Milieuproblemen door de scheepvaart


Publicatie datum:

Milieuproblemen die veroorzaakt worden door de scheepvaart

Gesponsorde koppelingen

Dagelijks horen we in het nieuws dat verschillende plekken in de wereld last hebben van allerlei milieuprobelemen. Klimaatverandering, uitputting van fossiele brandstoffen, bosbranden, uitsterving van sommige diersoorten, bodem-, water- en luchtvervuiling; dat zijn allemaal milieuproblemen waar de wereld tegenwoordig mee te maken heeft. Eén van de milieuproblemen op dit moment zijn de negatieve gevolgen van de groeiende, internationale scheepvaart op het milieu.

Olieramp

Milieuproblemen kunnen gedefinieerd worden als die gevolgen van processen als gevolg van activiteiten van mensen op het milieu die door de samenleving als negatief worden ervaren. Een van die negatieve gevolgen van de scheepvaart op het milieu is een olieramp. In 1989 liep de tanker Exxon Valdez vast in Alaska en lekte honderdduizenden vaten olie in zee. Dit wordt nog steeds beschouwd als één van de ergste rampen allertijden. De kustlijn werd voor een groot deel besmeurd met zware en lichte oliebestanddelen. Deze stoffen hebben meteen een negatieve impact op de lokale omgeving met name op de terrestrische en aquatische systemen. Het opruimen van die oliebestandelen kost ook zoveel miljoenen en het duurt nog wel even voordat het lokale ecosysteem volledig herstelt. Ook afval en lozingen door schepen veroorzaken nog steeds een blijvend milieuprobleem: verontreiniging van de wateren.

Luchtvervuiling

Emissies van schepen hebben grote invloed op de luchtkwaliteit. De belangrijkste stoffen die door de sector verkeer en vervoer worden uitgestoten zijn koolstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveloxiden, vluchtige organische stoffen, koolstofmonoxide en fijne stoffen. Zwaveloxiden en stikstofoxiden veroorzaken voornamelijk verzuring terwijl stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, koolstofmoxide en fijne stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Door chemische reacties van vluchtige organische stoffen met andere stoffen in de atmosfeer kan smog worden gevormd. Smog is een mengsel van rook (smoke) en mist (fog), vandaar het woord smog. Zure regen ontstaat door zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische stoffen. Dit leidt tot verzuring van bodem en water en heeft negatieve gevolgen voor de fauna, flora en erfgoederen.

Klimaatverandering

Uit onderzoek blijkt dat de scheepvaart bijna tweemaal zoveel broeikasgassen uitstoot dan de luchtvaartbranche. Alle schepen bleken werelwijd meer dan 1 miljard ton aan broeikasgassen uitstoten. Er werd gedacht dat deze sector alleen verantwoordelijk was voor 600 miljoen ton. Dit veroorzaakt dus een modern milieuprobleem: klimaatverandering. Broeikasgassen die schepen uitstoten zoals koolstofdioxiden en koolstofmonoxide zijn mede verantwoordelijk voor de zogenaamde versterkte broeikaseffect en die hebben dus een verhogend effect op de globale temperatuur.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 56
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie natuur

De bermudadriehoek, natuurverschijnsel of meer?

Wat is er nu precies aan de hand met alle ophef rondom de Bermudadriehoek.

Je hoeft niet goedkoop naar Amerika te vliegen om gratis een Sequoia boom te zien.

Alles is groot in Amerika, ook de beroemde Sequoia bomen maar ook in Nederland kun je gratis een Sequoia boom zien.

Hoe word rubber gemaakt en de geschiedenis van rubber

dit artikel gaat over rubber. hoe het gemaakt word, waar het vandaan komt en de geschiedenis van rubber

Stromend water

de Typologie van stromend water

De Plastic Kringloop

De kringloop van plastic: van product tot afval tot product... maar niet altijd zoals je het verwacht.

Reflexen, spieren en zenuwen

Beschrijving reflex: De route door het lichaam.

Gevolgen van de opwarming van de aarde

Gevolgen van de opwarming

The Cove, het geheim van Taiji

Tot op heden vindt er een dolfijnenslachterij plaats in het Japanse plaatsje Taiji.

Hydrocultuur

Hydrocultuur, het alternatief voor plantenverzorging

De aarde warmt niet meer op, einde van het broeikaseffect

Broeikaseffect, CO2 uitstoot, opwarming

Actieve wandelvakanties met van Paridon reisbureau

De leukste wandelvakanties boek je makkelijk via een reisbureau. Reisbureau van Paridon uit hengelo is gespecialiseerd in Wandelvakanties en natuurtochten.

Brandnetels, kruid of onkruid?

Brandnetels in Nederland, kruid of onkruid. Wat gebeurd er al je wordt geprikt en wat kun je er tegen doen?

Vragen over het leven, levensvragen en de natuur.

Een artikel over de vragen van het leven van de mens in de natuur.

De koolstofkringloop

Uitleg over de koolstofkringloop.

De patrijs

Het leven van de patrijs in Nederland.

Belangrijke cycli

Beschrijving van vier cycli

Vulkanen spreekbeurt, Vulkanen werkstuk

Alles over Vulkanen, het ontstaan, de vorm en de indeling per soort.

Primaire koolstofproductie en cycli van koolstof en koolstofdioxide.

Koolstofdioxide is heel actueel, meer over de primaire productie en cycli van koolstof en koolstofdioxide.

Ozonlaag

De wereldwijde bezorgdheid over onze ozonlaag

Aardbevingen voorspellen - Deel 3 - Actuele wetenschap

Deel 3: Hoe is men tegenwoordig bezig met het voorspellen van aardbevingen? En wat is de beste manier?

De meerkoet.

Het leven van de meerkoet in Nederland.

Processierups

De eikenprocessierups zorgt op steeds meer plaatsen voor steeds meer overlast. Hoe herken je de rups, een nest en de symptomen?

Fossilatie: het ontstaan van fossielen.

Uitleg ontstaan van fossielen (fossilatie).

Dinoflagellaat: een giftige alg

De dinoflagellaat, een giftige alg opgemerkt in Nederland. Wat is een dinoflagellaat, waar komt het voor en waarom zijn ze giftig?

De ooievaar in Nederland.

Het leven van de ooievaar in Nederland.