Milieuproblemen door de scheepvaart


Publicatie datum:

Milieuproblemen die veroorzaakt worden door de scheepvaart

Gesponsorde koppelingen

Dagelijks horen we in het nieuws dat verschillende plekken in de wereld last hebben van allerlei milieuprobelemen. Klimaatverandering, uitputting van fossiele brandstoffen, bosbranden, uitsterving van sommige diersoorten, bodem-, water- en luchtvervuiling; dat zijn allemaal milieuproblemen waar de wereld tegenwoordig mee te maken heeft. Eén van de milieuproblemen op dit moment zijn de negatieve gevolgen van de groeiende, internationale scheepvaart op het milieu.

Olieramp

Milieuproblemen kunnen gedefinieerd worden als die gevolgen van processen als gevolg van activiteiten van mensen op het milieu die door de samenleving als negatief worden ervaren. Een van die negatieve gevolgen van de scheepvaart op het milieu is een olieramp. In 1989 liep de tanker Exxon Valdez vast in Alaska en lekte honderdduizenden vaten olie in zee. Dit wordt nog steeds beschouwd als één van de ergste rampen allertijden. De kustlijn werd voor een groot deel besmeurd met zware en lichte oliebestanddelen. Deze stoffen hebben meteen een negatieve impact op de lokale omgeving met name op de terrestrische en aquatische systemen. Het opruimen van die oliebestandelen kost ook zoveel miljoenen en het duurt nog wel even voordat het lokale ecosysteem volledig herstelt. Ook afval en lozingen door schepen veroorzaken nog steeds een blijvend milieuprobleem: verontreiniging van de wateren.

Luchtvervuiling

Emissies van schepen hebben grote invloed op de luchtkwaliteit. De belangrijkste stoffen die door de sector verkeer en vervoer worden uitgestoten zijn koolstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveloxiden, vluchtige organische stoffen, koolstofmonoxide en fijne stoffen. Zwaveloxiden en stikstofoxiden veroorzaken voornamelijk verzuring terwijl stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, koolstofmoxide en fijne stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Door chemische reacties van vluchtige organische stoffen met andere stoffen in de atmosfeer kan smog worden gevormd. Smog is een mengsel van rook (smoke) en mist (fog), vandaar het woord smog. Zure regen ontstaat door zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische stoffen. Dit leidt tot verzuring van bodem en water en heeft negatieve gevolgen voor de fauna, flora en erfgoederen.

Klimaatverandering

Uit onderzoek blijkt dat de scheepvaart bijna tweemaal zoveel broeikasgassen uitstoot dan de luchtvaartbranche. Alle schepen bleken werelwijd meer dan 1 miljard ton aan broeikasgassen uitstoten. Er werd gedacht dat deze sector alleen verantwoordelijk was voor 600 miljoen ton. Dit veroorzaakt dus een modern milieuprobleem: klimaatverandering. Broeikasgassen die schepen uitstoten zoals koolstofdioxiden en koolstofmonoxide zijn mede verantwoordelijk voor de zogenaamde versterkte broeikaseffect en die hebben dus een verhogend effect op de globale temperatuur.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 56
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie natuur

het Amazoneregenwoud

Het Amazoneregenwoud, een schat aan biodiversiteit

Kinderen en de natuur ;waar gaat het naartoe!?

kinderen en natuur

Indiase pijpen (Monotropa uniflora) als rustgevend middel en geneesmiddel.

Indiase pijpen zijn eetbare planten die voorkomen in de bossen van de gematigde streken van Azië, Noord-Amerika en noordelijk Zuid-Amerika, ze worden gebruikt als rustgevend middel en geneesmiddel.

Belangrijke cycli

Beschrijving van vier cycli

Ralstonia solanacearum

Ralstomia solanacearum in een pathogene becterie.

Populatiemodellen en groeifactoren

Uitleg populatiemodellen en groeifactor met formules en voorbeelden.

De pigmenten in een bladgroen korrel.

De verschillende pigmenten die een blad zijn kleur geeft.

Gazon onderhoud.

hier alles om een mooi gazon aan te leggen en te behouden.

Bestaan zeemeerminnen echt?

Zij heeft al menig mannenhart op hol gebracht, haar schoonheid is legendarisch, de zeemeermin.

The Cove, het geheim van Taiji

Tot op heden vindt er een dolfijnenslachterij plaats in het Japanse plaatsje Taiji.

Afrikaantjes tegen allerlei kwalen en ziektes, Tagetes tegen allerlei kwalen en ziektes

In China gebruikt men de bekende tuinbloemetjes Tagetes of te wel Afrikaantjes tegen allerlei kwaaltjes en ziektes.

Tijdreizen is mogelijk

Door veel mensen wordt tijdreizen onmogelijk geacht. In dit artikel wordt het tegendeel bewezen.

Wat is een biosfeer en hoe maak je er een?

Een uitleg wat een biosfeer is en wat je nodig hebt om er een te maken.

Bestaat de verloren wereld echt en is er een onderaardse wereld waar nog dinosaurussen leven?

In de film “The lost world” naar een verhaal van Arthur Conan Doyle daalt een groep mensen af in een grot en komen ze terecht in een onderaardse wereld waar allerlei prehistorische dieren leven. In de film speelt het verhaal zich natuurlijk af in een studio met allemaal speciale effecten. Zou de verloren wereld ech

Vragen over het leven, levensvragen en de natuur.

Een artikel over de vragen van het leven van de mens in de natuur.

Het cultuurlandschap

Hoe ziet een cultuurlandschap eruit?

Beekdalen

De verscheidenheid van de natuur in een beekdal

Factoren die fotosynthese beinvloeden.

De factoren die invloed hebben op fotosynthese.

Aardbevingen

Basisinformatie over aardbevingen

Waarom willen mannen seks met vrouwen en mannen?

Seks is de grootste drijfveer voor het gedrag van mannen, waarom willen mannen altijd seks?

YELLOWSTONE: caldera?

Simpele uitleg over de werking van caldera's

De Peelrandbreuk en wijst

Een bijzonder natuurverschijsel in Oost Brabant

Elysia chlorotica: Fotosynthese in een zeeslak

Elysia chlorotica: Fotosynthese in een zeeslak

Yeti een Legende

Yeti een Legende

Het leven verandert de aarde volgens de Gaia theorie of Gaia-hypothese.

Volgens de Gaia theorie Creëert het leven op aarde zijn eigen ideale levensomstandigheden.