Actiepotentiaal in zenuwcellen


Publicatie datum:

Uitleg hoe een zintuigcel een zenuwcel activeert.

Gesponsorde koppelingen

Actiepotentialen ontstaan in zenuwcellen door het openen van natrium- en kaliumpoorten. Een prikkel boven de drempelwaarde leidt altijd tot een actiepotentiaal. Een sterkere prikkel leidt tot meer actiepotentialen per seconde. Natrium-kaliumpompen polariseren het membraan van een smaak zintuig: de buitenkant is positief geladen ten opzichte van de binnenkant. Wanneer veel Na+ - ionen naar binnen stromen, depolariseert het membraam van de cel en loost de cel transmitterstof. Het membraam repolariseert door de uitstroom van K+ -ionen.

Een actiepotentiaal is de spanningsverandering die optreedt ter hoogte van de membraan van een zenuwcel of spiercel, wanneer deze voldoende geprikkeld wordt. In rusttoestand is er bij een zenuwcel of spiercel permanent een overmaat aan negatieve ladingen aan de binnenkant van de membraan t.o.v. de buitenkant. Dit resulteert in een constant potentiaalverschil tussen de buiten- en binnenkant van de membraan; men noemt dit de rustpotentiaal. In deze toestand zijn de activeringspoorten van natrium- en kalium spanningskanalen gesloten. Door een prikkel gaan de activeringspoorten op sommige natrium spanningskanalen open en natriumionen stromen naar binnen.

Is de prikkel groot genoeg (groter dan de zogenaamde drempelwaarde), dan openen de activeringspoorten van de meeste natrium spanningskanalen zich en dit veroorzaakt een sterke depolarisering van het membraan.

De inactiveringspoorten van de meeste natrium spanningskanalen sluiten, waardoor de instroom van de natriumionen stopt. De activeringspoorten van de meeste kalium spanningskanalen openen, waardoor kaliumionen massaal naar buiten stromen en het membraan gerepolariseerd wordt.

Beide poorten van de natrium spanningskanalen zijn nu gesloten, maar de activeringspoorten van sommige kalium spanningskanalen zijn nog geopend, wat resulteert in een tijdelijke hyperpolarisering van het membraan. De begintoestand wordt hersteld wanneer deze poorten sluiten en de inactiveringspoorten van de meeste natrium spanningskanalen weer openen.

De grootte van het actiepotentiaal hangt niet af van de sterkte van de prikkel; eens de drempelwaarde overschreden treedt de actiepotentiaal op. De impuls is een alles-of-niets fenomeen: hij treedt op, of hij treedt niet op. Kort na de depolarisering volgt een kleine tijdspanne (enkele milliseconden) waarbinnen de zenuwcel niet reageert op prikkels (zelfs niet op sterke); men noemt dit de absolute refractaire periode.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie natuur

De Peelrandbreuk en wijst

Een bijzonder natuurverschijsel in Oost Brabant

Milieuproblemen door de scheepvaart

Milieuproblemen die veroorzaakt worden door de scheepvaart

Duurzame energie

Waarom gebruiken we duurzame energie?

De schubkarper in Nederland.

Het leven van de schubkarper in Nederland.

De ooievaar in Nederland.

Het leven van de ooievaar in Nederland.

De eendenkooi

Een beschrijving van de eendenkooien door de jaren heen in Nederland en de werking ervan

Wateropname en transport in planten.

Uitleg wateropname en transport van water in planten.

Aardbevingen voorspellen - Deel 1 - Geschiedenis

Deel 1: Hoe werd vroeger gedacht over het ontstaan en voorspellen van aardbevingen?

De Stikstofkringloop.

Uitleg over de stikstofkringloop.

De meerkoet.

Het leven van de meerkoet in Nederland.

De zon en onze aarde

energie van de zon en de ozonlaag

De groene zoekmachine

zoeken naar informatie kost veel energie. CO2 neutraal zoeken kan nu ook via Znout

Vragen over het leven, levensvragen en de natuur.

Een artikel over de vragen van het leven van de mens in de natuur.

De dood van een ster in een notendop

In een notendop hoe de verschillende soorten sterren tot hun einde komen.

De fazant in Nederland.

Het leven van de fazant in Nederland.

Voortplanting kat

Een artikel over de voortplanting van katten met toevoeging van medische termen.

Je hoeft niet goedkoop naar Amerika te vliegen om gratis een Sequoia boom te zien.

Alles is groot in Amerika, ook de beroemde Sequoia bomen maar ook in Nederland kun je gratis een Sequoia boom zien.

Rudimentaire organen bij de mens, hebben ze werkelijk geen functie?

Rudimentaire organen worden beschreven als organen die in de loop der tijd hun functie zijn verloren of bijna door het evolueren van een organisme. In dit artikel gaan we dieper in op de rudimentaire organen die wij als mens bezitten; hebben ze nou werkelijk geen functie?

Man versus vrouw

Biologische verschillen tussen man en vrouw, wetenschappelijke basis.

Maatregelingen in de Zeeuwse Natuur

Hoe veilig is de Zeeuwse Natuur?

Ralstonia solanacearum

Ralstomia solanacearum in een pathogene becterie.

De koolstofkringloop

Uitleg over de koolstofkringloop.

Bloembollen planten, bloembollen kweken, goedkope bloembollen, deel 1

Uitgebreide informatie over bloembollen kopen, planten en kweken deel 1.

Olieramp Mexicaanse Golf grootste ooit!

Olievlek grotere bedreiging voor milieu dan gedacht!

Populatiemodellen en groeifactoren

Uitleg populatiemodellen en groeifactor met formules en voorbeelden.