Groei van een plant


Publicatie datum:

Groei van een plant simpel uitgelegd.

Gesponsorde koppelingen

Begrippen:

  • Koolstofassimilatie: Vorming van glucose uit koolstofdioxide en water.
  • Dissimilatie: Verbranding van een groot molecuul (glucose) waarbij energie vrijkomt.
  • Mineralisatie: Omzetting van organische stoffen in anorganische stoffen.

Groei betekent een toename aan droge stof. Bij planten gebeurt dit als tijdens de fotosynthese (koolstofassimilatie), meer droogstof ontstaat, dan er tijdens de verbranding (dissimilatie) verdwijnt. Tijdens dissimilatie "verbranden" planten glucose. Ze gebruiken hierbij zuurstof en er ontstaat koolstofdioxide en water. De bruto reactievergelijking van de dissimilatie van glucose is tegengesteld aan die van de fotosynthese. Daardoor kan de geproduceerde hoeveelheid zuurstof als maat dienen voor de intensiteit van de fotosynthese.

Fotosynthese vindt alleen plaats met behulp van zonlicht in cellen met bladgroenkorrels (chloroplasten). Dissimilatie gaat in alle levende cellen dag en nacht door en is grotendeels onafhankelijk van de hoeveelheid licht.

Bij alle planten kun je waar nemen dat tijdens het ontstaan van bladeren, de groeisnelheid toeneemt. Daarna volgt een periode waarin het bladoppervlakte niet toe neemt en de groei stilstaat. Tijdens deze periode vindt vaak een herverdeling plaats van stoffen die vanuit de bladeren, naar de organen waar opslag plaats vindt (vruchten, zaden, stengel, stam, wortel, knollen of bollen). Er is dan negatieve groei van de bladeren, terwijl de andere organen groeien.

Mineralen uit de bodem komen in planten terecht via het wortelstelsel. Het opnameproces blijkt afhankelijk te zijn van de stofwisseling. Actieve opnameprocessen spelen dus een rol. Periodes waarin een plant weinig verdampt, veroorzaken ophopingen van mineralen in de houtvaten worteldruk. Deze worteldruk kan leiden tot het uitpersen van water via de bladeren, dit wordt "druppelden" genoemd.

De waterstroom door de houtvaten bepaalt waar de meegevoerde mineralen terecht komen. Meestal beweegt de waterstroom zich vooral naar de bladeren, omdat daar het druppelen of verdampen plaatsvindt. Groeipunten en vruchten krijgen weinig toevoer van water en mineralen vanuit de wortels. Zij zijn aangewezen op de toevoer van mineralen via bastvaten. De stroom in bastvaten gaat van blad, naar het groeipunt en de ontwikkelende vruchten. Bij bomen die in de herfst hun bladeren verliezen ontstaat een grote ‘sinkactiviteit’ in de stam, waar zetmeel wordt opgeslagen. In die periode gaan veel mineralen met de sapstroom mee in de bastvaten naar de stam.

Voor meer informatie over planten en hun werking, zie mijn website.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie natuur

De koolstofkringloop

Uitleg over de koolstofkringloop.

Aardbevingen voorspellen - Deel 1 - Geschiedenis

Deel 1: Hoe werd vroeger gedacht over het ontstaan en voorspellen van aardbevingen?

Fossilatie: het ontstaan van fossielen.

Uitleg ontstaan van fossielen (fossilatie).

Ralstonia solanacearum

Ralstomia solanacearum in een pathogene becterie.

De bermudadriehoek, natuurverschijnsel of meer?

Wat is er nu precies aan de hand met alle ophef rondom de Bermudadriehoek.

Duurzame Ontwikkeling

over duurzame ontwikkeling

Reflexen, spieren en zenuwen

Beschrijving reflex: De route door het lichaam.

De groene zoekmachine

zoeken naar informatie kost veel energie. CO2 neutraal zoeken kan nu ook via Znout

Het voordeel van bloemen in huis

Een huis zonder bloemen of planten is je haast niet voor te stellen. Maak het gezellig, haal bloemen in huis!

Vragen over het leven, levensvragen en de natuur.

Een artikel over de vragen van het leven van de mens in de natuur.

Californië verbiedt plastic tassen vanaf volgend jaar.

Gouverneur Jerry Brown heeft een wet ondertekend dat het gebruik van plastic tassen zou moeten verminderen in de Amerikaanse staat Californië. Plastic is namelijk een grote milieuvervuiler.

Wat is een biosfeer en hoe maak je er een?

Een uitleg wat een biosfeer is en wat je nodig hebt om er een te maken.

De dood van een ster in een notendop

In een notendop hoe de verschillende soorten sterren tot hun einde komen.

Processierups

De eikenprocessierups zorgt op steeds meer plaatsen voor steeds meer overlast. Hoe herken je de rups, een nest en de symptomen?

The Cove, het geheim van Taiji

Tot op heden vindt er een dolfijnenslachterij plaats in het Japanse plaatsje Taiji.

Lente bloemen, welke bloemen brengen nu het zonnetje in huis

Dit artikel gaat over lentebloemen en hun oorsprong

Hydrocultuur

Hydrocultuur, het alternatief voor plantenverzorging

Het leven verandert de aarde volgens de Gaia theorie of Gaia-hypothese.

Volgens de Gaia theorie Creëert het leven op aarde zijn eigen ideale levensomstandigheden.

Stars: live and death

In een notendop het leven van een ster.

Gras is overal - of toch niet?

De hoeveelheid zeegras in Nederland is de sinds de jaren dertig sterk afgenomen. Met behulp van verschillende maatregelen wordt er gestreeft naar herstel.

De fazant in Nederland.

Het leven van de fazant in Nederland.

Brandnetels, kruid of onkruid?

Brandnetels in Nederland, kruid of onkruid. Wat gebeurd er al je wordt geprikt en wat kun je er tegen doen?

Jachtluipaarden

Allerlei soorten jachtluipaarden, hun voedsel en jaagpatroon, hun jongen.

De Amazone

Informatie over de rivier de Amazone en het Amazonegebied

Het ontstaan van de bollenstreek

Het ontstaan van de bollenstreek