Geschiedenis Tijd van jagers en boeren


Publicatie datum:

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Gesponsorde koppelingen

Hej guys :)

Hier is mijn samenvatting van de tijd van de jagers en boeren. 

Hopelijk hebben jullie er wat aan :)

Neem niet alles zomaar over: Ik maak ook fouten! xP

SAMENVATTING HOOFDSTUK 1
                             Van vuistbijl tot Sikkel  - Tijd van Jagers en Boeren  .                                                                                                                        Tot 3000 v. Christus ||Prehistorie

3 kenmerken van het tijdvak:
            1. De levenswijze van Jagers-verzamelaars;
            2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
            3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

Kernbegrippen van het tijdvak:
Agrarisch:                               Betrekking hebbend op de landbouw;
Cultuur:                                  Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap;
Jagers-verzamelaars:                        Groep mensen, meestal zonder vaste woonplaats, die leeft van
                                               de jacht  en het verzamelen van gewassen;

Landbouw-samenleving:        Maatschappij waarin het natuurlijke milieu wordt aangepast
                                               ten behoeve van de productie van planten en dieren voor
                                               menselijk gebruik.

___________________________________________________________________________

§1.1 Een zwervend bestaan
                                                                      Kenmerk: De levenswijze van Jagers-verzamelaars;
|Aantekeningen|
Alles wat we weten over de prehistorie komt door ongeschreven bronnen.

Pre historie: Alles voor 3000 v. Christus

Voor        Geschiedenis

De leefwijze van de jagers-verzamelaars:
                -
Jagen (mannen) en verzamelen (vrouwen);
                - Geen sociale verschillen;
                - Hutten van takken en twijgjes;
                - Nomadisch bestaan (rondtrekken) > omdat voedselbronnen op konden raken;
                - Kleine groepen (20 à 30 man);
                - Polytheïstisch geloof (geloven in meerdere goden);
                - Geen potten (Ze aten alles gelijk op) ;
                - Woonden in de buurt van water  > Drinkbron;
                                                                                   > Voedselbron (vissen, dieren die drinken);
                                                                                    > Wassen;
                                                                                   > Vervoermogelijkheden.

 

 

§1.2 De ontdekking van de landbouw
                                          Kenmerk: Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
|Aantekeningen|
Landbouwsamenleving = Agrarische samenleving
                Onstaan bij de Halve Maan (Tigris, Eufraat, Syrië, Irak)

Het ontstaan van de landbouw:
                - Per toeval?
                - Gedwongen? (Voedsel was schaars)

Neolitische  revolutie: Jagers en verzamelaars gaan over op landbouw en veeteelt.

Domesticeren: - Zelf gewassen laten groeien;
                               - Dieren tam maken;
                               - Dieren zelf fokken.

Kenmerken leefwijze boeren:
                - Grotere groepen (+/- 100 man);
                - Polytheïstisch geloof;
                - Werktuigen werden ontwikkeld (Steen en hout);
                - Potten werden gemaakt (Oogst in bewaren);
                - Leven in huizen (Van nomadisch bestaan naar Sedentair bestaan).
                (- Ze bleven vlak bij hun akkers wonen en gingen vee houden voor vlees, wol en melk;)
                (- Ze leerden steeds betere huizen bouwen en maakten werktuigen om het land te bewerken;)
                (- De dorpen werden groter omdat er nu meer kinderen geboren werden.)

Sedentaire revolutie: De mens kreeg voor het eerst een vaste woonplaats.

§1.3 Mesopotamië: van grotten tot steden

                                          Kenmerk: Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
|Aantekeningen|
Theorieën voor het ontstaan van de steden:
                - Dorpen groeiden > meer mensen;
                - Samen werken met irrigatie;
                - Dorpen groeiden aan elkaar vast.
                (Ze ontstonden voor het eerst in de Vruchtbare Halve Maan)

Irrigatielandbouw: Als men kunstmatig water toevoegt aan een akker.

Specialisatie is ontstaan door het voedseloverschot.

Beroepen           Hiërarchische samenleving

Het schrift werd uitgevonden:
                - 3000 v. Christus;
                - Door handel: vast leggen van ruilhandels;
                - Regels > wetboek;
                - Spijkerschrift;
                - Belasting.

Ruilhandel was onhandig, daardoor werd muntgeld ontworpen.

Kenmerken van de steden steden:
                - Polytheïstisch geloof;
                -  +/-10.000 mensen;
                - Specialisatie;
                - Hiërarchische samenleving;
                - Spijkerschrift;
                - Handel.

Ziggurat: Een hoge tempel om zo dichter bij de goden in de hemel te kunnen komen

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Hoe houd je een spreekbeurt?

Het houden van een spreekbeurt kan best spannend zijn. Hoe pak je een spreekbeurt aan?

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Hoe kan de taal verloedering worden teruggedraaid?

Steeds meer mensen gebruiken te pas en te onpas scheldwoorden als kut, fuck, shit, klote in hun dagelijkse taalgebruik, hoe kan deze taal verloedering worden teruggedraaid?

Julius Caesar

Informatie over het leven van Julius Caesar

10 minuten gesprekken

Informatie voor nieuwe ouders met kinderen die naar de basisschool gaan: Wat kun je van een 10 minuten gesprek verwachten?

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

Hoe schrijf je een practicum verslag?

Richtlijnen voor een practicum verslag

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Autisme in de klas

Autisme is een stoornis waarbij er een beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.

Het aangeboren taalvermogen

Het taalvermogen blijkt aangeboren te zijn. Het is een instinct en een mentaal orgaan.

Velcro is een merknaam en geen vertaling van klittenband in het engels.

Velcro is een engelse term voor klittenband. Dit is een merknaam en geen echte vertaling. Wat is de engelse vertaling voor klittenband?

Beginner voor de klas (2)....de kennismaking.

In het tweede artikel van deze serie praat ik over de onzekerheden en twijfels die je aan het begin van het schooljaar kan ervaren. Natuurlijk krijg je ook weer tips hoe je de eerste kennismaking met de klas goed voor kan bereiden.

THIMUN overleven

Artikel over wat THIMUN is en hoe het er aan toe gaat.

Het Godsbewijs van Alvin Plantinga

Het Godsbewijs van Alvin Plantinga uitgelegd

Beginner voor de klas(4)….het lesplan.

In dit artikel geef ik een voorbeeld van een overzichtelijk lesplan die je heel goed kan gebruiken wanneer je les geeft.

Taalkundige begrippen

Handige taalkundige begrippen uitgelegd

Een oudergesprek voeren

Als leerkracht krijg je te maken met oudergesprekken. Hoe houd je een goed en prettig oudergesprek?

Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

succesvolle voorbereiding van een toets: 6 tips om faalangst te voorkomen

Beter je examens voorbereiden, uitgelegd, 6 tips voor de perfecte voorbereiding!

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor-en vroegschoolse educatie en hoe effectief is het?

Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

Teambuilding voor kinderen

Kinderen presteren op alle vlakken beter door duidelijkheid en discipline.