Blue Energy


Publicatie datum:

Wat is blauwe energie?

Gesponsorde koppelingen

Blauwe energie omvat alle energie dat d.m.v. water kan worden opgewekt. De bekende vormen van blauwe energie, zoals waterval in de bergen en stuwdammen, zullen worden aangevuld met stroomopwekking uit getijverandering, golven en verschillen in het concentratie zoutgehalte.

Aangenomen wordt dat duurzame energiebronnen niet belastend voor het milieu zijn. Blauwe energie valt ook in de categorie "Duurzame (groene) energie".

Veelal wordt de term "blauwe energie" toegekend aan het verschil in concentratie zoutgehalte. De aantallen blauwe energie vormen kunnen daarom verrassend voor u overkomen.Voor uw gemak zal in een kort overzicht de "blauwe" energievormen beschreven worden waarin de volgende onderwerpen worden besproken:

 • Stuwdammen/waterval. 
 • Getijverandering. 
 • Golven. 
 • Concentratie zoutgehalte.

 

1. Stuwdammen/waterval

Stuwdammen maken hun energie mogelijk door het hoogteverschil tussen 2 niveaus. Het water zal in de (val-) versnelling naar beneden energie gaan aan de schoepen d.m.v. beweging. Deze schoepen zullen gekoppeld zijn aan een asgenerator (vergelijkbaar met de bladen/wieken van een windmolen).

De energie die tijdens de val wordt gecreeerd heet kinetische energie (ook wel bewegingsenergie genoemd), welke in de natuurkunde wordt omschreven met de formule: 1/2*M*V².

Rekenvoorbeeld 1

Wanneer we een massa (M) nemen van 1000KG en een snelheid (V) veronderstellen van 5,0 m/s, levert deze berekening "schoon" een energie van 12500 Joule. Dit staat gelijk aan een vermogen van 12500 Watt/sec.

Let op: Deze berekening is gemaak om u een impressie te geven van het vermogen dat kan worden opgewekt. Via deze methode vind u de energie tijdens de val.

De werkelijke energie die wordt afgestaan aan het net is lager door de verliezen van de leidingen, turbine en asgenerator. Haal er 25%-50% vanaf en u heeft het vermogen per seconde dat is opgewekt door 1000KG water. Hoeveel water er doorgelaten wordt is afhankelijk van regenbuien en smeltwater uit de bergen.

Voordelen

 • Onuitputtelijke bron. 
 • Uitstoot nihil. 

Nadelen

 • Niet op grote schaal toepasbaar. 
 • Duur in aanschaf.

 

2. Getijverandering

Bij rivieren of havens die aan open zee monden en waar grote getijverschillen optreden, zal er d.m.v. turbines onder water energie gewonnen worden. Grootte getijverschillen tussen hoog en laag water zal een sterke stroming te weeg brengen en zal een hoop energie opleveren. Een proefopstelling hiervan zal binnenkort in de Westerschelde plaatsvinden.

Een nadeel van deze vorm van energie is dat het geen constante energiebron is en wanneer het volledig hoog of volledig laag water is zal er zelfs een minimale stroming aan de generatoren worden afgeleverd.

Dit "probleem" kan opgelost worden door het plaatsen van een dam in de rivieren, welke een constante stoming mogelijk maakt voor eb en vloed, maar een dam plaatsten in een rivier heeft echter ook zijn nadelen wanneer het ecologische proces wordt verstoord en voor het binnenvaart verkeer is het niet meer mogelijk om zonder hinder deze dammen te passeren.

Rekenvoorbeeld 2

Wederom kan hier de formule uit rekenvoorbeeld 1 gebruikt worden. Stel een gemiddelde snelheid (V) van 4 m/s en een massa (M) van 1000KG, dan leveren deze generatoren 8000 Joule. Dit staat dus wederom gelijk aan 8000 Watt/sec.

Voordelen

 • Onuitputtelijke bron. 
 • Uitstoot nihil. 

Nadelen

 • Relatief duur (duurzame ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen). 
 • Energie bron is niet constant. 
 • Eventueel belemmeren van het scheepvaartverkeer. 
 • Verstoring van het ecologisch systeem (wanneer er een dam wordt geplaasts).

 

3. Golven

Golven die via een kanaal verbonden worden met een tank zullen het niveau in deze tank laten wisselen. De golven veroorzaken luchtdrukveranderingen in een tank omdat het water zelf niet samendrukbaar is. Deze lucht wordt langs een turbine geleidt die gekoppeld is aan een generator (vergelijkbaar met windmolens).

Voordelen

 • Onuitputtelijke bron. 
 • Uitstoot nihil. 

Nadelen

 • Corrosie, komt in aanraking met veel zout! 
 • Afhankelijk van golfslag. 
 • Relatief duur.

