden leven en niet met elkaar zouden kunnen praten en heel veel andere zaken niet zouden kunnen realiseren. Dit is de reden dat het onderwijs zo belangrijk is in het leven van de mens als rationeel wezen.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie natuur

Gras is overal - of toch niet?

De hoeveelheid zeegras in Nederland is de sinds de jaren dertig sterk afgenomen. Met behulp van verschillende maatregelen wordt er gestreeft naar herstel.

Klaprozen

Wat mag er niet ontbreken in een landelijke of boerentuin? Juist. Klaprozen!

Lente bloemen, welke bloemen brengen nu het zonnetje in huis

Dit artikel gaat over lentebloemen en hun oorsprong

Vragen over het leven, levensvragen en de natuur.

Een artikel over de vragen van het leven van de mens in de natuur.

De Peelrandbreuk en wijst

Een bijzonder natuurverschijsel in Oost Brabant