De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor


Publicatie datum:

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Gesponsorde koppelingen

De eerste bouwkundig ingenieur bekend met naam en toenaam is Imhotep. Als een van de ambtenaren van de farao, Djoser, heeft hij waarschijnlijk de bouw van de piramide van Djoser (de Trap Piramide) in Sakkara in Egypte ontworpen en begeleid, rond 2630-2611 voor Christus. Hij kan ook verantwoordelijk zijn geweest voor het eerste bekende gebruik van de kolommen in de bouw. Imhotep had leerlingen en bracht via het zijn kennis naar buiten.

In Nederland werd de De Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo(wel) voor 's lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel, op 8 januari 1842 opgericht door koning Willem II. 


En waarom deed de koning dat?

Willem II was gek op bouwen. In Engeland had hij aan de Oxfort University gestudeerd en daar verliefd geworden op de bouwstijl Gothic Revival. Dat is zelfs van invloed geweest op zijn koningschap want hij ging niet in het Paleis het Loo wonen, maar in het neogotische jachtslot, Kasteel het Oude Loo. 

Akademie opgeheven 

Maar al in 1864 werd de akademie weer opgeheven en werd in plaats daarvan een polytechnische hogeschool opgericht. Een hogeschool was echter geen universiteit, er was zo goed als geen academisch niveau. Het duurde nog tot 1905 voordat er sprake was van een echte academie. 

Ook de ambtenaren in koloniale dienst moesten toen een andere plek zoeken voor hun scholing en de hogeschool werd de Technische Hogeschool. De TH kreeg ook een echte Rector Magnificus, de hoogleraar waterbouwkunde Ir. J. Kraus.

De Kamerleden waren verantwoordelijk voor de volgende verandering. Een door hen aangenomen nieuwe wet bepaalde dat vanaf 1985 de benaming Hogeschool alleen gebruikt mocht worden door scholen voor hoger beroepsonderwijs. Dus werd de Technische Universiteit Delft opgericht. 

Technische Universiteit Eindhoven 

De bouwkunde Faculteit van de Technische Universiteit Eindhoven, waar Rob Mankor zelf studeert,  heeft niet zo’n geweldig lange geschiedenis. De Universiteit (TUe) werd opgericht in 15 juni 1956, al direct met een faculteit bouwkunde. De universiteit is op zichzelf al een bouwkundig feest. De campus is een wijk op zich en een onderdeel van her centrum van de stad. In oppervlak is de campus groter dan de voormalige gebouwen van Philips. Er wordt nog steeds aan gebouwd en verbouwd.
 
Kijk voor foto's van de TU Eindhoven en omgeving eens op de Twitter van Rob Mankor. 
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Hunebedden

Informatie over hunebedden op 4 vwo niveau.

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Hoe belangrijk is ICT op de basisschool?

Basisontwikkeling: basiskenmerken

Basisontwikkeling: basiskenmerken

Educatieve rekenspelletjes, zelf maken!

Gemotiveerde kinderen leren beter en effectiever. Rekenspelletjes maken het rekenen leuk en zorgen voor de juiste motivatie!

Het periodiek systeem der elementen

Het periodiek systeem der elementen zoals opgesteld door Mendelejev.

Een goed persbericht schrijven

Communicatief schrijven is het besef dat je weet voor wie je schrijft, dus wie je doelgroep is! Hoe schrijf je een goed persbericht?

Veranderen van ongewenst gedrag bij kinderen

Hoe verander je het gedrag van een groep kinderen?

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

tips bij het leren voor een examen

waarom moeilijk leren als het ook makkelijk kan?

Mens en machine

Mens machine ontwikkeling menszijn

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

Beginner voor de klas (1)......nieuw op school.

In dit artikel lees je hoe het kan zijn om als beginneling voor de klas te staan. Je leest wat er fout kan gaan en krijgt tips om te voorkomen dat het fout zal gaan!

Zelfhypnose en het nut er van

Het bewust in soort trace, hypnotische staat komen

Het My Lai bloedbad

In 1968 vond in My Lai een schandelijk bloedbad plaats

Basisbehoeften van kinderen

Kinderen hebben behoefte aan ontdekken, onderzoeken, experimenteren en spelen.

Agressie bij kinderen

Hoe ontstaat stress bij kinderen, op welke wijze uiten zij dit in agressie en wat kunt u doen om uw kind te helpen?

Waterstofbruggen

Uitleg waterstofbruggen.

Redoxreactie

wat is een redoxreactie en waar wordt deze gebruikt

Principe van Monty Hall

Is het mogelijk de kansen van een spelquiz in jouw voordeel te beslissen met heel simpele wiskundige methoden? Ja, dat is goed mogelijk! Lees hier hoe u de grootste kans maakt op het winnen van de hoofdprijs (Reis, BMW, Keuken, etc.)

Use Cases

Hulp bij het maken van Use cases.

Dissociatiegraad en pH

Dissociatiegraad en pH

Hoe creëer je wat rust in het leven van een brugklasser?

Vaak is het moeilijk voor een brugklasser om overzicht te bewaren in het begin van zijn tijd op de middelbare schooltijd.

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd