Geschiedenis Tijd van jagers en boeren


Publicatie datum:

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Gesponsorde koppelingen

Hej guys :)

Hier is mijn samenvatting van de tijd van de jagers en boeren. 

Hopelijk hebben jullie er wat aan :)

Neem niet alles zomaar over: Ik maak ook fouten! xP

SAMENVATTING HOOFDSTUK 1
                             Van vuistbijl tot Sikkel  - Tijd van Jagers en Boeren  .                                                                                                                        Tot 3000 v. Christus ||Prehistorie

3 kenmerken van het tijdvak:
            1. De levenswijze van Jagers-verzamelaars;
            2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
            3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

Kernbegrippen van het tijdvak:
Agrarisch:                               Betrekking hebbend op de landbouw;
Cultuur:                                  Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap;
Jagers-verzamelaars:                        Groep mensen, meestal zonder vaste woonplaats, die leeft van
                                               de jacht  en het verzamelen van gewassen;

Landbouw-samenleving:        Maatschappij waarin het natuurlijke milieu wordt aangepast
                                               ten behoeve van de productie van planten en dieren voor
                                               menselijk gebruik.

___________________________________________________________________________

§1.1 Een zwervend bestaan
                                                                      Kenmerk: De levenswijze van Jagers-verzamelaars;
|Aantekeningen|
Alles wat we weten over de prehistorie komt door ongeschreven bronnen.

Pre historie: Alles voor 3000 v. Christus

Voor        Geschiedenis

De leefwijze van de jagers-verzamelaars:
                -
Jagen (mannen) en verzamelen (vrouwen);
                - Geen sociale verschillen;
                - Hutten van takken en twijgjes;
                - Nomadisch bestaan (rondtrekken) > omdat voedselbronnen op konden raken;
                - Kleine groepen (20 à 30 man);
                - Polytheïstisch geloof (geloven in meerdere goden);
                - Geen potten (Ze aten alles gelijk op) ;
                - Woonden in de buurt van water  > Drinkbron;
                                                                                   > Voedselbron (vissen, dieren die drinken);
                                                                                    > Wassen;
                                                                                   > Vervoermogelijkheden.

 

 

§1.2 De ontdekking van de landbouw
                                          Kenmerk: Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
|Aantekeningen|
Landbouwsamenleving = Agrarische samenleving
                Onstaan bij de Halve Maan (Tigris, Eufraat, Syrië, Irak)

Het ontstaan van de landbouw:
                - Per toeval?
                - Gedwongen? (Voedsel was schaars)

Neolitische  revolutie: Jagers en verzamelaars gaan over op landbouw en veeteelt.

Domesticeren: - Zelf gewassen laten groeien;
                               - Dieren tam maken;
                               - Dieren zelf fokken.

Kenmerken leefwijze boeren:
                - Grotere groepen (+/- 100 man);
                - Polytheïstisch geloof;
                - Werktuigen werden ontwikkeld (Steen en hout);
                - Potten werden gemaakt (Oogst in bewaren);
                - Leven in huizen (Van nomadisch bestaan naar Sedentair bestaan).
                (- Ze bleven vlak bij hun akkers wonen en gingen vee houden voor vlees, wol en melk;)
                (- Ze leerden steeds betere huizen bouwen en maakten werktuigen om het land te bewerken;)
                (- De dorpen werden groter omdat er nu meer kinderen geboren werden.)

Sedentaire revolutie: De mens kreeg voor het eerst een vaste woonplaats.

§1.3 Mesopotamië: van grotten tot steden

                                          Kenmerk: Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
|Aantekeningen|
Theorieën voor het ontstaan van de steden:
                - Dorpen groeiden > meer mensen;
                - Samen werken met irrigatie;
                - Dorpen groeiden aan elkaar vast.
                (Ze ontstonden voor het eerst in de Vruchtbare Halve Maan)

Irrigatielandbouw: Als men kunstmatig water toevoegt aan een akker.

Specialisatie is ontstaan door het voedseloverschot.

Beroepen           Hiërarchische samenleving

Het schrift werd uitgevonden:
                - 3000 v. Christus;
                - Door handel: vast leggen van ruilhandels;
                - Regels > wetboek;
                - Spijkerschrift;
                - Belasting.

Ruilhandel was onhandig, daardoor werd muntgeld ontworpen.

Kenmerken van de steden steden:
                - Polytheïstisch geloof;
                -  +/-10.000 mensen;
                - Specialisatie;
                - Hiërarchische samenleving;
                - Spijkerschrift;
                - Handel.

Ziggurat: Een hoge tempel om zo dichter bij de goden in de hemel te kunnen komen


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Examens zijn makkelijk!

Is de tijd daar gekomen dat er eindelijk examens gedaan moeten worden? Laat je dan goed inlichten hoe je het beste en snelste kan leren, want examens zijn makkelijk!

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Huiswerk

Een aantal tips om goed met huiswerk bezig te zijn

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??

Hunebedden

Informatie over hunebedden op 4 vwo niveau.

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

10 minuten gesprekken

Informatie voor nieuwe ouders met kinderen die naar de basisschool gaan: Wat kun je van een 10 minuten gesprek verwachten?

Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

De mol

Het leven van de mol

Wiskundige weetjes over Gulden Snede

Altijd al eens willen weten wat die Gulden Snede is? En waarom wiskundigen zo enthousiast zijn over deze verhouding? Kom daar zelf achter en ontdek zelf de mooie en magische verhoudingen in ons dagelijks leven.

Een onderwijsassistent

Een onderwijsassistent assisteert de docent in een groep.

Het periodiek systeem der elementen

Het periodiek systeem der elementen zoals opgesteld door Mendelejev.

Gezakt! En nu?

Wat te doen als je gezakt bent gezakt

Liberal Arts & Sciences

Wat in nou precies de opleiding Liberal Arts & Sciences.

Velcro is een merknaam en geen vertaling van klittenband in het engels.

Velcro is een engelse term voor klittenband. Dit is een merknaam en geen echte vertaling. Wat is de engelse vertaling voor klittenband?

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Hoe overleef ik de brugklas als moeder van een brugklasser

Het is voor de brugklasser moeilijk, die eerste weken van de brugklas maar laten we vooral de moeder niet vergeten

Zelfhypnose en het nut er van

Het bewust in soort trace, hypnotische staat komen

Langstudeerboete

Een betoog over de langstudeerboete in het onderwijs, wat de hbo en wo studenten moet overhalen, hun studie op tijd af te ronden.

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Debat en socratisch gesprek

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.