Geschiedenis Tijd van jagers en boeren


Publicatie datum:

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Gesponsorde koppelingen

Hej guys :)

Hier is mijn samenvatting van de tijd van de jagers en boeren. 

Hopelijk hebben jullie er wat aan :)

Neem niet alles zomaar over: Ik maak ook fouten! xP

Gesponsorde koppelingen

SAMENVATTING HOOFDSTUK 1
                             Van vuistbijl tot Sikkel  - Tijd van Jagers en Boeren  .                                                                                                                        Tot 3000 v. Christus ||Prehistorie

3 kenmerken van het tijdvak:
            1. De levenswijze van Jagers-verzamelaars;
            2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
            3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

Kernbegrippen van het tijdvak:
Agrarisch:                               Betrekking hebbend op de landbouw;
Cultuur:                                  Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap;
Jagers-verzamelaars:                        Groep mensen, meestal zonder vaste woonplaats, die leeft van
                                               de jacht  en het verzamelen van gewassen;

Landbouw-samenleving:        Maatschappij waarin het natuurlijke milieu wordt aangepast
                                               ten behoeve van de productie van planten en dieren voor
                                               menselijk gebruik.

___________________________________________________________________________

§1.1 Een zwervend bestaan
                                                                      Kenmerk: De levenswijze van Jagers-verzamelaars;
|Aantekeningen|
Alles wat we weten over de prehistorie komt door ongeschreven bronnen.

Pre historie: Alles voor 3000 v. Christus

Voor        Geschiedenis

De leefwijze van de jagers-verzamelaars:
                -
Jagen (mannen) en verzamelen (vrouwen);
                - Geen sociale verschillen;
                - Hutten van takken en twijgjes;
                - Nomadisch bestaan (rondtrekken) > omdat voedselbronnen op konden raken;
                - Kleine groepen (20 à 30 man);
                - Polytheïstisch geloof (geloven in meerdere goden);
                - Geen potten (Ze aten alles gelijk op) ;
                - Woonden in de buurt van water  > Drinkbron;
                                                                                   > Voedselbron (vissen, dieren die drinken);
                                                                                    > Wassen;
                                                                                   > Vervoermogelijkheden.

 

 

§1.2 De ontdekking van de landbouw
                                          Kenmerk: Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
|Aantekeningen|
Landbouwsamenleving = Agrarische samenleving
                Onstaan bij de Halve Maan (Tigris, Eufraat, Syrië, Irak)

Het ontstaan van de landbouw:
                - Per toeval?
                - Gedwongen? (Voedsel was schaars)

Neolitische  revolutie: Jagers en verzamelaars gaan over op landbouw en veeteelt.

Domesticeren: - Zelf gewassen laten groeien;
                               - Dieren tam maken;
                               - Dieren zelf fokken.

Kenmerken leefwijze boeren:
                - Grotere groepen (+/- 100 man);
                - Polytheïstisch geloof;
                - Werktuigen werden ontwikkeld (Steen en hout);
                - Potten werden gemaakt (Oogst in bewaren);
                - Leven in huizen (Van nomadisch bestaan naar Sedentair bestaan).
                (- Ze bleven vlak bij hun akkers wonen en gingen vee houden voor vlees, wol en melk;)
                (- Ze leerden steeds betere huizen bouwen en maakten werktuigen om het land te bewerken;)
                (- De dorpen werden groter omdat er nu meer kinderen geboren werden.)

Sedentaire revolutie: De mens kreeg voor het eerst een vaste woonplaats.

§1.3 Mesopotamië: van grotten tot steden

                                          Kenmerk: Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
|Aantekeningen|
Theorieën voor het ontstaan van de steden:
                - Dorpen groeiden > meer mensen;
                - Samen werken met irrigatie;
                - Dorpen groeiden aan elkaar vast.
                (Ze ontstonden voor het eerst in de Vruchtbare Halve Maan)

Irrigatielandbouw: Als men kunstmatig water toevoegt aan een akker.

Specialisatie is ontstaan door het voedseloverschot.

Beroepen           Hiërarchische samenleving

Het schrift werd uitgevonden:
                - 3000 v. Christus;
                - Door handel: vast leggen van ruilhandels;
                - Regels > wetboek;
                - Spijkerschrift;
                - Belasting.

Ruilhandel was onhandig, daardoor werd muntgeld ontworpen.

Kenmerken van de steden steden:
                - Polytheïstisch geloof;
                -  +/-10.000 mensen;
                - Specialisatie;
                - Hiërarchische samenleving;
                - Spijkerschrift;
                - Handel.

Ziggurat: Een hoge tempel om zo dichter bij de goden in de hemel te kunnen komen


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Kinderen op typles?

Alle kinderen zouden een typcursus moeten volgen.

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

Opleiding tot Technische Specialist Personen Auto's

Wil jij weten wat je allemaal leert tijdens een opleiding tot technische specialist personen auto's kijk dan hier.

Duitse naamvallen

De verschillende naamvallen in de duitse taal.

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?