Groei van een plant


Publicatie datum:

Groei van een plant simpel uitgelegd.

Gesponsorde koppelingen

Begrippen:

  • Koolstofassimilatie: Vorming van glucose uit koolstofdioxide en water.
  • Dissimilatie: Verbranding van een groot molecuul (glucose) waarbij energie vrijkomt.
  • Mineralisatie: Omzetting van organische stoffen in anorganische stoffen.

Groei betekent een toename aan droge stof. Bij planten gebeurt dit als tijdens de fotosynthese (koolstofassimilatie), meer droogstof ontstaat, dan er tijdens de verbranding (dissimilatie) verdwijnt. Tijdens dissimilatie "verbranden" planten glucose. Ze gebruiken hierbij zuurstof en er ontstaat koolstofdioxide en water. De bruto reactievergelijking van de dissimilatie van glucose is tegengesteld aan die van de fotosynthese. Daardoor kan de geproduceerde hoeveelheid zuurstof als maat dienen voor de intensiteit van de fotosynthese.

Fotosynthese vindt alleen plaats met behulp van zonlicht in cellen met bladgroenkorrels (chloroplasten). Dissimilatie gaat in alle levende cellen dag en nacht door en is grotendeels onafhankelijk van de hoeveelheid licht.

Bij alle planten kun je waar nemen dat tijdens het ontstaan van bladeren, de groeisnelheid toeneemt. Daarna volgt een periode waarin het bladoppervlakte niet toe neemt en de groei stilstaat. Tijdens deze periode vindt vaak een herverdeling plaats van stoffen die vanuit de bladeren, naar de organen waar opslag plaats vindt (vruchten, zaden, stengel, stam, wortel, knollen of bollen). Er is dan negatieve groei van de bladeren, terwijl de andere organen groeien.

Mineralen uit de bodem komen in planten terecht via het wortelstelsel. Het opnameproces blijkt afhankelijk te zijn van de stofwisseling. Actieve opnameprocessen spelen dus een rol. Periodes waarin een plant weinig verdampt, veroorzaken ophopingen van mineralen in de houtvaten worteldruk. Deze worteldruk kan leiden tot het uitpersen van water via de bladeren, dit wordt "druppelden" genoemd.

De waterstroom door de houtvaten bepaalt waar de meegevoerde mineralen terecht komen. Meestal beweegt de waterstroom zich vooral naar de bladeren, omdat daar het druppelen of verdampen plaatsvindt. Groeipunten en vruchten krijgen weinig toevoer van water en mineralen vanuit de wortels. Zij zijn aangewezen op de toevoer van mineralen via bastvaten. De stroom in bastvaten gaat van blad, naar het groeipunt en de ontwikkelende vruchten. Bij bomen die in de herfst hun bladeren verliezen ontstaat een grote ‘sinkactiviteit’ in de stam, waar zetmeel wordt opgeslagen. In die periode gaan veel mineralen met de sapstroom mee in de bastvaten naar de stam.

Voor meer informatie over planten en hun werking, zie mijn website.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie natuur

Rudimentaire organen bij de mens, hebben ze werkelijk geen functie?

Rudimentaire organen worden beschreven als organen die in de loop der tijd hun functie zijn verloren of bijna door het evolueren van een organisme. In dit artikel gaan we dieper in op de rudimentaire organen die wij als mens bezitten; hebben ze nou werkelijk geen functie?

Warmteverlies of dubbel glas

Wat is dubbel glas en waar dient het voor

Enzymen

Enzymen, uitleg over de werking.

Voortplanting kat

Een artikel over de voortplanting van katten met toevoeging van medische termen.

Aardbevingen voorspellen - Deel 3 - Actuele wetenschap

Deel 3: Hoe is men tegenwoordig bezig met het voorspellen van aardbevingen? En wat is de beste manier?

Uilen

Wetenswaardigheden over uilen, hoe ze eten, opvoeden en jagen.

YELLOWSTONE: caldera?

Simpele uitleg over de werking van caldera's

De rode zonnehoed (deel 1)

De plant bevat pijnstillende, infectiewerende en bloedzuiverende stoffen, doodt bacteriën en schimmels en verhoogt de algemene weerstand. Vandaar dat de plant nu veel wordt gebruikt.

Aardbevingen

Basisinformatie over aardbevingen

Noordpoolijs smelt

Uiteenzetting over het onderwerp Noordpoolijs smelt.

Bloembollen planten, bloembollen kweken, goedkope bloembollen, deel 1

Uitgebreide informatie over bloembollen kopen, planten en kweken deel 1.

Kaapse Zonnedauw (Drosera capensis)

De Kaapse Zonnedauw (Drosera capensis) is een vleesetende plant

Aardbevingen voorspellen - Deel 1 - Geschiedenis

Deel 1: Hoe werd vroeger gedacht over het ontstaan en voorspellen van aardbevingen?

De koolstofkringloop

Uitleg over de koolstofkringloop.

Groei van een plant

Groei van een plant simpel uitgelegd.

Narcissen planten, Narcissen kweken, goedkope Narcissen

In dit artikel vind je uitgebreide informatie over Narcissen kopen, planten en kweken.

Ozonlaag

De wereldwijde bezorgdheid over onze ozonlaag

De goedkoopste natuurlijke bladluis bestrijding.

Bladluizen kunnen een ware plaag zijn in je tuin, hoe kun je ze op een natuurlijke manier bestrijden.

Klaprozen

Wat mag er niet ontbreken in een landelijke of boerentuin? Juist. Klaprozen!

Gevolgen van de opwarming van de aarde

Gevolgen van de opwarming

De Stikstofkringloop.

Uitleg over de stikstofkringloop.

Kinderen en de natuur ;waar gaat het naartoe!?

kinderen en natuur

Elysia chlorotica: Fotosynthese in een zeeslak

Elysia chlorotica: Fotosynthese in een zeeslak

Hoe maak je brons?

Waaruit bestaat brons?

De patrijs

Het leven van de patrijs in Nederland.