Geschiedenis Tijd van jagers en boeren


Publicatie datum:

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Gesponsorde koppelingen

Hej guys :)

Hier is mijn samenvatting van de tijd van de jagers en boeren. 

Hopelijk hebben jullie er wat aan :)

Neem niet alles zomaar over: Ik maak ook fouten! xP

SAMENVATTING HOOFDSTUK 1
                             Van vuistbijl tot Sikkel  - Tijd van Jagers en Boeren  .                                                                                                                        Tot 3000 v. Christus ||Prehistorie

3 kenmerken van het tijdvak:
            1. De levenswijze van Jagers-verzamelaars;
            2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
            3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

Kernbegrippen van het tijdvak:
Agrarisch:                               Betrekking hebbend op de landbouw;
Cultuur:                                  Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap;
Jagers-verzamelaars:                        Groep mensen, meestal zonder vaste woonplaats, die leeft van
                                               de jacht  en het verzamelen van gewassen;

Landbouw-samenleving:        Maatschappij waarin het natuurlijke milieu wordt aangepast
                                               ten behoeve van de productie van planten en dieren voor
                                               menselijk gebruik.

___________________________________________________________________________

§1.1 Een zwervend bestaan
                                                                      Kenmerk: De levenswijze van Jagers-verzamelaars;
|Aantekeningen|
Alles wat we weten over de prehistorie komt door ongeschreven bronnen.

Pre historie: Alles voor 3000 v. Christus

Voor        Geschiedenis

De leefwijze van de jagers-verzamelaars:
                -
Jagen (mannen) en verzamelen (vrouwen);
                - Geen sociale verschillen;
                - Hutten van takken en twijgjes;
                - Nomadisch bestaan (rondtrekken) > omdat voedselbronnen op konden raken;
                - Kleine groepen (20 à 30 man);
                - Polytheïstisch geloof (geloven in meerdere goden);
                - Geen potten (Ze aten alles gelijk op) ;
                - Woonden in de buurt van water  > Drinkbron;
                                                                                   > Voedselbron (vissen, dieren die drinken);
                                                                                    > Wassen;
                                                                                   > Vervoermogelijkheden.

 

 

§1.2 De ontdekking van de landbouw
                                          Kenmerk: Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
|Aantekeningen|
Landbouwsamenleving = Agrarische samenleving
                Onstaan bij de Halve Maan (Tigris, Eufraat, Syrië, Irak)

Het ontstaan van de landbouw:
                - Per toeval?
                - Gedwongen? (Voedsel was schaars)

Neolitische  revolutie: Jagers en verzamelaars gaan over op landbouw en veeteelt.

Domesticeren: - Zelf gewassen laten groeien;
                               - Dieren tam maken;
                               - Dieren zelf fokken.

Kenmerken leefwijze boeren:
                - Grotere groepen (+/- 100 man);
                - Polytheïstisch geloof;
                - Werktuigen werden ontwikkeld (Steen en hout);
                - Potten werden gemaakt (Oogst in bewaren);
                - Leven in huizen (Van nomadisch bestaan naar Sedentair bestaan).
                (- Ze bleven vlak bij hun akkers wonen en gingen vee houden voor vlees, wol en melk;)
                (- Ze leerden steeds betere huizen bouwen en maakten werktuigen om het land te bewerken;)
                (- De dorpen werden groter omdat er nu meer kinderen geboren werden.)

Sedentaire revolutie: De mens kreeg voor het eerst een vaste woonplaats.

§1.3 Mesopotamië: van grotten tot steden

                                          Kenmerk: Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
|Aantekeningen|
Theorieën voor het ontstaan van de steden:
                - Dorpen groeiden > meer mensen;
                - Samen werken met irrigatie;
                - Dorpen groeiden aan elkaar vast.
                (Ze ontstonden voor het eerst in de Vruchtbare Halve Maan)

Irrigatielandbouw: Als men kunstmatig water toevoegt aan een akker.

Specialisatie is ontstaan door het voedseloverschot.

Beroepen           Hiërarchische samenleving

Het schrift werd uitgevonden:
                - 3000 v. Christus;
                - Door handel: vast leggen van ruilhandels;
                - Regels > wetboek;
                - Spijkerschrift;
                - Belasting.

Ruilhandel was onhandig, daardoor werd muntgeld ontworpen.

Kenmerken van de steden steden:
                - Polytheïstisch geloof;
                -  +/-10.000 mensen;
                - Specialisatie;
                - Hiërarchische samenleving;
                - Spijkerschrift;
                - Handel.

Ziggurat: Een hoge tempel om zo dichter bij de goden in de hemel te kunnen komen

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Wisselbank en de Amsterdamse/Antwerpse haven

Kom alles te weten over de wisselbak en de havenstad van Amsterdam

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Educatieve rekenspelletjes, zelf maken!

Gemotiveerde kinderen leren beter en effectiever. Rekenspelletjes maken het rekenen leuk en zorgen voor de juiste motivatie!

Het periodiek systeem der elementen

Het periodiek systeem der elementen zoals opgesteld door Mendelejev.

SAT by Dictionary

SAT by Dictionairy

Een verhaal vertellen aan kinderen

Hoe maak je het vertellen van een verhaal aan kinderen tot een onvergetelijke ervaring

Mens en machine

Mens machine ontwikkeling menszijn

Dualisme vs. Reductionisme in de filosofie

Uitleg van bepaalde filosofische stromingen

Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Autisme in de klas

Autisme is een stoornis waarbij er een beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.

Minder lesuitval, maar tegen welke prijs?

De zomervakantie wordt een week ingekort.

Hoe maak ik een boekverslag

Hier een stappenplan voor het schrijven van een boekverslag

Debat en socratisch gesprek

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

Een goed persbericht schrijven

Communicatief schrijven is het besef dat je weet voor wie je schrijft, dus wie je doelgroep is! Hoe schrijf je een goed persbericht?

Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

Werking van zeep

Uitleg werking van zeep

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Een informatief artikel over de HBO opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening

Kindertekeningen (deel 3)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor-en vroegschoolse educatie en hoe effectief is het?

Fotografie opleidingen HBO

Een goede opleiding kiezen is niet makkelijk, ook niet voor fotografie, en zeker niet op HBO-niveau. Hier alle opleidingen duidelijk onder elkaar.

Principe van Monty Hall

Is het mogelijk de kansen van een spelquiz in jouw voordeel te beslissen met heel simpele wiskundige methoden? Ja, dat is goed mogelijk! Lees hier hoe u de grootste kans maakt op het winnen van de hoofdprijs (Reis, BMW, Keuken, etc.)

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Een stappenplan voor het voorbereiden van een spreekbeurt