 

4. Concentratie zoutgehalte

Deze vorm van energie maakt gebruik van het saliniteitsverschil tussen zoet water (brak) en zout water (Zee). De installatie zal in Nederland toegepast worden bij de afsluitdijk, waarbij het IJselmeer als zoetwaterbron dient en de Noordzee als zoutwater bron. Er zijn inmiddels ook test stations bij de Dode Zee geplaatst.

Het principe hiervan is om de 2 vloeistoffen langs elkaar heen te geleiden, welke gescheiden worden door de ionen selectieve membranen. Het zoute water bevat meer natriumchloride (na+cl-) dan het zoet water en er zal hierdoor een reactie plaatsvinden. Positieve en negatieve ladingen zullen over springen welke door de ionen selectieve membranen zullen worden opgevangen. Dat wil zeggen dat een membraan, bestaande uit polimeren, alleen positieve of negatieve ionen zal doorlaten.

Om de ionen af te voeren worden de kathode en anode gebruik om een elektronenstroom op gang te brengen. Deze vorm van energie staat nog in de kinderschoenen. Het huidige rendement ligt ook nog maar rond de 12%.

Toch is deze vorm van energie in mijn ogen een zeer interessante bron gezien de omvang van de hoeveel zoet en zout water.

Voordelen

 • Onuitputtelijke bron. 
 • Uitstoot nihil. 

Nadelen 

 • Zeer grote hoeveelheden nodig. 
 • Eist veel onderhoud. 
 • De membranen moet vrij van vuil blijven. 
 • Duur in aanschaf.

Zie ook:

http://www.leerwiki.nl/Wat_is_Blue_Energy_of_Blauwe_Energie Blue Energy

http://www.leerwiki.nl/Wat_is_Groene_Energie Groene Energie


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie natuur

Het einde van het universum?

Een informatieve tekst met een korte uitleg van de theorieen over het einde van het universum.

Gazon onderhoud.

hier alles om een mooi gazon aan te leggen en te behouden.

Medische spijsvertering

Dit artikel geeft zicht in de medische spijsvertering en dan met name die van dieren.

Ozonlaag

De wereldwijde bezorgdheid over onze ozonlaag

Belangrijke cycli

Beschrijving van vier cycli

Wat is er te vinden in Burnham Beeches in Buckinghamshire, Engeland

Wat is er te vinden in Burnham Beeches in Buckinghamshire, Engeland Hou je van natuur, historie, beschermde natuurgebieden, bijzondere dieren enzovoorts, lees dan alles over Burnham Beeches.

Natuurwetenschappen aarde en de maan

Omschrijving van de aarde, maan en het heelal

Alles over fossielen

Alles over fossielen: definitie, ontstaan, weetjes, etc.

Hydrocultuur

Hydrocultuur, het alternatief voor plantenverzorging

Aardbevingen voorspellen - Deel 2 - Dieren

Hoe dieren in staat zijn aardbevingen te voorspellen.

De aarde warmt niet meer op, einde van het broeikaseffect

Broeikaseffect, CO2 uitstoot, opwarming

Duurzame Ontwikkeling

over duurzame ontwikkeling

Afrikaantjes tegen allerlei kwalen en ziektes, Tagetes tegen allerlei kwalen en ziektes

In China gebruikt men de bekende tuinbloemetjes Tagetes of te wel Afrikaantjes tegen allerlei kwaaltjes en ziektes.

Zeewater Intrusie – Watermanagement

De oorzaken en gevolgen van zeewater intrusie in kust- en delta gebieden kunnen enorm zijn zonder dat men het weet en er aandacht aanbesteed. Toch is het fenomeen zeewater intrusie één van de grootste internationale zorgen van de watermanagers (ingenieurs).

Beaufort: van lichte bries tot zware storm

De schaal van Beaufort, De effecten van verschillende windkrachten: van lichte bries tot zware storm.

De blauwe reiger in Nederland.

Het leven van de blauwe reiger in Nederland.

De patrijs

Het leven van de patrijs in Nederland.

Yeti een Legende

Yeti een Legende

Natuurrampen en het ontstaan ervan

De uitleg over het ontstaan van verschillende natuurrampen.

Rode kool kweken

Korte begeleiding over het kweken van rode kolen.

De zon en onze aarde

energie van de zon en de ozonlaag

De rode zonnehoed (deel 2)

De prairie Indianen van Noord-Amerika noemde het kruid slangenbeet en gebruikte het vooral om infecties te bestrijden en bij beten van slagen. Ze kneusden de plant tussen stenen en legden het op wonden.

Aralmeer verdrinkt in katoenteelt

Het Aralmeer was een van de grootste meren ter wereld maar daar is niets meer van over. Wat is het effect van deze verdroging op de omgeving?

Waar komen wij vandaan?

Waar komen wij vandaan? Zijn we buitenaards? Hoe kwam het leven op aarde?

Man versus vrouw

Biologische verschillen tussen man en vrouw, wetenschappelijke basis.