10 minuten gesprekken


Publicatie datum:

Informatie voor nieuwe ouders met kinderen die naar de basisschool gaan: Wat kun je van een 10 minuten gesprek verwachten?

Gesponsorde koppelingen

Het is zover: Je kind gaat naar de basisschool en plotseling is daar de brief met de uitnodiging voor een 10 minuten gesprek met de leerkracht van je kind. Voor nieuwe ouders roept dit soms vragen op, moet ik zelf vragen stellen? Waarover gaat dit gesprek eigenlijk?

Hier volgt uitleg over wat het inhoud en wat je er globaal van kunt verwachten, namelijk niet elke leerkracht pakt dit hetzelfde aan.

De 10 minuten gesprekken zijn voor ouders en leerkrachten bedoeld om kort informatie uit te wisselen over de prestaties van het kind. Over het algemeen zal de leerkracht het gesprek leiden. Hoewel het voor ouders zeker aan te raden is om van te voren te bedenken wat je wilt weten over je kind of over de gang van zaken in de klas. Ook wil je misschien nog een bijzonderheid kwijt over je kind, schrijf dit eventueel op, zodat je het niet vergeet.

Vaak zal de leerkracht het gesprekje algemeen beginnen over hoe het met je kind gaat in de klas. Of het lekker in zijn vel zit, hoe het overkomt op leerkrachten en/of andere kinderen. De vraag of dit gedrag vergelijkbaar is met thuis kan dan gesteld worden. Kinderen laten soms uiteenlopend gedrag zien, thuis of op school.

De leerkracht zal daarna waarschijnlijk informatie verstrekken over de toetsresultaten die je kind behaald heeft. Niet bij elk 10 minuten gesprek zullen pas geleden toetsen zijn afgenomen, en per groep zul je ook een verschillend aantal resultaten kunnen verwachten. Groep 7 en 8, maakt natuurlijk meer toetsen dan groep 1 en 2.

Aan het einde van het gesprek zullen leerkrachten vaak ruimte geven om nog vragen te stellen, probeer dit niet te uitgebreid te maken, de volgende ouders staan mogelijk al weer te wachten. Heb je het gevoel niet genoeg tijd te hebben gehad, vraag dan om een vervolg gesprek, zodat je dan al je vragen nog kwijt kunt.

Grote gedrags- of leerproblemen zullen leerkrachten u meestal niet meedelen in een 10 minuten gesprek. Hiervoor is meer gesprekstijd nodig en vaak krijgt u dan tussen de 10 minuten-momenten door al een uitnodiging. Als u zelf twijfels heeft en niet tot de 10 minuten gesprekken kunt wachten, heeft een school vaak een instuif moment of spreekuur waar u gebruik van kunt maken. Vraag dan de leerkracht om een afspraak te maken.  

Wees zelf verder eerlijk in het geven van uw mening of informatie. Leerkrachten stellen het op prijs om te weten wat ouders vinden. Scholen houden vaak nauwgezet bij wat er allemaal besproken is, zodat volgende leerkrachten niet alles op nieuw hoeven te vragen. Wijkt u af van de juiste informatie dan kan dit verwarring scheppen en een schuine verhouding opleveren. Dit is in het nadeel van je kind en dat belang staat voor beide partijen voor op.

De meeste scholen hanteren 2 of 3x 10 minutengesprekken per leerjaar. Houd de uitnodiging in de gaten en vergeet je anders niet in te schrijven!


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Bacheloropleiding Personeelwetenschappen

Bacheloropleiding Personeelwetenschappen op de Universiteit van Tilburg

Autisme op de middelbare school

Tips voor medeleerlingen, docenten en mentoren

Het maken van een (profiel)werkstuk

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

Bezuinig op de bezuinigingen!

Lage rendement van de Havo

Roosevelt Academy in Middelburg

Roosevelt Academy, een Liberal Arts & Sciences college in Middelburg

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Welke school kiezen we? Hoe begeleid ik mijn kind goed?

Use Cases

Hulp bij het maken van Use cases.

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Oorlogsmisdaden van de Vietcong in Hue

In Hue richtte de Vietcong in 1968 een schandelijk bloedbad aa

Een goede samenvatting maken

Leer om een goede samenvatting te maken.

Invloed van concentratie reactant op de chemische kinetiek

Invloed van concentratie reactant op de chemische kinetiek.

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

De Nederlandse Krijgsmacht

Er wordt de komende tijd 635 miljoen euro bezuinigd op het budget van Defensie. Maar hoe groot is Defensie en uit welke onderdelen bestaat het?

Help uw kind beter te lezen: Letters flitsen

Geef uw kind een goede leesstart. Naast school kunnen ouders veel betekenen voor snel leren lezen!

Universiteitsbibliotheek Binnenstad Utrecht

Een kort artikel over de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Utrecht.

Veranderen van ongewenst gedrag bij kinderen

Hoe verander je het gedrag van een groep kinderen?

Stress voor het eindexamen

Hoe je om moet gaan met stress tijdens het eindexamen.

Tips voor docenten

Het wordt steeds moeilijker om goed en zelfverzekerd voor de klas te staan. In dit artikel worden tips gegeven en inzichten geprobeerd over te brengen.

Der Besuch der alten Dame

Samenvatting van Duerrenmatts

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.

Toerental boormachine berekenen

We doen deze proef om erachter te komen of opgegeven toerental van de boormachine inderdaad 2600 toeren per minuut is.

Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??

Cubacrisis

In het begin van de jaren '60 is de wereld op het nippertje ontsnapt aan een derde wereldoorlog. Hoe kon het zo ver komen? En hoe zijn we er aan ontsnapt?